• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Van huis uit opgeleid als maatschappelijk werker, ben ik in mijn jonge jaren in beleidsfuncties terecht gekomen. Echter hier ligt niet mijn hart. Vorig jaar heb ik hier de rigoureuze keuze aan…

Persoonlijk

Van huis uit opgeleid als maatschappelijk werker, ben ik in mijn jonge jaren in beleidsfuncties terecht gekomen. Echter hier ligt niet mijn hart. Vorig jaar heb ik hier de rigoureuze keuze aan verbonden het roer om te gooien. Ik werk nu als trainer met groepen zogenaamde drankrijders. Dit is een doelgroep van mensen van allerlei pluimage en achtergrond die door gewoonte, samenloop van omstandigheden, persoonlijke eigenschappen en onverstandige afwegingen het leven van anderen én het eigen rijbewijs op het spel heeft gezet. Ik merk dat het werken met de mensen mij heel veel energie geeft. Ik ben op zoek naar meer van dergelijk uitdagend en afwisselend werk!
Ik heb ruime levenservaring en sta stevig in contact met problematisch of lastig gedrag. Ik heb professionaliteit hoog in het vaandel Daarnaast ben ik geschoold als maatschappelijk werkster, coach en ACT therapeut, en goed thuis in de motiverende gespreksvoering. Ook ben ik graag flexibel inzetbaar.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

• Coachingspraktijk Praktijk Essere, 2010 – heden
Ik begeleid en coach mensen met vraagstukken op het vlak van hoogsensitiviteit, zelfvertrouwen, zelfzorg, zelfwaardering, energiebalans, eetproblemen en angst. Mijn begeleiding is praktisch en resultaatgericht en gaat verder dan het 'praten over'. Het 'hoe' ofwel de daadwerkelijke verandering staat centraal. Daarbij richt de begeleiding zich op het 'groter maken' van de persoon zoals deze zich in al zijn of haar kwaliteiten en potentie in het leven wil uitdrukken. In de begeleiding zet ik mijn coachvaardigheden als wel de ACT therapie in. Zie ook www.bouwen-aan-zelfvertrouwen.nl.

• Freelance Trainer en Kwaliteitscoach Alcohol Verkeer Cursussen, augsutus 2013- heden, Trafieq
De LEMA, EMA en de MAS zijn intensieve gedragstrainingen waarbij motiverende gespreksvoering wordt ingezet om bewustwording en gedragsverandering te stimuleren. De groep bestaat uit 8 - 12 deelnemers, allen aangehouden voor rijden onder invloed. De training is een verplicht en wordt aan de deelnemers opgelegd. De trainingen hebben als doel om ook op lange termijn alcoholvrij aan het verkeer deel te nemen. In meerdere dagdelen worden kennis en inzichten in de eigen gedragskeuzes aangereikt. Via groepsdiscussie en opdrachten werken de deelnemers een persoonlijk plan van aanpak uit. Hoewel hulpverlening tav. ev. alcoholproblematiek geen doelstelling is, wordt er wel stilgestaan bij over eventuele risicovolle gewoonten op het gebied van de eigen alcoholconsumptie.

• Opleidingsadviseur, augustus 2010 – mei 2014
In deze functie ondersteunde ik vanuit de P&O afdeling het CBR bij opleidings- en ontwikkelvragen. Ik adviseerde aan het management, collega P&O adviseurs en medewerkers. Daarnaast ontwikkelde ik opleidingsbeleid (studiefaciliteiten, managementontwikkelingsprogramma, opleidingscatalogus, e.d.) en kocht ik samen met de interne opdrachtgevers maatwerktraining in. Ook onderhield ik als opleidingsmakelaar netwerkcontacten met diverse opleiders, trainers, coaches en deskundigen in het vakgebied.

