• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Sinds 2014 werk ik als beleidsmedewerker bij Welzijn Teylingen. Daar mag ik mede vorm geven aan de visie en plannen voor deze organisatie, die aangrijpen op de 3 decentralisaties naar gemeenten. Via…

Persoonlijk

Sinds 2014 werk ik als beleidsmedewerker bij Welzijn Teylingen. Daar mag ik mede vorm geven aan de visie en plannen voor deze organisatie, die aangrijpen op de 3 decentralisaties naar gemeenten.
Via mijn vrijwilligerswerk bij De Sociëteit zie ik het welzijnswerk ook van een andere kant, wat een goede aanvulling is. De Sociëteit biedt een ontmoetingsgelegenheid voor ouderen en geeft een laagdrempelige dagbesteding voor ouderen uit Nieuw Vennep.

Afgelopen jaren heb ik naast mijn functie bij Welzijn Teylingen ook op projectbasis gewerkt bij andere organisaties: als freelance projectadviseur voor het DES Fonds en als projectmedewerker voor Buurttalent bij Welzijn Hillegom.

Voordat ik overstapte naar de welzijnssector, heb ik gewerkt bij de patiëntenbelangenorganisatie het DES Centrum gewerkt. Tot 2014 heb ik daar als directeur/coördinator de organisatie voorbereid op een nieuwe toekomst in de vorm van een compact en vitaal voorlichtingscentrum over DES ondanks een sterk gekrompen budget. Mijn taak als directeur/coördinator was daarmee afgerond.

Ik heb brede ervaring met beleid en advies, organiseren, samenwerken en begeleiden van mensen. Als multi-tasker behoud ik overzicht en ben ik breed inzetbaar. Ik kan zowel strategisch als uitvoerend opereren. Ik voel me betrokken bij de inhoud en bij het welzijn van mensen. Ik ben analytisch, kan me snel inwerken in nieuwe werkvelden en wordt gewaardeerd als sparringpartner.

Ik ben op zoek naar aanvullend projectwerk, in functies met een combinatie van inhoud en aansturing, waar de inbreng van mensen een belangrijke rol speelt. Mijn voorkeur gaat uit naar de non profit, bij voorkeur welzijn of zorg, of verwante organisaties, maar ik laat me ook graag verrassen door een vergelijkbare functie in de profit sector. Ook voor freelance opdrachten als sparringspartner of adviseur voor middelgrote organisaties of afdelingen heb ik belangstelling.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Beleidsmedewerker bij stichting Welzijn Teylingen (1 juni 2014 - heden)
Welzijnsorganisatie voor de gemeente Teylingen (Sassenheim, Voorhout, Warmond) gericht op het welzijn van de inwoners. Zie ook www.welzijnteylingen.nl.
Taken:
• schrijven van vrijwilligersbeleid en meerjarenbeleidsplan
• adviseren van de directeur
• adviseren inzake diverse organisatiezaken, zoals kwaliteitshandboek en cliëntenregistratie
• opzet Online Vrijwilligersvacaturebank
• opzet onderzoek respijtzorg en rapportage

Projectmedewerker Buurttalent
Als tijdelijk medewerker i.v.m. ziektevervanging heb ik het projectplan uitgewerkt in een plan van aanpak; deelactiviteiten georganiseerd; vrijwilligers geworven en met organisaties en groepen in de buurt contacten gelegd om het project aansluiting te geven.
Buurttalent is op zoek naar talenten die men wil inzetten voor buurtbewoners, de buurt of een vereniging of organisatie. Ook signaleert Buurttalent behoefte aan hulp of aan voorzieningen in de buurt. Buurttalent vindt talent en verbindt talent.

Adviseur/projectmedewerkervoor het DES Fonds (juni 2014 - mei 2015)
stichting tot uitkering van een schaderegeling aan DES-betrokkenen
Taken:
• betrokken bij opzetten van de uitkeringsorganisatie
• coördinatie, advies, opzetten van formulieren

Directeur bij Stichting DES Centrum (1 september 2009 – 1 april 2014)
Patiëntenbelangenorganisatie gericht op opsporing, voorlichting, lotgenotencontact en juridische belangenbehartiging voor DES-betrokkenen. Zie ook www.descentrum.nl
Taken: zowel strategisch, organisatorisch als operationeel, werkend in een kleine organisatie.
Resultaten:
• professionalisering van de organisatie; inzetten van nieuwe koers in activiteiten
• reorganisatie naar een kenniscentrum met een efficiënte bezetting in een samenwerkingsverband.
• opzetten en begeleiden meerjarige projecten/verwerven projectsubsidies
• financieel en personeelsmanagement, inclusief aansturen ZZP-ers en vrijwilligerscoördinatie
• opzet van Facebook community en optreden als Facebookmoderator

Maria Zwart Coaching & Counseling (2011-2012)
Eigen bedrijf (zie ook: www.mzcc.nl)
In het kader van mijn opleiding heb ik twee jaar als coach gewerkt. Ik behandelde werkgerelateerde en levensvragen. Aandacht voor de wisselwerking tussen lichaam en geest is in mijn aanpak een belangrijke basis voor begrijpen, aanvaarden en veranderen. Vanwege de intensiteit van mijn baan als directeur, heb ik de activiteiten van mijn bedrijf (tijdelijk) stop gezet.

