• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Vaardigheden: • Rouw- en verliesbegeleidingsvaardigheden; • Agressiebeheersingsvaardigheden; • (Conflict)bemiddelingsvaardigheden; • Beheersing van MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook en…

Persoonlijk

Vaardigheden:
• Rouw- en verliesbegeleidingsvaardigheden;
• Agressiebeheersingsvaardigheden;
• (Conflict)bemiddelingsvaardigheden;
• Beheersing van MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook en rapportagesysteem ECD;
• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Ambitie:
Als (ambulant) maatschappelijk werker, persoonlijk begeleider of coach werken met de doelgroep ouders, kinderen vanaf de leeftijd 6 jaar, jongeren en/of jongvolwassenen, met/zonder een autisme, ADHD, licht verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis, waarbij ik geen ADL-taken hoef uit te voeren en per week 36 uur met flexibele werktijden werk en een reistijd heb van maximaal 1 uur.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Maatschappelijk
2009 – heden

Home-Start
Gezins- en jeugdbegeleider (vrijwilliger)
(2014 - Heden)
• Wekelijks begeleiden en ondersteunen van een gezin met 3 kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar met de problematiek PDD-NOS, Astma en ADHD bij diverse hulpvragen
• Voorheen: wekelijks begeleiden en ondersteunen van een 14-jarige jongen met een licht verstandelijke beperking en stoornis in het autistisch spectrum bij diverse hulpvragen

DeBroekriem
Eventmanager
(2015 – Heden)
• Organiseren van sollicitatie-events in Utrecht voor starters en in-between-jobbers op de arbeidsmarkt

Abrona
Begeleider C
(2013 – 2015)
• Op individueel en groepsniveau begeleiden, ondersteunen en verzorgen van
12 volwassen cliënten met een sterke gedragsstoornis, een licht verstandelijke beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag, een cognitief niveau van een peuter of kleuter en een stoornis binnen het autistisch spectrum en/of een psychiatrische stoornis met behulp van picto's, foto’s, gebaren en gesproken taal
• In samenwerking met de persoonlijke begeleider het signalerings- en begeleidingsplan van mijn cliënten opstellen, coördineren, organiseren, uitvoeren en op regelmatige basis evalueren
• Verzorgen van activiteiten voor mijn cliënten
• Onderhouden van contacten met familie en (externe) hulpverleners rondom mijn cliënten
• Signaleren en rapporteren van (gedrags)veranderingen bij mijn cliënten en hier actie op ondernemen
• Zorgdragen voor een veilig en prettig woon- en leefklimaat en indien nodig bemiddelen bij conflicten
• Uitvoeren van het medicatiebeleid van de organisatie

Lister (Voormalig Stichting Beschermde Woonvormen Utrecht (SBWU))
Persoonlijk begeleider (ambulant)
(2011– 2013)
•Ambulant en op individueel niveau begeleiden van mijn zelfstandig wonende cliënten met een verstandelijke beperking en psychiatrische stoornis op diverse levensgebieden. De begeleiding was gericht op de ontwikkeling van (sociale) vaardigheden en het vergroten van de zelfredzaamheid
• Opstellen, coördineren en regelmatig evalueren van het begeleidingsplan van mijn cliënten
• Stimuleren en begeleiden van de maatschappelijke participatie en sociale contacten van mijn cliënten
• Samenwerken en participeren in diverse overleggen met andere organisaties, familieleden en derden over structurele en intensieve samenwerking rond mijn cliënten
• Signaleren van onregelmatigheden in gedrag, zelfzorg en lichamelijk welzijn bij mijn cliënten
• Schrijven van cliëntrapportages
• Optreden bij conflicten tussen mijn cliënten

Stichting Mentorschap Midden Nederland
Mentor (vrijwilliger)
(2009 – 2013)
• Op individueel niveau begeleiden van en het behartigen van de belangen van een psychiatrische, verstandelijk beperkte en verslaafde vrouw (gementoreerde) op het gebied van begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling via overleg plegen met de gementoreerde en haar persoonlijke begeleider, het management, het personeel van de instelling en extern betrokken behandelaars en hulpverleners
• Adviseren op het gebied van verschillende persoonlijke zaken van gementoreerde
• Indien noodzakelijk: beslissingen nemen namens de gementoreerde

