At Monday
 • Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Zoals u in mijn CV hebt kunnen lezen heb ik al vele jaren ervaring in het opzetten en professionaliseren van inkoop en logistieke afdelingen. Dit bij verschillende organisaties in de profit zowel…

Persoonlijk

Zoals u in mijn CV hebt kunnen lezen heb ik al vele jaren ervaring in het opzetten en professionaliseren van inkoop en logistieke afdelingen. Dit bij verschillende organisaties in de profit zowel nationaal als internationaal als in de non-profit.

Resultaten die ik in het verleden heb bereikt zijn o.a.:
- de afdeling is geborgd binnen de organisatie en realiseert resultaten;
- de medewerkers werken als een professioneel team;
- optimale inrichting/afstemming van logistiek i.r.t. inkoop - Procurement – binnen een internationale omgeving;
- het realiseren van kostenreducties en het efficiënt inrichten van logistieke processen.

Verdere zaken die van belang zijn is expertise in de volgende gebieden:
- leidinggeven;
- verandermanagement;
- ketenmanagement / keten denken;
- inkoopspecifieke ervaring op het gebied van o.a. suppliers pre-involvement, contractmanagement, inkoopmarketing en
coaching van inkoopteams om deze op een hoger niveau te brengen;
- strategisch inkopen en inrichten van een supply chain, inrichten van nieuwbouw m.b.t. o.a. Real estate,
investeringsgoederen, Capex, productielijnen, outsourcing;
- Opzetten en inrichten van inkoopverplichtingen systemen, ICT automatisering;
- EMEA inkoop ervaring;
- implementatie van inkoop en supply chain tools;
- uitrollen van beleid, processen en procedures.

Lees meer

DISC test

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert
Studdy

Rapport
Professionele DISC Persoonlijkheidstest

Studdy
Naam Datum
Erik Jan Nijssen 18-04-2019

Inhoudsopgave | 2

Studdy

Overzicht

 • Inleiding 3
 • Disc Web Gedragstijlen 4
 • Toelichting web 5
 • Disc Tabel eigenschappen 6
 • Toelichting tabel 7

Inleiding | 3

Studdy

Waar staat DISC voor?

DISC maakt het mogelijk om menselijke gedragspatronen in kaart te brengen. In objectieve en niet oordelende termen wordt beschreven aan welke gedragsstijl jij de voorkeur geeft.

Om het rapport goed te lezen kijk je naar de vier afzonderlijke scores en de samenhang daartussen. Niemand is 1 kleur. Het geheel wordt bepaald door de mix van de 4 scores. Je stelt eerst vast welke kleuren bovengemiddeld zijn en welke ondergemiddeld (hoog en laag).

Dominant De “D” staat voor Dominantie. Het gaat hier om de manier waarop jij omgaat met problemen en uitdagingen.
Invloed De “I” staat voor Invloed. De manier waarop je invloed op anderen uitoefent.
Stabiliteit De “S” staat voor Stabiliteit. De manier waarop je reageert op veranderingen en tempowisselingen.
Conformiteit De “C’ staat voor Conformiteit. De manier waarop je reageert op regels en procedures die gemaakt zijn door anderen.

DISC Web gedragsstijlen | 4

Studdy

Jouw diagram

Op 18-04-2019 heeft Erik Jan Nijssen de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaand diagram gegenereerd. Dit diagram geeft een professioneel beeld van de persoonlijkheidskenmerken van Erik Jan Nijssen. Het webdiagram is verdeeld in 4 quadranten. Aan de hand van de vulling van de quadranten kun je aflezen welke gedragsstijlen meer of minder bij je passen.

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert

DISC Web Gedragstijlen
van Erik Jan Nijssen gegenereerd op 18-04-2019

Toelichting web | 5

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat betekent dit?

Stel op basis van jouw score in bovenstaand DISC webdiagram jouw gedragstijl vast. Dat doe je door de kleurvulling van de quadranten uit het gegenereerde diagram te vergelijken met onderstaande toelichting.

Jouw rode score

 • Je lost nieuwe problemen erg snel en assertief op.
 • Je bent actief en wilt vooral snel doelen bereiken.
 • Je bent direct maar luistert minder goed naar anderen.

Jouw gele score

 • Je maakt makkelijk contact met nieuwe mensen of sluit je eenvoudig aan bij een groep mensen.
 • Je bent spraakzaam, interactief en open naar mensen ook al ken je die niet.

Jouw groene score

 • Je komt goed tot je recht in een flexibele, dynamische en ongestructureerde werkomgeving.
 • Je wil je mening vrij kunnen uiten en snel van werkzaamheden veranderen.

