• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik ben een integere communicatiemedewerker. Verbinder met hart voor mens en organisatie. Enthousiast mensen en organisaties laten stralen is mijn passie. Ik werk vanuit de overtuiging dat we dromen…

Persoonlijk

Ik ben een integere communicatiemedewerker. Verbinder met hart voor mens en organisatie.

Enthousiast mensen en organisaties laten stralen is mijn passie. Ik werk vanuit de overtuiging dat we dromen en ambities willen delen met de wereld. We willen ons verbinden aan elkaar en aan een doel. Communicatie ondersteunt dit proces en geeft het betekenis.

Hier word ik blij van:
Bedenken van creatieve (online) oplossingen en acties door buiten kaders te denken.
Creëren van betrokkenheid en beleving.
Ondersteunen bij het uitrollen van projecten.
Tempo en afwisseling van werkzaamheden.
Passie voor (social) media, computers en CMS.
Early adaptor.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Informant Belastingtelefoon bij de Belastingdienst (mei 2014 – augustus 2015)
Als Informant Toeslagen bij de Belastingtelefoon help ik mensen bij vragen over wet- en regelgeving, betalingen en wijzigingen van hun toeslagen. Ik hanteer hierbij correcte gesprekstechnieken, ben dienstverlenend en integer en kan op professionele wijze omgaan met weerstand. Ik kan snel schakelen tussen systemen, inspringen op actuele wijzigingen in wet- en regelgeving en signalen uitzetten.

Communicatiemedewerker bij de Gemeente Groningen (project - december 2013 – juni 2014)
Ondersteunen van de projectleider, beleidsadviseur en uitvoerenden bij de implementatie van de kadernota ‘Armoedebeleid’.
In overleg met communicatieadviseur verzorgen van diverse communicatie uitingen zoals mailingen, brieven voor burgers, advertenties en voorlichtingsbijeenkomsten.
Webcare bij introductie van nieuwe digitale dienstverlening.
Meedenken met beleidsadviseur bij PR-activiteiten voor de ‘looking forward agenda’ van de wethouder.
Ondersteunen bij de doorontwikkeling van de webshop Stadjerspas waaronder het muteren en aanvullen van gegevens en via de helpdesk burgers ondersteunen met vragen over producten en gebruik van de webshop.


Coördinator Communicatie bij SBWU-Stichting Beschermd Wonen Utrecht (september 2011 – april 2012)
Operationeel ontwikkelen en uitvoeren van interne en externe communicatiebeleid.
Ondersteunen en informeren van diverse beslis- en overlegorganen, waaronder de RvB en Bureau Herstel.
Dagelijkse aansturing van communicatieadviseur, schrijver/DTP-er en ervaringsdeskundige.
Beleidsmedewerkers adviseren bij de ontwikkelingen van nieuwe toepassingen zoals e-health en social media.
Ondersteunen bij het uitdragen van de visie en missie rondom herstelondersteunende zorg in de ggz.
Coördinatie van communicatie- en PR-middelen voor het Centraal Bureau en de locaties.Projectleider CJG & Regisseur Wegwiezers bij Stichting Welzijn Aa en Hunze (april 2010 – mei 2011)
Tactische en operationele doorontwikkeling van het inloopcentrum Centrum voor Jeugd & Gezin.
Informeren bestuurders, zoals wethouder en managers van ketenpartners.
Opzetten van website en inkoop van relevante Pr-materialen.
Voorzitten netwerk jeugdoverleg 12-/12+ casuïstiekbesprekingen.
Coördinatie van registratie in Drentse Verwijsindex Jeugd.
Uitrol van project Positief Opvoeden Drenthe en opstart Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAAK).
Operationeel meedenken en adviseren van directie en gemeente bij doorontwikkeling van de Wegwiezers.

Stafmedewerker in- en externe communicatie bij MEE Groningen (2001-2008 & 2009-2010)
Adviseren van managementteam en directie.
Lid team vernieuwing en ontwikkeling en landelijke werk- en projectgroepen.
Uitvoeren van intern- en extern communicatiebeleid.
Lid van diverse (landelijke) werk- en projectgroepen, waaronder de adviesgroep innovatie en ontwikkeling.
Social media monitoring.
Beheer en inrichting informatiecentrum, website, intranet en databases zoals sociale kaarten.
Voorzitten werkoverleg van team informatievoorziening en administratieve medewerkers.

