• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Vanaf 09-2014 Consultant / Projectleider – Lost Lemon
Vanaf 01-2015 Adviseur Gemeenten bij VWS – IZO
Als adviseur gemeenten in het project Klant ben ik verantwoordelijk voor de overdracht van de website Regehulp.nl van VWS naar het CAK met betrekking tot de gemeenten. Daarnaast werk ik aan de herijking van het toekomstbeeld IZO, voor het onderdeel klant en stem ik dit af met ketenpartners zoals VNG/KING en de gemeenten.
Vanaf 11-2014 Gemeentecoach voor gemeente Zaanstad
Activiteiten:
- Voor de jeugdteams een inrichting modelleren en in productie brengen;
- CORV op gemeente niveau uitrollen in samenwerking met Veilig Thuis/AMHK
- Advisering en begeleiding van klanten, onder andere over het optimaliseren van hun bedrijfsvoering, dienstverlening of zorgprocessen.
- Opstellen van projectplannen, maken van projectbeschrijvingen en projectbegrotingen en ontwerpen van de projectstructuur.
11-2014 t/m 02-2015 - Informatie adviseur / projectleider bij Zorginstituut Nederland
Het beheer rondom het Knooppunt ICT van het Kwaliteitsinstituut (met de producten Zorginzicht.nl - Kiesbeter.nl en Pakketscan.nl) moet vanuit de projectorganisatie ondergebracht worden in de lijnorganisatie. Hiervoor zijn de processen in kaart gebracht (BIZZdesign), zijn de taken en verantwoordelijkheden gekoppeld aan rollen en is inzicht verkregen in de hoeveelheid tijd die de uitvoering van deze taken met zich meebrengt. De uitkomst is gepresenteerd in een beheerplan en wordt meegenomen als basis input voor de komende reorganisatie.
09-2014 t/m 02-2015 - Informatie adviseur en projectleider voor de gemeente Rotterdam
Jeroen was verantwoordelijk voor de implementatie van MensCentraal als ondersteuning voor de processen van 14 Vraagwijzer-teams en 42 Integrale Wijkteams.

04-2012 t/m 08-2014 - Senior Project Manager & Agile Coach & Trainer Equens
Als senior projectmanager was Jeroen (eind)verantwoordelijk voor complexe projecten op het gebied software en verander trajecten. Jeroen was werkzaam binnen het business center cards in Utrecht en Milaan en verantwoordelijk voor innovatieve en complexe projecten met vele stakeholders.
Daarnaast heeft Jeroen een bijdrage geleverd aan het optimaliseren van de werkwijze bij Equens BCC door het toepassen en implementeren van moderne methodieken (Lean en Agile).

Taken en verantwoordelijkheden:
• Complexe projecten, project budget varieerde van € 650.000,-- tot € > 5.000.000,-- ;
• Coach medior projectmanagers;
• Equens Academy trainer en coach voor onder andere Agile (Scrum).

Tools/Methoden
• Agile project management, Prince II, TMap (Next), BiSL, ASL, ITIL 3

02-2011 t/m 02-2012 - Consultant / Project Manager Logica
ITIL Consultant 11/2011 – 01/2012
Jeroen werkte voor de Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) als ITIL consultant. Zijn voornaamste taak was het implementeren van de ITIL processen inclusief tooling. Verder heeft hij de BTMU geadviseerd met betrekking tot ITSM software (OTRS).
Bid Manager Financial Services 04/2011 – 10/2011
Jeroen heeft als bidmanager onder andere voor Allianz en de Royal Bank of Scotland volledige offerte trajecten uitgevoerd op het gebied van ECM en Payments.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor de beantwoording van RfI en RfP;
• Verantwoordelijk voor resourcing;
• Payments consultant.

02-2009 t/m 01-2011 Senior Agile Project manager & Manager Product management – Microbais
Bij Microbais, automatiseerder voor apothekers en huisartsen, was Jeroen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en borging van professioneel projectmanagement, productmanagement en communicatie.
Resultaten waren een afgerond Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) project binnen de gestelde tijd en kosten, twee releases in 2009, drie in 2010 en realisatie van een web based klantenportaal voor Mediq.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Lid management team: verantwoordelijk voor projectmanagement, productmanagement en communicatie binnen Microbais;

Tools/Methoden
• Agile project management, Prince II, TDD, JIRA, Greenhopper, ITIL, ASL, BiSL

