• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Nieuwe uitdaging, nieuwe kansen.

Persoonlijk

Nieuwe uitdaging, nieuwe kansen.

DISC test

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert
Studdy

Rapport
Basis DISC Persoonlijkheidstest

Studdy
Naam Datum
Michel Rosier 02-05-2019

Inhoudsopgave | 2

Studdy

Overzicht

 • Inleiding 3
 • Disc Web Gedragstijlen 4
 • Toelichting web 5

Inleiding | 3

Studdy

Waar staat DISC voor?

DISC maakt het mogelijk om menselijke gedragspatronen in kaart te brengen. In objectieve en niet oordelende termen wordt beschreven aan welke gedragsstijl jij de voorkeur geeft.

Om het rapport goed te lezen kijk je naar de vier afzonderlijke scores en de samenhang daartussen. Niemand is 1 kleur. Het geheel wordt bepaald door de mix van de 4 scores. Je stelt eerst vast welke kleuren bovengemiddeld zijn en welke ondergemiddeld (hoog en laag).

Dominant De “D” staat voor Dominantie. Het gaat hier om de manier waarop jij omgaat met problemen en uitdagingen.
Invloed De “I” staat voor Invloed. De manier waarop je invloed op anderen uitoefent.
Stabiliteit De “S” staat voor Stabiliteit. De manier waarop je reageert op veranderingen en tempowisselingen.
Conformiteit De “C’ staat voor Conformiteit. De manier waarop je reageert op regels en procedures die gemaakt zijn door anderen.

DISC Web gedragsstijlen | 4

Studdy

Jouw diagram

Op 02-05-2019 heeft Michel Rosier de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaand diagram gegenereerd. Dit diagram geeft een professioneel beeld van de persoonlijkheidskenmerken van Michel Rosier. Het webdiagram is verdeeld in 4 quadranten. Aan de hand van de vulling van de quadranten kun je aflezen welke gedragsstijlen meer of minder bij je passen.

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert

DISC Web Gedragstijlen
van Michel Rosier gegenereerd op 02-05-2019

Toelichting web | 5

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat betekent dit?

Stel op basis van jouw score in bovenstaand DISC webdiagram jouw gedragstijl vast. Dat doe je door de kleurvulling van de quadranten uit het gegenereerde diagram te vergelijken met onderstaande toelichting.

Jouw rode score

 • Je lost nieuwe problemen erg snel en assertief op.
 • Je bent actief en wilt vooral snel doelen bereiken.
 • Je bent direct maar luistert minder goed naar anderen.

Jouw gele score

 • Je maakt makkelijk contact met nieuwe mensen of sluit je eenvoudig aan bij een groep mensen.
 • Je bent spraakzaam, interactief en open naar mensen ook al ken je die niet.

Jouw groene score

 • Je komt goed tot je recht in een flexibele, dynamische en ongestructureerde werkomgeving.
 • Je wil je mening vrij kunnen uiten en snel van werkzaamheden veranderen.

Jouw blauwe score

 • Je wijkt vaak af van de regels en afgesproken procedures.
 • Je richt je op het resultaat en je ontwikkelt je eigen manieren om deze te volgen en beheren.
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Mijn specialisme

Werken met basis en kader leerlingen, mentorschap, mediacoaching .

Mijn specialisme

Werken met basis en kader leerlingen, mentorschap, mediacoaching .

Werkervaring

Ervaring. (chronologisch)


1977 07/1981.
Werkzaamheden in ziekenhuis Leyenburg te `‘s-Gravenhage als meewerkend assistent in opleiding op een onderzoek-afdeling voor hart en longziekten.
Reden van vertrek: einde opleiding + 2 jr. = einde contract.
Kerntaken: longfunctieonderzoek - administratie - automatisering.
Daarnaast actief als leraar jeugdschermen bij een vereniging in `‘s-Gravenhage.

08/1981 10/1982.
Combinatie van reizen door en werken in Kenya, eerst als duikleraar in een (toeristisch ) ressort in Mombassa en daarna bij een instituut voor tuberculose bestrijding in Nairobi; dit gevolgd door een reis overland naar Europa.