Medewerker PR & communicatie bij Stichting DES Centrum (2004 - 2009)
Taken: communicatie, voorlichting en hulpverlening, meedenken over het beleid van de organisatie.
Resultaten:
• opzetten en uitvoeren communicatiebeleid
• schrijven en uitgeven nieuwsbrief;
• herziening website; websitecontent schrijven en plaatsen,
• organiseren van beurzen en bijeenkomsten; verzorgen van presentaties;
• telefonische hulpverlening;
• opzetten/analyseren achterbanpeiling;
• adviseren over en testen van de uitvoeringsorganisatie van het DES Fonds (schadefonds)
Voordat ik medewerker werd, was ik vrijwilliger bij het DES Centrum sinds 1986.

Communicatiemedewerker Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (1989-2004)
Een onderzoekinstelling voor telers van bloembollen en bolbloemen.
Taken: initiëren, organiseren en uitvoeren van communicatieactiviteiten door onderzoekers en over het onderzoek.
Resultaten:
• opzetten en uitvoeren PR- en publicatiebeleid;
• samenstelling/ redactie van communicatieproducten;
• organiseren van tentoonstellingen, open dagen, workshops;
• lid van werkgroep Marktverkenning en Acquisitie in het kader van de reorganisatie.
• lid Dienstcommissie (OR).

Beleidsmedewerker bij Stichting Commissie Onderwijs Siergewassen, (1985 - 1989): organisatie die belangen behartigde van het siergewassenbedrijfsleven m.b.t. het relevante agrarisch beroepsonderwijs.
Taken:
• ontwikkelen visies, schrijven beleidsnota’s en uitdragen van standpunten namens de achterban;
• voorbereiden/uitwerken van vergaderingen voor de deelbesturen
• organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, cursussen en landelijke vakexamens (voor 50 tot 1000 kandidaten)

Automatiseringsmedewerker, Hoogendoorn Automatisering
’s-Gravenzande (1983 - 1985): levert o.a. klimaatregelingsprogramma’s aan tuinbouwbedrijven.
Taken: onderhoud en vernieuwing van interne programmatuur om op maat gemaakte klimaatregelingsprogramma's te kunnen afleveren voor de glastuinbouw.

Secretarieel uitzendkracht bij Loyens & Volkmaars Belastingconsulenten Amstelveen (1983)

Overige ervaring:
Redigeren levensboek (2014): adviseren van de schrijver over opzet, redigeren en opmaak van een boek met historisch familieverhaal
Vrijwilliger bij De Sociëteit Nieuw Vennep (juni 2014 - heden): ontmoeting en dagrecreatie voor ouderen
Vrijwilliger bij het Herinneringsmuseum van Marente in Oegstgeest (augustus 2013 - heden): gastvrouw en opzet catalogus van de inventaris van het museum
Sparringpartner (eind 2013).: als vrijwilliger sparren over nieuw vrijwilligersbeleid Welzijn Teylingen
Levensboek schrijven (2013): als vrijwilliger interviewde ik een man van 83 en schreef zijn levensverhaal in een boek.
Vrijwilliger (contactvrouw) bij het DES Centrum (1989 - 2004): voorlichting, lotgenotencontact, telefoondienst, publiciteit
Diverse projecten t.b.v. basisschool (2000 - 2011)
Penningmeester / bestuurslid Netwerk Vrouwelijke Agrarische Ingenieurs (NVAI); 1992 – 1996.
Bestuurslid (o.a. voorzitter) afgestudeerdenvereniging van de RHTuS, in 1990 gefuseerd met de afgestudeerdenvereniging van de HLS te Dordrecht; 1987-1990
Secretaris bestuur Jacoba Hingst Stichting, van de toenmalige Middelbare Tuinbouwschool te Rijswijk; 1986-1991.
Secretaris bewonersbelangenvereniging Reigersbos Amsterdam; 1982-1983.

