• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Wanneer me iemand omschrijft dan hoor ik de volgende eigenschappen als eerste. Spontaan, maakt gemakkelijk contact, eerlijk, betrokken, betrouwbaar en echt. De combinatie van mijn persoon, opleiding,…

Persoonlijk

Wanneer me iemand omschrijft dan hoor ik de volgende eigenschappen als eerste. Spontaan, maakt gemakkelijk contact, eerlijk, betrokken, betrouwbaar en echt. De combinatie van mijn persoon, opleiding, levens- en werkervaring maakt dat ik kan zeggen dat ik de competenties heb ontwikkeld die het verschil maken tussen een trainer hulpverlener die zijn werk met passie doet of een 9 tot 5 mentaliteit heeft.
Door mijn werk met verschillende niet de meest gemakkelijke doelgroepen, kan ik maatwerk leveren en ben ik in staat om mensen zich veilig te laten voelen. Individueel of in een groep.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Zelfstandig ondernemer
Ik ben op 1 juni 2015 gestart als zelfstandig ondernemer.
Activiteit: Het geven van trainingen op het gebied van gedragsverandering, motivatie en begeleiding binnen welzijn- zorgorganisaties en justitie.
Verder kan ik ingezet worden als maatschappelijk werker, verpleegkundige/groepsleider in zorg en welzijnsorganisaties.

Novadic- Kentron/Reclassering Nederland April 2008- Mei 2015
Eerstelijns hulpverlening binnen de Basis GGZ
o Behandelen van cliënten die doorverwezen zijn door de huisarts voor een eerstelijnsbehandeling binnen de basis GGZ. De cliënten zoeken hulp op het gebied van verslaving, psychiatrische en/of psychische en psychosociale problematieken
Maatschappelijk werk binnen de afdeling Toezicht verslavingsreclassering.
o Het begeleiden van cliënten met een verslaving- en of persoonlijkheidsproblematiek op wie een strafrechtelijk kader van toepassing is.
Het doel van het toezicht is uiteindelijk het voorkomen van recidief delict gedrag en aanpak van de verslavingsproblematiek, rehabilitatie van justitiabele verslaafden en maatschappelijke re-integratie.
Dit betekent dat je regulier gesprekken hebt met de cliënt. Je hebt contact met de eventuele hulpverleners, het netwerk en je raadpleegt referenten. De interventies die gesteld zijn vanuit diagnose en advies ga je inzetten. Je verantwoord je inzet naar het openbaar ministerie.
Gedragsinterventietrainer binnen de Reclassering
o Het trainen van gedragsveranderingen ten aanzien van alcohol-, gok-, middelengebruik en of delict gedrag. Met name de gedragsinterventietraining justitiële leefstijltraining, alcohol en geweld en Kiezen voor verandering (DJI)
o Het trainen van mede reclasseringswerkers op het gebied van Motiverende gesprekstechnieken en verslavingsproblematiek
o Regiocoördinatie Novadic-Kentron van de gedragsinterventietrainingen vanuit de Stichting Verslavingsreclassering GGZ.
Maatschappelijk werk binnen de afdeling diagnose en advies verslavingsreclassering
o Gesprekken voeren in het kader van de vroeghulp, schorsingsverzoeken en voortgangsrapportage.
o Diagnose instrument Quick scan en RISc invullen en vanuit de diagnose interventies en plan van aanpak opstellen.
o Rapportages maken in opdracht van het Openbaar ministerie en justitionele inrichtingen.F.P.C. De Rooyse Wissel April 2005- April 2008

Sociotherapeut binnen F.P.C. De Rooyse Wissel in Oostrum.
o Werkzaamheden die horen bij het begeleiden van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis en/of het begeleiden van psychisch kwetsbare patiënten binnen een TBS kliniek. Dit alles binnen een pre- resocialisatieafdeling (Pharos PC) en een behandelafdeling (Luxor 1).
o De pre-resocialisatieafdeling heb ik met drie collega’s opgezet.
Dat betekende dat de visie, missie en doelstelling van deze afdeling ingezet dienden te worden. Dit heeft er toe geleid dat deze afdeling een vast onderdeel werd binnen de behandeling van de patiënt die terug kon keren naar de maatschappij.
Rabobank Venray Meerlo –Wanssum oktober 2000 - April 2005

Bedrijvenadviseur midden en kleinbedrijf binnen de afdeling bedrijven.
o Het financieel en juridisch adviseren van een startende onderneming.
o Het financieel en juridisch adviseren van verenigingen en stichtingen.
o Het financieel en juridisch adviseren van de zogenaamde “MKB “bedrijven.


Maatschap Bewindvoerderskantoor Kroezen te Vortum Mullem
september 1993 - oktober 2000
Financieel administrateur
o De rekening verantwoording opmaken voor het Kantongerecht.
o Begrotingen maken.
o Financiële administratie van de maatschap.
o Salaris- en personeelsadministratie van de maatschap
o Coaching en leiding geven aan administratie- en receptiemedewerkers.
o Coördinatie van aanvragen uitkeringen, invullen van belastingaangiften van cliënten.


