• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Affiniteit: Organisatie Een professionele en dynamische organisatie met een werkomgeving waarin ruimte is voor initiatieven en inzet en passie gewenst is en waar kwaliteitsdenken en effectief werken…

Persoonlijk

Affiniteit:
Organisatie
Een professionele en dynamische organisatie met een werkomgeving waarin ruimte is voor initiatieven en inzet en passie gewenst is en waar kwaliteitsdenken en effectief werken hand in hand gaan.

Werk
Het vertalen van marktvragen naar oplossingen /concepten. Projectmatig werken, oplossingsgerichte aanpak door partijen samen te brengen (intern/extern) en werk te structureren. Een team aansturen en met ambitie doelen bereiken. New Business genereren door marktontwikkeling en product/conceptontwikkeling. Strategische marktbenadering ontwikkelen. Focus op corporate values en klantgericht denken.

Competenties
Bestuurlijk/ organisatorisch sterk, leidinggeven, visie, communicatief vaardig, overtuigend, analytisch, stressbestendig, besluitvaardig, betrokken.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2014 – heden Consultant/ Projectmanager
Pro scholis B.V., gedetacheerd bij gemeente Eindhoven

Opdrachten:
- Projectmanager Projectteam Integraal Huisvestingsplan(IHP) gedetacheerd bij gemeente Eindhoven; beleid voorbereiden op het snijvlak van ambtelijke en politiek bestuurlijk niveau (wethouder) inzake grote huisvestingsopgaven in het PO en (S)VO voor de komende 20 jaren;
- Communicatie verzorgen rond politiek geladen onderwerpen, stukken produceren voor gemeenteraad en (woordvoerder) wethouder;
- Aansturen projectopdrachten, uitwerken visie- en beleidsstukken inzake onderwijshuisvesting (nieuwbouw, transformatie en upgrade van gebouwen) voor primair en voortgezet onderwijs ten behoeve van schoolbesturen;
- Onderzoek naar en werkzaamheden ten behoeve van Integraal huisvestingsplan en onderhoudsvraagstukken voor gemeentelijke- en onderwijsvastgoed;
- Overeenkomsten (samenwerking, verhuur, beheer) opstellen rond maatschappelijk vastgoed, MFA en onderwijsgebouwen;
- Herziening Onderwijs Verordening 2015;
- Europese subsidieaanvragen: voorbereiden/ indienen aanvraag in het kader van door ontwikkelen WoonConnect call EE-11-2015(Europese Commissie, programma Horizon 2020), voorbereiden aanvraag ELENA (EIB, programma Intelligent Energy Europe). Werkzaamheden rond financiering
- Projectwerkgroepen (schoolbesturen en gemeente) begeleiden rond vorming samenwerkingsbeleid en overeenkomsten, duurzaamheid en innovatie en financiering.2012 – 2013 Marketing manager
VSH Fittings BV, Hilversum
(onderdeel van Aalberts Industries NV, beursgenoteerd)

Verantwoordelijkheden:
- Als lid Managementteam verantwoordelijk voor de marketing activiteiten van VSH Fittings BV;
- ontwikkeling van marketingjaarplannen van global en local keybrands en de uitvoering daarvan in de thuismarkt en de exportlanden;
- advisering van de directie over te voeren marketingbeleid, beheer marketing- en communicatiebudget;
- marketingactiviteiten op holdingniveau ontplooien samen met marketingmanagers van de internationale dochterondernemingen, ISH-beurs, Apps ontwikkelen, e.d.;
- creëren new business, marktintroducties, (inter)nationale beursdeelname verzorgen en promotiecampagnes en verkoopondersteunende activiteiten voor partners ontwikkelen;
- verzorgen promotie in diverse media , schrijven en verzorgen content vakbladen en online (redactionele stukken, persberichten, advertenties en instructiefilms);
- contacten met stakeholders, brancheverenigingen en relatienetwerken onderhouden.
- Websitebeheer en projectleider voor de ontwikkeling van nieuwe websites (www.vsh.nl en www.xpress-fittings.com);
- themabijeenkomsten voor verschillende klantgroepen organiseren en presenteren.
- dagelijkse leiding marketingteam, plannings- en beoordelingsgesprekken;

Als Marketing Manager verantwoordelijk voor de marketing van VSH producten in de Benelux, Nordic (Scandinavië, Denemarken, Polen, Duitsland en Groot Brittannië) en Zuid Europa (Zwitserland en Portugal).
Speerpunten: marktontwikkeling en conceptontwikkeling voor systeemoplossingen, business development Gedurende het eerste halve jaar tevens ad interim Hoofd Product Management. Die combinatie maakte effectieve samenwerking en snelle implementatie van structuurwijzigingen mogelijk.

