• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik Wie ben ik: Ik ben Marcel van der Staaij, 52 jaar, leergierig, wil alles begrijpen en ben pragmatisch ingesteld. Ik ben zelfstandig, durf en kan mijn mening…

Persoonlijk

Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik

Wie ben ik:

Ik ben Marcel van der Staaij, 52 jaar, leergierig, wil alles begrijpen en ben pragmatisch ingesteld. Ik ben zelfstandig, durf en kan mijn mening onderbouwen. Ik kan goed leiding geven maar heb niet de behoefte om een groep te leiden om het leiden. Ik fungeer graag als sparringpartner. Ik wil graag nuttig werk verrichten. Ik ben intelligent.

Wat kan ik:

Ik kan mij snel nieuwe werkprocessen eigen maken en doorgronden. Ik kan snel nieuwe kennis vergaren en begrijpen. Vandaar ook de laatste opleiding tot DPO, toelatingseis hiervoor was WO diploma of denkniveau, ik ben dus opgeleid Privacy Officer. Ik kan gegevensstromen in beeld brengen om zo duidelijk te maken of processen verbeterd kunnen of moeten worden. Ik kan binnen P&O zorgen voor een juiste dossieropbouw(AVG proof), juiste administratie en bewaartermijnen. Ik kan zorgen voor bewustwording aangaande de privacy. Ik kan contracten, verwerkersovereenkomsten, personeelshandboek en Algemene Voorwaarden beoordelen en corrigeren, ook in het Engels. Ik kan processen beschrijven, belangrijk voor het bedrijf om inzichtelijk te hebben en een noodzaak vanuit de AVG om te kunnen aantonen dat je voldoet aan de AVG.
Ik heb 16 jaar als manager of projectleider/uitvoerder gewerkt in de krantensector. Heb geen managementopleiding maar wel diverse leidinggevende cursussen gevolgd. Vanuit die rollen veel ervaring met aansturing van mensen, coachende en slecht nieuws gesprekken. Ook het waarde toekennen aan cijfers en rapportages lezen, begrijpen en omzetten in activiteiten beheers ik. Ik heb ook gewerkt met de software van PTV om de distributie vanaf de drukkerij naar de depots en vanaf de depots naar de buitengebieden te herstructureren. Ook verandertrajecten begeleid. Daarnaast ervaring bij de laad- en losprocessen en het omgaan met de chauffeurs.

Wat wil ik:

Ik wil weer aan de slag! Wil graag zoveel mogelijk mijn kwaliteiten benutten maar als dat maar deels kan dan zij het zo. Dus een P&O afdeling ondersteunen, de Privacy Officer assisteren. Ook werkzaamheden m.b.t. het aansturen van teams, chauffeurs zijn (snel) passende mogelijkheden.
Als er aan de hand van mijn gegevens aan andere passende functies gedacht wordt dan sta ik daar direct voor open.

Lees meer

DISC test

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert
Studdy

Rapport
Professionele DISC Persoonlijkheidstest

Studdy
Naam Datum
Marcel van der Staaij 27-04-2019

Inhoudsopgave | 2

Studdy

Overzicht

 • Inleiding 3
 • Disc Web Gedragstijlen 4
 • Toelichting web 5
 • Disc Tabel eigenschappen 6
 • Toelichting tabel 7

Inleiding | 3

Studdy

Waar staat DISC voor?

DISC maakt het mogelijk om menselijke gedragspatronen in kaart te brengen. In objectieve en niet oordelende termen wordt beschreven aan welke gedragsstijl jij de voorkeur geeft.

Om het rapport goed te lezen kijk je naar de vier afzonderlijke scores en de samenhang daartussen. Niemand is 1 kleur. Het geheel wordt bepaald door de mix van de 4 scores. Je stelt eerst vast welke kleuren bovengemiddeld zijn en welke ondergemiddeld (hoog en laag).

Dominant De “D” staat voor Dominantie. Het gaat hier om de manier waarop jij omgaat met problemen en uitdagingen.
Invloed De “I” staat voor Invloed. De manier waarop je invloed op anderen uitoefent.
Stabiliteit De “S” staat voor Stabiliteit. De manier waarop je reageert op veranderingen en tempowisselingen.
Conformiteit De “C’ staat voor Conformiteit. De manier waarop je reageert op regels en procedures die gemaakt zijn door anderen.

