• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Na in 2010 mijn Bachelor of Science in de Pedagogische Wetenschappen afgerond te hebben, ben ik de afgelopen 4 jaar werkzaam geweest als leidinggevende in de kinderopvang. Ik ben leergierig,…

Persoonlijk

Na in 2010 mijn Bachelor of Science in de Pedagogische Wetenschappen afgerond te hebben, ben ik de afgelopen 4 jaar werkzaam geweest als leidinggevende in de kinderopvang. Ik ben leergierig, gemotiveerd, sociaal en goed in staat tot zelfreflectie. Een uitdaging ga ik niet uit de weg en ik ben een echte doorzetter. Ik ben een teamspeler en ik streef naar een goede samenwerking met alle betrokkenen, hierbij zullen mijn communicatieve vaardigheden goed van pas komen. Mijn beschikking over een goed empatisch vermogen en mijn professionaliteit zullen mij helpen een respectvolle werkrelatie met een goede distantie en betrokkenheid ten opzichte van anderen te creëren.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Werkervaring

April 2011-heden
Functie: Leidinggevende Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang
Bedrijf: Kinderopvang Op Stoom
Werkzaamheden: Aansturen en coachen van pedagogisch medewerkers en het implementeren van het pedagogische beleid. Vertalen van het organisatiebeleid naar de dagelijkse gang van zaken. Zorgdragen voor de administratie van de vestiging, inclusief bestellingen, maken van de risico inventarisatie etc. Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers evenals sollicitatiegesprekken met nieuwe medewerkers. Onderhouden van bestaande oudercontacten en het verzorgen van rondleidingen en intakegesprekken voor nieuwe ouders. Verzorgen van ouderavonden en opendagen. Trainingen en cursussen geven aan pedagogisch medewerkers op het gebied van pedagogische verdieping.

December 2006-april 2011
Functie: Inval pedagogisch medewerkster kinderdagverblijf
Bedrijf: Stichting Kinderopvang Haarlem
Werkzaamheden: De dagelijkse opvang en verzorging van een groep kinderen, waarvan de leeftijd kan variëren van 0-4 jaar.
Één van de groepen waar ik op inval basis werkzaam ben wordt gesubsidieerd door de gemeente. Kinderen in deze groep zijn geplaatst op basis van sociale indicatie. De kinderen op deze groep vereisen extra aandacht en zorg. Binnen deze groep heb ik te maken gehad met agressieve ouders en kinderen met ADHD symptomen, en kinderen met symptomen die verwant zijn aan autisme. Ook ben ik soms genoodzaakt ouders aan te spreken op het gedrag van hun kind en uit ik mijn zorg naar de ouders over de ontwikkeling van hun kind.

December 2006-december 2006
Functie: Inval pedagogisch medewerkster kinderdagverblijf
Bedrijf: Les Petits kinderopvang
Werkzaamheden: De dagelijkse opvang en verzorging van een groep kinderen, waarvan de leeftijd kan variëren van 0-4 jaar.

Oktober 2006-december 2006
Functie: Bel agent call center
Bedrijf: BellSelect
Werkzaamheden: Telefonisch verkopen van producten
Projecten: - Tele 2
- American Express/CIGNA (levensverzekering)

September 2002-oktober 2006
Functie: sales medewerker
Bedrijf: BelCompany
Werkzaamheden: Het verkopen van mobiele telefonie en de daarbij behorende abonnementen en accessoires. Inboeken van ontvangen goederen. Kasopmaak.
Interne training: GOAL-training (interne verkoopstraining)
Verschillende product trainingen

April 1998-augustus 2002
Functie: Receptioniste
Bedrijf: Speeltuin Linnaeushof
Werkzaamheden: Hoofd receptioniste/ leidinggevende. Aansturen van het receptie personeel, toezicht houden in de binnenspeeltuin, klanten te woord staan, reserveringen verwerken, telefoon beantwoorden, kinderen die hun ouders kwijt zijn opvangen, kleine EHBO verrichtingen.

