• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


In mijn functie bij Peel 6.1 voerde ik WMO-kantelingsgesprekken. Pittige gesprekken vaak, maar het geeft mij wel voldoening als een gesprek op een positieve manier afgerond wordt. Hier voor was ik…

Persoonlijk

In mijn functie bij Peel 6.1 voerde ik WMO-kantelingsgesprekken. Pittige gesprekken vaak, maar het geeft mij wel voldoening als een gesprek op een positieve manier afgerond wordt. Hier voor was ik werkzaam bij Pantein / Vivent, waar ik soortgelijke gesprekken voerde. Bij Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen gaf ik onder meer informatie en advies m.b.t. zorg, hulp en ondersteuning voor ouderen (WMO, AWBZ). Bij 80-jarigen thuis inventariseerde ik de (toekomstige) zorgvraag. Dit heeft mij duidelijk laten zien hoe belangrijk goede ondersteuning is en heeft mij er nog meer van overtuigd dat ik mij erg graag wil inzetten voor kwetsbaren in de samenleving.
Ik vind dat mensen actief mee moeten doen in de maatschappij, en dat iedereen die kans moet krijgen. Aan de andere kant kom ik, bij het afleggen van huisbezoeken, ook wel eens misbruik van uitkeringen en voorzieningen tegen en ik zou er graag aan bij willen dragen om dit te voorkomen. Bovendien is het van belang dat mensen zelf in hun bestaan kunnen voorzien en zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het invullen en vormgeven van hun leven met de bijbehorende rechten en plichten. Dit is waarom een functie als wmo consulent mij zo aanspreekt, en ik wil mijn kennis en ervaring hier erg graag voor inzetten. Belangrijke drijfveer voor mij hierin is onder andere mijn maatschappelijke betrokkenheid met mensen die ondersteuning nodig hebben.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Peel 6.1 gemeenten

Februari 2015-juli 2015 Consulent PGB
-Uitvoeren van herindicaties m.b.t. huishoudelijke ondersteuning bij PGB houders, het maken van rapportages en invoeren in GWS.

Pantein /Vivent Uden

Juni 2014-Januari 2015 Ondersteuner welzijnscoaches
-Voeren van kantelingsgesprekken en doen van herindicaties t.b.v. de WMO. Dit zijn zeer pittige gesprekken, omdat het in de meeste gevallen een bezuiniging op het aantal uren huishoudelijke hulp inhoudt.

Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen

April 2012-juni 2014 Welzijnsbezoeker / ouderenadviseur
-bespreken van situatie bij ouderen thuis, vragen beantwoorden, ondersteuning bieden, bemiddelen bij hulp van andere organisaties of bij het ordenen van de administratie.

- informatie geven aan 75-jarigen over regelingen (WMO), mantelzorg, voorzieningen en activiteiten op het gebied van wonen, welzijn, zorg, vrijetijdsbesteding en financiën.

- voeren van intakegesprekken personenalarmering.
Biblioservice Gelderland. (Provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken)

2008–november 2011 Consultant
Projecten waren onder andere:
- Onderzoek naar manieren waarop Biblioservice bibliotheken kan ondersteunen op het gebied van vrijwilligerswerk, met name m.b.t. de “nieuwe vrijwilliger”.
- Zitting in (provinciale) stuurgroep “Sterk in vrijwilligerswerk” met name gericht op de inzet van allochtone vrijwilligers. Genereren van geldstromen.
- Cultuur: bibliotheken ondersteuning bieden m.b.t. culturele activiteiten, contacten leggen met instellingen etc. om de ontmoetingsfunctie te versterken. (lokale verankering). Opstellen plan van aanpak.
- Projectleider MijnGelderland: Verantwoordelijk voor voortgang, communicatie, financiën bij de website www.mijnGelderland.nl
- Bibliotheekwerk in kleine kernen en stadswijken (innovatie)
Opzetten expertisecentrum, onderzoek, advisering scholen, bibliotheken en gemeenten.