DISC Web gedragsstijlen | 4

Studdy

Jouw diagram

Op 27-04-2019 heeft Marcel van der Staaij de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaand diagram gegenereerd. Dit diagram geeft een professioneel beeld van de persoonlijkheidskenmerken van Marcel van der Staaij. Het webdiagram is verdeeld in 4 quadranten. Aan de hand van de vulling van de quadranten kun je aflezen welke gedragsstijlen meer of minder bij je passen.

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert

DISC Web Gedragstijlen
van Marcel van der Staaij gegenereerd op 27-04-2019

Toelichting web | 5

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat betekent dit?

Stel op basis van jouw score in bovenstaand DISC webdiagram jouw gedragstijl vast. Dat doe je door de kleurvulling van de quadranten uit het gegenereerde diagram te vergelijken met onderstaande toelichting.

Jouw rode score

 • Je lost nieuwe problemen op een weloverwogen en georganiseerde manier op.
 • Je denkt over nieuwe problemen goed na voordat je handelt.

Jouw gele score

 • Nieuwe mensen ontmoet je het liefst niet te onverwachts. Je benadert ze rustig en gereserveerd.
 • Je hebt je emoties onder controle en gaat stap voor stap nieuwe relaties aan.

Jouw groene score

 • Je komt goed tot je recht in een flexibele, dynamische en ongestructureerde werkomgeving.
 • Je wil je mening vrij kunnen uiten en snel van werkzaamheden veranderen.

Jouw blauwe score

 • Je houdt je aan afspraken, regels, procedures en protocollen.
 • Kwaliteit en kwaliteitscontrole vind je van het grootste belang.
 • Je bent rustig en uit niet snel je emoties.

DISC Tabel eigenschappen | 6

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat past er bij jou?

Op 27-04-2019 heeft Marcel van der Staaij de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaande tabel gegenereerd. In deze tabel vindt je de eigenschappen die op basis van jouw test het meest bij je passen.

Dit zijn je primaire DISC-eigenschappen:

Aarzelend
Logisch
Actief
Ruimdenkend
 • Ambitieus
 • Wilskrachtig
 • Competitief
 • Gedecideerd
 • Ondernemend
 • Behoedzaam
 • Cooperatief
 • Aarzelend
 • Meegaand
 • Vreedzaam
 • Charismatisch
 • Overredend
 • Zelfverzekerd
 • Optimistisch
 • Snel van vertrouwen
 • Bedachtzaam
 • Feitelijk
 • Berekenend
 • Logisch
 • Nuchter
 • Reactief
 • Geneigd te hechten
 • Consistent
 • Kalm
 • Stabiel
 • Veranderlijk
 • Actief
 • Rusteloos
 • Deadline bewust
 • Flexibel
 • Behoedzaam
 • Systematisch
 • Ruimdenkend
 • Objectief
 • Diplomatiek
 • Standvastig
 • Onafhankelijk
 • Onverzettelijk
 • Autonoom
 • Onbuigzaam

DISC Tabel Persoonlijke eigenschappen
van Marcel van der Staaij gegenereerd op 27-04-2019

Toelichting tabel | 7

Studdy
Je DISC Web diagram
Je DISC kern eigenschappen
Aarzelend
Logisch
Actief
Ruimdenkend

Wat betekent dit?

Onderstaand vind je een uitgebreide toelichting op de tabelscore die je hebt gegenereerd op de DISC Persoonlijkheidstest. De tabel geeft aan de hand van de ingekleurde vlakken duidelijk aan welke eigenschappen het best bij je passen.

Aarzelend Je bent het type dat anderen soms adviezen geeft. Je vindt het vervelend om knopen door te hakken. Je aarzelt soms omdat de dingen altijd meerdere opties hebben en weegt die af voor de beste keuze. Je treedt niet graag op de voorgrond en schikt je liever naar anderen of je omgeving.
Logisch Ten bent altijd op je hoede en gaat doordacht en berekenend te werk. Je kijkt rationeel naar zaken en weet anderen te bereiken maar aarzelt geregeld om te beslissen. Je weet goed je emoties te onderdrukken. De kwaliteit van je werk heb je hoog in het vaandel.
Actief Je bent een actief persoon. Veranderen is voor jou geen probleem zolang ze maar verantwoord worden doorgevoerd. Liefst op een manier dat iedereen daar vrede mee heeft. Afwisseling in het werk vind je prettig. Altijd dezelfde routines is niks. Als je het nodig vindt laat je op een nette manier van je horen.
Ruimdenkend Je komt rustig en soms wat afstandelijk over. Je bent een onderzoekend persoon. Je bent altijd op zoek naar de waarheid door objectief en ruimdenkend te zijn. Je verzamelt graag informatie en test alles goed uit.
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