10/82 02/83.
Werkzaamheden in het ziekenhuis der VU te Amsterdam op een onderzoek afdeling voor longziekten en cardiologie als waarnemend hoofd.
Reden van vertrek: tijdelijk contract i.v.m. zwangerschapsverlof.
Kerntaken: longfunctieonderzoek - participeren in wetenschappelijk onderzoek - leiding geven aan team (5 pers),
Verzorgen klinische lessen en opleiden van leerlingen


02/83 11/87.
Werkzaamheden in het O.L.V.G. te Amsterdam op de afdeling cardiologie en cardiochirurgie met nadruk op de technisch-organisatorische kant, automatisering, het pacemaker beleid en de cardio echografie.
Kerntaken: cardiologisch invasief onderzoek - automatisering van (pacemaker)administratie - lesgeven - aankoop-
beleid - automatisering van medische fysisch onderzoek en de budgettaire verantwoordelijkheid.
Lid helpdesk automatisering afd. Invasieve Cardiologie (administratie en technisch)
Daarnaast lid van het bestuur van de N.V.L.A. (beroeps vereniging van personen werkzaam in het vakgebied medische fysiologie); statutair afgetreden na 2 jaar.
Lid van de redactie raad van een vaktijdschrift voor longfunctie onderzoek; statutair afgetreden na 2 x 2 jaar.


02/91-10/95
Lid bestuursraad van een stichting voor sociaal cultureel werk te Hoorn van 1991 tot aan de fusie in 1995 met als voornaamste aandachtsgebied de exploitatie van de tot de stichting behorende buurthuizen en het contact met de daar werkende vrijwilligers en freelance medewerkers. (totaal +- 150 personen)
Kerntaken:beheerstaken gebouwen, begeleiden vrijwilligers, financiële administratie.
Tijden: 10 a 12 hr per week, betaald

12/87 05/96
Werkzaamheden als hoofd van een onderzoek afdeling voor longziekten en allergologische afwijkingen bij
St.Ziekenhuis De Heel te Zaandam.
Kerntaken: dagelijkse leiding team (3 pers. leerlingen) - het uitvoeren van diagnostisch onderzoek bij
zowel patiënten als voor wetenschappelijk onderzoek en keuringen (hart,longen en
allergische ziektebeelden) -opleiden van diverse groepen leerlingen en cursisten, in zowel medische als medisch-administratieve en automatiserings taken, budgetbeheer, externe contacten.
Daarnaast functioneren als aanspreekpunt automatisering (soft- en hardware)
Geven van trainingen aan praktijkdocenten, leerlingbegeleiders en leidinggevend personeel.
Reden van vertrek: subsidie ondersteunde baan, teruglopen subsidie, last in = first out)Van 05/96 tot 2de kwartaal 97

Begeleider van een groep eigen-bedrijf starters welke werkten aan een new-age en meditatie
centrum in Hoorn. ( haalbaarheids studie, bedrijfsplan, financiering, enz..)

Project werk bij de organisatie voor de landelijke kankerregistratie N.K.R. (tijdelijke baan)
Kerntaak : herstructureren administratie buitendienst, arbo inventarisatie en bijscholen van de buitendienst medewer¬kers ( Windows 95 - office applicaties - special products en relatiebeheer c.q. onderhoud)


Sinds 1992 part-time en vanaf 1997 full time
Werkzaamheden als freelance docent & consulent
Dit middels een eigen bedrijf.
(Microsoft, Corel/Novell, Lotus Notes)
Ontwikkelen van cursussen en cursusmateriaal, schrijven van handleidingen
Webdesign en helpdesk ontwikkeling.
Werkplek ondersteuning

Van 06-1998 tot 10-2002
Sinds 1992 werkzaamheden als freelance docent & consulent IT en projectmanagement.
Dit middels een eigen bedrijf.
Sinds medio 1998 voorzetting van deze werkzaamheden in samenwerking met FSR Opleidingsgroep te Eindhoven in vast dienstverband in de rol van projectleider / manager tot aan de bedrijfs sluiting in oktober 2002.