Centrum Vaartserijn, locatie Jaap Edendreef
Woonbegeleider
(2010-2011)
• Op individueel en groepsniveau begeleiden en coachen van mijn volwassen cliënten met een alcoholverslaving, een licht verstandelijke handicap en/of een psychiatrische stoornis bij de dagelijkse zorg op het gebied van wonen, dag- en vrijetijdsbesteding, sociaal, financiën en administratie
• Opstellen, coördineren, uitvoeren en regelmatig evalueren van het zorgplan van mijn cliënten
• Verzorgen van groepsactiviteiten voor mijn cliënten
• Contact onderhouden met familie en externen zoals GGZ, verslavingszorg, bewindvoering, huisarts en ziekenhuis
• Signaleren en rapporteren van veranderingen of problemen omtrent mijn cliënten
• Schrijven van cliëntrapportages

Hogeschool Utrecht
Studiebegeleider (vrijwilliger)
(2010-2011)
• Begeleiden van een Nederlandse en een Australische voltijdstudent gedurende het propedeusejaar Social Work door het voeren van wekelijkse begeleidingsgesprekken. Het doel was om hun sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen en hun te ondersteunen bij het oplossen van hun persoonlijke problemen. Dit alles in het kader van het bevorderen van hun studiesucces
• Onderhouden van maandelijks contact met de hun studiebegeleider

Slachtofferhulp Nederland
Medewerker Algemene dienstverlening (vrijwilliger)
(2009 – 2012)
• Ondersteuning en begeleiding bieden aan jeugdige en volwassen slachtoffers, nabestaanden, getuigen en betrokkenen van een misdrijf of verkeersongeluk door gratis professioneel advies en ondersteuning te geven op zowel emotioneel, praktisch als strafrechtelijk juridisch gebied
• Signaleren van verwerkingsproblemen en, indien nodig, doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening


Financieel/verzekeringen
1994 – 2009

Werkgevers
1. InVentiv Projectdetachering (Detachering)
2. Stichting pensioenfonds Campina
3. Abz Branche initiatieven BV
4. Euromatch (Detachering)
5. Tiel Utrecht Levensverzekeringen
6. HypoCreativ BV
7. Pensioenfonds PGGM

Werkzaamheden o.a.:
• Aansturen en begeleiden collega’s
• Controle werk collega’s
• (Telefonisch) te woord staan en adviseren van cliënten en collega’s
• Bewaken en verbeteren van kwaliteit
• Opbouw dossiervorming
• Registreren, muteren, controleren van data in verzekeringsadministraties
• Onderzoek doen naar en bepaling onterechte WAO-uitkering (UWV)
• Diverse (pensioen)berekeningen maken
• Indienen en administratieve afhandeling van hypotheken
• Klachtenbehandeling

Werkervaring

Maatschappelijk
2009 – heden

Home-Start
Gezins- en jeugdbegeleider (vrijwilliger)
(2014 - Heden)
• Wekelijks begeleiden en ondersteunen van een gezin met 3 kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar met de problematiek PDD-NOS, Astma en ADHD bij diverse hulpvragen
• Voorheen: wekelijks begeleiden en ondersteunen van een 14-jarige jongen met een licht verstandelijke beperking en stoornis in het autistisch spectrum bij diverse hulpvragen

DeBroekriem
Eventmanager
(2015 – Heden)
• Organiseren van sollicitatie-events in Utrecht voor starters en in-between-jobbers op de arbeidsmarkt

Abrona
Begeleider C
(2013 – 2015)
• Op individueel en groepsniveau begeleiden, ondersteunen en verzorgen van
12 volwassen cliënten met een sterke gedragsstoornis, een licht verstandelijke beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag, een cognitief niveau van een peuter of kleuter en een stoornis binnen het autistisch spectrum en/of een psychiatrische stoornis met behulp van picto's, foto’s, gebaren en gesproken taal
• In samenwerking met de persoonlijke begeleider het signalerings- en begeleidingsplan van mijn cliënten opstellen, coördineren, organiseren, uitvoeren en op regelmatige basis evalueren
• Verzorgen van activiteiten voor mijn cliënten
• Onderhouden van contacten met familie en (externe) hulpverleners rondom mijn cliënten
• Signaleren en rapporteren van (gedrags)veranderingen bij mijn cliënten en hier actie op ondernemen
• Zorgdragen voor een veilig en prettig woon- en leefklimaat en indien nodig bemiddelen bij conflicten
• Uitvoeren van het medicatiebeleid van de organisatie