2004 – 2008 Sectiemanager sectie Bibliotheekwerk
+ (2006 – 2007) projectleider project “Vitaal platteland”

- Coachend leidinggeven aan 36 mensen (opleiding variërend van VMBO t/m WO), integrale verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en uitvoering van alle beleid en het vertalen hiervan naar de medewerkers, tevens (mede)verantwoordelijk voor het uitvoeren van het personeels-, arbo-, verzuim-, reïntegratie- en kwaliteitsbeleid.
- Het opstellen van het jaarplan en de begroting van de sectie.
- Samenhang scheppen en uitwisseling tussen de sectie en de basisbibliotheken.
- Deelname aan relevante lokale, regionale, provinciale en landelijke netwerken op het terrein van bibliotheekvoorziening.
- Regelmatig overleg met lokale bestuurders.
- Het aanleveren van managementrapportages, beleidsvoorstellen en begrotingsvoorstellen.
- Verantwoordelijkheid voor de dienstverlening aan de bibliotheken in Gelderland op het terrein van het bibliotheekwerk in kleine kernen (8 bibliobussen) en huurcollecties.
- Lid van het zgn. Breed Managementteam.

2000 – 2004 Afdelingshoofd afdeling bibliobussen:
- Coachend leidinggeven aan 28 medewerkers(o.a. medewerkers klantcontacten, chauffeurs).
- Uitvoering geven aan arbobeleid
- Integrale verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en uitvoering van alle beleid en het vertalen hiervan naar de medewerkers.
- Initiëren van werkoverleggen.
- Het opstellen van de begroting van de afdeling.
- Voeren van functioneringsgesprekken op basis van competenties.
- Planning en organisatie i.s.m. scholen van personeel, routes en diensten.

1993 – 2000 Plaatsvervangend afdelingshoofd afdeling bibliobussen

1978 – 1993 Bibliothecaris bibliobus

Werkervaring

Peel 6.1 gemeenten

Februari 2015-juli 2015 Consulent PGB
-Uitvoeren van herindicaties m.b.t. huishoudelijke ondersteuning bij PGB houders, het maken van rapportages en invoeren in GWS.

Pantein /Vivent Uden

Juni 2014-Januari 2015 Ondersteuner welzijnscoaches
-Voeren van kantelingsgesprekken en doen van herindicaties t.b.v. de WMO. Dit zijn zeer pittige gesprekken, omdat het in de meeste gevallen een bezuiniging op het aantal uren huishoudelijke hulp inhoudt.

Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen

April 2012-juni 2014 Welzijnsbezoeker / ouderenadviseur
-bespreken van situatie bij ouderen thuis, vragen beantwoorden, ondersteuning bieden, bemiddelen bij hulp van andere organisaties of bij het ordenen van de administratie.

- informatie geven aan 75-jarigen over regelingen (WMO), mantelzorg, voorzieningen en activiteiten op het gebied van wonen, welzijn, zorg, vrijetijdsbesteding en financiën.

- voeren van intakegesprekken personenalarmering.
Biblioservice Gelderland. (Provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken)

2008–november 2011 Consultant
Projecten waren onder andere:
- Onderzoek naar manieren waarop Biblioservice bibliotheken kan ondersteunen op het gebied van vrijwilligerswerk, met name m.b.t. de “nieuwe vrijwilliger”.
- Zitting in (provinciale) stuurgroep “Sterk in vrijwilligerswerk” met name gericht op de inzet van allochtone vrijwilligers. Genereren van geldstromen.
- Cultuur: bibliotheken ondersteuning bieden m.b.t. culturele activiteiten, contacten leggen met instellingen etc. om de ontmoetingsfunctie te versterken. (lokale verankering). Opstellen plan van aanpak.
- Projectleider MijnGelderland: Verantwoordelijk voor voortgang, communicatie, financiën bij de website www.mijnGelderland.nl
- Bibliotheekwerk in kleine kernen en stadswijken (innovatie)
Opzetten expertisecentrum, onderzoek, advisering scholen, bibliotheken en gemeenten.