• Beleidsmedewerker educatieve maatregelen, oktober 2007 – augustus 2010, CBR
In deze functie was ik de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud, effectiviteit en kwaliteit van uitvoering van verplichte gedragscursussen voor rijders onder invloed (EMA en LEMA). Deze worden uitgevoerd door circa 100 daarvoor opgeleide trainers. Het betrof een breed takenpakket met o.a. de volgende werkzaamheden:
- het (door)ontwikkelen van de programma-inhoud met aandacht voor wetenschappelijk onderbouwing en didactiek, gericht op gedragsverandering bij mensen die veelal weerstand hebben tegen verandering. Gedragstherapeutische interventie en motiverende gespreksvoering staan centraal. Dit alles wordt ingezet om mensen ertoe te bewegen niet meer onder invloed te rijden;
- (in 2007 /2008) het voeren van intakes met kandidaat aspirant-trainers en het voeren van monitorgesprekken met trainers
- het organiseren en geven van opleidingen aan aspirant trainers.

• Stafmedewerker juni 2001 – oktober 2007, CBR
In deze jaren was ik projectcoördinator of projectmedewerker in diverse projecten ter verbetering van de administratieve bedrijfsprocessen (aandachtsgebieden: ICT, kwaliteitsbeleid, soft skills medewerkers).
• Re-integratie adviseur februari 2001 - mei 2001, Start Re-integratie, Zoetermeer
Begeleiden arbeidsgehandicapten bij terugkeer op de arbeidsmarkt in passend werk.

• Service coördinator maart 1999 - januari 2001, Citee B.V., Leidschendam
Oprichten klantenhelpdesk, implementatie van tools, teamleiderschap, cursus geven, projectleiding

• Service assurance manager, september 1997 - februari 1999, Syntegra Zoetermeer
Teamleiderschap (coachen, trainen, en motiveren medewerkers), waarborgen kwaliteitsniveau dienstverlening, coördinatie functionele escalaties. Helpdesk operator: call-aanname, registratie, oplossing en bewaking

• International language support mdw., december 1996 - september 1997, IBM Zoetermeer
Technische assistentie verlenen aan klanten in Europa m.b.t. de internetverbinding, eindverantwoordelijke training nieuwe medewerkers, bewaking escalaties.

Werkervaring

• Coachingspraktijk Praktijk Essere, 2010 – heden
Ik begeleid en coach mensen met vraagstukken op het vlak van hoogsensitiviteit, zelfvertrouwen, zelfzorg, zelfwaardering, energiebalans, eetproblemen en angst. Mijn begeleiding is praktisch en resultaatgericht en gaat verder dan het 'praten over'. Het 'hoe' ofwel de daadwerkelijke verandering staat centraal. Daarbij richt de begeleiding zich op het 'groter maken' van de persoon zoals deze zich in al zijn of haar kwaliteiten en potentie in het leven wil uitdrukken. In de begeleiding zet ik mijn coachvaardigheden als wel de ACT therapie in. Zie ook www.bouwen-aan-zelfvertrouwen.nl.

• Freelance Trainer en Kwaliteitscoach Alcohol Verkeer Cursussen, augsutus 2013- heden, Trafieq
De LEMA, EMA en de MAS zijn intensieve gedragstrainingen waarbij motiverende gespreksvoering wordt ingezet om bewustwording en gedragsverandering te stimuleren. De groep bestaat uit 8 - 12 deelnemers, allen aangehouden voor rijden onder invloed. De training is een verplicht en wordt aan de deelnemers opgelegd. De trainingen hebben als doel om ook op lange termijn alcoholvrij aan het verkeer deel te nemen. In meerdere dagdelen worden kennis en inzichten in de eigen gedragskeuzes aangereikt. Via groepsdiscussie en opdrachten werken de deelnemers een persoonlijk plan van aanpak uit. Hoewel hulpverlening tav. ev. alcoholproblematiek geen doelstelling is, wordt er wel stilgestaan bij over eventuele risicovolle gewoonten op het gebied van de eigen alcoholconsumptie.