Werkervaring

Beleidsmedewerker bij stichting Welzijn Teylingen (1 juni 2014 - heden)
Welzijnsorganisatie voor de gemeente Teylingen (Sassenheim, Voorhout, Warmond) gericht op het welzijn van de inwoners. Zie ook www.welzijnteylingen.nl.
Taken:
• schrijven van vrijwilligersbeleid en meerjarenbeleidsplan
• adviseren van de directeur
• adviseren inzake diverse organisatiezaken, zoals kwaliteitshandboek en cliëntenregistratie
• opzet Online Vrijwilligersvacaturebank
• opzet onderzoek respijtzorg en rapportage

Projectmedewerker Buurttalent
Als tijdelijk medewerker i.v.m. ziektevervanging heb ik het projectplan uitgewerkt in een plan van aanpak; deelactiviteiten georganiseerd; vrijwilligers geworven en met organisaties en groepen in de buurt contacten gelegd om het project aansluiting te geven.
Buurttalent is op zoek naar talenten die men wil inzetten voor buurtbewoners, de buurt of een vereniging of organisatie. Ook signaleert Buurttalent behoefte aan hulp of aan voorzieningen in de buurt. Buurttalent vindt talent en verbindt talent.

Adviseur/projectmedewerkervoor het DES Fonds (juni 2014 - mei 2015)
stichting tot uitkering van een schaderegeling aan DES-betrokkenen
Taken:
• betrokken bij opzetten van de uitkeringsorganisatie
• coördinatie, advies, opzetten van formulieren

Directeur bij Stichting DES Centrum (1 september 2009 – 1 april 2014)
Patiëntenbelangenorganisatie gericht op opsporing, voorlichting, lotgenotencontact en juridische belangenbehartiging voor DES-betrokkenen. Zie ook www.descentrum.nl
Taken: zowel strategisch, organisatorisch als operationeel, werkend in een kleine organisatie.
Resultaten:
• professionalisering van de organisatie; inzetten van nieuwe koers in activiteiten
• reorganisatie naar een kenniscentrum met een efficiënte bezetting in een samenwerkingsverband.
• opzetten en begeleiden meerjarige projecten/verwerven projectsubsidies
• financieel en personeelsmanagement, inclusief aansturen ZZP-ers en vrijwilligerscoördinatie
• opzet van Facebook community en optreden als Facebookmoderator

Maria Zwart Coaching & Counseling (2011-2012)
Eigen bedrijf (zie ook: www.mzcc.nl)
In het kader van mijn opleiding heb ik twee jaar als coach gewerkt. Ik behandelde werkgerelateerde en levensvragen. Aandacht voor de wisselwerking tussen lichaam en geest is in mijn aanpak een belangrijke basis voor begrijpen, aanvaarden en veranderen. Vanwege de intensiteit van mijn baan als directeur, heb ik de activiteiten van mijn bedrijf (tijdelijk) stop gezet.

Medewerker PR & communicatie bij Stichting DES Centrum (2004 - 2009)
Taken: communicatie, voorlichting en hulpverlening, meedenken over het beleid van de organisatie.
Resultaten:
• opzetten en uitvoeren communicatiebeleid
• schrijven en uitgeven nieuwsbrief;
• herziening website; websitecontent schrijven en plaatsen,
• organiseren van beurzen en bijeenkomsten; verzorgen van presentaties;
• telefonische hulpverlening;
• opzetten/analyseren achterbanpeiling;
• adviseren over en testen van de uitvoeringsorganisatie van het DES Fonds (schadefonds)
Voordat ik medewerker werd, was ik vrijwilliger bij het DES Centrum sinds 1986.

Communicatiemedewerker Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (1989-2004)
Een onderzoekinstelling voor telers van bloembollen en bolbloemen.
Taken: initiëren, organiseren en uitvoeren van communicatieactiviteiten door onderzoekers en over het onderzoek.
Resultaten:
• opzetten en uitvoeren PR- en publicatiebeleid;
• samenstelling/ redactie van communicatieproducten;
• organiseren van tentoonstellingen, open dagen, workshops;
• lid van werkgroep Marktverkenning en Acquisitie in het kader van de reorganisatie.
• lid Dienstcommissie (OR).

Beleidsmedewerker bij Stichting Commissie Onderwijs Siergewassen, (1985 - 1989): organisatie die belangen behartigde van het siergewassenbedrijfsleven m.b.t. het relevante agrarisch beroepsonderwijs.
Taken:
• ontwikkelen visies, schrijven beleidsnota’s en uitdragen van standpunten namens de achterban;
• voorbereiden/uitwerken van vergaderingen voor de deelbesturen
• organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, cursussen en landelijke vakexamens (voor 50 tot 1000 kandidaten)

Automatiseringsmedewerker, Hoogendoorn Automatisering
’s-Gravenzande (1983 - 1985): levert o.a. klimaatregelingsprogramma’s aan tuinbouwbedrijven.
Taken: onderhoud en vernieuwing van interne programmatuur om op maat gemaakte klimaatregelingsprogramma's te kunnen afleveren voor de glastuinbouw.