06-2008 t/m 12-2008 Project manager ING Online Rusland - YER
Binnen het project ING Online Rusland was Jeroen verantwoordelijk voor de initiatiefase: het opstellen van het Global Design op basis van een GAP analyse met daarin een compleet overzicht van alle deliverables, gepland in tijd en geld.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Requirements Management (zowel in Nederland als in Rusland); opstellen Global Design;
• Opstellen, monitoren, rapporteren van project deliverables in tijd en geld;

Tools/Methoden:
• Prince II, CaliberRm, ARIS, Visio, SharePoint, COPAFIJTH, TMap

09-2005 t/m 05-2008 - Consultant / Teamcoach YACHT
Project manager ING WB / PCM
Werkzaam voor het ING FTP Service SEPA project en het ING Online programma in Amsterdam en Brussel. Tot de eindresultaten behoorden onder andere een door alle stakeholders goedgekeurd incidentproces en vereiste nieuwe commerciële documenten zoals de Customer Guidelines.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Beschrijven en operationeel inrichten van ITIL processen zoals incident management, probleem management en customer support als onderdeel van een procesverbeteringsprogramma;

Tools/Methoden:
• Prince II, Visio, ITIL, ASL, BiSL, COPAFIJTH, CaliberRm, ARIS
Consultant Slim Programma Rotterdam
Jeroen werkte in het landelijke SLIM project aan proces verbeteringen en verbeterde management informatie (MIS). Hij had als taken het bewaken van de uniformiteit en het creëren van eigenaarschap voor een continue verbeter proces (Lean - PDCA).
Senior Service Manager ING WB / PCM
Werkzaam als service manager bij ING Quality & Service management voor de afdeling Channel Management.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Service management voor E-Channels in Europa;

Tools/Methoden:
• ITIL, Balanced Score Cards

09-2001 t/m 08-2005 Afdelingsmanager - UWV
Jeroen werkte als manager van de afdeling functioneel beheer, waarbij zijn team en hij verantwoordelijk waren voor de elektronische inning van de werkgeverspremies.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Lid diverse Management Team 's;
• Projectleider voor nieuwe PSB afdeling op basis van ITIL en BISL.

Tools/Methoden:
• ITIL (BISL), Prince II, TMap, ARIS

09-1988 t/m 08-2001 o.a. Projectleider / ICT Manager – diverse bedrijven
• Cadans Amersfoort; interim teammanager functioneel beheer
• PriceWaterhouseCoopers, Amsterdam & Utrecht: teammanager en systeem manager
• Stibbe Amsterdam: systeem manager
• Canada 3000 airlines, Amsterdam & Toronto; ICT manager
• Kuoni Travel Amsterdam: systeem manager; applicatie manager; calculator en controller

Werkervaring

Vanaf 09-2014 Consultant / Projectleider – Lost Lemon
Vanaf 01-2015 Adviseur Gemeenten bij VWS – IZO
Als adviseur gemeenten in het project Klant ben ik verantwoordelijk voor de overdracht van de website Regehulp.nl van VWS naar het CAK met betrekking tot de gemeenten. Daarnaast werk ik aan de herijking van het toekomstbeeld IZO, voor het onderdeel klant en stem ik dit af met ketenpartners zoals VNG/KING en de gemeenten.
Vanaf 11-2014 Gemeentecoach voor gemeente Zaanstad
Activiteiten:
- Voor de jeugdteams een inrichting modelleren en in productie brengen;
- CORV op gemeente niveau uitrollen in samenwerking met Veilig Thuis/AMHK
- Advisering en begeleiding van klanten, onder andere over het optimaliseren van hun bedrijfsvoering, dienstverlening of zorgprocessen.
- Opstellen van projectplannen, maken van projectbeschrijvingen en projectbegrotingen en ontwerpen van de projectstructuur.
11-2014 t/m 02-2015 - Informatie adviseur / projectleider bij Zorginstituut Nederland
Het beheer rondom het Knooppunt ICT van het Kwaliteitsinstituut (met de producten Zorginzicht.nl - Kiesbeter.nl en Pakketscan.nl) moet vanuit de projectorganisatie ondergebracht worden in de lijnorganisatie. Hiervoor zijn de processen in kaart gebracht (BIZZdesign), zijn de taken en verantwoordelijkheden gekoppeld aan rollen en is inzicht verkregen in de hoeveelheid tijd die de uitvoering van deze taken met zich meebrengt. De uitkomst is gepresenteerd in een beheerplan en wordt meegenomen als basis input voor de komende reorganisatie.
09-2014 t/m 02-2015 - Informatie adviseur en projectleider voor de gemeente Rotterdam
Jeroen was verantwoordelijk voor de implementatie van MensCentraal als ondersteuning voor de processen van 14 Vraagwijzer-teams en 42 Integrale Wijkteams.

