• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik ben een energieke, gedreven leidinggevende die het leuk vindt om een afdeling te ontwikkelen naar het gewenste resultaat. Ik voel me betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en stuur op basis van…

Persoonlijk

Ik ben een energieke, gedreven leidinggevende die het leuk vindt om een afdeling te ontwikkelen naar het gewenste resultaat. Ik voel me betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en stuur op basis van een open communicatie, creativiteit en eigen verantwoordelijkheid binnen de kaders van de organisatie. Ik heb als leidinggevende brede ervaring opgedaan binnen de zorg.
Mijn visie op de zorg is dat er meer vraaggericht gewerkt kan worden. Centraal daarbij staat wat kan en wil de patiënt/cliënt, binnen datgene wat mogelijk is in de organisatie. Werk aan een goed samenwerkend team (openheid, eerlijkheid en elkaar durven aanspreken) dat met elkaar de schouders eronder wil zetten. Dit is de basis, het fundament.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Loopbaan overzicht
Bedrijf Twee Steden Ziekenhuis, Tilburg
Functie Leidinggevende (Servicedesk)
Periode
Werkzaamheden
2013 – heden
• Uitvoer gegeven aan nieuwbouw en projecten.
Binnen afgesproken tijd een compleet nieuw poligebouw qua kantoorautomatisering verhuizen. Vooraf met gebruikers plattegronden intekenen en coördineren zodat de down tijd tot maximaal 1 dag werd gerealiseerd. Oude apparatuur vervangen binnen het vervangingsbudget.
Inkoop van apparatuur stroomlijnen en service verhogen door meting, enquêtes en goede inkoop afspraken. Deze afspraken werden samen met hoofd inkoop gedaan. Budgetverantwoordelijkheid lag hoger in de lijn.

Bedrijf

Twee Steden Ziekenhuis, Tilburg
Functie Leidinggevende (Neonatologie, Verloskunde)
Periode
Werkzaamheden
2011 – 2013
• Uitvoer gegeven aan nieuwbouw. De kraamafdeling en Neonatologie afdelingen samenvoegen tot 1 afdeling. Hierbij was belangrijk dat de samenwerking centraal stond. Verantwoordelijkheden bij beide afdelingen gingen veranderen en de werkzaamheden werden heroverwogen. Budgetverantwoordelijkheid lag hoger in de lijn.
Veel verpleegkundigen zagen het als een bedreiging. Door ervaringen uit te wisselen en veel begeleidings-bijeenkomsten te beleggen is het een groot succes geworden. Andere ziekenhuizen hebben me ook uitgenodigd om presentaties te verzorgen om te praten over het succes.
• Uitvoer gegeven aan vraaggerichte zorg,
Vooral uitspraken zoals: ”het ging toch goed en we hebben het altijd al zo gedaan “ klonk vele malen.
Het denken voor de patiënt moest omgezet worden in het luisteren naar de patiënt. Daarna de vertaling en de beoordeling of hetgeen men wilde wel ingepast kon worden binnen de organisatie. Hierbij te denken aan kosten en baten. Alles moet binnen het budget passen. Budget neutraal denken is dan een leuke uitdaging en je merkt dat er dan veel kan.
Uiteindelijk kwam het besef en je zag verbetering in het luisteren naar de patiënt. Het zal nog wel een tijd duren voordat het een vanzelfsprekendheid wordt.
Dit veranderingsproces nauwgezet begeleiden en vorm geven.
Samenwerking tussen de kraamverpleegkundigen, neonatologie verpleegkundigen en verpleegkundige van de verloskamers begeleiden en verbeteren.

Bedrijf Twee Steden Ziekenhuis, Tilburg
Functie Leidinggevender a.i. (Spoed Eisende Hulp)
Periode 2009 – 2010
• Nieuw leidinggevende coachen.
Een SEH verpleegkundige begeleiden en coachen bij de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden. zoals jaargesprekken voeren, hoe ga je met budget om, dienstlijstplanning, klachten afhandeling, voorzitten etc. Op het moment dat ik weg ging had ze inzicht in de processen.
• Werving en selectie.
Doordat er op het moment geen leidinggevende meer was werd mij gevraagd de vacature voor leidinggevende op te starten en af te handelen.