2007 – 2012 Sales & Marketing Manager
Heycop Systemen BV, Nieuwegein

Verantwoordelijkheden:
- Verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten, profit & loss verantwoordelijk;
- lid managementteam (kader), opstellen en uitvoeren Marketing- en Verkoopplan;
- dagelijkse aansturing en ondersteuning van het verkoopteam;
- prijsbeleid bepalen en daaraan invulling geven;
- tenders/ aanbestedingen, opdrachten, projecten verwerven en begeleiden (margeverantwoordelijk);
- beleidsvoorstellen voorbereiden en implementeren t.b.v. creëren van new business (van product supplier naar system supplier);
- relatiebeheer van bestaande key accounts, brancheverenigingen, leggen van nieuwe, strategisch belangrijke contacten (new business development);
- projectvoorbereiding, begeleiding en evaluatie bij grote projecten, prijsonderhandelingen, service- en onderhoudscontracten opstellen;
- promotiemateriaal ontwikkelen, brochures maken, persberichten schrijven, website onderhouden (CMS);
- productontwikkeling initiëren (marktvragen vertalen naar nieuwe producten en diensten);
- organisatie vakbeursdeelname, organisatie themabijeenkomsten voor marktpartijen;

2006 – 2007 Marketing manager
Heijmans Bouw Utrecht BV, Nieuwegein

verantwoordelijkheden:
- Verantwoordelijk voor opstellen en uitvoeren marketingplan van de vestiging;
- acquisitie, creëren van new business door leggen contacten met corporaties, gemeentes, architecten, brancheverenigingen;
- commerciële activiteiten initiëren en ontplooien;
- relatienetwerk opzetten, onderhouden en uitbouwen;
- Marketingactiviteiten ontplooien op divisieniveau voor de Heijmans NV;
- bouwconcepten ontwikkelen in interne commissies voor verschillende doelgroepen;
- organiseren regionale overleggen en marketing tools ontwikkelen voor integrale projecten met divisies Bouw, Infra en Vastgoed binnen Heijmans NV;


2001 – 2005 Accountmanager Overheid & Onderwijs
Wagenbouw Accommodaties B.V. te Sliedrecht

verantwoordelijkheden:
- Verantwoordelijk voor behalen van omzetdoelstellingen door verkoop en verhuur van (nieuwbouw) gebouwen, tijdelijke en semipermanente huisvesting binnen de marktsegmenten Overheid en Onderwijs;
- klantadvisering en projectbegeleiding;
- oplossen van huisvestingsvraagstukken, haalbaarheidstudies maken, bouwkundige adviezen;
- financieringsvraagstukken helpen oplossen voor klanten;
- opstellen jaarplan voor nieuwe marktsegmenten Onderwijs & Overheid (inclusief kinderopvang);
- opbouwen en onderhouden van klantrelaties en relevante netwerken bij gemeentelijke en provinciale overheden en onderwijsinstellingen;
- zelfstandig projectmatig en in teamverband organiseren en realiseren van projecten;
- verkoopondersteunende activiteiten initiëren en ontplooien (beurzen organiseren, brochures, etc.).

Bij het opzetten en uitbouwen van de marktsegmenten Overheid en Onderwijs heb ik huisvestingsvraagstukken opgelost voor gemeentes en schoolbesturen PO /VO en organisaties binnen de kinderopvang. Denk hierbij aan het opstellen van PvE's, begeleiding bij bouwprocessen, bouwvergaderingen voeren en informatiebijeenkomsten organiseren. Van initiatief en aanbesteding tot en met oplevering van (tijdelijke en semipermanente) schoolgebouwen heb ik gemeentes en onderwijsinstellingen ondersteund en heb ik diverse schoolgebouwen, kantoren en multifunctionele gebouwen gerealiseerd. Deze segmenten zijn uitgegroeid tot belangrijke marktsegmenten binnen Wagenbouw.

1996 – 2001 Commercieel manager (1998-2001)
Portazul B.V. te Amersfoort
(In 1996 begonnen als dealermanager en doorgegroeid binnen Portazul B.V.)
taken:
- Verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten van groothandel (B2B) en (B2C) winkelverkoop Nederland, België en Duitsland;
- verantwoordelijk voor marketing- en verkoopbeleid;
- leidinggevend aan verkopend personeel in Nederland en België;
- lid Management team;
- initiëren en uitvoeren verkoopondersteunende activiteiten.