Deelprojecten
• Marketingacademie
Namens MEE Groningen deelgenomen aan het landelijk traject om een aantal middelen vorm te geven voor alle MEEorganisaties. Deelprojecten: diensten-portfolio, kennismanagement, peoplefinder, T-profielen en MEE-wikipedia.
• Sociale kaart provincie Groningen
Deskresearch, beoordeling adressen, actualiseren van adresbestand. Samenstellen adresgidsen. Invoeren data binnen CMS-omgeving. Meedenken bij het ontwikkelen van een maatwerk CMS-systeem voor MEE-organisaties.
• Particuliere initiatieven voor wonen en dagbesteding in provincie Groningen In kaart brengen van bekende en onbekende initiatieven, van concept tot product.
• MEEr groei? Groei MEE!
Meedenken en aanjagen bij integratie van nieuwe werkwijze en bedrijfscultuur.
• Veranderorganisatie
Lid Kerngroep. Vormgeven van nieuwe dienstverlening. Adviseren aan Stuurgroep. Voorzitter werkgroep Informatie en Advies.
• MEE Insight
Informatie ontsluiten voor cliënten, ketenpartners en medewerkers. Deelnemen aan de landelijke projectgroep.
meedenken met bouwer over ontwikkeling, inrichting en onderhoud van website, intranet en database.


Naast bovengenoemde werkervaring heb ik ook in binnen- en buitenland gewerkt in de profit-sector als verkoop binnendienst medewerker bij internationale productie- en transportbedrijven.
Ook heb ik gewerkt als kraamverzorgende in de provincie Drenthe.

Werkervaring

Informant Belastingtelefoon bij de Belastingdienst (mei 2014 – augustus 2015)
Als Informant Toeslagen bij de Belastingtelefoon help ik mensen bij vragen over wet- en regelgeving, betalingen en wijzigingen van hun toeslagen. Ik hanteer hierbij correcte gesprekstechnieken, ben dienstverlenend en integer en kan op professionele wijze omgaan met weerstand. Ik kan snel schakelen tussen systemen, inspringen op actuele wijzigingen in wet- en regelgeving en signalen uitzetten.

Communicatiemedewerker bij de Gemeente Groningen (project - december 2013 – juni 2014)
Ondersteunen van de projectleider, beleidsadviseur en uitvoerenden bij de implementatie van de kadernota ‘Armoedebeleid’.
In overleg met communicatieadviseur verzorgen van diverse communicatie uitingen zoals mailingen, brieven voor burgers, advertenties en voorlichtingsbijeenkomsten.
Webcare bij introductie van nieuwe digitale dienstverlening.
Meedenken met beleidsadviseur bij PR-activiteiten voor de ‘looking forward agenda’ van de wethouder.
Ondersteunen bij de doorontwikkeling van de webshop Stadjerspas waaronder het muteren en aanvullen van gegevens en via de helpdesk burgers ondersteunen met vragen over producten en gebruik van de webshop.


Coördinator Communicatie bij SBWU-Stichting Beschermd Wonen Utrecht (september 2011 – april 2012)
Operationeel ontwikkelen en uitvoeren van interne en externe communicatiebeleid.
Ondersteunen en informeren van diverse beslis- en overlegorganen, waaronder de RvB en Bureau Herstel.
Dagelijkse aansturing van communicatieadviseur, schrijver/DTP-er en ervaringsdeskundige.
Beleidsmedewerkers adviseren bij de ontwikkelingen van nieuwe toepassingen zoals e-health en social media.
Ondersteunen bij het uitdragen van de visie en missie rondom herstelondersteunende zorg in de ggz.
Coördinatie van communicatie- en PR-middelen voor het Centraal Bureau en de locaties.Projectleider CJG & Regisseur Wegwiezers bij Stichting Welzijn Aa en Hunze (april 2010 – mei 2011)
Tactische en operationele doorontwikkeling van het inloopcentrum Centrum voor Jeugd & Gezin.
Informeren bestuurders, zoals wethouder en managers van ketenpartners.
Opzetten van website en inkoop van relevante Pr-materialen.
Voorzitten netwerk jeugdoverleg 12-/12+ casuïstiekbesprekingen.
Coördinatie van registratie in Drentse Verwijsindex Jeugd.
Uitrol van project Positief Opvoeden Drenthe en opstart Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAAK).
Operationeel meedenken en adviseren van directie en gemeente bij doorontwikkeling van de Wegwiezers.