Bedrijf

Twee Steden Ziekenhuis, Tilburg
Functie Leidinggevende a.i. (Polikliniek Urologie) vanwege het ontbreken van leiding.
Logistieke processen van bv inkoop en patiënten logistiek in kaart brengen en verbeteren waar mogelijk. Resultaat was een automatische bevoorrading van magazijn artikelen waardoor eer tijd overbleef voor ander werk. Door een betere afspraak indeling een hogere productie gerealiseerd.
Periode 2009

Bedrijf
Amphia Ziekenhuis, Breda
Functie Afdelingshoofd a.i. (Poli kaakchirurgie en Centrum bijzondere tandheelkunde)
Periode 2008 – 2009
Werkzaamheden
• Leiding gegeven aan 20 medewerkers, assistenten voor behandeling ok, baliemedewerkers en secretaresses (18 FTE)
• Begeleiden naar het digitale werken. Als voorzitter van de werkgroep moesten we het juiste systeem aankopen. Planning maken wanneer het systeem kon overgezet worden. Hierdoor kon de overgang zonder problemen ingezet worden. Patiënten hadden minimale overlast door goede voorbereidingen.
• Projectleider digitalisering patiëntendossiers.?? Toelichten in het kort.

Bedrijf Amphia Ziekenhuis, Breda
Functie Afdelingshoofd (Poli oogheelkunde)
Periode 2003 – 2008
Werkzaamheden


• Leiding gegeven aan 65 medewerkers over 3 locaties (42 FTE );
• Leiding en uitvoering gegeven aan het project nieuwbouw, verbouw en later weer nieuwbouw op de oogpolikliniek;
• Uitvoering gegeven aan het fusie proces, waarbij 3 teams geformeerd werden tot 1 team en van 3 naar 2 locaties;
Veranderingsprocessen t.g.v. de fusie begeleiden, zoals met een ander patiënten systeem werken, andere logistiek, andere cultuur.
• Logistieke traject verbeteren rondom de patiënt.
Productieproces onderzoeken en waar mogelijk verhogen met behoud of verhoging van de kwaliteit
• Vrijwilligers inzetten als gastvrouw. Patiënten drinken verzorgen in de polikliniek binnen het (oogheelkunde) ziekenhuis;
• Opzetten van een nieuw afsprakensysteem;
• Interim leidinggevende geweest op de poli dermatologie naast de eigen functie ivm tekorten leiding.


Bedrijf Amphia Ziekenhuis, Breda
Functie Beleidsmedewerker automatisering
Periode 2001 – 2003
Werkzaamheden • Opzetten, begeleiden en onderhouden van een nieuw elektronisch zorgdossier, personeel en salarissysteem;
• Begeleiden van de DBC systematiek;
• Project bevoegdhedenbeheer;
• Training opgezet en gegeven voor personeel;
• Gastdocentschap bij Vitalis. Ik deed dit in mijn vrije tijd. Leerlingen hadden zo een praktijkgericht hoorcollege wat meer tot verbeelding sprak dan de theoretische les die ze kregen. Docent en leerlingen vonden het zeer leerzaam.

Bedrijf Amphia Ziekenhuis, Breda
Functie Unithoofd afdeling short-stay en orthopedie
Periode 1998 – 2001
Werkzaamheden • Leiding gegeven aan 50 medewerkers (20 FTE );
• Uitvoering geven aan productieverhoging zoals de vorige afdeling.
De afdeling moest een hogere beddenbezetting krijgen, verpleegkundigen moesten achter de visie staan en ermee kunnen omgaan. De patiënt tevredenheid mocht hier niet onder leiden. Er werd een nulmeting gedaan over de tevredenheid van de patiënt.
De productie is verhoogd. Na een patiënten enquête is gebleken dat de patiënten zeker niet minder tevreden waren. De uitleg naar de patiënten werd als zeer positief ervaren.

