• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Mijn royale werkervaring is in mijn ogen een duidelijke toegevoegde waarde. Naast mijn actuele kennis op het gebied van HRM heb ik ervaring op het gebied van management en techniek. Door deze…

Persoonlijk

Mijn royale werkervaring is in mijn ogen een duidelijke toegevoegde waarde. Naast mijn actuele kennis op het gebied van HRM heb ik ervaring op het gebied van management en techniek. Door deze combinatie in mijn ervaring kan ik mij makkelijk inleven in allerhande situaties die zich voor kunnen doen. Verder ben ik breed inzetbaar, ook voor zaken die niet direct tot mij functie behoren.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

-NATIONAAL ONDERWIJSMUSEUM
April 2015 – heden - Vrijwilliger
Ik ondersteun het onderwijsmuseum met het maken en verwerken van beeldmateriaal.


-DE KOOS GROEP
November 2013 – Maart 2015 - Energiecoach
Advies aan woningbezitters en bedrijven over het duurzaam omgaan met energie. Advies geven over en verkoop van energiebesparende producten zoals isolatie, verwarming en zonnepanelen.
Voorstellen doen om de kansen van de KOOS groep op de markt te vergroten. Voorstellen doen voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Beheer van de website en social media.


-FACILICOM (dienstverband beëindigd door bedrijfseconomische omstandigheden)
november 2011 – september 2012 - Medewerker Management Development
mei 2009 – november 2011 - Personeelsadviseur
mei 2007 – mei 2009 - Personeelsfunctionaris
P&O - Personeelsbeleid – personeelsbeleid in de praktijk uitvoeren; leidinggevenden adviseren over de toepassing van het beleid; bewaking van het afgesproken beleid; gevraagd en ongevraagd doen van voorstellen ter verbetering van het beleid aan de directie. Arbeidsvoorwaarden – informatie geven over primaire - , secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden aan (toekomstige) medewerkers; toezien op correcte toepassing door het management; gevraagd en ongevraagd doen van voorstellen ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden aan de directie om als werkgever interessant te blijven voor (toekomstige) medewerkers. HR-projecten – O.a. digitalisering van het in- en uitstroomtraject, ziekteverzuim, opleidingen, levensfasebewustpersoneelsbeleid en medewerkerstevredenheid. Personeelsadministratie – het opstellen van indiensttredingsdocumenten waaronder arbeidsovereenkomsten; algemene - en juridische correspondentie aan medewerkers; het invoeren van nieuwe - en veranderende gegevens in diverse personeelsinformatiesystemen. Salarisadministratie – Het invoeren en muteren van persoons- en salarisgegevens in het ERP systeem. Het verwerken van declaraties en persoonlijke toeslagen. Correspondentie met medewerkers over salaris en aanverwante zaken. ISO – Verantwoordelijk voor de uitvoer van het personeelsbeleid en -administratie volgens ISO-afspraken. Verandertrajecten – De invoering van een nieuw ERP-systeem (SAP) levert veel organisatorische veranderingen op. Medewerkers krijgen andere functies en taken. In sommige gevallen volgt zelfs ontslag. Ik heb dit traject voor de afdeling ICT begeleid. Arbeidsomstandigheden – Ik ben preventiemedewerker geweest als onderdeel van mijn functie als personeelsadviseur. Hierin zag ik toe op de naleving van arbo-regelgeving en gaf ik advies op het gebied van arbeidsomstandigheden. Met enige regelmaat vond overleg plaats met de ondernemingsraad. Functioneren en beoordelen – Ik ben nauw betrokken geweest bij het invoeren van een nieuw beoordelingssysteem. Ik adviseerde en instrueerde het management hierover. Controle op een correcte en rechtvaardige toepassing van het systeem. Ik adviseerde leidinggevenden op het gebied van disfunctionerende medewerkers met als doel het functioneren te verbeteren. Ik adviseerde bij aanhoudend disfunctioneren en zorgde voor een correct dossier bij ontslagzaken. Veel juridische correspondentie kwam van mij hand. Verzuim – administratieve handelingen om verzuim te registreren; bewaking van het verzuim gericht op het onder controle houden van kort – en langdurig verzuim; invoer van gegevens in het verzuimsysteem (Humannet); het opvolgen van acties die voortkomen uit de Wet Verbetering Poortwachter; persoonlijke contacten met verzuimende medewerkers; correspondentie aan verzuimende medewerkers; dossieropbouw; regelmatig face to face en telefonisch overleg met re-integratiemanagers en bedrijfsartsen; telefonische en schriftelijke contacten met het UWV; 0verleggen met de afdeling re-integratie om preventieve acties (voorkomen van verzuim) in te zetten; daadwerkelijk deelnemen aan verzuimpreventie en acties voor het terugdringen van verzuim; het in beeld brengen van verzuim door managementrapportages. Werving en selectie – het opstellen van functieprofielen na overleg met leidinggevenden; uitzetten van vacatures bij bureaus en op vacaturesites; contacten onderhouden met bureaus. selectie op brieven en cv’s. selectiegesprekken (solo en samen met leidinggevenden). Arbeidsvoorwaardengesprekken; administratieve afhandeling van alle sollicitaties.

