• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Als controller is het mijn passie om leidinggevenden het stuur in handen te geven en te prikkelen om te sturen zonder altijd risicovolle bochten te hoeven vermijden. De afgelopen jaren heb ik voor…

Persoonlijk

Als controller is het mijn passie om leidinggevenden het stuur in handen te geven en te prikkelen om te sturen zonder altijd risicovolle bochten te hoeven vermijden.

De afgelopen jaren heb ik voor verschillende types organisaties de interne en externe control en rapportages naar een hoger niveau gebracht.

Naast een recente post-graduate opleiding in controlling heb ik 20+ jaar gedegen ervaring in de non-profit sector. Ik combineer graag cijfers en inhoud, draag bij aan het optimaliseren van bedrijfsvoering en sta daarbij naast ipv tegenover de business.

Als leidinggevende stimuleer ik medewerkers om resultaatgericht te werken, te leren, scherp te blijven en de samenwerking te zoeken.

Ik werk het liefste bij een inspirerende, professionele, gepassioneerde, dynamische non-profit organisatie in Amsterdam of omgeving.

Lees meer

DISC test

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert
Studdy

Rapport
Professionele DISC Persoonlijkheidstest

Studdy
Naam Datum
Karin Potma 30-04-2019

Inhoudsopgave | 2

Studdy

Overzicht

 • Inleiding 3
 • Disc Web Gedragstijlen 4
 • Toelichting web 5
 • Disc Tabel eigenschappen 6
 • Toelichting tabel 7

Inleiding | 3

Studdy

Waar staat DISC voor?

DISC maakt het mogelijk om menselijke gedragspatronen in kaart te brengen. In objectieve en niet oordelende termen wordt beschreven aan welke gedragsstijl jij de voorkeur geeft.

Om het rapport goed te lezen kijk je naar de vier afzonderlijke scores en de samenhang daartussen. Niemand is 1 kleur. Het geheel wordt bepaald door de mix van de 4 scores. Je stelt eerst vast welke kleuren bovengemiddeld zijn en welke ondergemiddeld (hoog en laag).

Dominant De “D” staat voor Dominantie. Het gaat hier om de manier waarop jij omgaat met problemen en uitdagingen.
Invloed De “I” staat voor Invloed. De manier waarop je invloed op anderen uitoefent.
Stabiliteit De “S” staat voor Stabiliteit. De manier waarop je reageert op veranderingen en tempowisselingen.
Conformiteit De “C’ staat voor Conformiteit. De manier waarop je reageert op regels en procedures die gemaakt zijn door anderen.

DISC Web gedragsstijlen | 4

Studdy

Jouw diagram

Op 30-04-2019 heeft Karin Potma de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaand diagram gegenereerd. Dit diagram geeft een professioneel beeld van de persoonlijkheidskenmerken van Karin Potma. Het webdiagram is verdeeld in 4 quadranten. Aan de hand van de vulling van de quadranten kun je aflezen welke gedragsstijlen meer of minder bij je passen.

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert

DISC Web Gedragstijlen
van Karin Potma gegenereerd op 30-04-2019

Toelichting web | 5

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat betekent dit?

Stel op basis van jouw score in bovenstaand DISC webdiagram jouw gedragstijl vast. Dat doe je door de kleurvulling van de quadranten uit het gegenereerde diagram te vergelijken met onderstaande toelichting.

Jouw rode score

 • Je lost nieuwe problemen erg snel en assertief op.
 • Je bent actief en wilt vooral snel doelen bereiken.
 • Je bent direct maar luistert minder goed naar anderen.

Jouw gele score

 • Je maakt makkelijk contact met nieuwe mensen of sluit je eenvoudig aan bij een groep mensen.
 • Je bent spraakzaam, interactief en open naar mensen ook al ken je die niet.

Jouw groene score

 • Je komt goed tot je recht in een flexibele, dynamische en ongestructureerde werkomgeving.
 • Je wil je mening vrij kunnen uiten en snel van werkzaamheden veranderen.

