• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2013- augustus 2014: VO-raad Utrecht, projectleider Stimulering Loopbaan Oriëntatie- en Begeleiding (LOB)

Bij de VO-raad was ik waarnemend projectleider Stimulering LOB. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en stimuleert Nederlandse scholen om hun LOB programma te verbeteren. Doel is leerlingen beter voor te bereiden op hun studiekeuze en zo studie-uitval in het vervolgonderwijs terug te dringen. In 2013 bestond het project uit 22 deelprojecten. Variërend van een online LOB leergang voor decanen/LOB coördinatoren tot inzet van sociale media bij LOB.

Werkzaamheden: Verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële uitvoering van het jaarplan 2013 en 2014
Opstellen jaarplan 2014 inclusief begroting, circa 1.5 miljoen
Afstemmen met en rapporteren aan ministerie van OCW
Leiding geven aan een team van interne en externe medewerkers
Meer informatie: www.lob-vo.nl
www.vo-raad.nl/projecten/stimulering-lob


2008-2012: Hogeschool Inholland Amsterdam Diemen, instroommanager en projectleider.

Werkzaamheden: Belangrijkste taak en resultaat was de bouw van een netwerk met toeleverende scholen, gebaseerd op inhoudelijke samenwerking, dat de aansluiting heeft verbeterd met het vervolgonderwijs. Daarnaast door gedegen studievoorlichting leerlingen uit het voortgezet onderwijs en uit het mbo beter voor te bereiden op hun studiekeuze. Doel was het terugdringen van studie uitval in het eerste jaar.
Ontwikkelen van aansluitprogramma tussen voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Resultaat: breed pakket van activiteiten voor leerlingen, ouders, mentoren, decanen en docenten uit het voortgezet onderwijs.
Leidinggeven aan team van relatiebeheerders, studiekeuzeadviseurs en docentvoorlichters.
Adviseren directie over onderwerpen gerelateerd aan instroom van studenten.
Initiëren en implementeren van diverse projecten rondom studie uitval en studieloopbaanbegeleiding.
Meer informatie: LinkedIn profiel (aanbevelingen en links naar uitgevoerde projecten)


2006-2008: Hogeschool Inholland, (project)manager Taal & Schakelcursus
Eénjarige opleiding voor anderstalige hoger opgeleiden die worden voorbereid op een studie bij Inholland door NT2 onderwijs en onderwijs op vakinhoud.

Werkzaamheden: Aanbesteding in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers in opdracht van de Gemeente Amsterdam, speciaal gericht op NT2 onderwijs voor hoger opgeleide nieuwkomers. Opdracht binnengehaald, daarna uitvoering (plan en inrichting).
Inrichting digitaal taalcentrum voor taalondersteuning van Inholland studenten.
Leidinggeven aan team.
Jaarplan en begroting schrijven voor het CvB.


2003 – 2006: Hogeschool Inholland Diemen, hoofd bureau instroom School of Economics

Werkzaamheden: Na de fusie van vier hogescholen tot Hogeschool Inholland heb ik voor een nieuwe onderwijseenheid van 15 economische opleidingen een bedrijfsplan geschreven over instroom van nieuwe studenten. Vervolgens bureau instroom ingericht en leiding gegeven aan team van voorlichters.2000-2003: Hogeschool Holland Diemen, hoofd bureau in- en externe contacten bij de Holland Academie voor Management

Werkzaamheden: Inrichting en beheer van een bureau voor in- en externe contacten van vier economische opleidingen. Verantwoordelijk voor contacten met het bedrijfsleven en interne contacten over voorlichting en PR.

1999-2000: NIBO Amsterdam: advies- en trainingsbureau voor arbeidsmobiliteit & organisatieontwikkeling, projectleider
Werkzaamheden: In opdracht van gemeenten werkgelegenheidsprojecten ontwikkeld en uitgevoerd voor vluchtelingen, allochtone jongeren zonder opleiding en voor hoger opgeleiden.