Ontwikkelen van cursussentrajecten en cursusmateriaal, schrijven van opleidingsmateriaal
Uitvoeren van (automatiserings, technische en projectmanagement) cursussen.
Uitvoeren van ICT en AVO opleidingen t.b.v. werkgelegenheids-onderwijs
Relatie beheer en acquisitie.
Webdesign en helpdesk ontwikkeling.
Consulent werkgelegenheids project onderwijs
Projectleiding t.b.v. onderwijs trajecten e-learning inclusief budgettaire verantwoordelijkheid
Mentor rol en coördinator t.b.v. junior docenten en projectleiders. (binnen- en buiten dienst)
Leiding gevende aan ondersteunend kantoor personeel.
Projectleider ontwikkeling virtuele elektronische leeromgevingen.
Plaats in de organisatie: direct onder en rapporterend aan divisie – directeur.

Vanaf 11-2002 tot 2006
Werkzaam als docent Nederlands (onbevoegd) , mentor en veiligheid coördinator op college De Meer te Amsterdam, met een fte van 0,85
Een vmbo-zorg school voor voornamelijk niet Nederlands leerlingen.
Daarnaast werkzaam als contact persoon voor politie, justitie en jeugdzorg c.q leerplicht
Ervaring met NT2 onderwijs
Reden stoppen dienstverband: inkrimping door leerling afname


Vanaf aug. 2006 tot 2012

Werkzaam als docent Nederlands en ICT en mentor op Don Bosco College te Volendam, een VMBO-Havo-VWO school. Op deze school geef en gaf ik eerst voornamelijk lessen Nederlands in de onderbouw en de laatste twee jaren in de bovenbouw VMBO. Ik heb ruime ervaring met LWOO klassen vanaf jaar 1 t.m. 4 basis en kader beroeps.
Ervaring met competentie gericht onderwijs. Ervaring als mentor van klas 2,3 en 4 vmbo. Daarnaast gaf ik 5 klokuren ICT les in de onderbouw. Ervaring als examinator 4vmbo-bb-kb-gt
Studerend aan de HVA Nederlands 2de graad, eindfase scriptie onderwerp : het gebruik van het TiO computerprogramma in 3 en 4 basis- en kaderberoeps.
Reden stoppen dienstverband : op eigen verzoekVanaf juni 2012 tot heden
Werkzaam als docent Nederlands/Engels/ICT en mentor op het Trinitas College te Heerhugowaard
Werkzaam als talent docent voor journalistiek en fotografie
Daarnaast werkzaamheden ( deels vrijwillig/deels betaald) als manager/ fusiebegeleider van een tweetal semiprofessionele sportverenigingen.

Werkervaring

Ervaring. (chronologisch)


1977 07/1981.
Werkzaamheden in ziekenhuis Leyenburg te `‘s-Gravenhage als meewerkend assistent in opleiding op een onderzoek-afdeling voor hart en longziekten.
Reden van vertrek: einde opleiding + 2 jr. = einde contract.
Kerntaken: longfunctieonderzoek - administratie - automatisering.
Daarnaast actief als leraar jeugdschermen bij een vereniging in `‘s-Gravenhage.

08/1981 10/1982.
Combinatie van reizen door en werken in Kenya, eerst als duikleraar in een (toeristisch ) ressort in Mombassa en daarna bij een instituut voor tuberculose bestrijding in Nairobi; dit gevolgd door een reis overland naar Europa.

