• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik ben een spontaan en gedreven Pedagogisch Medewerker die als 'reiziger' technische activiteiten aanbied aan BSO locaties. Deze bereid ik zelf voor en voer ik uit alleen of met…

Persoonlijk

Ik ben een spontaan en gedreven Pedagogisch Medewerker die als 'reiziger' technische activiteiten aanbied aan BSO locaties. Deze bereid ik zelf voor en voer ik uit alleen of met collega's uit. Verder ben ik een flexibele invalkracht. Goede contactuele eigenschappen is hierbij een pré. zowel naar de kinderen als de ouders.

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

016 tot heden, Postbezorger bij Post NL. Verantwoordelijk voor het afleveren van briefpost en pakketten op het juiste adres. Klantvriendelijkheid en nauwkeurigheid zijn daarbij belangrijk. Verder wordt er een goede conditie gevraagd, gezien de fysieke belasting.
2016 tot heden, Pedagogisch Medewerker BSO bij ZON! Een ‘buiten gewone kinderopvang’ te Delft. Taken zoals; opvoeding. begeleiding aan kinderen en contacten onderhouden met ouders. Wat bijzonder is van ZON! dat de kinderen zichzelf moeten zijn dat ze actief worden gestimuleerd om creatief te zijn en om buiten te zijn. Natuur, cultuur en sport is daarbij de rode draad. Communicatieve, sociale en creatieve vaardigheden zijn hierbij een pré als Pedagogisch Medewerker. Zowel individueel als wel in teamverband ligt de lat hoog, als het gaat over kwaliteit van deze dynamische en creatieve organisatie.
2015 tot en met 2016, Conciërge bij DordtYart, een beeldbepalend kunstproject in Dordrecht. Taken als; het technisch onderhoud en beheer van het gebouw en het inrichten van de tentoonstellingsruimten. Verder advies en technische ondersteuning geven aan de uitvoerende kunstenaars tijdens de voorbereiding en de tentoonstelling. Gezien het internationaal karakter moest er regelmatig Engels gesproken worden.
2015 tot en met 2016, Huismeester / Facilitair medewerker bij ministerie van Defensie, locatie Koninklijke Militaire Academie te Breda. De taken waren; beheer en controle van gebouwen en terreinen. Technische defecten signaleren en indien mogelijk deze zelf repareren. Periodiek controleren van brandveiligheidszaken, milieu en hygiëne. Het uitgeven van vergader- en legeringskamers voor studenten, docenten en officieren. Begeleiden en controleren van uitgevoerde werkzaamheden door (externe) contract leveranciers.
2015, Medewerker Overblijf bij ‘t Stadstuintje, kinderdagverblijf in Dordrecht. Tussen de middag kinderen van 8 tot en met 12 jaar van de Statenschool te Dordrecht opvangen en pedagogisch begeleiden.

1997 tot het met 2014 was ik werkzaam als pedagogisch medewerker bij de, COKD, Centrale Organisatie Kinderopvang Drechtsteden. Taken zoals, zorg, opvoeding. begeleiding en contacten onderhouden met ouders, maar ik was een medewerker die activiteiten organiseerde en uitvoerde alleen of met collega”s. Activiteiten zoals, timmeren, knutselen, sporten, het bezoeken van evenementen, concerten en musea. Verder was ik degene die technische klussen uitvoerde op de locatie. Klussen zoals; kleine elektrische werkzaamheden, spullen ophangen, kasten in elkaar zetten en deze eventueel repareren. Tenslotte onderhield ik contacten met externe organisaties wat betref de activiteiten voor de kinderen en jongeren en de technische installaties op de locatie.

1996 tot en met 1997; groepsleider in een Centrum van Het Leger des Heils bij de afdeling van dak en thuislozen. Mijn taken waren, een thuissfeer bieden, begeleiding en structuur geven in leven.

1996; sociaal dienstverlener bij de Sociale Dienst in Rotterdam Zuid. Mijn taken waren specifiek gericht op voorzieningen voor gezinnen, ouderen en gehandicapten..

1995, begeleider bij een dagbesteding van oudere mensen met een geestelijke beperking, GEMIVA, in Zwijndrecht. Het doel was, sfeer, gezelligheid en onderlinge contacten stimuleren.

1995; sociaal dienstverlener bij het, SWOD, ouderenwerk in de Dordrecht. Mijn taken waren, peilen waar hebben ouderen behoefde aan en hoe is hun thuissituatie. Verder de sociale kaart voor ouderen in Dordrecht aanpassen en verbeteren.

