• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Mijn ervaring in een notendop: Strategisch denkende universitair geschoolde HR-generalist, met specialisme onderwijskunde, heeft zich in diverse staf- en leidinggevende functies beziggehouden met het…

Persoonlijk

Mijn ervaring in een notendop:
Strategisch denkende universitair geschoolde HR-generalist, met specialisme onderwijskunde, heeft zich in diverse staf- en leidinggevende functies beziggehouden met het begeleiden/ondersteunen van organisaties en medewerkers bij het realiseren van hun ambities. Zowel in een landelijke dienstverleningsorganisatie als in de onderwijsbranche. In deze functies werd steeds de verbinding gezocht of gemaakt met mensen, afdelingen en activiteiten.

Mijn successen:
• Manager leidt zelf zijn/haar medewerkers op het gebied van technologische en organisatorische veranderingen.
• Gestructureerd besluitvormingsproces in programmaorganisatie.
• Aanpassing van begeleidingsstructuur en –informatie voor ouders, docenten en leerlingen.
• Vanuit visie op coaching leiding gegeven aan team leerkrachten.
• Profilering nieuwe functies als van toegevoegde waarde in de organisatie.
• Integraal opleidingsbeleid vorm geven.
• Structuur aanbrengen in de jaarcyclus van missie, visie, meerjarenplan, jaarplan, begroting en ramingen.


Mijn resultaten:
• Publicatie: Thijssen, J.G.L. en I.C.R.W. de Greef (1988); leren van volwassenen: theorieën en grondprincipes. In: Handboek Opleiders in Organisaties, Deventer: Kluwer bedrijfswetenschappen.
• Scriptie Onderwijskunde (1987): Evaluatieonderzoek naar gebruik van een instrument voor de taken van Interne begeleider in het basisonderwijs.
• Onderzoekverslagen in het kader van mastercourse SHRM:
o De nieuwe medewerker in de nieuwe economie (2001)
o P&O-taken in de lijn: Mission Impossible? (2002)
o Managen zonder macht?: Leidinggeven aan professionals (2002)
o Strategische Personeelsvoorziening in de audicienbranche (2003)

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Mijn keuzes in loopbaan:
Maart 2012 – februari 2014
Programmasecretaris reorganisatie
Voorbereiden besluitvorming inzake o.a. projectinrichting- en management, van werk naar werk-begeleiding, functiebeschrijvingen, inrichtings- en tranisitieplannen; projectleiders bewegen tot tijdige aanlevering voortgangsverslagen; managen en monitoren van acties vanuit diverse overleggen; mede zorg dragen voor transitieproces van programmaorganisatie/besluitvormingstraject naar staande organisatie. Samenhang/verbinding programmaorganisatie intern en met het onderwijs maken.

December 2010 – september 2013
Adviseur P&O/Ontwikkeling Summacollege, Eindhoven
Professionalisering, coördinatie trainingen cultuurveranderaanpak, competentieboek opstellen, rollenbeschrijving functie docent, strategische personeels planning, bevoegdheden/bekwaamheden onderwijsgevenden, projectsecretaris teamontwerp- en ontwikkeling, projectsecretaris fusie-voorbereiding, programmasecretaris reorganisatie.

September 2009 – augustus 2010
Adjunct-directeur basisschool (900 leerlingen), Helmond
(Coachend) leidinggeven aan 12 leerkrachten (groepen 5 en 6) en 1 interne begeleider; regelen vervanging; (financieel) aanspreekpunt ten aanzien van bouwzaken; verantwoordelijk voor wekelijkse informatievoorziening naar ouders via nieuwsbrief en website; deelnemen aan wekelijks MT-overleg; voorzitten van 2 wekelijks teamoverleg; aanspreekpunt voor kinderopvang.

September 2006 – augustus 2009
Conrector Luzac Opleidingen BV, Dordrecht
Met rector richting geven aan concept Luzac-opleidingen binnen de vestiging; coördinator leerlingbegeleiding; begeleiden van een 20-tal leerlingen; oudergesprekken voeren; examensecretaris; intakegesprekken; besluiten nemen over toelaten leerlingen; coaching van docenten.

December 2004 – september 2006
Remedial teaching basisschool, Eindhoven
Individuele begeleiding van leerlingen op gebied van spelling en lezen; evaluatie van begeleiding met interne begeleiders en leerkrachten; opstellen handelingsplan; beoordelen van en adviseren over nieuwe lees- en begeleidingsmethodes; coördinator van 15-tal klassenouders.