Bedrijf Amphia Ziekenhuis, Breda
Functie Unithoofd afdeling short-stay
Periode 1991 – 1998
Werkzaamheden • Leiding gegeven aan 25 medewerkers 13 FTE );
• Opzetten van een nieuwe afdeling,
Begeleiden van verandering
Productie (bezetting) verhogen , kwaliteit verhogen
Vorming van nieuwe afdeling;
• Protocollering opzetten en begeleiden;
• 2 jaar bestuurslid geweest bij de landelijke vereniging N.V.D.K.;
• 3 jaar als regiocoördinator in Zuidwest Nederland bij de landelijke vereniging N.V.D.K.

Bedrijf Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
Functie Teamleider afdeling neurologie
Periode 1989 – 1991
Werkzaamheden • Gezamenlijk leiding geven aan 30 medewerkers ( 20 FTE);
• Gedeeltelijk in de zorg als verpleegkundige.
• Begeleiding van leerlingen en begeleiders

Werkervaring

Loopbaan overzicht
Bedrijf Twee Steden Ziekenhuis, Tilburg
Functie Leidinggevende (Servicedesk)
Periode
Werkzaamheden
2013 – heden
• Uitvoer gegeven aan nieuwbouw en projecten.
Binnen afgesproken tijd een compleet nieuw poligebouw qua kantoorautomatisering verhuizen. Vooraf met gebruikers plattegronden intekenen en coördineren zodat de down tijd tot maximaal 1 dag werd gerealiseerd. Oude apparatuur vervangen binnen het vervangingsbudget.
Inkoop van apparatuur stroomlijnen en service verhogen door meting, enquêtes en goede inkoop afspraken. Deze afspraken werden samen met hoofd inkoop gedaan. Budgetverantwoordelijkheid lag hoger in de lijn.

Bedrijf

Twee Steden Ziekenhuis, Tilburg
Functie Leidinggevende (Neonatologie, Verloskunde)
Periode
Werkzaamheden
2011 – 2013
• Uitvoer gegeven aan nieuwbouw. De kraamafdeling en Neonatologie afdelingen samenvoegen tot 1 afdeling. Hierbij was belangrijk dat de samenwerking centraal stond. Verantwoordelijkheden bij beide afdelingen gingen veranderen en de werkzaamheden werden heroverwogen. Budgetverantwoordelijkheid lag hoger in de lijn.
Veel verpleegkundigen zagen het als een bedreiging. Door ervaringen uit te wisselen en veel begeleidings-bijeenkomsten te beleggen is het een groot succes geworden. Andere ziekenhuizen hebben me ook uitgenodigd om presentaties te verzorgen om te praten over het succes.
• Uitvoer gegeven aan vraaggerichte zorg,
Vooral uitspraken zoals: ”het ging toch goed en we hebben het altijd al zo gedaan “ klonk vele malen.
Het denken voor de patiënt moest omgezet worden in het luisteren naar de patiënt. Daarna de vertaling en de beoordeling of hetgeen men wilde wel ingepast kon worden binnen de organisatie. Hierbij te denken aan kosten en baten. Alles moet binnen het budget passen. Budget neutraal denken is dan een leuke uitdaging en je merkt dat er dan veel kan.
Uiteindelijk kwam het besef en je zag verbetering in het luisteren naar de patiënt. Het zal nog wel een tijd duren voordat het een vanzelfsprekendheid wordt.
Dit veranderingsproces nauwgezet begeleiden en vorm geven.
Samenwerking tussen de kraamverpleegkundigen, neonatologie verpleegkundigen en verpleegkundige van de verloskamers begeleiden en verbeteren.

Bedrijf Twee Steden Ziekenhuis, Tilburg
Functie Leidinggevender a.i. (Spoed Eisende Hulp)
Periode 2009 – 2010
• Nieuw leidinggevende coachen.
Een SEH verpleegkundige begeleiden en coachen bij de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden. zoals jaargesprekken voeren, hoe ga je met budget om, dienstlijstplanning, klachten afhandeling, voorzitten etc. Op het moment dat ik weg ging had ze inzicht in de processen.
• Werving en selectie.
Doordat er op het moment geen leidinggevende meer was werd mij gevraagd de vacature voor leidinggevende op te starten en af te handelen.