Werkervaring

Werkervaring

April 2011-heden
Functie: Leidinggevende Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang
Bedrijf: Kinderopvang Op Stoom
Werkzaamheden: Aansturen en coachen van pedagogisch medewerkers en het implementeren van het pedagogische beleid. Vertalen van het organisatiebeleid naar de dagelijkse gang van zaken. Zorgdragen voor de administratie van de vestiging, inclusief bestellingen, maken van de risico inventarisatie etc. Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers evenals sollicitatiegesprekken met nieuwe medewerkers. Onderhouden van bestaande oudercontacten en het verzorgen van rondleidingen en intakegesprekken voor nieuwe ouders. Verzorgen van ouderavonden en opendagen. Trainingen en cursussen geven aan pedagogisch medewerkers op het gebied van pedagogische verdieping.

December 2006-april 2011
Functie: Inval pedagogisch medewerkster kinderdagverblijf
Bedrijf: Stichting Kinderopvang Haarlem
Werkzaamheden: De dagelijkse opvang en verzorging van een groep kinderen, waarvan de leeftijd kan variëren van 0-4 jaar.
Één van de groepen waar ik op inval basis werkzaam ben wordt gesubsidieerd door de gemeente. Kinderen in deze groep zijn geplaatst op basis van sociale indicatie. De kinderen op deze groep vereisen extra aandacht en zorg. Binnen deze groep heb ik te maken gehad met agressieve ouders en kinderen met ADHD symptomen, en kinderen met symptomen die verwant zijn aan autisme. Ook ben ik soms genoodzaakt ouders aan te spreken op het gedrag van hun kind en uit ik mijn zorg naar de ouders over de ontwikkeling van hun kind.

December 2006-december 2006
Functie: Inval pedagogisch medewerkster kinderdagverblijf
Bedrijf: Les Petits kinderopvang
Werkzaamheden: De dagelijkse opvang en verzorging van een groep kinderen, waarvan de leeftijd kan variëren van 0-4 jaar.

Oktober 2006-december 2006
Functie: Bel agent call center
Bedrijf: BellSelect
Werkzaamheden: Telefonisch verkopen van producten
Projecten: - Tele 2
- American Express/CIGNA (levensverzekering)

September 2002-oktober 2006
Functie: sales medewerker
Bedrijf: BelCompany
Werkzaamheden: Het verkopen van mobiele telefonie en de daarbij behorende abonnementen en accessoires. Inboeken van ontvangen goederen. Kasopmaak.
Interne training: GOAL-training (interne verkoopstraining)
Verschillende product trainingen

April 1998-augustus 2002
Functie: Receptioniste
Bedrijf: Speeltuin Linnaeushof
Werkzaamheden: Hoofd receptioniste/ leidinggevende. Aansturen van het receptie personeel, toezicht houden in de binnenspeeltuin, klanten te woord staan, reserveringen verwerken, telefoon beantwoorden, kinderen die hun ouders kwijt zijn opvangen, kleine EHBO verrichtingen.

Lees meer

Opleiding

Vooropleiding
2004-2010 WO (diploma behaald) Vrije Universiteit, Amsterdam: Bachelor of Science Pedagogische Wetenschappen Profiel: Orthopedagogiek

2004 WO Vrije Universiteit, Amsterdam: Colloquium Doctum

1994-2002 VWO College Hageveld, Heemstede / Nova College, Haarlem: 3 certificaten behaald in 2002 Nederlands, Engels, Geschiedenis

Gevolgde trainingen:
2014 Masterclass “De klantgerichte rondleiding”
Inhoud: Na deze training hebben ‘rondleiders’ handvatten om:
Een geplande rondleiding volgens de structuur van een professioneel adviesgesprek (openingsfase, informatiefase, overtuigingsfase, afsluitingsfase) te laten verlopen; Er achter te komen welke aspecten de ouder belangrijk vindt voor de opvang van zijn/haar kind; De kracht van een organisatie in een ‘elevator pitch’ neer te zetten; De wensen van de ouder te koppelen aan de sterke punten van professionele kinderopvang; Een rondleiding actief af te sluiten en zo de kans op de inschrijving van een nieuwe klant enorm te verhogen. Gevolgd bij Parenticom

2013 Train de trainer “Kinderparticipatie in de BSO”
Inhoud: Pedagogisch medewerkers op een interactieve manier theorie bijbrengen en handvatten geven om kinderparticipatie toe te passen in de BSO. Hierdoor zullen zij in staat zijn werkvormen te gebruiken voor kinderparticipatie; kunnen zij een stappenplan maken voor de toepassing van kinderparticipatie voor een bepaald probleem of bepaalde vraag; zullen zij in staat zijn kinderparticipatie te verankeren in het werk door een jaarplanning te maken; en krijgen zij inzicht in benodigde houding en gesprekstechnieken voor het inzetten van kinderparticipatie.
Certificaat: afgegeven door JSO