1997 – 2004
Secretaris ANWB/Hulpverlening district Zuid (300 medewerkers), Geldrop
Lid van het managementteam; advisering over operationeel HRM, communicatie, jaar- en activiteitenplannen en begroting. Leidinggeven aan secretariaat en administratie, uitgaande van klantgerichtheid en eigenaarschap.
Projectleider communicatie ANWB/Wegenwacht, Den Haag
Doel van de functie was met een team draagvlak creëren bij de medewerkers voor nieuwe werkwijze en organisatie door frequente, just-in-time, persoonlijke en organisatiebrede communicatie.

1994 – 1997
Beleidsmedewerker Opleidingen ANWB/Hulpverlening, Den Haag
Inventarisatie van opleidingsbehoeften, voorafgaande aan begroting; opstellen van begroting, coördinatie van opleidingsuitvoering; selectie leveranciers; evaluatie en bijstellen van beleid en begroting; voorzitter van klankbordgroep opleidingen.

1990 – 1994
Projectmedewerker Opleidingen ANWB/Wegenwacht, Den Haag
Het uitgangspunt ‘Manager leidt zelf zijn/haar medewerkers op’ heeft geresulteerd in een directe betrokkenheid van leidinggevenden in de voorbereiding van medewerkers op technologische en organisatorische veranderingen in en rondom hun functie. Docentendraaiboeken ontwikkelen, curriculum ontwikkelen, lesmateriaal samenstellen, begeleiden van de docenten en de medewerkers tijdens de training en in de praktijk.
De training van nieuwe leidinggevenden heeft geleid tot individuele en gezamenlijke handvatten ten behoeve van de positionering van hun nieuwe functie.

1989 – 1990
Projectsecretaris ANWB/Wegenwacht, Den Haag
In deze ondersteunende functie zijn de lijnen uitgezet voor de monitoring van de voortgang van een landelijke technologische en organisatorische verandering binnen de Wegenwachtorganisatie.

Werkervaring

Mijn keuzes in loopbaan:
Maart 2012 – februari 2014
Programmasecretaris reorganisatie
Voorbereiden besluitvorming inzake o.a. projectinrichting- en management, van werk naar werk-begeleiding, functiebeschrijvingen, inrichtings- en tranisitieplannen; projectleiders bewegen tot tijdige aanlevering voortgangsverslagen; managen en monitoren van acties vanuit diverse overleggen; mede zorg dragen voor transitieproces van programmaorganisatie/besluitvormingstraject naar staande organisatie. Samenhang/verbinding programmaorganisatie intern en met het onderwijs maken.

December 2010 – september 2013
Adviseur P&O/Ontwikkeling Summacollege, Eindhoven
Professionalisering, coördinatie trainingen cultuurveranderaanpak, competentieboek opstellen, rollenbeschrijving functie docent, strategische personeels planning, bevoegdheden/bekwaamheden onderwijsgevenden, projectsecretaris teamontwerp- en ontwikkeling, projectsecretaris fusie-voorbereiding, programmasecretaris reorganisatie.

September 2009 – augustus 2010
Adjunct-directeur basisschool (900 leerlingen), Helmond
(Coachend) leidinggeven aan 12 leerkrachten (groepen 5 en 6) en 1 interne begeleider; regelen vervanging; (financieel) aanspreekpunt ten aanzien van bouwzaken; verantwoordelijk voor wekelijkse informatievoorziening naar ouders via nieuwsbrief en website; deelnemen aan wekelijks MT-overleg; voorzitten van 2 wekelijks teamoverleg; aanspreekpunt voor kinderopvang.

September 2006 – augustus 2009
Conrector Luzac Opleidingen BV, Dordrecht
Met rector richting geven aan concept Luzac-opleidingen binnen de vestiging; coördinator leerlingbegeleiding; begeleiden van een 20-tal leerlingen; oudergesprekken voeren; examensecretaris; intakegesprekken; besluiten nemen over toelaten leerlingen; coaching van docenten.

December 2004 – september 2006
Remedial teaching basisschool, Eindhoven
Individuele begeleiding van leerlingen op gebied van spelling en lezen; evaluatie van begeleiding met interne begeleiders en leerkrachten; opstellen handelingsplan; beoordelen van en adviseren over nieuwe lees- en begeleidingsmethodes; coördinator van 15-tal klassenouders.