Lister (Voormalig Stichting Beschermde Woonvormen Utrecht (SBWU))
Persoonlijk begeleider (ambulant)
(2011– 2013)
•Ambulant en op individueel niveau begeleiden van mijn zelfstandig wonende cliënten met een verstandelijke beperking en psychiatrische stoornis op diverse levensgebieden. De begeleiding was gericht op de ontwikkeling van (sociale) vaardigheden en het vergroten van de zelfredzaamheid
• Opstellen, coördineren en regelmatig evalueren van het begeleidingsplan van mijn cliënten
• Stimuleren en begeleiden van de maatschappelijke participatie en sociale contacten van mijn cliënten
• Samenwerken en participeren in diverse overleggen met andere organisaties, familieleden en derden over structurele en intensieve samenwerking rond mijn cliënten
• Signaleren van onregelmatigheden in gedrag, zelfzorg en lichamelijk welzijn bij mijn cliënten
• Schrijven van cliëntrapportages
• Optreden bij conflicten tussen mijn cliënten

Stichting Mentorschap Midden Nederland
Mentor (vrijwilliger)
(2009 – 2013)
• Op individueel niveau begeleiden van en het behartigen van de belangen van een psychiatrische, verstandelijk beperkte en verslaafde vrouw (gementoreerde) op het gebied van begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling via overleg plegen met de gementoreerde en haar persoonlijke begeleider, het management, het personeel van de instelling en extern betrokken behandelaars en hulpverleners
• Adviseren op het gebied van verschillende persoonlijke zaken van gementoreerde
• Indien noodzakelijk: beslissingen nemen namens de gementoreerde

Centrum Vaartserijn, locatie Jaap Edendreef
Woonbegeleider
(2010-2011)
• Op individueel en groepsniveau begeleiden en coachen van mijn volwassen cliënten met een alcoholverslaving, een licht verstandelijke handicap en/of een psychiatrische stoornis bij de dagelijkse zorg op het gebied van wonen, dag- en vrijetijdsbesteding, sociaal, financiën en administratie
• Opstellen, coördineren, uitvoeren en regelmatig evalueren van het zorgplan van mijn cliënten
• Verzorgen van groepsactiviteiten voor mijn cliënten
• Contact onderhouden met familie en externen zoals GGZ, verslavingszorg, bewindvoering, huisarts en ziekenhuis
• Signaleren en rapporteren van veranderingen of problemen omtrent mijn cliënten
• Schrijven van cliëntrapportages

Hogeschool Utrecht
Studiebegeleider (vrijwilliger)
(2010-2011)
• Begeleiden van een Nederlandse en een Australische voltijdstudent gedurende het propedeusejaar Social Work door het voeren van wekelijkse begeleidingsgesprekken. Het doel was om hun sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen en hun te ondersteunen bij het oplossen van hun persoonlijke problemen. Dit alles in het kader van het bevorderen van hun studiesucces
• Onderhouden van maandelijks contact met de hun studiebegeleider

Slachtofferhulp Nederland
Medewerker Algemene dienstverlening (vrijwilliger)
(2009 – 2012)
• Ondersteuning en begeleiding bieden aan jeugdige en volwassen slachtoffers, nabestaanden, getuigen en betrokkenen van een misdrijf of verkeersongeluk door gratis professioneel advies en ondersteuning te geven op zowel emotioneel, praktisch als strafrechtelijk juridisch gebied
• Signaleren van verwerkingsproblemen en, indien nodig, doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening


Financieel/verzekeringen
1994 – 2009

Werkgevers
1. InVentiv Projectdetachering (Detachering)
2. Stichting pensioenfonds Campina
3. Abz Branche initiatieven BV
4. Euromatch (Detachering)
5. Tiel Utrecht Levensverzekeringen
6. HypoCreativ BV
7. Pensioenfonds PGGM