• KPN Telecom januari 1992 - september 1993


• Psychiatrisch centrum Vincent van Gogh te Venray
september 1990 - januari 1992

Verpleegkundige taken in Psychiatrische inrichting op verschillende begeleidende
afdelingen. De zorg voor patiënt in psychiatrische instelling Vincent van Gogh.
o St. Vincent. Gesloten begeleidende afdeling met zorg
o St. Jan unit 4. Begeleidende afdeling voor redelijk zelfstandig functionerende bewoners.
o Huisje 4. Begeleidende afdeling voor redelijk zelfstandig functionerende geriatrische bewoners.

• St. Elisabethziekenhuis te Venray september 1983 - februari 1987

Verpleegkundige taken in algemeen ziekenhuis. De zorg voor patiënt algemeen
ziekenhuis met diverse ziektebeelden.
o Orthopedie en neurologie
o Kinderafdeling waaronder ook de afdeling zieke zuigelingen
o Interne geneeskunde
o Chirurgie
o Afdeling voor particulier verzekerde patiënten.
o Kraamafdeling
o Coachen en begeleiden van leerling verpleegkundigen


• ABL (nu A&A) Accountantskantoor november 1979 - september 1983

• Psychiatrisch centrum St. Anna Venray Schoolvakanties 1977-1978-1979

Werkervaring

Zelfstandig ondernemer
Ik ben op 1 juni 2015 gestart als zelfstandig ondernemer.
Activiteit: Het geven van trainingen op het gebied van gedragsverandering, motivatie en begeleiding binnen welzijn- zorgorganisaties en justitie.
Verder kan ik ingezet worden als maatschappelijk werker, verpleegkundige/groepsleider in zorg en welzijnsorganisaties.

Novadic- Kentron/Reclassering Nederland April 2008- Mei 2015
Eerstelijns hulpverlening binnen de Basis GGZ
o Behandelen van cliënten die doorverwezen zijn door de huisarts voor een eerstelijnsbehandeling binnen de basis GGZ. De cliënten zoeken hulp op het gebied van verslaving, psychiatrische en/of psychische en psychosociale problematieken
Maatschappelijk werk binnen de afdeling Toezicht verslavingsreclassering.
o Het begeleiden van cliënten met een verslaving- en of persoonlijkheidsproblematiek op wie een strafrechtelijk kader van toepassing is.
Het doel van het toezicht is uiteindelijk het voorkomen van recidief delict gedrag en aanpak van de verslavingsproblematiek, rehabilitatie van justitiabele verslaafden en maatschappelijke re-integratie.
Dit betekent dat je regulier gesprekken hebt met de cliënt. Je hebt contact met de eventuele hulpverleners, het netwerk en je raadpleegt referenten. De interventies die gesteld zijn vanuit diagnose en advies ga je inzetten. Je verantwoord je inzet naar het openbaar ministerie.
Gedragsinterventietrainer binnen de Reclassering
o Het trainen van gedragsveranderingen ten aanzien van alcohol-, gok-, middelengebruik en of delict gedrag. Met name de gedragsinterventietraining justitiële leefstijltraining, alcohol en geweld en Kiezen voor verandering (DJI)
o Het trainen van mede reclasseringswerkers op het gebied van Motiverende gesprekstechnieken en verslavingsproblematiek
o Regiocoördinatie Novadic-Kentron van de gedragsinterventietrainingen vanuit de Stichting Verslavingsreclassering GGZ.
Maatschappelijk werk binnen de afdeling diagnose en advies verslavingsreclassering
o Gesprekken voeren in het kader van de vroeghulp, schorsingsverzoeken en voortgangsrapportage.
o Diagnose instrument Quick scan en RISc invullen en vanuit de diagnose interventies en plan van aanpak opstellen.
o Rapportages maken in opdracht van het Openbaar ministerie en justitionele inrichtingen.F.P.C. De Rooyse Wissel April 2005- April 2008

Sociotherapeut binnen F.P.C. De Rooyse Wissel in Oostrum.
o Werkzaamheden die horen bij het begeleiden van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis en/of het begeleiden van psychisch kwetsbare patiënten binnen een TBS kliniek. Dit alles binnen een pre- resocialisatieafdeling (Pharos PC) en een behandelafdeling (Luxor 1).
o De pre-resocialisatieafdeling heb ik met drie collega’s opgezet.
Dat betekende dat de visie, missie en doelstelling van deze afdeling ingezet dienden te worden. Dit heeft er toe geleid dat deze afdeling een vast onderdeel werd binnen de behandeling van de patiënt die terug kon keren naar de maatschappij.
Rabobank Venray Meerlo –Wanssum oktober 2000 - April 2005

Bedrijvenadviseur midden en kleinbedrijf binnen de afdeling bedrijven.
o Het financieel en juridisch adviseren van een startende onderneming.
o Het financieel en juridisch adviseren van verenigingen en stichtingen.
o Het financieel en juridisch adviseren van de zogenaamde “MKB “bedrijven.