1997 – 2004
Secretaris ANWB/Hulpverlening district Zuid (300 medewerkers), Geldrop
Lid van het managementteam; advisering over operationeel HRM, communicatie, jaar- en activiteitenplannen en begroting. Leidinggeven aan secretariaat en administratie, uitgaande van klantgerichtheid en eigenaarschap.
Projectleider communicatie ANWB/Wegenwacht, Den Haag
Doel van de functie was met een team draagvlak creëren bij de medewerkers voor nieuwe werkwijze en organisatie door frequente, just-in-time, persoonlijke en organisatiebrede communicatie.

1994 – 1997
Beleidsmedewerker Opleidingen ANWB/Hulpverlening, Den Haag
Inventarisatie van opleidingsbehoeften, voorafgaande aan begroting; opstellen van begroting, coördinatie van opleidingsuitvoering; selectie leveranciers; evaluatie en bijstellen van beleid en begroting; voorzitter van klankbordgroep opleidingen.

1990 – 1994
Projectmedewerker Opleidingen ANWB/Wegenwacht, Den Haag
Het uitgangspunt ‘Manager leidt zelf zijn/haar medewerkers op’ heeft geresulteerd in een directe betrokkenheid van leidinggevenden in de voorbereiding van medewerkers op technologische en organisatorische veranderingen in en rondom hun functie. Docentendraaiboeken ontwikkelen, curriculum ontwikkelen, lesmateriaal samenstellen, begeleiden van de docenten en de medewerkers tijdens de training en in de praktijk.
De training van nieuwe leidinggevenden heeft geleid tot individuele en gezamenlijke handvatten ten behoeve van de positionering van hun nieuwe functie.

1989 – 1990
Projectsecretaris ANWB/Wegenwacht, Den Haag
In deze ondersteunende functie zijn de lijnen uitgezet voor de monitoring van de voortgang van een landelijke technologische en organisatorische verandering binnen de Wegenwachtorganisatie.

Lees meer

Opleiding

Mijn keuzes in opleidingen:
2011-2003
Mastercourse ‘Strategic Human Resource Management’
Lemniscaat School of Management

1981 – 1987
Pedagogische en Andragogische Wetenschappen, Leiden
Doctoraal Onderwijskunde/bedrijfsopleidingen

1978 – 1981
Pedagogische Academie Edenstraat, Eindhoven

1971 – 1978
VWO, Eindhoven

Opleiding

Mijn keuzes in opleidingen:
2011-2003
Mastercourse ‘Strategic Human Resource Management’
Lemniscaat School of Management

1981 – 1987
Pedagogische en Andragogische Wetenschappen, Leiden
Doctoraal Onderwijskunde/bedrijfsopleidingen

1978 – 1981
Pedagogische Academie Edenstraat, Eindhoven

1971 – 1978
VWO, Eindhoven

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Matig)

Eigenschappen

Mijn kwaliteiten:
Pragmatisch ingesteld en weet mij snel nieuwe structuren en procedures eigen te maken bij veranderingen. Gesteld op contact waarbij positieve instelling en humor belangrijk zijn. Sterke mate van authenticiteit in de vorm van oprechtheid en autonoom handelen. Kritisch naar mezelf en omgeving; hoge eisen stellend gecombineerd met een gezond relativeringsvermogen. Focus op efficiency. Zowel proactief als doel- en resultaatgericht. Gedrevenheid, deskundigheid en integriteit, mét oog voor kwaliteiten van mensen zijn waarden die in mijn denk- en werkwijze herkenbaar zijn.

Eigenschappen

Mijn kwaliteiten:
Pragmatisch ingesteld en weet mij snel nieuwe structuren en procedures eigen te maken bij veranderingen. Gesteld op contact waarbij positieve instelling en humor belangrijk zijn. Sterke mate van authenticiteit in de vorm van oprechtheid en autonoom handelen. Kritisch naar mezelf en omgeving; hoge eisen stellend gecombineerd met een gezond relativeringsvermogen. Focus op efficiency. Zowel proactief als doel- en resultaatgericht. Gedrevenheid, deskundigheid en integriteit, mét oog voor kwaliteiten van mensen zijn waarden die in mijn denk- en werkwijze herkenbaar zijn.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Trainingscoördinator
 • Sector: Algemeen
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Irène de Greef te bekijken

Mijn documenten