Jouw blauwe score

 • Je wijkt vaak af van de regels en afgesproken procedures.
 • Je richt je op het resultaat en je ontwikkelt je eigen manieren om deze te volgen en beheren.

DISC Tabel eigenschappen | 6

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat past er bij jou?

Op 30-04-2019 heeft Karin Potma de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaande tabel gegenereerd. In deze tabel vindt je de eigenschappen die op basis van jouw test het meest bij je passen.

Dit zijn je primaire DISC-eigenschappen:

Gedecideerd
Zelfverzekerd
Veranderlijk
Onbuigzaam
 • Ambitieus
 • Wilskrachtig
 • Competitief
 • Gedecideerd
 • Ondernemend
 • Behoedzaam
 • Cooperatief
 • Aarzelend
 • Meegaand
 • Vreedzaam
 • Charismatisch
 • Overredend
 • Zelfverzekerd
 • Optimistisch
 • Snel van vertrouwen
 • Bedachtzaam
 • Feitelijk
 • Berekenend
 • Logisch
 • Nuchter
 • Reactief
 • Geneigd te hechten
 • Consistent
 • Kalm
 • Stabiel
 • Veranderlijk
 • Actief
 • Rusteloos
 • Deadline bewust
 • Flexibel
 • Behoedzaam
 • Systematisch
 • Ruimdenkend
 • Objectief
 • Diplomatiek
 • Standvastig
 • Onafhankelijk
 • Onverzettelijk
 • Autonoom
 • Onbuigzaam

DISC Tabel Persoonlijke eigenschappen
van Karin Potma gegenereerd op 30-04-2019

Toelichting tabel | 7

Studdy
Je DISC Web diagram
Je DISC kern eigenschappen
Gedecideerd
Zelfverzekerd
Veranderlijk
Onbuigzaam

Wat betekent dit?

Onderstaand vind je een uitgebreide toelichting op de tabelscore die je hebt gegenereerd op de DISC Persoonlijkheidstest. De tabel geeft aan de hand van de ingekleurde vlakken duidelijk aan welke eigenschappen het best bij je passen.

Gedecideerd Je bent bereid en in staat om samen met anderen problemen aan te pakken en op te lossen.Je bent in staat om jezelf te schikken en aan te passen aan het team. Het werk mag best snel gebeuren maar moet ook goed gedaan worden. Samen werken aan een doel. Daar sta je voor.
Zelfverzekerd Je komt zelfverzekerd over door je positieve kijk op zaken. Je hebt grote behoefte aan contact met andere mensen. Je bent door je enthousiasme met veel dingen tegelijk bezig maar kan daardoor chaotisch overkomen.
Veranderlijk Veranderingen mogen wat jou betreft, hoewel ze wel verantwoord moeten worden doorgevoerd. Liefst op een manier dat iedereen daar vrede mee heeft. Afwisseling in je werk vind je prettig. Altijd dezelfde routines is niks voor jou en als je het nodig vindt laat je op een nette manier van je horen.
Onbuigzaam Je improviseert graag om de juiste oplossing te vinden. Daarmee neem je wel risico’s. Je ziet wel waar het schip strandt, als dat echter gebeurt zit jij daar niet mee. Je weet dan in ieder geval hoe het niet moet. Het komt allemaal wat ongeorganiseerd over.
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Mijn specialisme

* Business control in het algemeen
* Subsidiemanagement
* Coachend leiding geven
* Non-profit
* AO/IC & interne audit

Mijn specialisme

* Business control in het algemeen
* Subsidiemanagement
* Coachend leiding geven
* Non-profit
* AO/IC & interne audit

Werkervaring

2015-Heden Manager Financiën & Controller, Welzijnsorganisatie Essentie: Leidinggeven aan de afdelingen Financiën, ICT, Klantcontact en Facilitaire Zaken. Eindverantwoordelijke jaarrekening, begroting, acciountantscontrole, Subsidiecyclus, AVG etc.,