2004 – 2008 Sectiemanager sectie Bibliotheekwerk
+ (2006 – 2007) projectleider project “Vitaal platteland”

- Coachend leidinggeven aan 36 mensen (opleiding variërend van VMBO t/m WO), integrale verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en uitvoering van alle beleid en het vertalen hiervan naar de medewerkers, tevens (mede)verantwoordelijk voor het uitvoeren van het personeels-, arbo-, verzuim-, reïntegratie- en kwaliteitsbeleid.
- Het opstellen van het jaarplan en de begroting van de sectie.
- Samenhang scheppen en uitwisseling tussen de sectie en de basisbibliotheken.
- Deelname aan relevante lokale, regionale, provinciale en landelijke netwerken op het terrein van bibliotheekvoorziening.
- Regelmatig overleg met lokale bestuurders.
- Het aanleveren van managementrapportages, beleidsvoorstellen en begrotingsvoorstellen.
- Verantwoordelijkheid voor de dienstverlening aan de bibliotheken in Gelderland op het terrein van het bibliotheekwerk in kleine kernen (8 bibliobussen) en huurcollecties.
- Lid van het zgn. Breed Managementteam.

2000 – 2004 Afdelingshoofd afdeling bibliobussen:
- Coachend leidinggeven aan 28 medewerkers(o.a. medewerkers klantcontacten, chauffeurs).
- Uitvoering geven aan arbobeleid
- Integrale verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en uitvoering van alle beleid en het vertalen hiervan naar de medewerkers.
- Initiëren van werkoverleggen.
- Het opstellen van de begroting van de afdeling.
- Voeren van functioneringsgesprekken op basis van competenties.
- Planning en organisatie i.s.m. scholen van personeel, routes en diensten.

1993 – 2000 Plaatsvervangend afdelingshoofd afdeling bibliobussen

1978 – 1993 Bibliothecaris bibliobus

Lees meer

Opleiding

2003 – 2005 Psychologie Open Universiteit
Diverse modules waaronder ontwikkelingspsychologie, arbeid en organisatie, sociale psychologie, klinische - en gezondheidspsychologie. Geen diploma behaald

1997 – 1998 Middle Management voor Non Profit Organisaties (ISBW) Diploma behaald

Diverse opleidingen op gebied van: functioneringsgesprekken voeren, timemanagement, leiding geven aan veranderingen, coachend leiding geven.

1975 – 1978 Bibliotheek- en documentatie academie te Tilburg. Diploma behaald

1973 - 1975 Scholengemeenschap Nijmegen Oost HAVO. Diploma behaald

1969 - 1973 S 1969 - 1973 Scholengemeenschap Nijmegen Oost MAVO. Diploma behaald

Opleiding

2003 – 2005 Psychologie Open Universiteit
Diverse modules waaronder ontwikkelingspsychologie, arbeid en organisatie, sociale psychologie, klinische - en gezondheidspsychologie. Geen diploma behaald

1997 – 1998 Middle Management voor Non Profit Organisaties (ISBW) Diploma behaald

Diverse opleidingen op gebied van: functioneringsgesprekken voeren, timemanagement, leiding geven aan veranderingen, coachend leiding geven.

1975 – 1978 Bibliotheek- en documentatie academie te Tilburg. Diploma behaald

1973 - 1975 Scholengemeenschap Nijmegen Oost HAVO. Diploma behaald

1969 - 1973 S 1969 - 1973 Scholengemeenschap Nijmegen Oost MAVO. Diploma behaald

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig), Frans (Matig)

Hobby's & interesses

Muziek, zingen, reizen, theater.

Hobby's & interesses

Muziek, zingen, reizen, theater.

Eigenschappen

Ik ben geïnteresseerd in mensen, en benieuwd naar wat hen beweegt. Ik werk graag met mensen die onderling variëren in hun denkwijze en achtergrond; ik zal altijd proberen het beste uit een persoon naar boven te halen. Verder ben ik een teamplayer, flexibel en stressbestendig en beschik ik over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Eigenschappen

Ik ben geïnteresseerd in mensen, en benieuwd naar wat hen beweegt. Ik werk graag met mensen die onderling variëren in hun denkwijze en achtergrond; ik zal altijd proberen het beste uit een persoon naar boven te halen. Verder ben ik een teamplayer, flexibel en stressbestendig en beschik ik over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Guusje van Weert te bekijken