1996-1998: BOAC Utrecht: Beroepsgericht Opleidings- en Adviescentrum, projectleider
Werkzaamheden: Uitvoeren van scholings- en werkgelegenheidsprojecten in opdracht van bedrijven en gemeenten.

1992 – 1995: PMT Amsterdam: ProjectManagement & Trainingen, projectmedewerker.
Werkzaamheden: Coördineren van werkgelegenheidsprojecten voor hoger opgeleide werklozen in opdracht van het Arbeidsbureau, gefinancierd met Europees geld.


1982 - 1992: Diverse werkzaamheden: mede eigenaar eetcafé De Plak in Nijmegen, vrijwilligerswerk met verslaafden in opvanghuis, reizen.

Werkervaring

2013- augustus 2014: VO-raad Utrecht, projectleider Stimulering Loopbaan Oriëntatie- en Begeleiding (LOB)

Bij de VO-raad was ik waarnemend projectleider Stimulering LOB. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en stimuleert Nederlandse scholen om hun LOB programma te verbeteren. Doel is leerlingen beter voor te bereiden op hun studiekeuze en zo studie-uitval in het vervolgonderwijs terug te dringen. In 2013 bestond het project uit 22 deelprojecten. Variërend van een online LOB leergang voor decanen/LOB coördinatoren tot inzet van sociale media bij LOB.

Werkzaamheden: Verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële uitvoering van het jaarplan 2013 en 2014
Opstellen jaarplan 2014 inclusief begroting, circa 1.5 miljoen
Afstemmen met en rapporteren aan ministerie van OCW
Leiding geven aan een team van interne en externe medewerkers
Meer informatie: www.lob-vo.nl
www.vo-raad.nl/projecten/stimulering-lob


2008-2012: Hogeschool Inholland Amsterdam Diemen, instroommanager en projectleider.

Werkzaamheden: Belangrijkste taak en resultaat was de bouw van een netwerk met toeleverende scholen, gebaseerd op inhoudelijke samenwerking, dat de aansluiting heeft verbeterd met het vervolgonderwijs. Daarnaast door gedegen studievoorlichting leerlingen uit het voortgezet onderwijs en uit het mbo beter voor te bereiden op hun studiekeuze. Doel was het terugdringen van studie uitval in het eerste jaar.
Ontwikkelen van aansluitprogramma tussen voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Resultaat: breed pakket van activiteiten voor leerlingen, ouders, mentoren, decanen en docenten uit het voortgezet onderwijs.
Leidinggeven aan team van relatiebeheerders, studiekeuzeadviseurs en docentvoorlichters.
Adviseren directie over onderwerpen gerelateerd aan instroom van studenten.
Initiëren en implementeren van diverse projecten rondom studie uitval en studieloopbaanbegeleiding.
Meer informatie: LinkedIn profiel (aanbevelingen en links naar uitgevoerde projecten)


2006-2008: Hogeschool Inholland, (project)manager Taal & Schakelcursus
Eénjarige opleiding voor anderstalige hoger opgeleiden die worden voorbereid op een studie bij Inholland door NT2 onderwijs en onderwijs op vakinhoud.

Werkzaamheden: Aanbesteding in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers in opdracht van de Gemeente Amsterdam, speciaal gericht op NT2 onderwijs voor hoger opgeleide nieuwkomers. Opdracht binnengehaald, daarna uitvoering (plan en inrichting).
Inrichting digitaal taalcentrum voor taalondersteuning van Inholland studenten.
Leidinggeven aan team.
Jaarplan en begroting schrijven voor het CvB.


2003 – 2006: Hogeschool Inholland Diemen, hoofd bureau instroom School of Economics

Werkzaamheden: Na de fusie van vier hogescholen tot Hogeschool Inholland heb ik voor een nieuwe onderwijseenheid van 15 economische opleidingen een bedrijfsplan geschreven over instroom van nieuwe studenten. Vervolgens bureau instroom ingericht en leiding gegeven aan team van voorlichters.2000-2003: Hogeschool Holland Diemen, hoofd bureau in- en externe contacten bij de Holland Academie voor Management

Werkzaamheden: Inrichting en beheer van een bureau voor in- en externe contacten van vier economische opleidingen. Verantwoordelijk voor contacten met het bedrijfsleven en interne contacten over voorlichting en PR.