2014-2015 Hoofd Financiën Monitoring en Evaluatie, Shared Service Center XXX
Essentie: Leidinggeven aan de afdeling (directe aansturing 23 personeelsleden)
Planning, control en capaciteitsmanagement voor de afdeling, Eindverantwoordelijke jaarrekening, begroting, acciountantscontrole etc., Bewaken en bijsturen kwaliteit FME-dienstverlening, Op beleidsmatig niveau adviseren van klanten en opdrachtgevers, Als lid van het MT SSC een bijdrage leveren aan de dienstverlening en ontwikkeling van het SSC

Jun2014 - Jan2014 Business Controller XXX
Essentie: Managen reguliere Planning en Control cyclus, Subsidieverantwoordingen en begeleiden accountantscontrole, Start risicomanagement, Opzet Risk Control Matrix, Coordinatie verbeterproject financiële partneranalyse, Secretariaat en coordinatie proceseigenarenoverleg (WOW),

April 2011 – Mei 2013 Business Controller Uitvoeringsinstelling Jeugdzorg
(Omzet 80 miljoen, 1200 medewerkers)
Essentie: Coordinatie begroting, Jaarrekeningwerk, Managen reguliere Planning en Control cyclus (maand- en kwartaalrapportages, inclusief formatie en productiemanagement), Subsidieverantwoordingen en begeleiden accountantscontrole, Ontwerp en begeleiding BSCs, uitvoering interne audits ter voorbereiding subsidieverantwoordingen, maandelijkse controle van de administratie.

2007 – April 2011 Controller Afdeling Projecten (staffunctie) Ontwikkelingssamenwerking Den Haag
(Omzet afdeling 120 miljoen)
Essentie: Begroting, Jaarrekening, Performance Management, Resultaat monitoring, Ontwerp en begeleiding BSCs, opzet/ontwerp AO/IC nieuwe veldkantoren, uitvoering interne audits hoofd- en veldkantoren, project control en financieel risico management projecten, begeleiding externe audit teams (waaronder EU), aansturing 10 Senior Financieel Medewerkers.

2003 – 2007 Financieel medewerker en Senior Financieel Medewerker Zuid-Azië (operationele functie) ) Ontwikkelingssamenwerking Den Haag (Omzet afdeling 20 miljoen).
Essentie: Beoordeling, monitoring en begeleiding (subsidie)partnerorganisaties op met name financiële, economische, bedrijfsmatige, administratieve en organisatorische aspecten, aansturing 3 Financieel Medewerkers, Subsidieaanvragen bij institutionele donoren (waaronder EU), Budgetbewaking en interne controle voor regio Zuid-Azië


2000 – 2002 Projectmedewerker Monitoring and Evaluatie in een UNDP-project in Bangladesh
Project essentie: Rurale economische ontwikkeling – micro-krediet
- Opzetten van resultaatgericht kwalitatief en kwantitatief monitoring systeem
- Training staf en dorpsgroepen
- Beleidsvoorbereiding UNDP- micro-krediet & inkomensgeneratie
- Aansturing van 2 beleidsmedewerkers en 30 veldwerkers

1999 - 2000 Uitzendkracht:
werkzaam via uitzendburo's (o.a in advertentieverkoop bij Het Parool en als
merchandise assistant bij Inkoop Materiaal HEMA BV)

1996 - 1999 Procescoordinator decentralisatie en democratisering in een EU-project in Gambia
Project essentie: Capaciteitsopbouw lokale overheden t.b.v. decentralisatieprogramma
- Organisatie workshops om betere coordinatie van dienstverlening van departementen en NGOs te faciliteren
- Procesbegeleiding decentralisatie en devolutie van verantwoordelijkheden
- Aansturing, training en monitoring van 40 veldwerkers van departementen en NGOs
- Ontwerpen en geven van trainingen mbt planning, management, administratie, monitoring en evaluatie voor ambtenaren van provincie, districtsraden en dorpen

1996 - 1996 Assistent Verzekeringsconsulent bij AAV-Netwerk verzekeringen te Hoofddorp