1993 tot en met 1994; medewerker opvang bij het COA, asielzoekers centrum in ’s Gravendeel. Mijn taken waren, het leefklimaat bewaken en begeleiding geven. Verder heb ik samen met de Technische Dienst van het centrum een klussenproject opgezet met en voor de asielzoekers.

1990 tot en met 1993; groepsleider in een leefgroephuis voor Schipperskinderen, KATINS, in Schiedam. Mijn taken waren, zorg, opvoeding, begeleiding en contacten onderhouden met ouders.

1988 tot en met 1990; Leidinggevende in de thuiszorg, SMD, in de Krimpenerwaard. Mijn taken waren, hulpvraag indiceren, begeleiding geven aan helpende, ouderen en gezinnen. Verder helpende teams opzetten en ondersteunen.

1985 tot en met juni 1988; helpende in de thuiszorg, PMCU, in Utrecht. Mijn taken waren, verzorging en structuur bieden in huishoudens bij dementerende ouderen en psychiatrische cliënten.

1983 tot en met 1985; de opleiding voor Ziekenverzorgende in verpleeghuis
Roosendaal, KABU, in Utrecht. Mijn taken waren verzorgingen begeleiding van Somatische en Psychogeriatrische bewoners.

1978 tot en met 1983 heb ik gewerkt als onderhoudselektromonteur bij het productiebedrijf Controls in Nijmegen. Mijn taken waren, onderhoud en nieuwbouw van productiemachines, licht en kracht installaties.

1976 tot en met 1978; onderhoudselektromonteur bij een beheersmaatschappij IBIM te Nijmegen. Mijn taken waren, onderhoud en nieuwbouw van licht en kracht installaties van bedrijven, kantoren en huizen,

1972 tot en met 1976; elektromonteur in de kastenbouw bij Alewijnse Elektrotechniek in Nijmegen. Mijn taken waren, kasten installeren voor besturingen, licht en kracht installaties van kantoren, fabrieken en schepen.

1970 tot en met 1972; elektromonteur op Scheepswerf Gelria in Nijmegen. Mijn taken waren onderhoud en nieuwbouw aan licht en kracht installaties op de scheepswerf en op de schepen.

Werkervaring

016 tot heden, Postbezorger bij Post NL. Verantwoordelijk voor het afleveren van briefpost en pakketten op het juiste adres. Klantvriendelijkheid en nauwkeurigheid zijn daarbij belangrijk. Verder wordt er een goede conditie gevraagd, gezien de fysieke belasting.
2016 tot heden, Pedagogisch Medewerker BSO bij ZON! Een ‘buiten gewone kinderopvang’ te Delft. Taken zoals; opvoeding. begeleiding aan kinderen en contacten onderhouden met ouders. Wat bijzonder is van ZON! dat de kinderen zichzelf moeten zijn dat ze actief worden gestimuleerd om creatief te zijn en om buiten te zijn. Natuur, cultuur en sport is daarbij de rode draad. Communicatieve, sociale en creatieve vaardigheden zijn hierbij een pré als Pedagogisch Medewerker. Zowel individueel als wel in teamverband ligt de lat hoog, als het gaat over kwaliteit van deze dynamische en creatieve organisatie.
2015 tot en met 2016, Conciërge bij DordtYart, een beeldbepalend kunstproject in Dordrecht. Taken als; het technisch onderhoud en beheer van het gebouw en het inrichten van de tentoonstellingsruimten. Verder advies en technische ondersteuning geven aan de uitvoerende kunstenaars tijdens de voorbereiding en de tentoonstelling. Gezien het internationaal karakter moest er regelmatig Engels gesproken worden.
2015 tot en met 2016, Huismeester / Facilitair medewerker bij ministerie van Defensie, locatie Koninklijke Militaire Academie te Breda. De taken waren; beheer en controle van gebouwen en terreinen. Technische defecten signaleren en indien mogelijk deze zelf repareren. Periodiek controleren van brandveiligheidszaken, milieu en hygiëne. Het uitgeven van vergader- en legeringskamers voor studenten, docenten en officieren. Begeleiden en controleren van uitgevoerde werkzaamheden door (externe) contract leveranciers.
2015, Medewerker Overblijf bij ‘t Stadstuintje, kinderdagverblijf in Dordrecht. Tussen de middag kinderen van 8 tot en met 12 jaar van de Statenschool te Dordrecht opvangen en pedagogisch begeleiden.