Jouw blauwe score

 • Je wijkt vaak af van de regels en afgesproken procedures.
 • Je richt je op het resultaat en je ontwikkelt je eigen manieren om deze te volgen en beheren.

DISC Tabel eigenschappen | 6

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat past er bij jou?

Op 18-04-2019 heeft Erik Jan Nijssen de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaande tabel gegenereerd. In deze tabel vindt je de eigenschappen die op basis van jouw test het meest bij je passen.

Dit zijn je primaire DISC-eigenschappen:

Ambitieus
Snel van vertrouwen
Rusteloos
Onverzettelijk
 • Ambitieus
 • Wilskrachtig
 • Competitief
 • Gedecideerd
 • Ondernemend
 • Behoedzaam
 • Cooperatief
 • Aarzelend
 • Meegaand
 • Vreedzaam
 • Charismatisch
 • Overredend
 • Zelfverzekerd
 • Optimistisch
 • Snel van vertrouwen
 • Bedachtzaam
 • Feitelijk
 • Berekenend
 • Logisch
 • Nuchter
 • Reactief
 • Geneigd te hechten
 • Consistent
 • Kalm
 • Stabiel
 • Veranderlijk
 • Actief
 • Rusteloos
 • Deadline bewust
 • Flexibel
 • Behoedzaam
 • Systematisch
 • Ruimdenkend
 • Objectief
 • Diplomatiek
 • Standvastig
 • Onafhankelijk
 • Onverzettelijk
 • Autonoom
 • Onbuigzaam

DISC Tabel Persoonlijke eigenschappen
van Erik Jan Nijssen gegenereerd op 18-04-2019

Toelichting tabel | 7

Studdy
Je DISC Web diagram
Je DISC kern eigenschappen
Ambitieus
Snel van vertrouwen
Rusteloos
Onverzettelijk

Wat betekent dit?

Onderstaand vind je een uitgebreide toelichting op de tabelscore die je hebt gegenereerd op de DISC Persoonlijkheidstest. De tabel geeft aan de hand van de ingekleurde vlakken duidelijk aan welke eigenschappen het best bij je passen.

Ambitieus Een probleem, groot of klein, is voor jou een uitdaging. Je bent toekomstgericht en strijdlustig. Hiermee ga je graag de concurrentie aan. In een veranderlijke omgeving voel jij je prettig. Je komt steeds met nieuwe ideeën en verwacht snel resultaat.
Snel van vertrouwen Je bent goed van vertrouwen en goed in het oplossen van problemen. Je bent altijd opgewekt, sociaal en goed van vertrouwen. Je bent populair in de groep omdat je altijd sociaal overkomt op anderen. Je hebt immers altijd tijd voor iedereen. Soms belemmert dit wel de voortgang van je werk.
Rusteloos Je bent wat rusteloos van aard. Hoe meer afwisseling in je werk hoe beter. Je houdt wel van wat dynamiek in je werk. Het tempo mag zo af en toe wel wat worden opgevoerd. Zo kun je lekker de ballen in de lucht houden. In die hectiek functioneer jij het best omdat je deadlines niet uit het oog verliest.
Onverzettelijk Je neemt makkelijk wat risico's. Liefst werk je alleen. Dan improviseer je om de juiste oplossingen te vinden. Gewoon proberen en zien waar het schip strandt. Als het schip strandt zit je daar niet echt mee. Je weet dan in ieder geval hoe het niet moet. Het komt allemaal wat ongeorganiseerd over.
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

Ik ben een gedreven no-nonsense strategisch Procurement Manager met Internationale Procurement ervaring. Daarnaast heb ik diverse vraagstukken ingevuld op het gebied van Inkoop, Procurement en Supply Chain. Implementatie van inkoopautomatisering, P2P, automotive, lean-thinking projecten en outsourcing processen. Tevens het optimaliseren van Inkoop/Procurement afdelingen. 
Mijn doel is een afdeling meerwaarde voor een organisatie te laten betekenen en dit vervolgens te borgen. Zeg wat je doet en doe wat je zegt!

 Specialismen:
 Procurement, (inter)national (out)sourcing, onderhandelen, contracteren, coaching en ketenmanagement. Contractmanagement, Best Value Procurement, Change management, Project management en project inkoop & Supplier pre-involvement projects.

Werkervaring

Periode : februari 2016 – heden
Opdrachtgever : Enza Zaden B.V. Enkhuizen
Functie. : Manager Purchasing ai
Omschrijving. : Inventariseren van actuele stand van zaken betreffende de inkoopfunctie binnen de
organisatie.
Managen, coachen en reorganiseren van het inkoopteam in relatie tot de inkoopfunctie.
Het begeleiden van de inkoop visie, strategie en business planning proces.
Optimaliseren van de onderlinge samenwerking en ICT P2P cloud implementatie met
wereldwijde dochter locaties (25).