Management development - Plannen, organiseren van interne opleidingen, trainingen en workshops. Praktische - en administratieve ondersteuning van de management development managers. Praktische - en administratieve ondersteuning Facilicom Trainee-programma.-MEAVITA februari 2007 – mei 2007 - stage P&O
Administratieve - en praktische ondersteuning van de personeeladviseur op locatie “de Eshoeve”. Ik participeerde in selectiegesprekken. Ik heb een matrix ontwikkeld voor de bezetting in FTE’s op verpleegafdelingen. Verder voerde ik veelal administratieve handelingen uit waaronder het uniform maken van personeelsdossiers.


-FOTO KLEIN JUNI 2005 – DECEMBER 2006 - KLANTENSERVICE - INTERIM FUNCTIE
Vormgeving van een klantenservice, ondersteuning klanten, administratieve handelingen.


-BECKER INTERNATIONAL (dienstverband beëindigd door faillissement)
februari 2003 – april 2005 - Manager Customer Service
augustus 1997 – februari 2003 - Teamleider Technical Department
augustus 1992 – augustus 1997 - Accountmanager Sales en Customer Service
Management - afdelingsmanagement; aansturen van een team technici; personeelszaken. Doordat Becker International een klein bedrijf was, was er geen personeelsafdeling. Alle personeelszaken gingen via mijn bureau. Zo was ik betrokken bij de werving en selectie, arbeidsomstandigheden, (ziekte)verzuim en hield ik mij bezig met het functioneren van medewerkers.
Training - inwerkprogramma’s, trainingen gericht op klantenservice, technische trainingen. Voor klanten: bedieningsinstructies voor apparatuur en software.
Planning - planning van personeel en werkzaamheden op basis van beschikbaarheid van personeel, reisafstand en werkdruk.
Overige - klantondersteuning, rapportage, administratieve werkzaamheden, verkoopondersteuning, relatiebeheer, productspecialisme


-KODAK
1990-1992 - Customer Service Specialist
1989-1990 - Medewerker Klantenservice
Commerciële en (foto)technische klantondersteuning


-FOTO ENGELSE 1981 – 1989 - verkoper/filiaalhouder
Verkoop van fotografische artikelen en apparatuur.

Werkervaring

-NATIONAAL ONDERWIJSMUSEUM
April 2015 – heden - Vrijwilliger
Ik ondersteun het onderwijsmuseum met het maken en verwerken van beeldmateriaal.


-DE KOOS GROEP
November 2013 – Maart 2015 - Energiecoach
Advies aan woningbezitters en bedrijven over het duurzaam omgaan met energie. Advies geven over en verkoop van energiebesparende producten zoals isolatie, verwarming en zonnepanelen.
Voorstellen doen om de kansen van de KOOS groep op de markt te vergroten. Voorstellen doen voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Beheer van de website en social media.