1997 tot het met 2014 was ik werkzaam als pedagogisch medewerker bij de, COKD, Centrale Organisatie Kinderopvang Drechtsteden. Taken zoals, zorg, opvoeding. begeleiding en contacten onderhouden met ouders, maar ik was een medewerker die activiteiten organiseerde en uitvoerde alleen of met collega”s. Activiteiten zoals, timmeren, knutselen, sporten, het bezoeken van evenementen, concerten en musea. Verder was ik degene die technische klussen uitvoerde op de locatie. Klussen zoals; kleine elektrische werkzaamheden, spullen ophangen, kasten in elkaar zetten en deze eventueel repareren. Tenslotte onderhield ik contacten met externe organisaties wat betref de activiteiten voor de kinderen en jongeren en de technische installaties op de locatie.

1996 tot en met 1997; groepsleider in een Centrum van Het Leger des Heils bij de afdeling van dak en thuislozen. Mijn taken waren, een thuissfeer bieden, begeleiding en structuur geven in leven.

1996; sociaal dienstverlener bij de Sociale Dienst in Rotterdam Zuid. Mijn taken waren specifiek gericht op voorzieningen voor gezinnen, ouderen en gehandicapten..

1995, begeleider bij een dagbesteding van oudere mensen met een geestelijke beperking, GEMIVA, in Zwijndrecht. Het doel was, sfeer, gezelligheid en onderlinge contacten stimuleren.

1995; sociaal dienstverlener bij het, SWOD, ouderenwerk in de Dordrecht. Mijn taken waren, peilen waar hebben ouderen behoefde aan en hoe is hun thuissituatie. Verder de sociale kaart voor ouderen in Dordrecht aanpassen en verbeteren.

1993 tot en met 1994; medewerker opvang bij het COA, asielzoekers centrum in ’s Gravendeel. Mijn taken waren, het leefklimaat bewaken en begeleiding geven. Verder heb ik samen met de Technische Dienst van het centrum een klussenproject opgezet met en voor de asielzoekers.

1990 tot en met 1993; groepsleider in een leefgroephuis voor Schipperskinderen, KATINS, in Schiedam. Mijn taken waren, zorg, opvoeding, begeleiding en contacten onderhouden met ouders.

1988 tot en met 1990; Leidinggevende in de thuiszorg, SMD, in de Krimpenerwaard. Mijn taken waren, hulpvraag indiceren, begeleiding geven aan helpende, ouderen en gezinnen. Verder helpende teams opzetten en ondersteunen.

1985 tot en met juni 1988; helpende in de thuiszorg, PMCU, in Utrecht. Mijn taken waren, verzorging en structuur bieden in huishoudens bij dementerende ouderen en psychiatrische cliënten.

1983 tot en met 1985; de opleiding voor Ziekenverzorgende in verpleeghuis
Roosendaal, KABU, in Utrecht. Mijn taken waren verzorgingen begeleiding van Somatische en Psychogeriatrische bewoners.

1978 tot en met 1983 heb ik gewerkt als onderhoudselektromonteur bij het productiebedrijf Controls in Nijmegen. Mijn taken waren, onderhoud en nieuwbouw van productiemachines, licht en kracht installaties.

1976 tot en met 1978; onderhoudselektromonteur bij een beheersmaatschappij IBIM te Nijmegen. Mijn taken waren, onderhoud en nieuwbouw van licht en kracht installaties van bedrijven, kantoren en huizen,

1972 tot en met 1976; elektromonteur in de kastenbouw bij Alewijnse Elektrotechniek in Nijmegen. Mijn taken waren, kasten installeren voor besturingen, licht en kracht installaties van kantoren, fabrieken en schepen.

1970 tot en met 1972; elektromonteur op Scheepswerf Gelria in Nijmegen. Mijn taken waren onderhoud en nieuwbouw aan licht en kracht installaties op de scheepswerf en op de schepen.

Lees meer

Opleiding

Opleidingen

September 1985 tot en met juni 1988; MBO SD opleiding SOSA Utrecht. Waarbij het agogisch werk, kennis van de sociale kaart en het professioneel handelen belangrijk waren. De doelgroepen waren, ouderen, zieken en jongeren. Het onderwerp van de scriptie was, hoe kan je helpende teams in de thuiszorg professionaliseren. Diploma behaald.

September 1983 tot en met juni 1985; opleiding Zieken Verzorging in Utrecht, Geen diploma behaald..

September1982 to en met juni 1983; theoretische schakel opleiding BVB 1 in Nijmegen. Vakken Nederlands, Engels, Natuurkunde en Scheikunde op MAVO niveau. Diploma behaald.

September 1977 tot en met juni 1979; VEV installatie technicus in Nijmegen, bedrijfselektronica. Certificaat behaald.

September 1973 tot en met 1975 ; VEV installatie technicus in Nijmegen,voorschriften, licht en kracht installaties op MBO niveau. Diploma behaald.

September1972 tot en metjuni 1973; VEV eerste monteur sterkstroom in Nijmegen, Licht, kracht en stuurstroom installaties. Diploma behaald.