1995 - 1996 Junior Econoom bij de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde (Evaluatiedienst DGIS - BuZa). Vooronderzoek voor de evaluatie: "Cofinancing between the Netherlands and the World Bank, 1975-1996", IOB, 1999
Dossier onderzoek, dossier analyse, opzetten database

Werkervaring

2015-Heden Manager Financiën & Controller, Welzijnsorganisatie Essentie: Leidinggeven aan de afdelingen Financiën, ICT, Klantcontact en Facilitaire Zaken. Eindverantwoordelijke jaarrekening, begroting, acciountantscontrole, Subsidiecyclus, AVG etc.,

2014-2015 Hoofd Financiën Monitoring en Evaluatie, Shared Service Center XXX
Essentie: Leidinggeven aan de afdeling (directe aansturing 23 personeelsleden)
Planning, control en capaciteitsmanagement voor de afdeling, Eindverantwoordelijke jaarrekening, begroting, acciountantscontrole etc., Bewaken en bijsturen kwaliteit FME-dienstverlening, Op beleidsmatig niveau adviseren van klanten en opdrachtgevers, Als lid van het MT SSC een bijdrage leveren aan de dienstverlening en ontwikkeling van het SSC

Jun2014 - Jan2014 Business Controller XXX
Essentie: Managen reguliere Planning en Control cyclus, Subsidieverantwoordingen en begeleiden accountantscontrole, Start risicomanagement, Opzet Risk Control Matrix, Coordinatie verbeterproject financiële partneranalyse, Secretariaat en coordinatie proceseigenarenoverleg (WOW),

April 2011 – Mei 2013 Business Controller Uitvoeringsinstelling Jeugdzorg
(Omzet 80 miljoen, 1200 medewerkers)
Essentie: Coordinatie begroting, Jaarrekeningwerk, Managen reguliere Planning en Control cyclus (maand- en kwartaalrapportages, inclusief formatie en productiemanagement), Subsidieverantwoordingen en begeleiden accountantscontrole, Ontwerp en begeleiding BSCs, uitvoering interne audits ter voorbereiding subsidieverantwoordingen, maandelijkse controle van de administratie.

2007 – April 2011 Controller Afdeling Projecten (staffunctie) Ontwikkelingssamenwerking Den Haag
(Omzet afdeling 120 miljoen)
Essentie: Begroting, Jaarrekening, Performance Management, Resultaat monitoring, Ontwerp en begeleiding BSCs, opzet/ontwerp AO/IC nieuwe veldkantoren, uitvoering interne audits hoofd- en veldkantoren, project control en financieel risico management projecten, begeleiding externe audit teams (waaronder EU), aansturing 10 Senior Financieel Medewerkers.

2003 – 2007 Financieel medewerker en Senior Financieel Medewerker Zuid-Azië (operationele functie) ) Ontwikkelingssamenwerking Den Haag (Omzet afdeling 20 miljoen).
Essentie: Beoordeling, monitoring en begeleiding (subsidie)partnerorganisaties op met name financiële, economische, bedrijfsmatige, administratieve en organisatorische aspecten, aansturing 3 Financieel Medewerkers, Subsidieaanvragen bij institutionele donoren (waaronder EU), Budgetbewaking en interne controle voor regio Zuid-Azië


2000 – 2002 Projectmedewerker Monitoring and Evaluatie in een UNDP-project in Bangladesh
Project essentie: Rurale economische ontwikkeling – micro-krediet
- Opzetten van resultaatgericht kwalitatief en kwantitatief monitoring systeem
- Training staf en dorpsgroepen
- Beleidsvoorbereiding UNDP- micro-krediet & inkomensgeneratie
- Aansturing van 2 beleidsmedewerkers en 30 veldwerkers

1999 - 2000 Uitzendkracht:
werkzaam via uitzendburo's (o.a in advertentieverkoop bij Het Parool en als
merchandise assistant bij Inkoop Materiaal HEMA BV)