Periode : oktober 2015 – januari 2016
Opdrachtgever : Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
Functie. : Procurement Manager ai
Omschrijving. : Managen van het inkoopteam, realisatie besparingen en positionering Inkoop Medicijnen.
Het begeleiden van de inkoop visie, strategie en business planning proces.
Optimaliseren van de onderlinge samenwerking en P2P implementatie.

Periode : januari 2014 - september 2015
Opdrachtgever : Rijnland Zorggroep, Leiderdorp – Alphen aan den Rijn
Functie : Hoofd Inkoop a.i.
Omschrijving : Verantwoordelijk om de inkoopprocessen om te buigen naar de situatie waarbij de
inkoopfunctie geborgd wordt binnen de organisatie. Coaching van de 9 inkoop-
medewerkers en het optimaliseren en afstemmen van de functies binnen de
afdeling. Inkoopprojectleider strategische inkoop nieuw nucleaire installatie. Initiëren
van een Tenderboard en de borging hiervan. Tevens standaardisatie van benodigde
documenten, conform Prince 2 methodiek. Opzetten van digitaal aanbesteden,
Negometrix. Voorstel gemaakt voor de fusie en geïmplementeerd m.b.t. de
samenvoeging van twee inkoopafdelingen. Inkoopvolume € 165M, target 2%
structureel besparen.

Periode : oktober 2012 – december 2013
Opdrachtgeve : BRU – Bestuur Regio Utrecht, Openbaarvervoerbedrijf in oprichting.
Functie : Inkoopcoördinator a.i.
Omschrijving. : Doelstelling was inkoopfunctie binnen de organisatie te professionaliseren m.b.t.
processen, procedures en inkoopstrategie. Taak: Bereid als Kwartiermaker de functie
van Hoofd Inkoop voor. Stuurde 6 inkopers aan om EU aanbestedingen op doel-, en
rechtmatigheid op een juiste manier in de markt te zetten. Tevens projectleider
implementatie van inkoopautomatisering in relatie tot verplichtingenadministratie en
contractmanagement, Negometrix. Inkoopvolume € 780M periode 2012 – 2018.

Periode : februari 2011 – september 2012
Opdrachtgever : Prysmian Group Nederland, Amsterdam, vh Kabelbedrijven Draka Nederland.
Functie : Procurement Manager a.i.
Omschrijving : Doel was het herpositioneren van de afdeling Procurement binnen de organisatie. Taak: Professionaliseer de inkoopfunctie in relatie tot het Holding beleid.
Projectleider t.b.v. de inkoop van nieuwe chemische installaties t.b.v. de
productieprocessen van hoogspanningkabelbemanteling. Heroriëntatie binnen de
internationale Procurement-organisatie na overname KDN door Prysmian Italië.
Optimalisatie logistiek en supply chain. Gaf leiding aan 12 fte. Inkoopspend € 165M.

Periode : mei 2010 – januari 2011
Opdrachtgever : Van Hattum & Blankevoort Infra, Woerden
Functie : Manager Inkoop & Logistiek a.i.
Omschrijving : Inkoopvraagstuk in kaart brengen en vervolgens de geconstateerde
inkooppositie uitwerken en borgen binnen de organisatie. De afdeling
professionaliseren en coachen en deze naar een hoger niveau tillen. Tevens het
in kaart brengen van logistieke processen en procedures en uitwerken naar
uitvoerbare bedrijfsprocessen t.b.v. projectmanagement gericht op maritieme,
(Petro)chemische en infrastructurele marktvraagstukken / tenders en daarnaast
enkele projectinkopen geïnitieerd. Coaching 6 fte.

Periode : februari 2010 – april 2010
Opdrachtgever : Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Functie : Manager Inkoop a.i.
Omschrijving : Vraagstuk was de inkoopfunctie binnen de organisatie te professionaliseren.
Taakstelling was de inventarisatie van huidige inkooppositie in kaart te brengen om
deze vervolgens naar hoger plan tillen. Inkoop positioneren binnen organisatie en de
afdeling daarin te coachen. Dit in relatie tot Europees aanbesteden.

Periode : augustus 2009 – januari 2010
Opdrachtgever : Gemeente Haarlem
Functie : Manager Inkoop a.i.
Omschrijving : Inkoopvraagstuk m.b.t. positie van inkoop binnen de gemeente en naar
leveranciers in kaart brengen en hier vervolgens een voorstel voor doen en deze
vervolgens vertalen naar beleid, processen en procedures. Coachen en
begeleiden van medewerkers (4 fte) in relatie tot (digitaal) Europees aanbesteden.
Samenwerking zoeken met omliggende gemeentes om schaalvoordeel te halen.