10/82 02/83.
Werkzaamheden in het ziekenhuis der VU te Amsterdam op een onderzoek afdeling voor longziekten en cardiologie als waarnemend hoofd.
Reden van vertrek: tijdelijk contract i.v.m. zwangerschapsverlof.
Kerntaken: longfunctieonderzoek - participeren in wetenschappelijk onderzoek - leiding geven aan team (5 pers),
Verzorgen klinische lessen en opleiden van leerlingen


02/83 11/87.
Werkzaamheden in het O.L.V.G. te Amsterdam op de afdeling cardiologie en cardiochirurgie met nadruk op de technisch-organisatorische kant, automatisering, het pacemaker beleid en de cardio echografie.
Kerntaken: cardiologisch invasief onderzoek - automatisering van (pacemaker)administratie - lesgeven - aankoop-
beleid - automatisering van medische fysisch onderzoek en de budgettaire verantwoordelijkheid.
Lid helpdesk automatisering afd. Invasieve Cardiologie (administratie en technisch)
Daarnaast lid van het bestuur van de N.V.L.A. (beroeps vereniging van personen werkzaam in het vakgebied medische fysiologie); statutair afgetreden na 2 jaar.
Lid van de redactie raad van een vaktijdschrift voor longfunctie onderzoek; statutair afgetreden na 2 x 2 jaar.


02/91-10/95
Lid bestuursraad van een stichting voor sociaal cultureel werk te Hoorn van 1991 tot aan de fusie in 1995 met als voornaamste aandachtsgebied de exploitatie van de tot de stichting behorende buurthuizen en het contact met de daar werkende vrijwilligers en freelance medewerkers. (totaal +- 150 personen)
Kerntaken:beheerstaken gebouwen, begeleiden vrijwilligers, financiële administratie.
Tijden: 10 a 12 hr per week, betaald

12/87 05/96
Werkzaamheden als hoofd van een onderzoek afdeling voor longziekten en allergologische afwijkingen bij
St.Ziekenhuis De Heel te Zaandam.
Kerntaken: dagelijkse leiding team (3 pers. leerlingen) - het uitvoeren van diagnostisch onderzoek bij
zowel patiënten als voor wetenschappelijk onderzoek en keuringen (hart,longen en
allergische ziektebeelden) -opleiden van diverse groepen leerlingen en cursisten, in zowel medische als medisch-administratieve en automatiserings taken, budgetbeheer, externe contacten.
Daarnaast functioneren als aanspreekpunt automatisering (soft- en hardware)
Geven van trainingen aan praktijkdocenten, leerlingbegeleiders en leidinggevend personeel.
Reden van vertrek: subsidie ondersteunde baan, teruglopen subsidie, last in = first out)Van 05/96 tot 2de kwartaal 97

Begeleider van een groep eigen-bedrijf starters welke werkten aan een new-age en meditatie
centrum in Hoorn. ( haalbaarheids studie, bedrijfsplan, financiering, enz..)

Project werk bij de organisatie voor de landelijke kankerregistratie N.K.R. (tijdelijke baan)
Kerntaak : herstructureren administratie buitendienst, arbo inventarisatie en bijscholen van de buitendienst medewer¬kers ( Windows 95 - office applicaties - special products en relatiebeheer c.q. onderhoud)


Sinds 1992 part-time en vanaf 1997 full time
Werkzaamheden als freelance docent & consulent
Dit middels een eigen bedrijf.
(Microsoft, Corel/Novell, Lotus Notes)
Ontwikkelen van cursussen en cursusmateriaal, schrijven van handleidingen
Webdesign en helpdesk ontwikkeling.
Werkplek ondersteuning

Van 06-1998 tot 10-2002
Sinds 1992 werkzaamheden als freelance docent & consulent IT en projectmanagement.
Dit middels een eigen bedrijf.
Sinds medio 1998 voorzetting van deze werkzaamheden in samenwerking met FSR Opleidingsgroep te Eindhoven in vast dienstverband in de rol van projectleider / manager tot aan de bedrijfs sluiting in oktober 2002.


Ontwikkelen van cursussentrajecten en cursusmateriaal, schrijven van opleidingsmateriaal
Uitvoeren van (automatiserings, technische en projectmanagement) cursussen.
Uitvoeren van ICT en AVO opleidingen t.b.v. werkgelegenheids-onderwijs
Relatie beheer en acquisitie.
Webdesign en helpdesk ontwikkeling.
Consulent werkgelegenheids project onderwijs
Projectleiding t.b.v. onderwijs trajecten e-learning inclusief budgettaire verantwoordelijkheid
Mentor rol en coördinator t.b.v. junior docenten en projectleiders. (binnen- en buiten dienst)
Leiding gevende aan ondersteunend kantoor personeel.
Projectleider ontwikkeling virtuele elektronische leeromgevingen.
Plaats in de organisatie: direct onder en rapporterend aan divisie – directeur.

