• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Mijn naam is Corine, ik ben een gedreven jurist met een grote ervaring als overheidsjurist. Flexibel, doelmatig en openstaand voor verandering en samenwerking kenmerken mijn manier van werken. Ik ben…

Persoonlijk

Mijn naam is Corine, ik ben een gedreven jurist met een grote ervaring als overheidsjurist. Flexibel, doelmatig en openstaand voor verandering en samenwerking kenmerken mijn manier van werken.
Ik ben geïnteresseerd in innovatieve oplossingen m.n. op het digitale vlak.
Kennis en ervaringen delen maken mij tot een uitstekend teamlid. Ik heb een probleemoplossend vermogen in situaties waar de juridische grenzen gevonden, benoemd en niet overschreden dienen te worden. Ik ben niet of nauwelijks gebonden aan plaats of tijd en mag graag een nieuwe uitdaging aangaan in een organisatie die vakmanschap en kwaliteitsbewust denken in het vaandel heeft staan!

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2013 tot heden: Jurist Examencommissie
bij juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam.
De verantwoordelijkheden bestaan uit:
• het signaleren en vertalen van relevante juridische ontwikkelingen naar consequenties voor de examencommissie.
• het ontwikkelen, implementeren en toezien op naleving van (juridische) gedragscodes, richtlijnen, regelgeving en modellen.
• het concipiëren van juridische besluiten.
• het inhoudelijk en procedureel voorbereiden en behandelen van zaken ten behoeve van behandeling in Bezwaren en/of Beroepscommissies.
• verzorgen van voorlichting en educatie op het eigen aandachtsgebied.
• het behandelen van Wob-verzoeken.

2012 tot 2013: Juridisch medewerker
bij de afdeling Juridische en Internationale Zaken van de directie Directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken van het Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing.
De verantwoordelijkheden bestonden uit:
• het uitvoeren van complexe juridische taken op het terrein van de afdeling.
• het zelfstandig behandelen van individuele zaken.
• het zelfstandig voorbereiden van regelingen en juridische (beleids)adviezen.
• een bijdrage leveren aan de totstandkoming van nieuwe wettelijke regelingen op het terrein van het DG.
• het behandelen van klachtzaken.
• het behandelen van Wob-verzoeken.

2006 tot 2012: Jurist (beleid)
bij de afdeling Beleid & Advies van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken(DWJZ) van het ministerie Justitie en Onderwijs van Aruba
De verantwoordelijkheden bestonden uit:
• het behandelen van juridische aangelegenheden voor alle ministers, hun ministeries en diensten.
• het uitvoeren van juridische controle op diverse gebieden, vergunningverlening, handhaving en beheer.
• het adviseren op het gebied van bestuursrecht(bezwaren), staatsrecht en burgerlijk recht.
• het participeren in ambtelijke en deels niet ambtelijke commissies en werkgroepen over beleidsontwikkeling en -uitvoering.
• het adviseren aan de minister van Justitie over de statuten van de op te richten rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen.
• het intern coördineren van een voor DWJZ opgezette leergang Recht, Bestuur en procesvoering voor DWJZ-juristen. In het kader hiervan maak ik nieuwsbrieven over de te volgen cursus en coördineer de deelname van collega’s.
• het mede-beheren van Decos5, een document management system. Tevens kwam het verzorgen van een cursus voor nieuwe gebruikers voor mijn rekening.

2007: Juridisch beleidsmedewerker
bij Gemeente Rotterdam bij de Directie Veilig
Stageopdracht vanuit mijn baan in Aruba. Deze opdracht was bedoeld om inzicht te verkrijgen in beleidsprocessen op het gebied van Horeca en evenementen en deze opgedane kennis en inzicht aan te wenden om beleid te kunnen ontwikkelen voor het ministerie van Justitie in Aruba.

1994 tot 2006: (Incasso)Jurist
bij diverse bedrijven gewerkt op het gebied van creditmanagement en incasso tot 2004 in Nederland en in Aruba vanaf mei 2005.
De verantwoordelijkheden bestonden uit:
• alle voorkomende juridische werkzaamheden, zoals het concipiëren van (rechtbank) dagvaardingen en conclusies. Beslag- en faillissementsrekesten.
• het opstellen en beoordelen van Algemene (leverings-) Voorwaarden.
• het bijwonen van comparities en enquêtes.
• het bijstaan van collega’s en klanten van juridisch advies.

