• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


ik ben op zoek naar een nieuwe baan, binnen de civiele techniek, ik heb momenteel nog een brede interesse in diverse functies in de werkvoorbereiding en in de ondersteuning van een project (o.a…

Persoonlijk

ik ben op zoek naar een nieuwe baan, binnen de civiele techniek, ik heb momenteel nog een brede interesse in diverse functies in de werkvoorbereiding en in de ondersteuning van een project (o.a bestekschrijver, calculatie, documentbeheerder, kwaliteitsmedewerker KAM), maar kan ook met de tekenprogramma's Autocad en Microstation overweg..
ik sta open voor nieuwe informatie en wil graag leren wat de functies nog meer inhoud dan wat ik zelf allemaal gedaan heb.

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

06/2011 – 04/2015 Bedrijf: Aannemingscombinatie Willemsunie te Rosmalen, via Omniformgroup
Civieltechnisch tekenaar - System Engineering - Documentbeheer

Tekenen voorlopig ontwerp van spui- en gemalencomplex Empel, het opstellen van eisenpakketten en verificatieplan- en rapporten, uitrekenen van hoeveelheden voor sifons Dungense Loop en Nieuwe Vliet.
Tijdens het definitief ontwerp en uitvoeringsfase opstellen van eisenanalyses, verificatieplannen en –rapporten en eiswijzigingsvoorstellen, controleren en samenstellen van documenten de zorg voor de juiste (getekende) documenten en tekeningen naar de opdrachtgevers en werkpakkethouder. Verantwoordelijk voor de documentenstroom tussen werkpakkethouders en Willemsunie o.a. beoordelingsformulieren opstellen, documenten zoals afwijkingen werkplannen en technische vragen verspreiden en archiveren.
Tijdens de periode van het op- en afleveren, heb ik de coördinator op- en afleveren geassisteerd met het samenstellen van de dossiers (niet technisch inhoudelijk). De werkzaamheden bestonden o.a. uit het opstellen van documentenlijsten t.b.v. opleverdossiers, het archiveren, samenvoegen, en uitprinten van documenten zoals o.a. as-built tekeningen, -berekeningen, beheer- en onderhoudsplannen, technisch constructie dossier, vergunningen.

Projecten: Omlegging van Zuid Willemsvaart rondom Den Bosch (aanleg Maximakanaal).


04/2011-06/2011 Bedrijf: Waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk, via BCA Adviseurs
Functie: Werkvoorbereider / bestekschrijver
Werkzaamheden: Werkzaam op aan een aangenomen opdracht voor opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta. Uitrekenen hoeveelheden, maken van tekeningen en bijwerken van het bestek.
Projecten: fietspad Goeree Overflakkee en Groene Kruisweg.


2/2011-4/2011 Bedrijf: Ingenieursbureau Procensus te Schijndel, via
BCA Adviseurs
Functie: Civieltechnisch tekenaar
Werkzaamheden: Tekenen voorlopige en definitieve ontwerpen herinrichtingslocaties, weginrichting en rioolaanpassingen met behulp van AutoCAD. Ook een kleine periode ingezet bij de gemeente Nuenen.
Werkzaamheden gemeente Nuenen
Het bijwerken van de kadastrale kaart (GBKN) van de gemeente Nuenen in Autocad. Het gaat om alle bouwvergunningen, -aanvragen etc, die als papieren versie zijn ingediend, en nooit werden gedigitaliseerd. Vanaf de betreffende bouwaanvraag of vergunningen zijn de contouren van de woningen in het kadaster getekend, eventuele aanbouw en/of bijgebouwen moesten ook opnieuw ingetekend worden, de betreffende percelen zijn vaak wel bekend, en staan op de GBKN, vervolgens met behulp van de maatvoering op de schetsen van de bouwaanvragen kunnen de gebouwen worden ingetekend.


12/2010 Bedrijf: Ingenieursbureau Megaborn B.V. Apeldoorn
12/2009 Functie: Civieltechnisch medewerker
Werkzaamheden: Tekenen voorlopige en definitieve ontwerpen herinrichtingslocaties, speelplekken, groenvoorzieningen, weginrichting en rioolaanpassingen met behulp van AutoCAD, tekenen dwarsprofielen, omleidings- en faseringstekeningen voor reconstructie van 3 VRI kruispunten te Hardenberg, hoeveelheden uittrekken van de eerder genoemde projecten,

Werkzaamheden gemeente Rheden
Het bijwerken van de GBKN kaart van de gemeente Rheden, na aanleiding van alle gerealiseerde civieltechnische projecten.
tekenwerk, klic aanvraag verwerken, inventarisatie lichtmasten, verwerken data voor GBI, Flexiweb, Kikker een applicatiebeheer bij gemeente Rheden, maken van presentatietekeningen voor informatieavonden en inventariseren en inmeten van de bestaande situaties.

12/2009 Bedrijf: Gemeente Tilburg
10/2008 Functie: Projectvoorbereider civiele techniek
Werkzaamheden: Verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van diverse civieltechnische projecten, inventariseren van verschillende situaties, uitvoeren van tekenwerkzaamheden met behulp van Microstation XM, opstellen van bestekken met behulp van RAW systematiek, voeren van overleg, adviseren van projectleider en verrichten van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van applicatiebeheer.