Periode : augustus 2007 – juli 2009
Opdrachtgever : Dunea, duin & water, Voorburg
Functie : Manager Procurement a.i.
Omschrijving : Tijdelijke inzet omgezet naar langer termijn om inkoop te professionaliseren en
te borgen binnen de organisatie. Implementatie van contractmanagement,
inkoopbeleid, logistiek, strategie, processen en procedures zoals SQM en SRM
binnen de organisatie. Inkoop medewerkers coachen en begeleiden met
aanbestedingen. Projectleider opzetten van Shared Service Centre B.V. tussen 5
waterleidingbedrijven op commercieel en juridisch gebied. Daarnaast projectleider
voor de verwerving van nieuwe waterwinningsinstallaties € 150M.
Gaf leiding aan 6 fte. Inkoopvolume € 85M.

Periode : januari 2007 – juli 2007
Opdrachtgever : Heijmans Infra, Rosmalen
Functie : Manager Procurement & Logistics a.i.
Omschrijving : Inkoopscan gemaakt en vervolgens advies neergelegd om potentiële
besparingen te realiseren. Inventarisatie beleid, strategie, internationale inkoop
en logistiek. Processen en procedures ontwikkeld en ten uitvoer gebracht.

Periode : januari 2006 – december 2006
Opdrachtgever : Nedtrain Refurbishment & Overhaul, Haarlem
Functie : Procurement & Sourcing Manager a.i.
Omschrijving : Doelstelling was het outsourcen van de supply chain mbt refurbishment van een
type trein betreffende kwaliteit en kostenreductie. Taakgebied: Inrichting van
productielijnen m.b.t. implementatie van automotive en Lean-thinking processen,
early-supplier involvement en modulair (laten) bouwen. Project budget € 685M.
Tevens actief met het coachen van (24) procurement/logistiek medewerkers
m.b.t. SQM, SRM, Best in Class, Best in Practice. Dit in relatie tot co-design, co-
development en concurrent werken in het engineeringsproces met Europese
leveranciers (Partnership), supply chain, T.C.O., make or buy analyses en het
contracteren hiervan. Commodity Manager elektrotechnische installaties.

Periode : oktober 2006 – december 2006
Werkgever : Tyco Fire & Integrated Solutions Woerden - Brussel
Functie : Director Procurement Benelux a.i.
Omschrijving : Eindverantwoordelijk voor de professionalisering van de procurementafdeling
Benelux. Reorganiseren van de afdeling en deze positioneren binnen de
Benelux/Europese organisatie. Outsourcen van supply chain binnen de Europese
dochterbedrijven. Voorzitter MT.

Periode : juli 2002 – december 2005
Werkgever : Spaarne Ziekenhuis Haarlem - Heemstede - Hoofddorp
Functie : Hoofd Inkoop & Logistiek
Omschrijving : Invulling geven aan het vraagstuk: Borg de inkoopafdeling, organiseer de logistiek
in de huidige en nieuwe situatie en realiseer de investeringen binnen het beschikbare
budget. Gevraagd budget € 50M, beschikbaar € 35M, realisatie, gevraagde
investeringen zijn binnen beschikbaar budget gerealiseerd. Daarnaast bewaak het
nieuwbouw-, en verbouwbudget en voorkom overschrijding ervan. Budget € 285M.
Projectleider van diverse projecten zoals; interne/externe logistiek, automatisering
inkoopproces/logistiek, outsourcen en besparingstrajecten van o.a. detachering, ICT,
Capex, food, facilitair, exploitatie en investeringen, verhuiscommissie. Waarnemend
hoofd Facilitaire Dienst (1,5 jr.). Initiator interregionale inkoop samenwerking.
Rapporteerde aan de Raad van Bestuur. Gaf leiding aan 45 fte.

Periode : november 1999 – juni 2002
Werkgever : Politie, Regio Hollands Midden, Leiderdorp
Functie : Hoofd Inkoop & Logistiek
Omschrijving : Doelstelling was om de inkoopfunctie te professionaliseren. Taakstelling: de interne
reorganisatie, implementatie van het regionale inkoopbeleid, borging van de
inkoopprocessen, procedures en de interne logistiek vorm te geven. Dit is op het
transparant maken van processen gerealiseerd. Projectleider van automatiserings-
project en interregionale samenwerkingsprojectgroepen. Inkoopbudget € 75M. Gaf
leiding aan 9 fte.