Secretarieel uitzendkracht bij Loyens & Volkmaars Belastingconsulenten Amstelveen (1983)

Overige ervaring:
Redigeren levensboek (2014): adviseren van de schrijver over opzet, redigeren en opmaak van een boek met historisch familieverhaal
Vrijwilliger bij De Sociëteit Nieuw Vennep (juni 2014 - heden): ontmoeting en dagrecreatie voor ouderen
Vrijwilliger bij het Herinneringsmuseum van Marente in Oegstgeest (augustus 2013 - heden): gastvrouw en opzet catalogus van de inventaris van het museum
Sparringpartner (eind 2013).: als vrijwilliger sparren over nieuw vrijwilligersbeleid Welzijn Teylingen
Levensboek schrijven (2013): als vrijwilliger interviewde ik een man van 83 en schreef zijn levensverhaal in een boek.
Vrijwilliger (contactvrouw) bij het DES Centrum (1989 - 2004): voorlichting, lotgenotencontact, telefoondienst, publiciteit
Diverse projecten t.b.v. basisschool (2000 - 2011)
Penningmeester / bestuurslid Netwerk Vrouwelijke Agrarische Ingenieurs (NVAI); 1992 – 1996.
Bestuurslid (o.a. voorzitter) afgestudeerdenvereniging van de RHTuS, in 1990 gefuseerd met de afgestudeerdenvereniging van de HLS te Dordrecht; 1987-1990
Secretaris bestuur Jacoba Hingst Stichting, van de toenmalige Middelbare Tuinbouwschool te Rijswijk; 1986-1991.
Secretaris bewonersbelangenvereniging Reigersbos Amsterdam; 1982-1983.

Lees meer

Opleiding

Opleiding coaching & counseling (2006-2012)
Europees Instituut, post-HBO. Afstudeerscriptie: ‘cliëntgerichte counseling en lichaamsgericht werken: twee handen op één buik’
1-Jarige opleiding vaktijdschriftjournalistiek (1989)
cursus 'journalistiek schrijven', verzorgd door uitgeverij MISSET
Hogere Tuinbouwschool (1978 - 1982); RHTuS Utrecht
Gymnasium-B (1972-1978); Pius X Lyceum Amsterdam

Opleiding

Opleiding coaching & counseling (2006-2012)
Europees Instituut, post-HBO. Afstudeerscriptie: ‘cliëntgerichte counseling en lichaamsgericht werken: twee handen op één buik’
1-Jarige opleiding vaktijdschriftjournalistiek (1989)
cursus 'journalistiek schrijven', verzorgd door uitgeverij MISSET
Hogere Tuinbouwschool (1978 - 1982); RHTuS Utrecht
Gymnasium-B (1972-1978); Pius X Lyceum Amsterdam

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Goed), Duits (Matig), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Duits (Matig), Frans (Matig)

Eigenschappen

Kenmerken:
Ik kan zowel strategisch als uitvoerend opereren. Ik heb graag invloed op maatschappelijke of organisatievraagstukken.
Ik ben motiverend en initiërend, en gericht op kwaliteit.
Als multi-tasker behoud ik overzicht en ben ik breed inzetbaar.
Ik voel me betrokken bij de inhoud en bij het welzijn van mensen (klanten en medewerkers).
Samenwerken met anderen geeft mij energie en inspiratie.
Ik kan mij snel inwerken in nieuwe onderwerpen.

Competenties:
leiderschap
betrokkenheid
veelzijdigheid
organiserend vermogen
samenwerken
analytisch

Vaardigheden:
sterke mondelinge en schriftelijke communicatie
initiërend
inspirerend
coachend

Eigenschappen

Kenmerken:
Ik kan zowel strategisch als uitvoerend opereren. Ik heb graag invloed op maatschappelijke of organisatievraagstukken.
Ik ben motiverend en initiërend, en gericht op kwaliteit.
Als multi-tasker behoud ik overzicht en ben ik breed inzetbaar.
Ik voel me betrokken bij de inhoud en bij het welzijn van mensen (klanten en medewerkers).
Samenwerken met anderen geeft mij energie en inspiratie.
Ik kan mij snel inwerken in nieuwe onderwerpen.

Competenties:
leiderschap
betrokkenheid
veelzijdigheid
organiserend vermogen
samenwerken
analytisch

Vaardigheden:
sterke mondelinge en schriftelijke communicatie
initiërend
inspirerend
coachend

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Overheid
 • Dienstverband: Vast, Freelance
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 8-16 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Maria Zwart te bekijken

Mijn documenten