Maatschap Bewindvoerderskantoor Kroezen te Vortum Mullem
september 1993 - oktober 2000
Financieel administrateur
o De rekening verantwoording opmaken voor het Kantongerecht.
o Begrotingen maken.
o Financiële administratie van de maatschap.
o Salaris- en personeelsadministratie van de maatschap
o Coaching en leiding geven aan administratie- en receptiemedewerkers.
o Coördinatie van aanvragen uitkeringen, invullen van belastingaangiften van cliënten.


• KPN Telecom januari 1992 - september 1993


• Psychiatrisch centrum Vincent van Gogh te Venray
september 1990 - januari 1992

Verpleegkundige taken in Psychiatrische inrichting op verschillende begeleidende
afdelingen. De zorg voor patiënt in psychiatrische instelling Vincent van Gogh.
o St. Vincent. Gesloten begeleidende afdeling met zorg
o St. Jan unit 4. Begeleidende afdeling voor redelijk zelfstandig functionerende bewoners.
o Huisje 4. Begeleidende afdeling voor redelijk zelfstandig functionerende geriatrische bewoners.

• St. Elisabethziekenhuis te Venray september 1983 - februari 1987

Verpleegkundige taken in algemeen ziekenhuis. De zorg voor patiënt algemeen
ziekenhuis met diverse ziektebeelden.
o Orthopedie en neurologie
o Kinderafdeling waaronder ook de afdeling zieke zuigelingen
o Interne geneeskunde
o Chirurgie
o Afdeling voor particulier verzekerde patiënten.
o Kraamafdeling
o Coachen en begeleiden van leerling verpleegkundigen


• ABL (nu A&A) Accountantskantoor november 1979 - september 1983

• Psychiatrisch centrum St. Anna Venray Schoolvakanties 1977-1978-1979

Lees meer

Opleiding

o HBO Social Work Maatschappelijk werk en dienstverlening Diploma 2009
o A-Verpleegkunde Diploma 1987
o Arbeidsrecht, loonbelasting en sociale verzekeringen Diploma 1995
o Loonbelasting op de PC Diploma 1995
o havo 5 Diploma 1980
o mavo 4 Diploma 1977
o Typediploma
o Trainer licentie Motiverende gespreksvoering Certificaat 2012
o Trainer licentie Alcohol en Geweld Certificaat 2012
o Trainer licentie Kiezen voor verandering Certificaat 2012
o Trainer licentie Leefstijltraining Certificaat 2009
o Trainer licentie Kernvaardigheden Gedragsinterventies Certificaat 2009
o Presenteren tijdens rechtszittingen Certificaat 2010
o Basiscursus Verslavingszorg Certificaat 2009
o Psychopathologie Certificaat 2008
o Effectief rapporteren Certificaat 2008
o Quick scan / RISc. Diagnose instrumenten binnen de
reclassering. Afgerond 2008
o Interne opleiding tot sociotherapeut binnen de TBS kliniek Afgerond 2005
o Diverse interne opleidingen binnen de Rabobank 2001 2003
o Kernopleiding verzekeringstechnische kennis ‘Alles in één Polis’
Interpolis Certificaat 2003
o Kort en zakelijk telefoneren Certificaat 1993

Opleiding

o HBO Social Work Maatschappelijk werk en dienstverlening Diploma 2009
o A-Verpleegkunde Diploma 1987
o Arbeidsrecht, loonbelasting en sociale verzekeringen Diploma 1995
o Loonbelasting op de PC Diploma 1995
o havo 5 Diploma 1980
o mavo 4 Diploma 1977
o Typediploma
o Trainer licentie Motiverende gespreksvoering Certificaat 2012
o Trainer licentie Alcohol en Geweld Certificaat 2012
o Trainer licentie Kiezen voor verandering Certificaat 2012
o Trainer licentie Leefstijltraining Certificaat 2009
o Trainer licentie Kernvaardigheden Gedragsinterventies Certificaat 2009
o Presenteren tijdens rechtszittingen Certificaat 2010
o Basiscursus Verslavingszorg Certificaat 2009
o Psychopathologie Certificaat 2008
o Effectief rapporteren Certificaat 2008
o Quick scan / RISc. Diagnose instrumenten binnen de
reclassering. Afgerond 2008
o Interne opleiding tot sociotherapeut binnen de TBS kliniek Afgerond 2005
o Diverse interne opleidingen binnen de Rabobank 2001 2003
o Kernopleiding verzekeringstechnische kennis ‘Alles in één Polis’
Interpolis Certificaat 2003
o Kort en zakelijk telefoneren Certificaat 1993

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Lezen, wandelen, reizen, fitness

Hobby's & interesses

Lezen, wandelen, reizen, fitness

Eigenschappen

Doortastend, eerlijk, spontaan, enthousiast, verantwoordelijk, leergierig

Eigenschappen

Doortastend, eerlijk, spontaan, enthousiast, verantwoordelijk, leergierig

Mijn actuele situatie

 • Functie: Trainingscoördinator
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Ronny Lansbergen te bekijken