Periode : augustus 1998 – oktober 1999
Werkgever : Rath & Doodeheefver Group Nederlnd N.V.
Functie : Director Procurement & Supply Chain EMEA
Omschrijving : Doelstelling was om de inkoopfunctie te borgen en te professionaliseren.
Taakstelling: Aansturen van alle Procurement activiteiten binnen de N.V..
Sourcen van commodities als katoen/ruwdoek, chemicaliën, NPR,
productielijnen en leveranciers (EMEA) en het contracteren hiervan. Optimalisatie
van de Supply Chain. Projectleider automatisering. Voorzitter van het MT en
kwartaalbestuur. Neventaak: Aansturing van de financiële-, productie-, en logistieke
afdeling. Inkoopbudget € 115M


Periode : april 1992 – juli 1998
Werkgever : Merck, Sharp & Dohme B.V., Haarlem
Functie : Procurement Manager
Omschrijving : Doelstelling was het professionaliseren van de technisch inkoopafdeling.
Taakgebied: het zelfstandig –inter-nationaal inkopen van NPR
goederen, chemicaliën, kunststoffen, productielijnen en diensten m.b.t.
investeringen, exploitatie, Capex, leasing, E-installatie, instrumentatie en
werktuigbouwkundige projecten. Het opzetten, uitvoeren en begeleiden van
Europese Procurement Re-engineeringprojecten ($1.2 Mjrd) tbv Global Procurement
besparingsprojecten. Totale Global Inkoopbudget $ 4 Mjrd. Target 7% Gerealiseerd
9%. Neventaken: Lean-thinking processen (SMED) en early-supplier involvement
t.b.v. productieprocessen. Implementatie van procurementbeleid en bijbehorende
(kwaliteit) procedures (SQM & SRM) en processen. Projectleider inrichting- en
implementatieteam ERP/MRP automatiserings- systeem. Gaf leiding aan 2 fte.

Periode : oktober 1990 – maart 1992
Werkgever : Machinefabriek Meijn B.V., Oostzaan
Functie : Werkvoorbereider

Periode : mei 1988 – september 1990
Werkgever : Furbex B.V., dochter van Getronics B.V., Amsterdam
Functie : Commercieel Technisch medewerker/Operationeel Manager

Werkervaring

Ik ben een gedreven no-nonsense strategisch Procurement Manager met Internationale Procurement ervaring. Daarnaast heb ik diverse vraagstukken ingevuld op het gebied van Inkoop, Procurement en Supply Chain. Implementatie van inkoopautomatisering, P2P, automotive, lean-thinking projecten en outsourcing processen. Tevens het optimaliseren van Inkoop/Procurement afdelingen. 
Mijn doel is een afdeling meerwaarde voor een organisatie te laten betekenen en dit vervolgens te borgen. Zeg wat je doet en doe wat je zegt!

 Specialismen:
 Procurement, (inter)national (out)sourcing, onderhandelen, contracteren, coaching en ketenmanagement. Contractmanagement, Best Value Procurement, Change management, Project management en project inkoop & Supplier pre-involvement projects.

Werkervaring

Periode : februari 2016 – heden
Opdrachtgever : Enza Zaden B.V. Enkhuizen
Functie. : Manager Purchasing ai
Omschrijving. : Inventariseren van actuele stand van zaken betreffende de inkoopfunctie binnen de
organisatie.
Managen, coachen en reorganiseren van het inkoopteam in relatie tot de inkoopfunctie.
Het begeleiden van de inkoop visie, strategie en business planning proces.
Optimaliseren van de onderlinge samenwerking en ICT P2P cloud implementatie met
wereldwijde dochter locaties (25).

Periode : oktober 2015 – januari 2016
Opdrachtgever : Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
Functie. : Procurement Manager ai
Omschrijving. : Managen van het inkoopteam, realisatie besparingen en positionering Inkoop Medicijnen.
Het begeleiden van de inkoop visie, strategie en business planning proces.
Optimaliseren van de onderlinge samenwerking en P2P implementatie.

Periode : januari 2014 - september 2015
Opdrachtgever : Rijnland Zorggroep, Leiderdorp – Alphen aan den Rijn
Functie : Hoofd Inkoop a.i.
Omschrijving : Verantwoordelijk om de inkoopprocessen om te buigen naar de situatie waarbij de
inkoopfunctie geborgd wordt binnen de organisatie. Coaching van de 9 inkoop-
medewerkers en het optimaliseren en afstemmen van de functies binnen de
afdeling. Inkoopprojectleider strategische inkoop nieuw nucleaire installatie. Initiëren
van een Tenderboard en de borging hiervan. Tevens standaardisatie van benodigde
documenten, conform Prince 2 methodiek. Opzetten van digitaal aanbesteden,
Negometrix. Voorstel gemaakt voor de fusie en geïmplementeerd m.b.t. de
samenvoeging van twee inkoopafdelingen. Inkoopvolume € 165M, target 2%
structureel besparen.