Werkervaring

2014 – heden Consultant/ Projectmanager
Pro scholis B.V., gedetacheerd bij gemeente Eindhoven

Opdrachten:
- Projectmanager Projectteam Integraal Huisvestingsplan(IHP) gedetacheerd bij gemeente Eindhoven; beleid voorbereiden op het snijvlak van ambtelijke en politiek bestuurlijk niveau (wethouder) inzake grote huisvestingsopgaven in het PO en (S)VO voor de komende 20 jaren;
- Communicatie verzorgen rond politiek geladen onderwerpen, stukken produceren voor gemeenteraad en (woordvoerder) wethouder;
- Aansturen projectopdrachten, uitwerken visie- en beleidsstukken inzake onderwijshuisvesting (nieuwbouw, transformatie en upgrade van gebouwen) voor primair en voortgezet onderwijs ten behoeve van schoolbesturen;
- Onderzoek naar en werkzaamheden ten behoeve van Integraal huisvestingsplan en onderhoudsvraagstukken voor gemeentelijke- en onderwijsvastgoed;
- Overeenkomsten (samenwerking, verhuur, beheer) opstellen rond maatschappelijk vastgoed, MFA en onderwijsgebouwen;
- Herziening Onderwijs Verordening 2015;
- Europese subsidieaanvragen: voorbereiden/ indienen aanvraag in het kader van door ontwikkelen WoonConnect call EE-11-2015(Europese Commissie, programma Horizon 2020), voorbereiden aanvraag ELENA (EIB, programma Intelligent Energy Europe). Werkzaamheden rond financiering
- Projectwerkgroepen (schoolbesturen en gemeente) begeleiden rond vorming samenwerkingsbeleid en overeenkomsten, duurzaamheid en innovatie en financiering.2012 – 2013 Marketing manager
VSH Fittings BV, Hilversum
(onderdeel van Aalberts Industries NV, beursgenoteerd)

Verantwoordelijkheden:
- Als lid Managementteam verantwoordelijk voor de marketing activiteiten van VSH Fittings BV;
- ontwikkeling van marketingjaarplannen van global en local keybrands en de uitvoering daarvan in de thuismarkt en de exportlanden;
- advisering van de directie over te voeren marketingbeleid, beheer marketing- en communicatiebudget;
- marketingactiviteiten op holdingniveau ontplooien samen met marketingmanagers van de internationale dochterondernemingen, ISH-beurs, Apps ontwikkelen, e.d.;
- creëren new business, marktintroducties, (inter)nationale beursdeelname verzorgen en promotiecampagnes en verkoopondersteunende activiteiten voor partners ontwikkelen;
- verzorgen promotie in diverse media , schrijven en verzorgen content vakbladen en online (redactionele stukken, persberichten, advertenties en instructiefilms);
- contacten met stakeholders, brancheverenigingen en relatienetwerken onderhouden.
- Websitebeheer en projectleider voor de ontwikkeling van nieuwe websites (www.vsh.nl en www.xpress-fittings.com);
- themabijeenkomsten voor verschillende klantgroepen organiseren en presenteren.
- dagelijkse leiding marketingteam, plannings- en beoordelingsgesprekken;

Als Marketing Manager verantwoordelijk voor de marketing van VSH producten in de Benelux, Nordic (Scandinavië, Denemarken, Polen, Duitsland en Groot Brittannië) en Zuid Europa (Zwitserland en Portugal).
Speerpunten: marktontwikkeling en conceptontwikkeling voor systeemoplossingen, business development Gedurende het eerste halve jaar tevens ad interim Hoofd Product Management. Die combinatie maakte effectieve samenwerking en snelle implementatie van structuurwijzigingen mogelijk.

2007 – 2012 Sales & Marketing Manager
Heycop Systemen BV, Nieuwegein

Verantwoordelijkheden:
- Verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten, profit & loss verantwoordelijk;
- lid managementteam (kader), opstellen en uitvoeren Marketing- en Verkoopplan;
- dagelijkse aansturing en ondersteuning van het verkoopteam;
- prijsbeleid bepalen en daaraan invulling geven;
- tenders/ aanbestedingen, opdrachten, projecten verwerven en begeleiden (margeverantwoordelijk);
- beleidsvoorstellen voorbereiden en implementeren t.b.v. creëren van new business (van product supplier naar system supplier);
- relatiebeheer van bestaande key accounts, brancheverenigingen, leggen van nieuwe, strategisch belangrijke contacten (new business development);
- projectvoorbereiding, begeleiding en evaluatie bij grote projecten, prijsonderhandelingen, service- en onderhoudscontracten opstellen;
- promotiemateriaal ontwikkelen, brochures maken, persberichten schrijven, website onderhouden (CMS);
- productontwikkeling initiëren (marktvragen vertalen naar nieuwe producten en diensten);
- organisatie vakbeursdeelname, organisatie themabijeenkomsten voor marktpartijen;

2006 – 2007 Marketing manager
Heijmans Bouw Utrecht BV, Nieuwegein

verantwoordelijkheden:
- Verantwoordelijk voor opstellen en uitvoeren marketingplan van de vestiging;
- acquisitie, creëren van new business door leggen contacten met corporaties, gemeentes, architecten, brancheverenigingen;
- commerciële activiteiten initiëren en ontplooien;
- relatienetwerk opzetten, onderhouden en uitbouwen;
- Marketingactiviteiten ontplooien op divisieniveau voor de Heijmans NV;
- bouwconcepten ontwikkelen in interne commissies voor verschillende doelgroepen;
- organiseren regionale overleggen en marketing tools ontwikkelen voor integrale projecten met divisies Bouw, Infra en Vastgoed binnen Heijmans NV;