Bedrijf

Twee Steden Ziekenhuis, Tilburg
Functie Leidinggevende a.i. (Polikliniek Urologie) vanwege het ontbreken van leiding.
Logistieke processen van bv inkoop en patiënten logistiek in kaart brengen en verbeteren waar mogelijk. Resultaat was een automatische bevoorrading van magazijn artikelen waardoor eer tijd overbleef voor ander werk. Door een betere afspraak indeling een hogere productie gerealiseerd.
Periode 2009

Bedrijf
Amphia Ziekenhuis, Breda
Functie Afdelingshoofd a.i. (Poli kaakchirurgie en Centrum bijzondere tandheelkunde)
Periode 2008 – 2009
Werkzaamheden
• Leiding gegeven aan 20 medewerkers, assistenten voor behandeling ok, baliemedewerkers en secretaresses (18 FTE)
• Begeleiden naar het digitale werken. Als voorzitter van de werkgroep moesten we het juiste systeem aankopen. Planning maken wanneer het systeem kon overgezet worden. Hierdoor kon de overgang zonder problemen ingezet worden. Patiënten hadden minimale overlast door goede voorbereidingen.
• Projectleider digitalisering patiëntendossiers.?? Toelichten in het kort.

Bedrijf Amphia Ziekenhuis, Breda
Functie Afdelingshoofd (Poli oogheelkunde)
Periode 2003 – 2008
Werkzaamheden


• Leiding gegeven aan 65 medewerkers over 3 locaties (42 FTE );
• Leiding en uitvoering gegeven aan het project nieuwbouw, verbouw en later weer nieuwbouw op de oogpolikliniek;
• Uitvoering gegeven aan het fusie proces, waarbij 3 teams geformeerd werden tot 1 team en van 3 naar 2 locaties;
Veranderingsprocessen t.g.v. de fusie begeleiden, zoals met een ander patiënten systeem werken, andere logistiek, andere cultuur.
• Logistieke traject verbeteren rondom de patiënt.
Productieproces onderzoeken en waar mogelijk verhogen met behoud of verhoging van de kwaliteit
• Vrijwilligers inzetten als gastvrouw. Patiënten drinken verzorgen in de polikliniek binnen het (oogheelkunde) ziekenhuis;
• Opzetten van een nieuw afsprakensysteem;
• Interim leidinggevende geweest op de poli dermatologie naast de eigen functie ivm tekorten leiding.


Bedrijf Amphia Ziekenhuis, Breda
Functie Beleidsmedewerker automatisering
Periode 2001 – 2003
Werkzaamheden • Opzetten, begeleiden en onderhouden van een nieuw elektronisch zorgdossier, personeel en salarissysteem;
• Begeleiden van de DBC systematiek;
• Project bevoegdhedenbeheer;
• Training opgezet en gegeven voor personeel;
• Gastdocentschap bij Vitalis. Ik deed dit in mijn vrije tijd. Leerlingen hadden zo een praktijkgericht hoorcollege wat meer tot verbeelding sprak dan de theoretische les die ze kregen. Docent en leerlingen vonden het zeer leerzaam.

Bedrijf Amphia Ziekenhuis, Breda
Functie Unithoofd afdeling short-stay en orthopedie
Periode 1998 – 2001
Werkzaamheden • Leiding gegeven aan 50 medewerkers (20 FTE );
• Uitvoering geven aan productieverhoging zoals de vorige afdeling.
De afdeling moest een hogere beddenbezetting krijgen, verpleegkundigen moesten achter de visie staan en ermee kunnen omgaan. De patiënt tevredenheid mocht hier niet onder leiden. Er werd een nulmeting gedaan over de tevredenheid van de patiënt.
De productie is verhoogd. Na een patiënten enquête is gebleken dat de patiënten zeker niet minder tevreden waren. De uitleg naar de patiënten werd als zeer positief ervaren.