1996 - 1999 Procescoordinator decentralisatie en democratisering in een EU-project in Gambia
Project essentie: Capaciteitsopbouw lokale overheden t.b.v. decentralisatieprogramma
- Organisatie workshops om betere coordinatie van dienstverlening van departementen en NGOs te faciliteren
- Procesbegeleiding decentralisatie en devolutie van verantwoordelijkheden
- Aansturing, training en monitoring van 40 veldwerkers van departementen en NGOs
- Ontwerpen en geven van trainingen mbt planning, management, administratie, monitoring en evaluatie voor ambtenaren van provincie, districtsraden en dorpen

1996 - 1996 Assistent Verzekeringsconsulent bij AAV-Netwerk verzekeringen te Hoofddorp

1995 - 1996 Junior Econoom bij de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde (Evaluatiedienst DGIS - BuZa). Vooronderzoek voor de evaluatie: "Cofinancing between the Netherlands and the World Bank, 1975-1996", IOB, 1999
Dossier onderzoek, dossier analyse, opzetten database

Lees meer

Software kennis

 • MS Word
 • MS Powerpoint
 • Exact
 • Linkedin
 • MS Dynamics

Software kennis


 • MS Word
 • MS Powerpoint
 • Exact
 • Linkedin
 • MS Dynamics
 • MS Excel
 • Office 365
 • SAP
 • AccountView
 • Scrum
Lees meer

Opleiding

2008-2010 Post-doctorale opleiding - Controller in de Publieke en non-profit sector

1988-1994 Doctoraal Economie te Amsterdam (UvA)

1982-1988 Atheneum A te Amsterdam

Opleiding

2008-2010 Post-doctorale opleiding - Controller in de Publieke en non-profit sector

1988-1994 Doctoraal Economie te Amsterdam (UvA)

1982-1988 Atheneum A te Amsterdam

Kerncompetenties

 • Toewijding
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Samenbindend leiderschap
 • Plannen en organiseren

Kerncompetenties


 • Toewijding
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Samenbindend leiderschap
 • Plannen en organiseren
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Organisatiegericht aansturen
 • Motiveren
 • Ambitie
 • Timemanagement
 • Aanpassingsvermogen
Lees meer

Vaardigheden

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig), Frans (Matig)

Hobby's & interesses

Vrijwilligerswerk
- Penningmeester / Eerder Groepscoordinator & Groepslid Zeeburg - Amnesty International
- Bestuurslid Scholarship Foundation International (beurzen voor Filipijnse studenten)
- Projectbegeleider Small Project Fund-VSO-Gambia:
- Mede-auteur publikatie:“Vrijhandel en het milieu“ i.s.m. FNV

Lezen, film, theater, fitness, wandelen, varen

Hobby's & interesses

Vrijwilligerswerk
- Penningmeester / Eerder Groepscoordinator & Groepslid Zeeburg - Amnesty International
- Bestuurslid Scholarship Foundation International (beurzen voor Filipijnse studenten)
- Projectbegeleider Small Project Fund-VSO-Gambia:
- Mede-auteur publikatie:“Vrijhandel en het milieu“ i.s.m. FNV

Lezen, film, theater, fitness, wandelen, varen

Lees meer

Eigenschappen

Betrokken controller met passie voor de doelstelling.
Coachend, eerlijk, resultaatgericht leidinggevende.
Hou van sparren en samen iets neerzetten.
Geen 9-5 mentaliteit
Oplossingsgericht, pragmatisch, stressbestendig en inclusief.

Eigenschappen

Betrokken controller met passie voor de doelstelling.
Coachend, eerlijk, resultaatgericht leidinggevende.
Hou van sparren en samen iets neerzetten.
Geen 9-5 mentaliteit
Oplossingsgericht, pragmatisch, stressbestendig en inclusief.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Huidige werkgever: Non-profit
 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Gemeente
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 2 maanden

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Controller, Manager
 • Dienstverband: Vast
 • Salaris: Nader overeen te komen
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Karin Potma te bekijken

Mijn documenten