2001 – 2005 Accountmanager Overheid & Onderwijs
Wagenbouw Accommodaties B.V. te Sliedrecht

verantwoordelijkheden:
- Verantwoordelijk voor behalen van omzetdoelstellingen door verkoop en verhuur van (nieuwbouw) gebouwen, tijdelijke en semipermanente huisvesting binnen de marktsegmenten Overheid en Onderwijs;
- klantadvisering en projectbegeleiding;
- oplossen van huisvestingsvraagstukken, haalbaarheidstudies maken, bouwkundige adviezen;
- financieringsvraagstukken helpen oplossen voor klanten;
- opstellen jaarplan voor nieuwe marktsegmenten Onderwijs & Overheid (inclusief kinderopvang);
- opbouwen en onderhouden van klantrelaties en relevante netwerken bij gemeentelijke en provinciale overheden en onderwijsinstellingen;
- zelfstandig projectmatig en in teamverband organiseren en realiseren van projecten;
- verkoopondersteunende activiteiten initiëren en ontplooien (beurzen organiseren, brochures, etc.).

Bij het opzetten en uitbouwen van de marktsegmenten Overheid en Onderwijs heb ik huisvestingsvraagstukken opgelost voor gemeentes en schoolbesturen PO /VO en organisaties binnen de kinderopvang. Denk hierbij aan het opstellen van PvE's, begeleiding bij bouwprocessen, bouwvergaderingen voeren en informatiebijeenkomsten organiseren. Van initiatief en aanbesteding tot en met oplevering van (tijdelijke en semipermanente) schoolgebouwen heb ik gemeentes en onderwijsinstellingen ondersteund en heb ik diverse schoolgebouwen, kantoren en multifunctionele gebouwen gerealiseerd. Deze segmenten zijn uitgegroeid tot belangrijke marktsegmenten binnen Wagenbouw.

1996 – 2001 Commercieel manager (1998-2001)
Portazul B.V. te Amersfoort
(In 1996 begonnen als dealermanager en doorgegroeid binnen Portazul B.V.)
taken:
- Verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten van groothandel (B2B) en (B2C) winkelverkoop Nederland, België en Duitsland;
- verantwoordelijk voor marketing- en verkoopbeleid;
- leidinggevend aan verkopend personeel in Nederland en België;
- lid Management team;
- initiëren en uitvoeren verkoopondersteunende activiteiten.

Lees meer

Opleiding

1991 – 1996 H.E.A.O., afstudeerrichting: International Marketing Management (IM) aan de Faculteit voor Economie en Management te Utrecht, met diploma.
1990 – 1991 H.E.A.O., propedeusejaar: International Business Administration (IBA) aan de Faculteit voor Economie en Management te Utrecht, Propedeuse.
1988 – 1990 M.E.A.O., commerciële richting aan het Catharijne College te Utrecht, met diploma.
1982 – 1988 H.A.V.O. aan de RSG Schoonoord te Zeist, met diploma.

Opleiding

1991 – 1996 H.E.A.O., afstudeerrichting: International Marketing Management (IM) aan de Faculteit voor Economie en Management te Utrecht, met diploma.
1990 – 1991 H.E.A.O., propedeusejaar: International Business Administration (IBA) aan de Faculteit voor Economie en Management te Utrecht, Propedeuse.
1988 – 1990 M.E.A.O., commerciële richting aan het Catharijne College te Utrecht, met diploma.
1982 – 1988 H.A.V.O. aan de RSG Schoonoord te Zeist, met diploma.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Duits (Uitstekend), Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend)

 • Talenkennis (schrijven)

  Duits (Uitstekend), Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend)

Hobby's & interesses

Muziek maken (lid harmonieorkest HOV en koperensemble), sport (badmnton, golf)

Hobby's & interesses

Muziek maken (lid harmonieorkest HOV en koperensemble), sport (badmnton, golf)

Eigenschappen

Bestuurlijk/ organisatorisch sterk, leidinggevende capaciteiten, visie, communicatief vaardig, overtuigend, analytisch, stressbestendig, besluitvaardig, betrokken.

Eigenschappen

Bestuurlijk/ organisatorisch sterk, leidinggevende capaciteiten, visie, communicatief vaardig, overtuigend, analytisch, stressbestendig, besluitvaardig, betrokken.

Mijn actuele situatie

 • Functie: Marketing Medewerker, Online Marketeer, PR Adviseur, PR Agent
 • Sector: Techniek
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Thomas Dingemans te bekijken