04-2012 t/m 08-2014 - Senior Project Manager & Agile Coach & Trainer Equens
Als senior projectmanager was Jeroen (eind)verantwoordelijk voor complexe projecten op het gebied software en verander trajecten. Jeroen was werkzaam binnen het business center cards in Utrecht en Milaan en verantwoordelijk voor innovatieve en complexe projecten met vele stakeholders.
Daarnaast heeft Jeroen een bijdrage geleverd aan het optimaliseren van de werkwijze bij Equens BCC door het toepassen en implementeren van moderne methodieken (Lean en Agile).

Taken en verantwoordelijkheden:
• Complexe projecten, project budget varieerde van € 650.000,-- tot € > 5.000.000,-- ;
• Coach medior projectmanagers;
• Equens Academy trainer en coach voor onder andere Agile (Scrum).

Tools/Methoden
• Agile project management, Prince II, TMap (Next), BiSL, ASL, ITIL 3

02-2011 t/m 02-2012 - Consultant / Project Manager Logica
ITIL Consultant 11/2011 – 01/2012
Jeroen werkte voor de Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) als ITIL consultant. Zijn voornaamste taak was het implementeren van de ITIL processen inclusief tooling. Verder heeft hij de BTMU geadviseerd met betrekking tot ITSM software (OTRS).
Bid Manager Financial Services 04/2011 – 10/2011
Jeroen heeft als bidmanager onder andere voor Allianz en de Royal Bank of Scotland volledige offerte trajecten uitgevoerd op het gebied van ECM en Payments.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor de beantwoording van RfI en RfP;
• Verantwoordelijk voor resourcing;
• Payments consultant.

02-2009 t/m 01-2011 Senior Agile Project manager & Manager Product management – Microbais
Bij Microbais, automatiseerder voor apothekers en huisartsen, was Jeroen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en borging van professioneel projectmanagement, productmanagement en communicatie.
Resultaten waren een afgerond Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) project binnen de gestelde tijd en kosten, twee releases in 2009, drie in 2010 en realisatie van een web based klantenportaal voor Mediq.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Lid management team: verantwoordelijk voor projectmanagement, productmanagement en communicatie binnen Microbais;

Tools/Methoden
• Agile project management, Prince II, TDD, JIRA, Greenhopper, ITIL, ASL, BiSL

06-2008 t/m 12-2008 Project manager ING Online Rusland - YER
Binnen het project ING Online Rusland was Jeroen verantwoordelijk voor de initiatiefase: het opstellen van het Global Design op basis van een GAP analyse met daarin een compleet overzicht van alle deliverables, gepland in tijd en geld.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Requirements Management (zowel in Nederland als in Rusland); opstellen Global Design;
• Opstellen, monitoren, rapporteren van project deliverables in tijd en geld;

Tools/Methoden:
• Prince II, CaliberRm, ARIS, Visio, SharePoint, COPAFIJTH, TMap

09-2005 t/m 05-2008 - Consultant / Teamcoach YACHT
Project manager ING WB / PCM
Werkzaam voor het ING FTP Service SEPA project en het ING Online programma in Amsterdam en Brussel. Tot de eindresultaten behoorden onder andere een door alle stakeholders goedgekeurd incidentproces en vereiste nieuwe commerciële documenten zoals de Customer Guidelines.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Beschrijven en operationeel inrichten van ITIL processen zoals incident management, probleem management en customer support als onderdeel van een procesverbeteringsprogramma;

Tools/Methoden:
• Prince II, Visio, ITIL, ASL, BiSL, COPAFIJTH, CaliberRm, ARIS
Consultant Slim Programma Rotterdam
Jeroen werkte in het landelijke SLIM project aan proces verbeteringen en verbeterde management informatie (MIS). Hij had als taken het bewaken van de uniformiteit en het creëren van eigenaarschap voor een continue verbeter proces (Lean - PDCA).
Senior Service Manager ING WB / PCM
Werkzaam als service manager bij ING Quality & Service management voor de afdeling Channel Management.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Service management voor E-Channels in Europa;

Tools/Methoden:
• ITIL, Balanced Score Cards

09-2001 t/m 08-2005 Afdelingsmanager - UWV
Jeroen werkte als manager van de afdeling functioneel beheer, waarbij zijn team en hij verantwoordelijk waren voor de elektronische inning van de werkgeverspremies.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Lid diverse Management Team 's;
• Projectleider voor nieuwe PSB afdeling op basis van ITIL en BISL.