Bedrijf Amphia Ziekenhuis, Breda
Functie Unithoofd afdeling short-stay
Periode 1991 – 1998
Werkzaamheden • Leiding gegeven aan 25 medewerkers 13 FTE );
• Opzetten van een nieuwe afdeling,
Begeleiden van verandering
Productie (bezetting) verhogen , kwaliteit verhogen
Vorming van nieuwe afdeling;
• Protocollering opzetten en begeleiden;
• 2 jaar bestuurslid geweest bij de landelijke vereniging N.V.D.K.;
• 3 jaar als regiocoördinator in Zuidwest Nederland bij de landelijke vereniging N.V.D.K.

Bedrijf Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
Functie Teamleider afdeling neurologie
Periode 1989 – 1991
Werkzaamheden • Gezamenlijk leiding geven aan 30 medewerkers ( 20 FTE);
• Gedeeltelijk in de zorg als verpleegkundige.
• Begeleiding van leerlingen en begeleiders

Lees meer

Opleiding

Hogeschool Eindhoven 1989 HBO praktijkbegeleiding (Diploma).
Hogeschool Breda 1987 HBO Management (Diploma).
Tilburg 1980 Verpleegkundige A.

Cursussen

2013
2006 – heden ITIL Foundation
Diverse interne bijscholingscursussen
1991 – 2006 Management ontwikkelingstraject Breda:
• Module beleidsprocessen;
• Module stijlen van leidinggeven en functionering gesprekken;
• Module werving en selectie;
• Module teamontwikkeling;
• Module begeleiding van verandering processen;
• Module verpleegkundig zorgmodel;
• WNE Network Essentials.Automatiseringskennis
Brede kennis van vele softwarepakketten waaronder veel ziekenhuis pakketten.

Opleiding

Hogeschool Eindhoven 1989 HBO praktijkbegeleiding (Diploma).
Hogeschool Breda 1987 HBO Management (Diploma).
Tilburg 1980 Verpleegkundige A.

Cursussen

2013
2006 – heden ITIL Foundation
Diverse interne bijscholingscursussen
1991 – 2006 Management ontwikkelingstraject Breda:
• Module beleidsprocessen;
• Module stijlen van leidinggeven en functionering gesprekken;
• Module werving en selectie;
• Module teamontwikkeling;
• Module begeleiding van verandering processen;
• Module verpleegkundig zorgmodel;
• WNE Network Essentials.Automatiseringskennis
Brede kennis van vele softwarepakketten waaronder veel ziekenhuis pakketten.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

Foto en videografie, hondentraining,

Hobby's & interesses

Foto en videografie, hondentraining,

Eigenschappen

Ik ben een energieke, gedreven leidinggevende die het leuk vindt om een afdeling te ontwikkelen naar het gewenste resultaat. Ik voel me betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en stuur op basis van een open communicatie, creativiteit en eigen verantwoordelijkheid binnen de kaders van de organisatie. Ik heb als leidinggevende brede ervaring opgedaan binnen de zorg.
Mijn visie op de zorg is dat er meer vraaggericht gewerkt kan worden. Centraal daarbij staat wat kan en wil de patiënt/cliënt, binnen datgene wat mogelijk is in de organisatie. Werk aan een goed samenwerkend team (openheid, eerlijkheid en elkaar durven aanspreken) dat met elkaar de schouders eronder wil zetten. Dit is de basis, het fundament.

Eigenschappen

Ik ben een energieke, gedreven leidinggevende die het leuk vindt om een afdeling te ontwikkelen naar het gewenste resultaat. Ik voel me betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en stuur op basis van een open communicatie, creativiteit en eigen verantwoordelijkheid binnen de kaders van de organisatie. Ik heb als leidinggevende brede ervaring opgedaan binnen de zorg.
Mijn visie op de zorg is dat er meer vraaggericht gewerkt kan worden. Centraal daarbij staat wat kan en wil de patiënt/cliënt, binnen datgene wat mogelijk is in de organisatie. Werk aan een goed samenwerkend team (openheid, eerlijkheid en elkaar durven aanspreken) dat met elkaar de schouders eronder wil zetten. Dit is de basis, het fundament.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Gerard Elshout te bekijken

Mijn documenten