2010-2015 Koninklijke Wegener Media/KDN ZO
Rayonmanager, verantwoordelijk voor de dagelijkse verspreiding van 20.000 kranten, aanname en aansturing van depothouders. Budget en kwaliteitscijfers gestuurd handelen. Vanaf oktober 2013 verantwoordelijk voor de herindeling buitengebieden van De Stentor en De Tubantia en begeleiding van 10 rayonmanagers hiermee ruim €600.000 bespaard. Beoordelen huurovereenkomsten en contracten hierdoor wekelijks €2000 bespaard
1998-2010 TMG NV Telegraaf Media Groep
Rayonmanager, vaak ook een 2e rayon voor een langere periode. Directe aansturing/advisering van 40 tot 80 mensen, verantwoordelijk voor 250 tot 500 bezorgers, kostenbewuste aansturing met behoud van kwaliteit. Slechtnieuwsgesprekken, verandertrajecten.
1992-1998 TMG NV Telegraaf Media Groep
Bijkantoorhouder
1990-1992 BVG, Bedrijfsvereniging Voor Gezondheid en maatschappelijk belang
Administratief medewerker voor een project, na een jaar verantwoordelijk voor de inkomensbepaling van alle vrijwillig verzekerden in het buitenland voor de sectoren Onderwijs en Gezondheidszorg.
1981-1989 TMG NV
Bezorger fietswijk, later reserve LV-rijder, reserve uitdeler, invaller bijkantoorhouder

Werkervaring

2010-2015 Koninklijke Wegener Media/KDN ZO
Rayonmanager, verantwoordelijk voor de dagelijkse verspreiding van 20.000 kranten, aanname en aansturing van depothouders. Budget en kwaliteitscijfers gestuurd handelen. Vanaf oktober 2013 verantwoordelijk voor de herindeling buitengebieden van De Stentor en De Tubantia en begeleiding van 10 rayonmanagers hiermee ruim €600.000 bespaard. Beoordelen huurovereenkomsten en contracten hierdoor wekelijks €2000 bespaard
1998-2010 TMG NV Telegraaf Media Groep
Rayonmanager, vaak ook een 2e rayon voor een langere periode. Directe aansturing/advisering van 40 tot 80 mensen, verantwoordelijk voor 250 tot 500 bezorgers, kostenbewuste aansturing met behoud van kwaliteit. Slechtnieuwsgesprekken, verandertrajecten.
1992-1998 TMG NV Telegraaf Media Groep
Bijkantoorhouder
1990-1992 BVG, Bedrijfsvereniging Voor Gezondheid en maatschappelijk belang
Administratief medewerker voor een project, na een jaar verantwoordelijk voor de inkomensbepaling van alle vrijwillig verzekerden in het buitenland voor de sectoren Onderwijs en Gezondheidszorg.
1981-1989 TMG NV
Bezorger fietswijk, later reserve LV-rijder, reserve uitdeler, invaller bijkantoorhouder

Lees meer

Opleiding

DPO Data Protection Officer, via The Privacy Factory

Opleiding

DPO Data Protection Officer, via The Privacy Factory

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, G - Land- en bosbouwvoertuig

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig), Engels (Matig)

Hobby's & interesses

koken

Hobby's & interesses

koken

Eigenschappen

Onderzoekende, kritische vragen stellende persoonlijkheid gericht op oplossingen. Sterk analytisch vermogen en zeer sterk in begrijpend lezen(ook in vergelijk met w.o.). Gericht op het bereiken van de doelstellingen welke bij de functie horen.

Eigenschappen

Onderzoekende, kritische vragen stellende persoonlijkheid gericht op oplossingen. Sterk analytisch vermogen en zeer sterk in begrijpend lezen(ook in vergelijk met w.o.). Gericht op het bereiken van de doelstellingen welke bij de functie horen.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Sector: Algemeen
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Transport & Logistiek
 • Dienstverband: Vast
 • Salaris: 3.500 - 5.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Marcel van der Staaij te bekijken