1999-2000: NIBO Amsterdam: advies- en trainingsbureau voor arbeidsmobiliteit & organisatieontwikkeling, projectleider
Werkzaamheden: In opdracht van gemeenten werkgelegenheidsprojecten ontwikkeld en uitgevoerd voor vluchtelingen, allochtone jongeren zonder opleiding en voor hoger opgeleiden.


1996-1998: BOAC Utrecht: Beroepsgericht Opleidings- en Adviescentrum, projectleider
Werkzaamheden: Uitvoeren van scholings- en werkgelegenheidsprojecten in opdracht van bedrijven en gemeenten.

1992 – 1995: PMT Amsterdam: ProjectManagement & Trainingen, projectmedewerker.
Werkzaamheden: Coördineren van werkgelegenheidsprojecten voor hoger opgeleide werklozen in opdracht van het Arbeidsbureau, gefinancierd met Europees geld.


1982 - 1992: Diverse werkzaamheden: mede eigenaar eetcafé De Plak in Nijmegen, vrijwilligerswerk met verslaafden in opvanghuis, reizen.

Lees meer

Opleiding

Gelderse Leergangen, Nederlands en Geschiedenis

Opleiding

Gelderse Leergangen, Nederlands en Geschiedenis

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Matig), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Frans (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed), Nederlands (Goed)

Hobby's & interesses

Wandelen
Koken
Lezen

Hobby's & interesses

Wandelen
Koken
Lezen

Eigenschappen

Persoonlijk profiel
Sinds 2000 werk ik als (project)manager binnen het hoger en voortgezet onderwijs. Ik heb veel ervaring met projectmanagement in een bestuurlijk complexe omgeving en met projecten waarin verschillende partijen met uiteenlopende visies en belangen moeten samenwerken. Mijn verbindend vermogen en politiek-bestuurlijke sensitiviteit leiden tot aantoonbare resultaten. Ik ben op mijn best wanneer een beroep wordt gedaan op mijn innovatief denkvermogen en ik iets kan opbouwen waarvoor ik zelf mensen en middelen bij elkaar moet brengen. Mijn enthousiasmerende en resultaatgerichte aanpak werkt inspirerend, zo hoor ik vaak van anderen.

Specialismen:
- terugdringen van studie-uitval in het vervolgonderwijs
- studieloopbaanbegeleiding in het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs
- aansluiting voortgezet onderwijs - vervolgonderwijs
- bevordering arbeidsmobiliteit voor zowel de publieke sector als het bedrijfsleven

http://nl.linkedin.com/pub/katinka-verhagen/14/573/302/

Eigenschappen

Persoonlijk profiel
Sinds 2000 werk ik als (project)manager binnen het hoger en voortgezet onderwijs. Ik heb veel ervaring met projectmanagement in een bestuurlijk complexe omgeving en met projecten waarin verschillende partijen met uiteenlopende visies en belangen moeten samenwerken. Mijn verbindend vermogen en politiek-bestuurlijke sensitiviteit leiden tot aantoonbare resultaten. Ik ben op mijn best wanneer een beroep wordt gedaan op mijn innovatief denkvermogen en ik iets kan opbouwen waarvoor ik zelf mensen en middelen bij elkaar moet brengen. Mijn enthousiasmerende en resultaatgerichte aanpak werkt inspirerend, zo hoor ik vaak van anderen.

Specialismen:
- terugdringen van studie-uitval in het vervolgonderwijs
- studieloopbaanbegeleiding in het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs
- aansluiting voortgezet onderwijs - vervolgonderwijs
- bevordering arbeidsmobiliteit voor zowel de publieke sector als het bedrijfsleven

http://nl.linkedin.com/pub/katinka-verhagen/14/573/302/

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Katinka Verhagen te bekijken