Werkervaring

2013 tot heden: Jurist Examencommissie
bij juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam.
De verantwoordelijkheden bestaan uit:
• het signaleren en vertalen van relevante juridische ontwikkelingen naar consequenties voor de examencommissie.
• het ontwikkelen, implementeren en toezien op naleving van (juridische) gedragscodes, richtlijnen, regelgeving en modellen.
• het concipiëren van juridische besluiten.
• het inhoudelijk en procedureel voorbereiden en behandelen van zaken ten behoeve van behandeling in Bezwaren en/of Beroepscommissies.
• verzorgen van voorlichting en educatie op het eigen aandachtsgebied.
• het behandelen van Wob-verzoeken.

2012 tot 2013: Juridisch medewerker
bij de afdeling Juridische en Internationale Zaken van de directie Directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken van het Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing.
De verantwoordelijkheden bestonden uit:
• het uitvoeren van complexe juridische taken op het terrein van de afdeling.
• het zelfstandig behandelen van individuele zaken.
• het zelfstandig voorbereiden van regelingen en juridische (beleids)adviezen.
• een bijdrage leveren aan de totstandkoming van nieuwe wettelijke regelingen op het terrein van het DG.
• het behandelen van klachtzaken.
• het behandelen van Wob-verzoeken.

2006 tot 2012: Jurist (beleid)
bij de afdeling Beleid & Advies van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken(DWJZ) van het ministerie Justitie en Onderwijs van Aruba
De verantwoordelijkheden bestonden uit:
• het behandelen van juridische aangelegenheden voor alle ministers, hun ministeries en diensten.
• het uitvoeren van juridische controle op diverse gebieden, vergunningverlening, handhaving en beheer.
• het adviseren op het gebied van bestuursrecht(bezwaren), staatsrecht en burgerlijk recht.
• het participeren in ambtelijke en deels niet ambtelijke commissies en werkgroepen over beleidsontwikkeling en -uitvoering.
• het adviseren aan de minister van Justitie over de statuten van de op te richten rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen.
• het intern coördineren van een voor DWJZ opgezette leergang Recht, Bestuur en procesvoering voor DWJZ-juristen. In het kader hiervan maak ik nieuwsbrieven over de te volgen cursus en coördineer de deelname van collega’s.
• het mede-beheren van Decos5, een document management system. Tevens kwam het verzorgen van een cursus voor nieuwe gebruikers voor mijn rekening.

2007: Juridisch beleidsmedewerker
bij Gemeente Rotterdam bij de Directie Veilig
Stageopdracht vanuit mijn baan in Aruba. Deze opdracht was bedoeld om inzicht te verkrijgen in beleidsprocessen op het gebied van Horeca en evenementen en deze opgedane kennis en inzicht aan te wenden om beleid te kunnen ontwikkelen voor het ministerie van Justitie in Aruba.

1994 tot 2006: (Incasso)Jurist
bij diverse bedrijven gewerkt op het gebied van creditmanagement en incasso tot 2004 in Nederland en in Aruba vanaf mei 2005.
De verantwoordelijkheden bestonden uit:
• alle voorkomende juridische werkzaamheden, zoals het concipiëren van (rechtbank) dagvaardingen en conclusies. Beslag- en faillissementsrekesten.
• het opstellen en beoordelen van Algemene (leverings-) Voorwaarden.
• het bijwonen van comparities en enquêtes.
• het bijstaan van collega’s en klanten van juridisch advies.