-FACILICOM (dienstverband beëindigd door bedrijfseconomische omstandigheden)
november 2011 – september 2012 - Medewerker Management Development
mei 2009 – november 2011 - Personeelsadviseur
mei 2007 – mei 2009 - Personeelsfunctionaris
P&O - Personeelsbeleid – personeelsbeleid in de praktijk uitvoeren; leidinggevenden adviseren over de toepassing van het beleid; bewaking van het afgesproken beleid; gevraagd en ongevraagd doen van voorstellen ter verbetering van het beleid aan de directie. Arbeidsvoorwaarden – informatie geven over primaire - , secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden aan (toekomstige) medewerkers; toezien op correcte toepassing door het management; gevraagd en ongevraagd doen van voorstellen ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden aan de directie om als werkgever interessant te blijven voor (toekomstige) medewerkers. HR-projecten – O.a. digitalisering van het in- en uitstroomtraject, ziekteverzuim, opleidingen, levensfasebewustpersoneelsbeleid en medewerkerstevredenheid. Personeelsadministratie – het opstellen van indiensttredingsdocumenten waaronder arbeidsovereenkomsten; algemene - en juridische correspondentie aan medewerkers; het invoeren van nieuwe - en veranderende gegevens in diverse personeelsinformatiesystemen. Salarisadministratie – Het invoeren en muteren van persoons- en salarisgegevens in het ERP systeem. Het verwerken van declaraties en persoonlijke toeslagen. Correspondentie met medewerkers over salaris en aanverwante zaken. ISO – Verantwoordelijk voor de uitvoer van het personeelsbeleid en -administratie volgens ISO-afspraken. Verandertrajecten – De invoering van een nieuw ERP-systeem (SAP) levert veel organisatorische veranderingen op. Medewerkers krijgen andere functies en taken. In sommige gevallen volgt zelfs ontslag. Ik heb dit traject voor de afdeling ICT begeleid. Arbeidsomstandigheden – Ik ben preventiemedewerker geweest als onderdeel van mijn functie als personeelsadviseur. Hierin zag ik toe op de naleving van arbo-regelgeving en gaf ik advies op het gebied van arbeidsomstandigheden. Met enige regelmaat vond overleg plaats met de ondernemingsraad. Functioneren en beoordelen – Ik ben nauw betrokken geweest bij het invoeren van een nieuw beoordelingssysteem. Ik adviseerde en instrueerde het management hierover. Controle op een correcte en rechtvaardige toepassing van het systeem. Ik adviseerde leidinggevenden op het gebied van disfunctionerende medewerkers met als doel het functioneren te verbeteren. Ik adviseerde bij aanhoudend disfunctioneren en zorgde voor een correct dossier bij ontslagzaken. Veel juridische correspondentie kwam van mij hand. Verzuim – administratieve handelingen om verzuim te registreren; bewaking van het verzuim gericht op het onder controle houden van kort – en langdurig verzuim; invoer van gegevens in het verzuimsysteem (Humannet); het opvolgen van acties die voortkomen uit de Wet Verbetering Poortwachter; persoonlijke contacten met verzuimende medewerkers; correspondentie aan verzuimende medewerkers; dossieropbouw; regelmatig face to face en telefonisch overleg met re-integratiemanagers en bedrijfsartsen; telefonische en schriftelijke contacten met het UWV; 0verleggen met de afdeling re-integratie om preventieve acties (voorkomen van verzuim) in te zetten; daadwerkelijk deelnemen aan verzuimpreventie en acties voor het terugdringen van verzuim; het in beeld brengen van verzuim door managementrapportages. Werving en selectie – het opstellen van functieprofielen na overleg met leidinggevenden; uitzetten van vacatures bij bureaus en op vacaturesites; contacten onderhouden met bureaus. selectie op brieven en cv’s. selectiegesprekken (solo en samen met leidinggevenden). Arbeidsvoorwaardengesprekken; administratieve afhandeling van alle sollicitaties.