2/2008-9/2008 Bedrijf: Ingenieursbureau Breijn
Functie: Afstudeerstage HTS
Werkzaamheden: Onderzoek naar verhardingsconstructie voor containerterminals, vooral onderzocht wat de mogelijke oorzaken en gevolgen zijn, en met behulp van rekenprogrammatuur gerekend aan een optimale verhardingsconstructies.

2/2004-6/2004
Bedrijf:
Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant
Functie: Tweede stageperiode MTS
Werkzaamheden: Technisch toezicht bij werkzaamheden aansluitingen op A50 Sint-Oederode, hierbij voornamelijk bestekadministratie en tekeningen gemaakt.

7/2002-2/2003 Bedrijf: Grontmij Verkeer & Infrastructuur, De Bilt
Functie: Eerste stageperiode MTS
Werkzaamheden: Toezicht houden op een aantal kunstwerken, wapening controleren, toezicht houden bij betonstorten, controleren van de leveringsbonnen, schrijven van dagrapporten, controleren van buigstaten en wapeningstekeningen.

2001-2002 Bedrijf: Prorail Projectorganisatie Betuweroute
Functie: Vakantiemedewerker
Werkzaamheden: Administratieve werkzaamheden contract BR 4 en
BR 5.

Werkervaring

06/2011 – 04/2015 Bedrijf: Aannemingscombinatie Willemsunie te Rosmalen, via Omniformgroup
Civieltechnisch tekenaar - System Engineering - Documentbeheer

Tekenen voorlopig ontwerp van spui- en gemalencomplex Empel, het opstellen van eisenpakketten en verificatieplan- en rapporten, uitrekenen van hoeveelheden voor sifons Dungense Loop en Nieuwe Vliet.
Tijdens het definitief ontwerp en uitvoeringsfase opstellen van eisenanalyses, verificatieplannen en –rapporten en eiswijzigingsvoorstellen, controleren en samenstellen van documenten de zorg voor de juiste (getekende) documenten en tekeningen naar de opdrachtgevers en werkpakkethouder. Verantwoordelijk voor de documentenstroom tussen werkpakkethouders en Willemsunie o.a. beoordelingsformulieren opstellen, documenten zoals afwijkingen werkplannen en technische vragen verspreiden en archiveren.
Tijdens de periode van het op- en afleveren, heb ik de coördinator op- en afleveren geassisteerd met het samenstellen van de dossiers (niet technisch inhoudelijk). De werkzaamheden bestonden o.a. uit het opstellen van documentenlijsten t.b.v. opleverdossiers, het archiveren, samenvoegen, en uitprinten van documenten zoals o.a. as-built tekeningen, -berekeningen, beheer- en onderhoudsplannen, technisch constructie dossier, vergunningen.

Projecten: Omlegging van Zuid Willemsvaart rondom Den Bosch (aanleg Maximakanaal).


04/2011-06/2011 Bedrijf: Waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk, via BCA Adviseurs
Functie: Werkvoorbereider / bestekschrijver
Werkzaamheden: Werkzaam op aan een aangenomen opdracht voor opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta. Uitrekenen hoeveelheden, maken van tekeningen en bijwerken van het bestek.
Projecten: fietspad Goeree Overflakkee en Groene Kruisweg.


2/2011-4/2011 Bedrijf: Ingenieursbureau Procensus te Schijndel, via
BCA Adviseurs
Functie: Civieltechnisch tekenaar
Werkzaamheden: Tekenen voorlopige en definitieve ontwerpen herinrichtingslocaties, weginrichting en rioolaanpassingen met behulp van AutoCAD. Ook een kleine periode ingezet bij de gemeente Nuenen.
Werkzaamheden gemeente Nuenen
Het bijwerken van de kadastrale kaart (GBKN) van de gemeente Nuenen in Autocad. Het gaat om alle bouwvergunningen, -aanvragen etc, die als papieren versie zijn ingediend, en nooit werden gedigitaliseerd. Vanaf de betreffende bouwaanvraag of vergunningen zijn de contouren van de woningen in het kadaster getekend, eventuele aanbouw en/of bijgebouwen moesten ook opnieuw ingetekend worden, de betreffende percelen zijn vaak wel bekend, en staan op de GBKN, vervolgens met behulp van de maatvoering op de schetsen van de bouwaanvragen kunnen de gebouwen worden ingetekend.