Periode : oktober 2012 – december 2013
Opdrachtgeve : BRU – Bestuur Regio Utrecht, Openbaarvervoerbedrijf in oprichting.
Functie : Inkoopcoördinator a.i.
Omschrijving. : Doelstelling was inkoopfunctie binnen de organisatie te professionaliseren m.b.t.
processen, procedures en inkoopstrategie. Taak: Bereid als Kwartiermaker de functie
van Hoofd Inkoop voor. Stuurde 6 inkopers aan om EU aanbestedingen op doel-, en
rechtmatigheid op een juiste manier in de markt te zetten. Tevens projectleider
implementatie van inkoopautomatisering in relatie tot verplichtingenadministratie en
contractmanagement, Negometrix. Inkoopvolume € 780M periode 2012 – 2018.

Periode : februari 2011 – september 2012
Opdrachtgever : Prysmian Group Nederland, Amsterdam, vh Kabelbedrijven Draka Nederland.
Functie : Procurement Manager a.i.
Omschrijving : Doel was het herpositioneren van de afdeling Procurement binnen de organisatie. Taak: Professionaliseer de inkoopfunctie in relatie tot het Holding beleid.
Projectleider t.b.v. de inkoop van nieuwe chemische installaties t.b.v. de
productieprocessen van hoogspanningkabelbemanteling. Heroriëntatie binnen de
internationale Procurement-organisatie na overname KDN door Prysmian Italië.
Optimalisatie logistiek en supply chain. Gaf leiding aan 12 fte. Inkoopspend € 165M.

Periode : mei 2010 – januari 2011
Opdrachtgever : Van Hattum & Blankevoort Infra, Woerden
Functie : Manager Inkoop & Logistiek a.i.
Omschrijving : Inkoopvraagstuk in kaart brengen en vervolgens de geconstateerde
inkooppositie uitwerken en borgen binnen de organisatie. De afdeling
professionaliseren en coachen en deze naar een hoger niveau tillen. Tevens het
in kaart brengen van logistieke processen en procedures en uitwerken naar
uitvoerbare bedrijfsprocessen t.b.v. projectmanagement gericht op maritieme,
(Petro)chemische en infrastructurele marktvraagstukken / tenders en daarnaast
enkele projectinkopen geïnitieerd. Coaching 6 fte.

Periode : februari 2010 – april 2010
Opdrachtgever : Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Functie : Manager Inkoop a.i.
Omschrijving : Vraagstuk was de inkoopfunctie binnen de organisatie te professionaliseren.
Taakstelling was de inventarisatie van huidige inkooppositie in kaart te brengen om
deze vervolgens naar hoger plan tillen. Inkoop positioneren binnen organisatie en de
afdeling daarin te coachen. Dit in relatie tot Europees aanbesteden.

Periode : augustus 2009 – januari 2010
Opdrachtgever : Gemeente Haarlem
Functie : Manager Inkoop a.i.
Omschrijving : Inkoopvraagstuk m.b.t. positie van inkoop binnen de gemeente en naar
leveranciers in kaart brengen en hier vervolgens een voorstel voor doen en deze
vervolgens vertalen naar beleid, processen en procedures. Coachen en
begeleiden van medewerkers (4 fte) in relatie tot (digitaal) Europees aanbesteden.
Samenwerking zoeken met omliggende gemeentes om schaalvoordeel te halen.

Periode : augustus 2007 – juli 2009
Opdrachtgever : Dunea, duin & water, Voorburg
Functie : Manager Procurement a.i.
Omschrijving : Tijdelijke inzet omgezet naar langer termijn om inkoop te professionaliseren en
te borgen binnen de organisatie. Implementatie van contractmanagement,
inkoopbeleid, logistiek, strategie, processen en procedures zoals SQM en SRM
binnen de organisatie. Inkoop medewerkers coachen en begeleiden met
aanbestedingen. Projectleider opzetten van Shared Service Centre B.V. tussen 5
waterleidingbedrijven op commercieel en juridisch gebied. Daarnaast projectleider
voor de verwerving van nieuwe waterwinningsinstallaties € 150M.
Gaf leiding aan 6 fte. Inkoopvolume € 85M.