• Opleidingsadviseur, augustus 2010 – mei 2014
In deze functie ondersteunde ik vanuit de P&O afdeling het CBR bij opleidings- en ontwikkelvragen. Ik adviseerde aan het management, collega P&O adviseurs en medewerkers. Daarnaast ontwikkelde ik opleidingsbeleid (studiefaciliteiten, managementontwikkelingsprogramma, opleidingscatalogus, e.d.) en kocht ik samen met de interne opdrachtgevers maatwerktraining in. Ook onderhield ik als opleidingsmakelaar netwerkcontacten met diverse opleiders, trainers, coaches en deskundigen in het vakgebied.

• Beleidsmedewerker educatieve maatregelen, oktober 2007 – augustus 2010, CBR
In deze functie was ik de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud, effectiviteit en kwaliteit van uitvoering van verplichte gedragscursussen voor rijders onder invloed (EMA en LEMA). Deze worden uitgevoerd door circa 100 daarvoor opgeleide trainers. Het betrof een breed takenpakket met o.a. de volgende werkzaamheden:
- het (door)ontwikkelen van de programma-inhoud met aandacht voor wetenschappelijk onderbouwing en didactiek, gericht op gedragsverandering bij mensen die veelal weerstand hebben tegen verandering. Gedragstherapeutische interventie en motiverende gespreksvoering staan centraal. Dit alles wordt ingezet om mensen ertoe te bewegen niet meer onder invloed te rijden;
- (in 2007 /2008) het voeren van intakes met kandidaat aspirant-trainers en het voeren van monitorgesprekken met trainers
- het organiseren en geven van opleidingen aan aspirant trainers.

• Stafmedewerker juni 2001 – oktober 2007, CBR
In deze jaren was ik projectcoördinator of projectmedewerker in diverse projecten ter verbetering van de administratieve bedrijfsprocessen (aandachtsgebieden: ICT, kwaliteitsbeleid, soft skills medewerkers).
• Re-integratie adviseur februari 2001 - mei 2001, Start Re-integratie, Zoetermeer
Begeleiden arbeidsgehandicapten bij terugkeer op de arbeidsmarkt in passend werk.

• Service coördinator maart 1999 - januari 2001, Citee B.V., Leidschendam
Oprichten klantenhelpdesk, implementatie van tools, teamleiderschap, cursus geven, projectleiding

• Service assurance manager, september 1997 - februari 1999, Syntegra Zoetermeer
Teamleiderschap (coachen, trainen, en motiveren medewerkers), waarborgen kwaliteitsniveau dienstverlening, coördinatie functionele escalaties. Helpdesk operator: call-aanname, registratie, oplossing en bewaking

• International language support mdw., december 1996 - september 1997, IBM Zoetermeer
Technische assistentie verlenen aan klanten in Europa m.b.t. de internetverbinding, eindverantwoordelijke training nieuwe medewerkers, bewaking escalaties.

Lees meer

Opleiding

Opleidingen
• Opleiding tot ACT trainer / therapeut – See True, Gijs Jansen (11-2013 / 7 -2014)
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot de derde generatie cognitieve gedragstherapie. ACT biedt tools voor gedragsverandering en is naast therapievorm voor allerlei psychische- en psychiatrische klachten ook te gebruiken als training. ACT helpt ook mensen zonder specifieke klachten om:
- gedachten en gevoelens beter te kunnen accepteren en loslaten;
- meer aandacht te hebben voor wat zich nu feitelijk afspeelt (mindfulness);
- meer zicht krijgen op wie je bent, wat je belangrijk vindt (waar je aandacht aan wilt besteden) en wat je nog wilt bereiken in dit leven en hoe daar naar op weg te gaan.