12/2010 Bedrijf: Ingenieursbureau Megaborn B.V. Apeldoorn
12/2009 Functie: Civieltechnisch medewerker
Werkzaamheden: Tekenen voorlopige en definitieve ontwerpen herinrichtingslocaties, speelplekken, groenvoorzieningen, weginrichting en rioolaanpassingen met behulp van AutoCAD, tekenen dwarsprofielen, omleidings- en faseringstekeningen voor reconstructie van 3 VRI kruispunten te Hardenberg, hoeveelheden uittrekken van de eerder genoemde projecten,

Werkzaamheden gemeente Rheden
Het bijwerken van de GBKN kaart van de gemeente Rheden, na aanleiding van alle gerealiseerde civieltechnische projecten.
tekenwerk, klic aanvraag verwerken, inventarisatie lichtmasten, verwerken data voor GBI, Flexiweb, Kikker een applicatiebeheer bij gemeente Rheden, maken van presentatietekeningen voor informatieavonden en inventariseren en inmeten van de bestaande situaties.

12/2009 Bedrijf: Gemeente Tilburg
10/2008 Functie: Projectvoorbereider civiele techniek
Werkzaamheden: Verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van diverse civieltechnische projecten, inventariseren van verschillende situaties, uitvoeren van tekenwerkzaamheden met behulp van Microstation XM, opstellen van bestekken met behulp van RAW systematiek, voeren van overleg, adviseren van projectleider en verrichten van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van applicatiebeheer.

2/2008-9/2008 Bedrijf: Ingenieursbureau Breijn
Functie: Afstudeerstage HTS
Werkzaamheden: Onderzoek naar verhardingsconstructie voor containerterminals, vooral onderzocht wat de mogelijke oorzaken en gevolgen zijn, en met behulp van rekenprogrammatuur gerekend aan een optimale verhardingsconstructies.

2/2004-6/2004
Bedrijf:
Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant
Functie: Tweede stageperiode MTS
Werkzaamheden: Technisch toezicht bij werkzaamheden aansluitingen op A50 Sint-Oederode, hierbij voornamelijk bestekadministratie en tekeningen gemaakt.

7/2002-2/2003 Bedrijf: Grontmij Verkeer & Infrastructuur, De Bilt
Functie: Eerste stageperiode MTS
Werkzaamheden: Toezicht houden op een aantal kunstwerken, wapening controleren, toezicht houden bij betonstorten, controleren van de leveringsbonnen, schrijven van dagrapporten, controleren van buigstaten en wapeningstekeningen.

2001-2002 Bedrijf: Prorail Projectorganisatie Betuweroute
Functie: Vakantiemedewerker
Werkzaamheden: Administratieve werkzaamheden contract BR 4 en
BR 5.

Lees meer

Opleiding

1995 - 1999 MAVO - Maaswaal College Wijchen - Examenvakken; Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde, Natuurkunde en Economie - Diploma behaald.
1999 - 2000 HAVO - Maaswaal College Wijchen - Diploma niet behaald
2000 - 2004 MTS Civiele Techniek - Koning Willem 1 College 's-Hertogenbosch - Diploma behaald
2004 - 2008 HTS Civiele Techniek - Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch - Diploma behaald - afstudeerrichting wegenbouw.

Cursussen
2002 Cursus Basis VCA
2003 Rijbewijs B
2007 Cursus Sociaal Communicatieve Vaardigheden
2012 Cursus Excel voor gevorderden
2012 Cursus Vol VCA
2014 Certificaat Basisopleiding Kwaliteitsmanagement
2015 Diploma & Certificaat HBO Kwaliteitsmanagement

Opleiding

1995 - 1999 MAVO - Maaswaal College Wijchen - Examenvakken; Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde, Natuurkunde en Economie - Diploma behaald.
1999 - 2000 HAVO - Maaswaal College Wijchen - Diploma niet behaald
2000 - 2004 MTS Civiele Techniek - Koning Willem 1 College 's-Hertogenbosch - Diploma behaald
2004 - 2008 HTS Civiele Techniek - Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch - Diploma behaald - afstudeerrichting wegenbouw.

Cursussen
2002 Cursus Basis VCA
2003 Rijbewijs B
2007 Cursus Sociaal Communicatieve Vaardigheden
2012 Cursus Excel voor gevorderden
2012 Cursus Vol VCA
2014 Certificaat Basisopleiding Kwaliteitsmanagement
2015 Diploma & Certificaat HBO Kwaliteitsmanagement

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig), Engels (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

Spelen van diverse spellen, zowel digitaal als traditioneel
Lezen van boeken, voornamelijk fantasieverhalen
Modelbouw: het in elkaar zetten van de miniatuurpoppetjes en deze vervolgens schilderen
Wandelen

Hobby's & interesses

Spelen van diverse spellen, zowel digitaal als traditioneel
Lezen van boeken, voornamelijk fantasieverhalen
Modelbouw: het in elkaar zetten van de miniatuurpoppetjes en deze vervolgens schilderen
Wandelen

Lees meer

Eigenschappen

ik ben iemand die snel leert, nieuwsgierig is, mijn werkinstelling is ‘’niet praten maar werken’’, flexibel, werk accuraat, praktisch ingesteld.

Eigenschappen

ik ben iemand die snel leert, nieuwsgierig is, mijn werkinstelling is ‘’niet praten maar werken’’, flexibel, werk accuraat, praktisch ingesteld.

Mijn actuele situatie

 • Sector: Techniek
 • Carrièreniveau: Beperkt ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Bas Loermans te bekijken

Mijn documenten