September1970 tot en met juni 1972; VEV tweede monteur sterkstroom in Nijmegen, Licht, kracht en stuurstroom installaties. Diploma behaald.

Augustus 1966 tot en met juni 1970; LTS elektrotechniek, theorie en praktijk op LBO niveau Diploma behaald.

Cursussen

Oktober 2013; herhalingscursus BHV. Certificaat behaald.

April 2012; How 2 Talk 2 Kids, onderwerp was, op welke manieren kan je communiceren met kinderen. Certificaat behaald.

Mei 2012; pedagogisch kader, onderwerpen waren, wat zijn de mogelijkheden binnen de kinderopvang gezien de huidige ontwikkelingen. Certificaat behaald.

Augustus 2010; werkbegeleider SPW 3 / SPW.4. Onderwerp was, hoe begeleid je BBL en BOL leerlingen in de praktijk. Certificaat behaald.

Januari 1997; de-escalatie agressiecursus Certificaat behaald.

Juli 1995; verschillende cursussen met betrekking tot het uitvoeren en toetsen van socialen wetten. Certificaten behaald.

Augustus 1988; een aantal korte management cursussen. Certificaten behaald..

September 1980; ROVC Pneumatische en Hydraulische installaties. .Certificaat behaald.

Opleiding

Opleidingen

September 1985 tot en met juni 1988; MBO SD opleiding SOSA Utrecht. Waarbij het agogisch werk, kennis van de sociale kaart en het professioneel handelen belangrijk waren. De doelgroepen waren, ouderen, zieken en jongeren. Het onderwerp van de scriptie was, hoe kan je helpende teams in de thuiszorg professionaliseren. Diploma behaald.

September 1983 tot en met juni 1985; opleiding Zieken Verzorging in Utrecht, Geen diploma behaald..

September1982 to en met juni 1983; theoretische schakel opleiding BVB 1 in Nijmegen. Vakken Nederlands, Engels, Natuurkunde en Scheikunde op MAVO niveau. Diploma behaald.

September 1977 tot en met juni 1979; VEV installatie technicus in Nijmegen, bedrijfselektronica. Certificaat behaald.

September 1973 tot en met 1975 ; VEV installatie technicus in Nijmegen,voorschriften, licht en kracht installaties op MBO niveau. Diploma behaald.

September1972 tot en metjuni 1973; VEV eerste monteur sterkstroom in Nijmegen, Licht, kracht en stuurstroom installaties. Diploma behaald.

September1970 tot en met juni 1972; VEV tweede monteur sterkstroom in Nijmegen, Licht, kracht en stuurstroom installaties. Diploma behaald.

Augustus 1966 tot en met juni 1970; LTS elektrotechniek, theorie en praktijk op LBO niveau Diploma behaald.

Cursussen

Oktober 2013; herhalingscursus BHV. Certificaat behaald.

April 2012; How 2 Talk 2 Kids, onderwerp was, op welke manieren kan je communiceren met kinderen. Certificaat behaald.

Mei 2012; pedagogisch kader, onderwerpen waren, wat zijn de mogelijkheden binnen de kinderopvang gezien de huidige ontwikkelingen. Certificaat behaald.

Augustus 2010; werkbegeleider SPW 3 / SPW.4. Onderwerp was, hoe begeleid je BBL en BOL leerlingen in de praktijk. Certificaat behaald.

Januari 1997; de-escalatie agressiecursus Certificaat behaald.

Juli 1995; verschillende cursussen met betrekking tot het uitvoeren en toetsen van socialen wetten. Certificaten behaald.

Augustus 1988; een aantal korte management cursussen. Certificaten behaald..

September 1980; ROVC Pneumatische en Hydraulische installaties. .Certificaat behaald.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  AM - Brommer en scooter

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Goed), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Duits (Matig), Engels (Matig)

Hobby's & interesses

Kunst, geschiedenis en cultuur heeft mijn belangstelling en daarom bezoek ik graag evenementen, concerten en musea. Verder wandel ik graag in steden en landelijke gebieden.

Hobby's & interesses

Kunst, geschiedenis en cultuur heeft mijn belangstelling en daarom bezoek ik graag evenementen, concerten en musea. Verder wandel ik graag in steden en landelijke gebieden.

Eigenschappen

Ik ben een spontane, enthousiaste en flexibele medewerker met ruime levenservaring en een brede werkervaring.

Eigenschappen

Ik ben een spontane, enthousiaste en flexibele medewerker met ruime levenservaring en een brede werkervaring.

Mijn actuele situatie

 • Sector: Algemeen
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Hans Gouw te bekijken

Mijn documenten