Periode : januari 2007 – juli 2007
Opdrachtgever : Heijmans Infra, Rosmalen
Functie : Manager Procurement & Logistics a.i.
Omschrijving : Inkoopscan gemaakt en vervolgens advies neergelegd om potentiële
besparingen te realiseren. Inventarisatie beleid, strategie, internationale inkoop
en logistiek. Processen en procedures ontwikkeld en ten uitvoer gebracht.

Periode : januari 2006 – december 2006
Opdrachtgever : Nedtrain Refurbishment & Overhaul, Haarlem
Functie : Procurement & Sourcing Manager a.i.
Omschrijving : Doelstelling was het outsourcen van de supply chain mbt refurbishment van een
type trein betreffende kwaliteit en kostenreductie. Taakgebied: Inrichting van
productielijnen m.b.t. implementatie van automotive en Lean-thinking processen,
early-supplier involvement en modulair (laten) bouwen. Project budget € 685M.
Tevens actief met het coachen van (24) procurement/logistiek medewerkers
m.b.t. SQM, SRM, Best in Class, Best in Practice. Dit in relatie tot co-design, co-
development en concurrent werken in het engineeringsproces met Europese
leveranciers (Partnership), supply chain, T.C.O., make or buy analyses en het
contracteren hiervan. Commodity Manager elektrotechnische installaties.

Periode : oktober 2006 – december 2006
Werkgever : Tyco Fire & Integrated Solutions Woerden - Brussel
Functie : Director Procurement Benelux a.i.
Omschrijving : Eindverantwoordelijk voor de professionalisering van de procurementafdeling
Benelux. Reorganiseren van de afdeling en deze positioneren binnen de
Benelux/Europese organisatie. Outsourcen van supply chain binnen de Europese
dochterbedrijven. Voorzitter MT.

Periode : juli 2002 – december 2005
Werkgever : Spaarne Ziekenhuis Haarlem - Heemstede - Hoofddorp
Functie : Hoofd Inkoop & Logistiek
Omschrijving : Invulling geven aan het vraagstuk: Borg de inkoopafdeling, organiseer de logistiek
in de huidige en nieuwe situatie en realiseer de investeringen binnen het beschikbare
budget. Gevraagd budget € 50M, beschikbaar € 35M, realisatie, gevraagde
investeringen zijn binnen beschikbaar budget gerealiseerd. Daarnaast bewaak het
nieuwbouw-, en verbouwbudget en voorkom overschrijding ervan. Budget € 285M.
Projectleider van diverse projecten zoals; interne/externe logistiek, automatisering
inkoopproces/logistiek, outsourcen en besparingstrajecten van o.a. detachering, ICT,
Capex, food, facilitair, exploitatie en investeringen, verhuiscommissie. Waarnemend
hoofd Facilitaire Dienst (1,5 jr.). Initiator interregionale inkoop samenwerking.
Rapporteerde aan de Raad van Bestuur. Gaf leiding aan 45 fte.

Periode : november 1999 – juni 2002
Werkgever : Politie, Regio Hollands Midden, Leiderdorp
Functie : Hoofd Inkoop & Logistiek
Omschrijving : Doelstelling was om de inkoopfunctie te professionaliseren. Taakstelling: de interne
reorganisatie, implementatie van het regionale inkoopbeleid, borging van de
inkoopprocessen, procedures en de interne logistiek vorm te geven. Dit is op het
transparant maken van processen gerealiseerd. Projectleider van automatiserings-
project en interregionale samenwerkingsprojectgroepen. Inkoopbudget € 75M. Gaf
leiding aan 9 fte.

Periode : augustus 1998 – oktober 1999
Werkgever : Rath & Doodeheefver Group Nederlnd N.V.
Functie : Director Procurement & Supply Chain EMEA
Omschrijving : Doelstelling was om de inkoopfunctie te borgen en te professionaliseren.
Taakstelling: Aansturen van alle Procurement activiteiten binnen de N.V..
Sourcen van commodities als katoen/ruwdoek, chemicaliën, NPR,
productielijnen en leveranciers (EMEA) en het contracteren hiervan. Optimalisatie
van de Supply Chain. Projectleider automatisering. Voorzitter van het MT en
kwartaalbestuur. Neventaak: Aansturing van de financiële-, productie-, en logistieke
afdeling. Inkoopbudget € 115M