2013 Management module VVersterk
Inhoud: Managers helpen hun medewerkers te ondersteunen bij de juiste uitvoering van VVE en bij het inzetten van nieuwe kennis en vaardigheden. Aan bod komen VVE-doelstellingen, de effectiviteit van VVE-programma’s, de voorwaarden waaronder VVE effectief kan worden ingezet en het VVE-toetsingskader van de inspectie.
Certificaat: afgegeven door Vversterk

2013 Nascholing PBS
Inhoud: PBS (Positive Behavior Support) is een geïntegreerde, schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag bij kinderen. Het doel van PBS is om de leerprestaties te verbeteren door een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit doel wordt gerealiseerd doordat de leerlingen beter weten wat er in en om school van hen verwacht wordt en zich hiernaar gedragen, doordat volwassenen in en om de school hun verwachtingen uitspreken en op elkaar afstemmen. Er ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarin prosociaal en lerenbevorderend gedrag systematisch wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag eenduidig wordt omgebogen. Gevolgd bij Gedragpunt scholing & advies

2012 Train de trainer SMART competentiescan
Inhoud: De scan meet de ontwikkeling van algemene en pedagogische competenties van pedagogisch medewerkers, aan de hand van twaalf algemene competenties en zeven competenties van het pedagogisch handelen. Deze competenties zijn gekozen uit: Pedagogisch kader 0-4 jaar (2009) en 4-13 jaar (2011), NCKO Kwaliteitsmonitor, Nationale Studie Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang (2007).
Certificaat: afgegeven door Stichting BKK

2012 Masterclass “Taal voor de kinderopvang”
Gevolgd bij Stichting Lezen en Schrijven

2012 Baby’s in beweging
Inhoud: De motorische ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 1 jaar. Aan de hand van foto’s krijgen de deelnemers inzicht in het verloop van de motorische ontwikkeling waarmee duidelijk wordt dat niets zomaar gebeurt; alle bewegingen van het kind hebben betekenis, doel en functie. Duidelijk wordt gemaakt wat het belang is van baby’s om zich zoveel mogelijk vrij te kunnen bewegen. Aan de orde komt wat te doen wanneer baby´s niet op hun buik willen liggen, kritisch te kijken naar speelgoed (hoe en wat bied je aan), de inrichting van de groepsruimte, het optillen van zware baby´s en de communicatie met ouders.
Gevolgd bij Tineke van Westerop

2011 Train de trainer “Laten spelen is een vak KDV, PSZ & BSO”
Inhoud: De training is gekoppeld aan de thema's 'veiligheid', 'welbevinden' en 'basiscommunicatie'. Door het verbeteren van de vaardigheden voor basiscommunicatie (interactievaardigheden) worden het zelfvertrouwen en het vertrouwen van een kind in anderen (veiligheid en welbevinden) vergroot. Doormiddel van observatieopdrachten, 'ervarend leren' en gedrag analyseren, wordt het reflecterend vermogen van pm’ers gestimuleerd. De training vormt de aanzet tot een veranderingsproces.
Certificaat: afgegeven door Nederlands Jeugd Instituut

Opleiding

Vooropleiding
2004-2010 WO (diploma behaald) Vrije Universiteit, Amsterdam: Bachelor of Science Pedagogische Wetenschappen Profiel: Orthopedagogiek

2004 WO Vrije Universiteit, Amsterdam: Colloquium Doctum

1994-2002 VWO College Hageveld, Heemstede / Nova College, Haarlem: 3 certificaten behaald in 2002 Nederlands, Engels, Geschiedenis

Gevolgde trainingen:
2014 Masterclass “De klantgerichte rondleiding”
Inhoud: Na deze training hebben ‘rondleiders’ handvatten om:
Een geplande rondleiding volgens de structuur van een professioneel adviesgesprek (openingsfase, informatiefase, overtuigingsfase, afsluitingsfase) te laten verlopen; Er achter te komen welke aspecten de ouder belangrijk vindt voor de opvang van zijn/haar kind; De kracht van een organisatie in een ‘elevator pitch’ neer te zetten; De wensen van de ouder te koppelen aan de sterke punten van professionele kinderopvang; Een rondleiding actief af te sluiten en zo de kans op de inschrijving van een nieuwe klant enorm te verhogen. Gevolgd bij Parenticom