Werkzaamheden o.a.:
• Aansturen en begeleiden collega’s
• Controle werk collega’s
• (Telefonisch) te woord staan en adviseren van cliënten en collega’s
• Bewaken en verbeteren van kwaliteit
• Opbouw dossiervorming
• Registreren, muteren, controleren van data in verzekeringsadministraties
• Onderzoek doen naar en bepaling onterechte WAO-uitkering (UWV)
• Diverse (pensioen)berekeningen maken
• Indienen en administratieve afhandeling van hypotheken
• Klachtenbehandeling

Lees meer

Opleiding

Opleiding/Cursus: Diploma/certificaat: Jaar:
Maatschappelijk:
Bedrijfshulpverlening, incl. reanimeren Ja 2014
HBO Maatschappelijk werk en Dienstverlening Ja 2013
Cursus Controle Fysieke Beheersing (CFB), incl. separeren Ja 2013
Cursus Autisme Ja 2013
Cursus Medicatie distributie Ja 2013
Cursus Diabetes Mellitus Ja 2013
Herstelondersteunende Zorg (HOZ) Basis- en Verdiepingscursus Ja 2012
Cursus ‘Mentorschap bij personen met een verstandelijke beperking’ Ja 2011
Training ‘Tegen seksueel geweld’ Ja 2011
Basistraining Mentor (i.v.m. inzet voor Stichting Mentorschap
Midden Nederland) Ja 2009
Opleiding tot Mediator Ja 2007

Financieel/verzekeringen
Assurantiebemiddeling B Ja 1994
MBO Bank- en verzekeringswezen Ja 1993
VMBO Ja 1990

Opleiding

Opleiding/Cursus: Diploma/certificaat: Jaar:
Maatschappelijk:
Bedrijfshulpverlening, incl. reanimeren Ja 2014
HBO Maatschappelijk werk en Dienstverlening Ja 2013
Cursus Controle Fysieke Beheersing (CFB), incl. separeren Ja 2013
Cursus Autisme Ja 2013
Cursus Medicatie distributie Ja 2013
Cursus Diabetes Mellitus Ja 2013
Herstelondersteunende Zorg (HOZ) Basis- en Verdiepingscursus Ja 2012
Cursus ‘Mentorschap bij personen met een verstandelijke beperking’ Ja 2011
Training ‘Tegen seksueel geweld’ Ja 2011
Basistraining Mentor (i.v.m. inzet voor Stichting Mentorschap
Midden Nederland) Ja 2009
Opleiding tot Mediator Ja 2007

Financieel/verzekeringen
Assurantiebemiddeling B Ja 1994
MBO Bank- en verzekeringswezen Ja 1993
VMBO Ja 1990

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

• Fitness
• Lezen van beroepsrelevante boeken en tijdschriften
• Acteren

Hobby's & interesses

• Fitness
• Lezen van beroepsrelevante boeken en tijdschriften
• Acteren

Eigenschappen

Ik ben iemand met een flexibele, praktische, coachende, proactieve en creatieve houding die zijn werk graag plant en organiseert. Dit combineer ik met mijn empathische en observeringsvermogen en mijn behoefte om mijzelf constant te ontwikkelen. Ik ben een teamplayer die ook zelfstandig en gestructureerd kan werken. Ik haal veel voldoening uit het kunnen begeleiden, ondersteunen en helpen van kinderen, jongeren, jongvolwassenen tot 30 jaar en/of gezinnen, met of zonder een lichte tot matige verstandelijke beperking, autisme en/of een psychiatrische stoornis, bij hun ontwikkeling, groeiproces en zelfstandigheid. Hierbij vergeet ik uiteraard niet hun omgeving. Ditzelfde geldt ook voor mijn collega’s.

Eigenschappen

Ik ben iemand met een flexibele, praktische, coachende, proactieve en creatieve houding die zijn werk graag plant en organiseert. Dit combineer ik met mijn empathische en observeringsvermogen en mijn behoefte om mijzelf constant te ontwikkelen. Ik ben een teamplayer die ook zelfstandig en gestructureerd kan werken. Ik haal veel voldoening uit het kunnen begeleiden, ondersteunen en helpen van kinderen, jongeren, jongvolwassenen tot 30 jaar en/of gezinnen, met of zonder een lichte tot matige verstandelijke beperking, autisme en/of een psychiatrische stoornis, bij hun ontwikkeling, groeiproces en zelfstandigheid. Hierbij vergeet ik uiteraard niet hun omgeving. Ditzelfde geldt ook voor mijn collega’s.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Jorkos Vermeulen te bekijken