• Opleiding tot MAS trainer – Trafieq (5-2013 / 8-2013)
Deze opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel en sluit af met een examen dat leidt tot certificering. In de opleiding worden diverse achtergronden van het ASP behandeld (juridisch, didactisch, rijden onder invloed, alcoholproblematiek, gedragsverandering, etc.) en wordt het MAS protocol getraind. Het praktijkdeel bestaat uit het onder supervisie uitvoeren van een training. Beide onderdelen heb ik met zeer goed gevolg afgerond.

• Leergang HSP begeleider – Insituut EszenzZ, Amsterdam (9 -2009 / 12- 2009)
Een holistische leergang waarin geleerd wordt hoogsensitieve personen op een zeer praktische manier te begeleiden en de lasten die een hoogsensitief persoon ervaart, om te zetten in, in hun aanwezige kwaliteiten. De leergang is een mix tussen therapeutische persoonsgerichte en egogerichte benaderingen én Zijnsgerichte percepties en belevingen.

• Leergang Coaching (post-HBO) - School voor Coaching, Leiden (4-2002 / 4-2003)
Persoonsgerichte en methodisch intensieve opleiding voor het leren coachen van zingevende en resultaatgerichte veranderingsprocessen bij individuen en groepen vanuit systeemdenken.
Behaalde niveau na afronding: Personal coaching – medior, Teamcoaching – junior.

• Middle Management voor Hoger Opgeleiden – ISBW, Voorburg (9-2000 / 6-2001)
Opleiding op HBO-niveau bestaande uit 2 modules, organisatie en communicatie

• HBO Maatschappelijk werk - Florence, Italië (1990 – 1994)
Cum Laude afgestudeerd met specialisatie in gesprekstechnieken
Diplomawaardering Octant: 3 jaar hoger sociaal agogisch onderwijs
Stages: gemeentelijke sociale dienst van Prato (Italië), jeugdrechtbank van Florence, cursus aan hulpverleners ‘Communicatie
in conflictsituaties’

• VWO - College Hageveld, Heemstede (1983 -1989)
Nederlands (7), Engels (8), Frans (7), Duits (8), Geschiedenis (8), Aardrijkskunde (7), Biologie (7)

Opleiding

Opleidingen
• Opleiding tot ACT trainer / therapeut – See True, Gijs Jansen (11-2013 / 7 -2014)
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot de derde generatie cognitieve gedragstherapie. ACT biedt tools voor gedragsverandering en is naast therapievorm voor allerlei psychische- en psychiatrische klachten ook te gebruiken als training. ACT helpt ook mensen zonder specifieke klachten om:
- gedachten en gevoelens beter te kunnen accepteren en loslaten;
- meer aandacht te hebben voor wat zich nu feitelijk afspeelt (mindfulness);
- meer zicht krijgen op wie je bent, wat je belangrijk vindt (waar je aandacht aan wilt besteden) en wat je nog wilt bereiken in dit leven en hoe daar naar op weg te gaan.

• Opleiding tot MAS trainer – Trafieq (5-2013 / 8-2013)
Deze opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel en sluit af met een examen dat leidt tot certificering. In de opleiding worden diverse achtergronden van het ASP behandeld (juridisch, didactisch, rijden onder invloed, alcoholproblematiek, gedragsverandering, etc.) en wordt het MAS protocol getraind. Het praktijkdeel bestaat uit het onder supervisie uitvoeren van een training. Beide onderdelen heb ik met zeer goed gevolg afgerond.

• Leergang HSP begeleider – Insituut EszenzZ, Amsterdam (9 -2009 / 12- 2009)
Een holistische leergang waarin geleerd wordt hoogsensitieve personen op een zeer praktische manier te begeleiden en de lasten die een hoogsensitief persoon ervaart, om te zetten in, in hun aanwezige kwaliteiten. De leergang is een mix tussen therapeutische persoonsgerichte en egogerichte benaderingen én Zijnsgerichte percepties en belevingen.