Stafmedewerker in- en externe communicatie bij MEE Groningen (2001-2008 & 2009-2010)
Adviseren van managementteam en directie.
Lid team vernieuwing en ontwikkeling en landelijke werk- en projectgroepen.
Uitvoeren van intern- en extern communicatiebeleid.
Lid van diverse (landelijke) werk- en projectgroepen, waaronder de adviesgroep innovatie en ontwikkeling.
Social media monitoring.
Beheer en inrichting informatiecentrum, website, intranet en databases zoals sociale kaarten.
Voorzitten werkoverleg van team informatievoorziening en administratieve medewerkers.

Deelprojecten
• Marketingacademie
Namens MEE Groningen deelgenomen aan het landelijk traject om een aantal middelen vorm te geven voor alle MEEorganisaties. Deelprojecten: diensten-portfolio, kennismanagement, peoplefinder, T-profielen en MEE-wikipedia.
• Sociale kaart provincie Groningen
Deskresearch, beoordeling adressen, actualiseren van adresbestand. Samenstellen adresgidsen. Invoeren data binnen CMS-omgeving. Meedenken bij het ontwikkelen van een maatwerk CMS-systeem voor MEE-organisaties.
• Particuliere initiatieven voor wonen en dagbesteding in provincie Groningen In kaart brengen van bekende en onbekende initiatieven, van concept tot product.
• MEEr groei? Groei MEE!
Meedenken en aanjagen bij integratie van nieuwe werkwijze en bedrijfscultuur.
• Veranderorganisatie
Lid Kerngroep. Vormgeven van nieuwe dienstverlening. Adviseren aan Stuurgroep. Voorzitter werkgroep Informatie en Advies.
• MEE Insight
Informatie ontsluiten voor cliënten, ketenpartners en medewerkers. Deelnemen aan de landelijke projectgroep.
meedenken met bouwer over ontwikkeling, inrichting en onderhoud van website, intranet en database.


Naast bovengenoemde werkervaring heb ik ook in binnen- en buitenland gewerkt in de profit-sector als verkoop binnendienst medewerker bij internationale productie- en transportbedrijven.
Ook heb ik gewerkt als kraamverzorgende in de provincie Drenthe.

Lees meer

Opleiding

Hbo-communicatie Windesheim te Zwolle - BA Communication
(1999-2003)

Public Relations & Voorlichting I, ISW/IBW - Diploma NVRR-A
(1998-1999)

Opleiding

Hbo-communicatie Windesheim te Zwolle - BA Communication
(1999-2003)

Public Relations & Voorlichting I, ISW/IBW - Diploma NVRR-A
(1998-1999)

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Spaans (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend)

Hobby's & interesses

PAY IT FORWARD

Adviseren van vrouwen bij het opzetten van hun eigen bedrijf
Helpen van mensen bij het aanvragen van voorzieningen, uitleggen van brieven en opzetten en onderhouden van thuisadministratie
Mensen leren hoe ze computer, tablet of Android kunnen gebruiken
Mantelzorger

Hobby's & interesses

PAY IT FORWARD

Adviseren van vrouwen bij het opzetten van hun eigen bedrijf
Helpen van mensen bij het aanvragen van voorzieningen, uitleggen van brieven en opzetten en onderhouden van thuisadministratie
Mensen leren hoe ze computer, tablet of Android kunnen gebruiken
Mantelzorger

Lees meer

Eigenschappen

In mijn werk heb ik ervaren dat ik: een open houding heb; samen kan werken; vertrouwen wek; initiatief neem.

Bereid om te reizen en te verhuizen binnen Nederland.

Eigenschappen

In mijn werk heb ik ervaren dat ik: een open houding heb; samen kan werken; vertrouwen wek; initiatief neem.

Bereid om te reizen en te verhuizen binnen Nederland.

Mijn actuele situatie

 • Functie: Marketing Medewerker, Online Marketeer, PR Adviseur, PR Agent
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Ivonne Bouakaz te bekijken

Mijn documenten