2013 Train de trainer “Kinderparticipatie in de BSO”
Inhoud: Pedagogisch medewerkers op een interactieve manier theorie bijbrengen en handvatten geven om kinderparticipatie toe te passen in de BSO. Hierdoor zullen zij in staat zijn werkvormen te gebruiken voor kinderparticipatie; kunnen zij een stappenplan maken voor de toepassing van kinderparticipatie voor een bepaald probleem of bepaalde vraag; zullen zij in staat zijn kinderparticipatie te verankeren in het werk door een jaarplanning te maken; en krijgen zij inzicht in benodigde houding en gesprekstechnieken voor het inzetten van kinderparticipatie.
Certificaat: afgegeven door JSO

2013 Management module VVersterk
Inhoud: Managers helpen hun medewerkers te ondersteunen bij de juiste uitvoering van VVE en bij het inzetten van nieuwe kennis en vaardigheden. Aan bod komen VVE-doelstellingen, de effectiviteit van VVE-programma’s, de voorwaarden waaronder VVE effectief kan worden ingezet en het VVE-toetsingskader van de inspectie.
Certificaat: afgegeven door Vversterk

2013 Nascholing PBS
Inhoud: PBS (Positive Behavior Support) is een geïntegreerde, schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag bij kinderen. Het doel van PBS is om de leerprestaties te verbeteren door een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit doel wordt gerealiseerd doordat de leerlingen beter weten wat er in en om school van hen verwacht wordt en zich hiernaar gedragen, doordat volwassenen in en om de school hun verwachtingen uitspreken en op elkaar afstemmen. Er ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarin prosociaal en lerenbevorderend gedrag systematisch wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag eenduidig wordt omgebogen. Gevolgd bij Gedragpunt scholing & advies

2012 Train de trainer SMART competentiescan
Inhoud: De scan meet de ontwikkeling van algemene en pedagogische competenties van pedagogisch medewerkers, aan de hand van twaalf algemene competenties en zeven competenties van het pedagogisch handelen. Deze competenties zijn gekozen uit: Pedagogisch kader 0-4 jaar (2009) en 4-13 jaar (2011), NCKO Kwaliteitsmonitor, Nationale Studie Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang (2007).
Certificaat: afgegeven door Stichting BKK

2012 Masterclass “Taal voor de kinderopvang”
Gevolgd bij Stichting Lezen en Schrijven

2012 Baby’s in beweging
Inhoud: De motorische ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 1 jaar. Aan de hand van foto’s krijgen de deelnemers inzicht in het verloop van de motorische ontwikkeling waarmee duidelijk wordt dat niets zomaar gebeurt; alle bewegingen van het kind hebben betekenis, doel en functie. Duidelijk wordt gemaakt wat het belang is van baby’s om zich zoveel mogelijk vrij te kunnen bewegen. Aan de orde komt wat te doen wanneer baby´s niet op hun buik willen liggen, kritisch te kijken naar speelgoed (hoe en wat bied je aan), de inrichting van de groepsruimte, het optillen van zware baby´s en de communicatie met ouders.
Gevolgd bij Tineke van Westerop

2011 Train de trainer “Laten spelen is een vak KDV, PSZ & BSO”
Inhoud: De training is gekoppeld aan de thema's 'veiligheid', 'welbevinden' en 'basiscommunicatie'. Door het verbeteren van de vaardigheden voor basiscommunicatie (interactievaardigheden) worden het zelfvertrouwen en het vertrouwen van een kind in anderen (veiligheid en welbevinden) vergroot. Doormiddel van observatieopdrachten, 'ervarend leren' en gedrag analyseren, wordt het reflecterend vermogen van pm’ers gestimuleerd. De training vormt de aanzet tot een veranderingsproces.
Certificaat: afgegeven door Nederlands Jeugd Instituut

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Hardlopen
Fietsen
Lezen

Hobby's & interesses

Hardlopen
Fietsen
Lezen

Eigenschappen

ambitieus
flexibel
energiek
resultaatgericht
verantwoordelijk

Eigenschappen

ambitieus
flexibel
energiek
resultaatgericht
verantwoordelijk

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Algemeen
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Mirella Helder te bekijken