• Leergang Coaching (post-HBO) - School voor Coaching, Leiden (4-2002 / 4-2003)
Persoonsgerichte en methodisch intensieve opleiding voor het leren coachen van zingevende en resultaatgerichte veranderingsprocessen bij individuen en groepen vanuit systeemdenken.
Behaalde niveau na afronding: Personal coaching – medior, Teamcoaching – junior.

• Middle Management voor Hoger Opgeleiden – ISBW, Voorburg (9-2000 / 6-2001)
Opleiding op HBO-niveau bestaande uit 2 modules, organisatie en communicatie

• HBO Maatschappelijk werk - Florence, Italië (1990 – 1994)
Cum Laude afgestudeerd met specialisatie in gesprekstechnieken
Diplomawaardering Octant: 3 jaar hoger sociaal agogisch onderwijs
Stages: gemeentelijke sociale dienst van Prato (Italië), jeugdrechtbank van Florence, cursus aan hulpverleners ‘Communicatie
in conflictsituaties’

• VWO - College Hageveld, Heemstede (1983 -1989)
Nederlands (7), Engels (8), Frans (7), Duits (8), Geschiedenis (8), Aardrijkskunde (7), Biologie (7)

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Goed), Italiaans (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Matig), Italiaans (Matig)

Hobby's & interesses

De laatste jaren verdiep ik me in bewustzijnswerk en gedragsverandering. Ik heb verschillende cursussen en trajecten gevolgd in het teken van zelfonderzoek, waaronder emotioneel lichaamswerk, vijf ritmes-dans, retraites en therapie.

Ik begeleidt bij Stichting JIJ, een zelfhulporganisatie voor mensen met een eetstoornis, regelmatig een groep mensen met een eetbuistoornis en/of boulimia.

Verder geniet ik en verwonder ik mij over de mooie momenten die het leven biedt. Ik dans meditatief. Ik zing graag klassiek en jazz, zowel solo als in een koor en ik volg zangles. Ik sport met aandacht en gevoel in de natuur.

Hobby's & interesses

De laatste jaren verdiep ik me in bewustzijnswerk en gedragsverandering. Ik heb verschillende cursussen en trajecten gevolgd in het teken van zelfonderzoek, waaronder emotioneel lichaamswerk, vijf ritmes-dans, retraites en therapie.

Ik begeleidt bij Stichting JIJ, een zelfhulporganisatie voor mensen met een eetstoornis, regelmatig een groep mensen met een eetbuistoornis en/of boulimia.

Verder geniet ik en verwonder ik mij over de mooie momenten die het leven biedt. Ik dans meditatief. Ik zing graag klassiek en jazz, zowel solo als in een koor en ik volg zangles. Ik sport met aandacht en gevoel in de natuur.

Lees meer

Eigenschappen

Wat mij typeert...
Respect, rust, begrip, gedegen en zorgvuldig, nieuwsgierig, beschouwend en bedachtzaam, helder, verhelderend en structurerend, enthousiast, lief, gedreven, behulpzaam, inlevend, doelgericht, met diepgang, verbindend en zelfbewust.

Ik doe graag zinvol werk en ben graag goed in wat ik doe. Trefwoorden: mij inzetten voor de ander, werken met hoofd én hart, positief, samen, praktische instelling, harde werker, streven naar tastbare resultaten en kwaliteit.

Eigenschappen

Wat mij typeert...
Respect, rust, begrip, gedegen en zorgvuldig, nieuwsgierig, beschouwend en bedachtzaam, helder, verhelderend en structurerend, enthousiast, lief, gedreven, behulpzaam, inlevend, doelgericht, met diepgang, verbindend en zelfbewust.

Ik doe graag zinvol werk en ben graag goed in wat ik doe. Trefwoorden: mij inzetten voor de ander, werken met hoofd én hart, positief, samen, praktische instelling, harde werker, streven naar tastbare resultaten en kwaliteit.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Trainingscoördinator
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Gondelijn Salomons te bekijken