Vanaf 11-2002 tot 2006
Werkzaam als docent Nederlands (onbevoegd) , mentor en veiligheid coördinator op college De Meer te Amsterdam, met een fte van 0,85
Een vmbo-zorg school voor voornamelijk niet Nederlands leerlingen.
Daarnaast werkzaam als contact persoon voor politie, justitie en jeugdzorg c.q leerplicht
Ervaring met NT2 onderwijs
Reden stoppen dienstverband: inkrimping door leerling afname


Vanaf aug. 2006 tot 2012

Werkzaam als docent Nederlands en ICT en mentor op Don Bosco College te Volendam, een VMBO-Havo-VWO school. Op deze school geef en gaf ik eerst voornamelijk lessen Nederlands in de onderbouw en de laatste twee jaren in de bovenbouw VMBO. Ik heb ruime ervaring met LWOO klassen vanaf jaar 1 t.m. 4 basis en kader beroeps.
Ervaring met competentie gericht onderwijs. Ervaring als mentor van klas 2,3 en 4 vmbo. Daarnaast gaf ik 5 klokuren ICT les in de onderbouw. Ervaring als examinator 4vmbo-bb-kb-gt
Studerend aan de HVA Nederlands 2de graad, eindfase scriptie onderwerp : het gebruik van het TiO computerprogramma in 3 en 4 basis- en kaderberoeps.
Reden stoppen dienstverband : op eigen verzoekVanaf juni 2012 tot heden
Werkzaam als docent Nederlands/Engels/ICT en mentor op het Trinitas College te Heerhugowaard
Werkzaam als talent docent voor journalistiek en fotografie
Daarnaast werkzaamheden ( deels vrijwillig/deels betaald) als manager/ fusiebegeleider van een tweetal semiprofessionele sportverenigingen.

Software kennis

 • Facebook
 • MS Excel
 • Office 365
 • Linkedin
 • MS Acces

Software kennis


 • Facebook
 • MS Excel
 • Office 365
 • Linkedin
 • MS Acces
 • MS Word
 • MS Powerpoint
 • MS Project
 • Instagram
 • Adobe Photoshop
 • Html
 • Wordpress
Lees meer

Opleiding

• Lager en middelbaar onderwijs te ‘s-Gravenhage ( Deels in Zuid-Afrika, Rhodesie, Kenia ); 1965 1976.
• HBO medische fysica; richting medische technologie te ’s-Gravenhage en Nijmegen; 1977-1981.
• Opleiding tot jeugdsportleider te `‘s-Gravenhage; 1982.
• Opleiding management (middelbaar & hoger) I.B.W.; 1990
• Diverse (vakgerichte) cursussen op het gebied van fysiologie en medische technologie; 1982 heden.
• Diverse seminars, dagcursus e.d. op het gebied leidinggeven, budgetbeheer, personeelsbeleid e.d. ; 1990-99.
• Diverse modules Rijks Brandweer Opleidingen (theorie en praktijk); 1991 1992.
• Cursus organisatiekunde (Open Universiteit); 1991.
• Cursus inleiding Nederlands recht (Open Universiteit); 1992.
• Opleiding ademmechanica, post HBO niveau ; 1992.
• Vele opleidingen en cursussen op het gebied van automatisering en netwerktechnologie;83 heden.
(Microsoft, Novell, Adobe, LotusNotes enz)
• Cursus didactische vaardigheden voor bedrijfs opleiders 1999
• Rijbewijs B.E.; Vaarbewijs I en II ; opleiding Maritieme Radiotelefonie
• HBO Docent Nederlands 2de gr. 4de jaars ( scriptie ingeleverd dus 99% voltooid)
• Diverse cursussen en opleidingen mentoraat en (ortho) pedagogiek
• Opleiding Trainer SoVa Sociale Vaardigheden