Management development - Plannen, organiseren van interne opleidingen, trainingen en workshops. Praktische - en administratieve ondersteuning van de management development managers. Praktische - en administratieve ondersteuning Facilicom Trainee-programma.-MEAVITA februari 2007 – mei 2007 - stage P&O
Administratieve - en praktische ondersteuning van de personeeladviseur op locatie “de Eshoeve”. Ik participeerde in selectiegesprekken. Ik heb een matrix ontwikkeld voor de bezetting in FTE’s op verpleegafdelingen. Verder voerde ik veelal administratieve handelingen uit waaronder het uniform maken van personeelsdossiers.


-FOTO KLEIN JUNI 2005 – DECEMBER 2006 - KLANTENSERVICE - INTERIM FUNCTIE
Vormgeving van een klantenservice, ondersteuning klanten, administratieve handelingen.


-BECKER INTERNATIONAL (dienstverband beëindigd door faillissement)
februari 2003 – april 2005 - Manager Customer Service
augustus 1997 – februari 2003 - Teamleider Technical Department
augustus 1992 – augustus 1997 - Accountmanager Sales en Customer Service
Management - afdelingsmanagement; aansturen van een team technici; personeelszaken. Doordat Becker International een klein bedrijf was, was er geen personeelsafdeling. Alle personeelszaken gingen via mijn bureau. Zo was ik betrokken bij de werving en selectie, arbeidsomstandigheden, (ziekte)verzuim en hield ik mij bezig met het functioneren van medewerkers.
Training - inwerkprogramma’s, trainingen gericht op klantenservice, technische trainingen. Voor klanten: bedieningsinstructies voor apparatuur en software.
Planning - planning van personeel en werkzaamheden op basis van beschikbaarheid van personeel, reisafstand en werkdruk.
Overige - klantondersteuning, rapportage, administratieve werkzaamheden, verkoopondersteuning, relatiebeheer, productspecialisme


-KODAK
1990-1992 - Customer Service Specialist
1989-1990 - Medewerker Klantenservice
Commerciële en (foto)technische klantondersteuning


-FOTO ENGELSE 1981 – 1989 - verkoper/filiaalhouder
Verkoop van fotografische artikelen en apparatuur.

Lees meer

Opleiding

OPLEIDINGEN
Afgerond met een diploma
2010: HBO – Personeel & Arbeid
1994: Middle Management
1991: NIMA A, marketing
1986: School voor fotografie (MTS)
1981: Mavo
TRAININGEN
2014: Interne training zonnepanelen
2012: Hostmanship
2010: Adviesvaardigheden (certificaat)
2009: Timemanagement (certificaat)
2009: Arbeidsrecht
2003: Effectief leidinggeven (certificaat)
1996: Train de trainer (certificaat)

Opleiding

OPLEIDINGEN
Afgerond met een diploma
2010: HBO – Personeel & Arbeid
1994: Middle Management
1991: NIMA A, marketing
1986: School voor fotografie (MTS)
1981: Mavo
TRAININGEN
2014: Interne training zonnepanelen
2012: Hostmanship
2010: Adviesvaardigheden (certificaat)
2009: Timemanagement (certificaat)
2009: Arbeidsrecht
2003: Effectief leidinggeven (certificaat)
1996: Train de trainer (certificaat)

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Hardlopen
Fotografie

Hobby's & interesses

Hardlopen
Fotografie

Eigenschappen

Ik word er oprecht blij van als ik voor mijn werkgever en collega’s het verschil kan maken. Mijn kracht ligt in het combineren van persoonlijke aandacht met heldere zakelijke doelstellingen. (Oud-)collega’s omschrijven mij als een resultaatgerichte, empathische collega met een en flexibele instelling en een gezonde dosis humor.

Eigenschappen

Ik word er oprecht blij van als ik voor mijn werkgever en collega’s het verschil kan maken. Mijn kracht ligt in het combineren van persoonlijke aandacht met heldere zakelijke doelstellingen. (Oud-)collega’s omschrijven mij als een resultaatgerichte, empathische collega met een en flexibele instelling en een gezonde dosis humor.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Intercedent
 • Sector: Algemeen
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Frits Saarloos te bekijken