Lees meer

Opleiding

Opleidingen
1988-1993 Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
1984-1988 Pedagogische Academie Basisonderwijs (PABO) te Den Haag

Post-academische opleidingen
2011-2012 Leergang “Recht, Bestuur en procesvoering voor overheidsjuristen” verzorgd door de academie voor Overheidsjuristen
• Schriftelijke adviesvaardigheden - drs.J. W. Jurg en mr G. de Goede
• Ministeriële en ambtelijke verantwoordelijkheid - mr S. Zouridis
• Onderhandelen - drs. G. van Houtem
• Tekstkwaliteit - Jan Renkema
• Normeren van bestuurshandelen - prof. mr H.E. Bröring
• Handhaven door de overheid - prof. mr H.E. Bröring
• Overheidsprivaatrecht - mr M. Scheltema
• Pre-mediation (prettig contact met de overheid) – mr. D. Allewijn
• Actueel bestuurs(proces)recht – mr. H. Pennarts
• Bestuursrechtelijk bewijsrecht - mr Y.E. Schuurmans
• Contracten opstellen en analyseren - mr. Hans van Wijk
• Politiek-bestuurlijke gevoeligheid - prof. dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin

2011 Beleidsvorming en- toetsing door Prof. Dr. H.E. Bröring.

2009 Masterclass voor Arubaanse juristen “Ontwikkeling van Overheidsbeleid en de voorbereiding van wetgeving” door Prof. Dr. P. Eijlander.

Opleiding

Opleidingen
1988-1993 Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
1984-1988 Pedagogische Academie Basisonderwijs (PABO) te Den Haag

Post-academische opleidingen
2011-2012 Leergang “Recht, Bestuur en procesvoering voor overheidsjuristen” verzorgd door de academie voor Overheidsjuristen
• Schriftelijke adviesvaardigheden - drs.J. W. Jurg en mr G. de Goede
• Ministeriële en ambtelijke verantwoordelijkheid - mr S. Zouridis
• Onderhandelen - drs. G. van Houtem
• Tekstkwaliteit - Jan Renkema
• Normeren van bestuurshandelen - prof. mr H.E. Bröring
• Handhaven door de overheid - prof. mr H.E. Bröring
• Overheidsprivaatrecht - mr M. Scheltema
• Pre-mediation (prettig contact met de overheid) – mr. D. Allewijn
• Actueel bestuurs(proces)recht – mr. H. Pennarts
• Bestuursrechtelijk bewijsrecht - mr Y.E. Schuurmans
• Contracten opstellen en analyseren - mr. Hans van Wijk
• Politiek-bestuurlijke gevoeligheid - prof. dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin

2011 Beleidsvorming en- toetsing door Prof. Dr. H.E. Bröring.

2009 Masterclass voor Arubaanse juristen “Ontwikkeling van Overheidsbeleid en de voorbereiding van wetgeving” door Prof. Dr. P. Eijlander.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Interesses en hobby's: Theaterbezoek, muziek. Op dit moment volg ik een cursus intensieve speltraining voor toneel.

Hobby's & interesses

Interesses en hobby's: Theaterbezoek, muziek. Op dit moment volg ik een cursus intensieve speltraining voor toneel.

Eigenschappen

Mijn naam is Corine, ik ben een gedreven jurist met een grote ervaring als overheidsjurist. Flexibel, doelmatig en openstaand voor verandering en samenwerking kenmerken mijn manier van werken.
Ik ben geïnteresseerd in innovatieve oplossingen m.n. op het digitale vlak.
Kennis en ervaringen delen maken mij tot een uitstekend teamlid. Ik heb een probleemoplossend vermogen in situaties waar de juridische grenzen gevonden, benoemd en niet overschreden dienen te worden. Ik ben niet of nauwelijks gebonden aan plaats of tijd en mag graag een nieuwe uitdaging aangaan in een organisatie die vakmanschap en kwaliteitsbewust denken in het vaandel heeft staan!

Eigenschappen

Mijn naam is Corine, ik ben een gedreven jurist met een grote ervaring als overheidsjurist. Flexibel, doelmatig en openstaand voor verandering en samenwerking kenmerken mijn manier van werken.
Ik ben geïnteresseerd in innovatieve oplossingen m.n. op het digitale vlak.
Kennis en ervaringen delen maken mij tot een uitstekend teamlid. Ik heb een probleemoplossend vermogen in situaties waar de juridische grenzen gevonden, benoemd en niet overschreden dienen te worden. Ik ben niet of nauwelijks gebonden aan plaats of tijd en mag graag een nieuwe uitdaging aangaan in een organisatie die vakmanschap en kwaliteitsbewust denken in het vaandel heeft staan!

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Corine Elbers te bekijken

Mijn documenten