Opleiding

• Lager en middelbaar onderwijs te ‘s-Gravenhage ( Deels in Zuid-Afrika, Rhodesie, Kenia ); 1965 1976.
• HBO medische fysica; richting medische technologie te ’s-Gravenhage en Nijmegen; 1977-1981.
• Opleiding tot jeugdsportleider te `‘s-Gravenhage; 1982.
• Opleiding management (middelbaar & hoger) I.B.W.; 1990
• Diverse (vakgerichte) cursussen op het gebied van fysiologie en medische technologie; 1982 heden.
• Diverse seminars, dagcursus e.d. op het gebied leidinggeven, budgetbeheer, personeelsbeleid e.d. ; 1990-99.
• Diverse modules Rijks Brandweer Opleidingen (theorie en praktijk); 1991 1992.
• Cursus organisatiekunde (Open Universiteit); 1991.
• Cursus inleiding Nederlands recht (Open Universiteit); 1992.
• Opleiding ademmechanica, post HBO niveau ; 1992.
• Vele opleidingen en cursussen op het gebied van automatisering en netwerktechnologie;83 heden.
(Microsoft, Novell, Adobe, LotusNotes enz)
• Cursus didactische vaardigheden voor bedrijfs opleiders 1999
• Rijbewijs B.E.; Vaarbewijs I en II ; opleiding Maritieme Radiotelefonie
• HBO Docent Nederlands 2de gr. 4de jaars ( scriptie ingeleverd dus 99% voltooid)
• Diverse cursussen en opleidingen mentoraat en (ortho) pedagogiek
• Opleiding Trainer SoVa Sociale Vaardigheden

Kerncompetenties

 • Aanpassingsvermogen
 • Luisteren
 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • Mondelinge vaardigheid

Kerncompetenties


 • Aanpassingsvermogen
 • Luisteren
 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • Mondelinge vaardigheid
 • Schriftelijke vaardigheid
 • Betrokkenheid
 • Samenwerken
 • Vasthoudendheid
 • Toewijding
 • Toekomstvisie
 • Omgang met details
 • Omgevingsbewustzijn
 • Onafhankelijkheid
 • Samenbindend leiderschap
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Motiveren
 • Zelfvertrouwen
 • Anticiperen
 • Besluitvaardigheid
 • Creativiteit
 • Delegeren
 • Discipline
 • Energie
 • Overtuigingskracht
 • Zelfinzicht
 • Verandervermogen
 • Ambitie
 • Initiatief nemen
 • Informatie-analyse
 • Timemanagement
 • Stressbestendigheid
 • Snel schakelen
 • Durf
 • Oordeelsvorming
 • Probleemanalyse
 • Prioritering
 • Plannen en organiseren
 • Netwerkvaardigheid
Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed), Afrikaans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Voorzitter Handbal vereniging Risdam Zebra’s te Hoorn in fusie met S&K

Ex-Bemannings lid Reddingsboot station Hoorn (navigator), nu instructeur

Hobby’s: (zee)zeilen, kamperen, (fiets)reizen, koken, fotografie

Sport: zwemmen en handbal

Hobby's & interesses

Voorzitter Handbal vereniging Risdam Zebra’s te Hoorn in fusie met S&K

Ex-Bemannings lid Reddingsboot station Hoorn (navigator), nu instructeur

Hobby’s: (zee)zeilen, kamperen, (fiets)reizen, koken, fotografie

Sport: zwemmen en handbal

Lees meer

Eigenschappen

Breed opgeleide doener, aanpakker, bruggenbouwer
Breed opgeleid en ruime ervaring

Eigenschappen

Breed opgeleide doener, aanpakker, bruggenbouwer
Breed opgeleid en ruime ervaring

Mijn actuele situatie

 • Functie: opleidingscoördinator
 • Sector: Onderwijs
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: opleidingscoördinator
 • Sector: Onderwijs
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Interim
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 24-32 uur, 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Michel Rosier te bekijken

Mijn documenten