Periode : april 1992 – juli 1998
Werkgever : Merck, Sharp & Dohme B.V., Haarlem
Functie : Procurement Manager
Omschrijving : Doelstelling was het professionaliseren van de technisch inkoopafdeling.
Taakgebied: het zelfstandig –inter-nationaal inkopen van NPR
goederen, chemicaliën, kunststoffen, productielijnen en diensten m.b.t.
investeringen, exploitatie, Capex, leasing, E-installatie, instrumentatie en
werktuigbouwkundige projecten. Het opzetten, uitvoeren en begeleiden van
Europese Procurement Re-engineeringprojecten ($1.2 Mjrd) tbv Global Procurement
besparingsprojecten. Totale Global Inkoopbudget $ 4 Mjrd. Target 7% Gerealiseerd
9%. Neventaken: Lean-thinking processen (SMED) en early-supplier involvement
t.b.v. productieprocessen. Implementatie van procurementbeleid en bijbehorende
(kwaliteit) procedures (SQM & SRM) en processen. Projectleider inrichting- en
implementatieteam ERP/MRP automatiserings- systeem. Gaf leiding aan 2 fte.

Periode : oktober 1990 – maart 1992
Werkgever : Machinefabriek Meijn B.V., Oostzaan
Functie : Werkvoorbereider

Periode : mei 1988 – september 1990
Werkgever : Furbex B.V., dochter van Getronics B.V., Amsterdam
Functie : Commercieel Technisch medewerker/Operationeel Manager

Opleiding

Periode Opleiding/cursus Diploma/certificaat
2001 – 2016 Diverse management en procurement gerelateerde seminaries. n.v.t.
2013 Digitaal aanbesteden n.v.t.
2012 Prince II in relatie tot Procurement Ja
2009 Verzuim Management Ja
2008 – 2009 POP – BOC Management n.v.t.
2007 – 2008 Best Value Procurement, Prof. Dean Kashiwagi Ja
2006 Baan IV, Ariba n.v.t.
2006 Managen van Europees Aanbesteden Ja
2000 Intervisie, Integrale Psychologie n.v.t.
1995 Procurement Master, Boston University, Prof. Dean Kashiwagi ja
1994 – 1996 Nevi 2 ja
1993 – 1994 Nevi 1 ja
1991 – 1992 Nima A ja
1996 Time Management, MS-Office ja
1995 Class A, Oliver Wright ( ERP – MRP Master Requirements Planner ) ja
1995 Effective Leadership, Steven Covey ja
1993 GMP 1 – 2, GLP, GCP ja

1992 – 1996 HEAO CE, Hogeschool Haarlem ja
1982 – 1987 MBO, Commerciele Techniek, IJmond MTS Santpoort ja
1980 – 1982 Elektrotechniek, Chr. Technische School Haarlem ja

Opleiding

Periode Opleiding/cursus Diploma/certificaat
2001 – 2016 Diverse management en procurement gerelateerde seminaries. n.v.t.
2013 Digitaal aanbesteden n.v.t.
2012 Prince II in relatie tot Procurement Ja
2009 Verzuim Management Ja
2008 – 2009 POP – BOC Management n.v.t.
2007 – 2008 Best Value Procurement, Prof. Dean Kashiwagi Ja
2006 Baan IV, Ariba n.v.t.
2006 Managen van Europees Aanbesteden Ja
2000 Intervisie, Integrale Psychologie n.v.t.
1995 Procurement Master, Boston University, Prof. Dean Kashiwagi ja
1994 – 1996 Nevi 2 ja
1993 – 1994 Nevi 1 ja
1991 – 1992 Nima A ja
1996 Time Management, MS-Office ja
1995 Class A, Oliver Wright ( ERP – MRP Master Requirements Planner ) ja
1995 Effective Leadership, Steven Covey ja
1993 GMP 1 – 2, GLP, GCP ja

1992 – 1996 HEAO CE, Hogeschool Haarlem ja
1982 – 1987 MBO, Commerciele Techniek, IJmond MTS Santpoort ja
1980 – 1982 Elektrotechniek, Chr. Technische School Haarlem ja

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed)

Hobby's & interesses

Mijn hobbies zijn: Koken, Skydiven, fietsen en motorrijden

Hobby's & interesses

Mijn hobbies zijn: Koken, Skydiven, fietsen en motorrijden

Eigenschappen

Competenties:
- Authentiek
- Daadkrachtig / vastberadenheid
- Omgevingssensiviteit, doorzettingsvermogen
- Zelfbewust en pragmatisch
en ik houd van humor!

Eigenschappen

Competenties:
- Authentiek
- Daadkrachtig / vastberadenheid
- Omgevingssensiviteit, doorzettingsvermogen
- Zelfbewust en pragmatisch
en ik houd van humor!

Mijn actuele situatie

 • Functie: salesmanager
 • Sector: Transport & Logistiek
 • Carrièreniveau: Senior management
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Erik Jan Nijssen te bekijken