Tools/Methoden:
• ITIL (BISL), Prince II, TMap, ARIS

09-1988 t/m 08-2001 o.a. Projectleider / ICT Manager – diverse bedrijven
• Cadans Amersfoort; interim teammanager functioneel beheer
• PriceWaterhouseCoopers, Amsterdam & Utrecht: teammanager en systeem manager
• Stibbe Amsterdam: systeem manager
• Canada 3000 airlines, Amsterdam & Toronto; ICT manager
• Kuoni Travel Amsterdam: systeem manager; applicatie manager; calculator en controller

Lees meer

Opleiding

Jaar Naam
2013 Lean Six Sigma Green Belt
2012 IPMA C
2011 Prince 2 Practitioner
2009 Agile Scrum ( scrummaster - productowner)
2009 - 2011 Register Executive Masters Business Administration
2008 CaliberRm
2005 BiSL, ASL
2003 MS Project (2012 her)
2002 TMap (Next 2006)
2002 Resultaatgericht Coachen voor teams
2001 UWV Cadans Management Training
2002 – 2004 Bachelor Business Administrations
1999 Prince2Foundation
1999 ITIL Foundation
1999 Project Management Carrousel
1998 Train the trainer training – Toronto
1998 Lotus Notes
1991 Novell Netware 3.11 -
1990 Novell Netware 2.10 -
1982 – 1988 Masters in Geschiedenis (Niet Westerse)
1974 – 1981 Atheneum

Opleiding

Jaar Naam
2013 Lean Six Sigma Green Belt
2012 IPMA C
2011 Prince 2 Practitioner
2009 Agile Scrum ( scrummaster - productowner)
2009 - 2011 Register Executive Masters Business Administration
2008 CaliberRm
2005 BiSL, ASL
2003 MS Project (2012 her)
2002 TMap (Next 2006)
2002 Resultaatgericht Coachen voor teams
2001 UWV Cadans Management Training
2002 – 2004 Bachelor Business Administrations
1999 Prince2Foundation
1999 ITIL Foundation
1999 Project Management Carrousel
1998 Train the trainer training – Toronto
1998 Lotus Notes
1991 Novell Netware 3.11 -
1990 Novell Netware 2.10 -
1982 – 1988 Masters in Geschiedenis (Niet Westerse)
1974 – 1981 Atheneum

Lees meer

Vaardigheden

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Duits (Goed), Frans (Matig), Portugees (Matig), Spaans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Duits (Goed), Frans (Matig)

Eigenschappen

Jeroen is een ervaren consultant projectmanager op het gebied van verander projecten en software trajecten, waardoor hij uitstekend de verbindende factor is in de gehele keten van klant(en) tot (IT)techniek.
Jeroen heeft vele jaren gewerkt in de sociale zekerheid, de zorg en de zakelijke dienstverlening, waarbij hij altijd vanuit het klantperspectief zijn opdrachten heeft benaderd. Daarnaast heeft hij ruim 2 jaar ervaring met het leiden van projecten volgens Agile (Scrum) en is hij Prince2 practitioner gecertificeerd.
Zijn kenmerken zijn: analytisch, besluitvaardig, organisatie sensitief, enthousiast, daadkrachtig, pragmatisch, collegiaal en resultaatgericht.

Eigenschappen

Jeroen is een ervaren consultant projectmanager op het gebied van verander projecten en software trajecten, waardoor hij uitstekend de verbindende factor is in de gehele keten van klant(en) tot (IT)techniek.
Jeroen heeft vele jaren gewerkt in de sociale zekerheid, de zorg en de zakelijke dienstverlening, waarbij hij altijd vanuit het klantperspectief zijn opdrachten heeft benaderd. Daarnaast heeft hij ruim 2 jaar ervaring met het leiden van projecten volgens Agile (Scrum) en is hij Prince2 practitioner gecertificeerd.
Zijn kenmerken zijn: analytisch, besluitvaardig, organisatie sensitief, enthousiast, daadkrachtig, pragmatisch, collegiaal en resultaatgericht.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Programmeur
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Senior management
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Jeroen Hak te bekijken

Mijn documenten