• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Een nieuwe baan op het HR vakgebied in een boeiende en dynamische organisatie.

Persoonlijk

Een nieuwe baan op het HR vakgebied in een boeiende en dynamische organisatie.

Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

Werkervaring

werkgever Zorggroep Ena Voorthuizen
periode 1-6-2015 tot 1-10-2015 (twee dagen per week)
functie Procesbegeleider Reorganisatie
werkzaamheden Het reorganisatieproces begeleiden:
- adviseur voor bestuurder en management;
- reorganisatieplan en bijbehorende planning opstellen;
- implementatie reorganisatie: plaatsing, herplaatsing en zo nodig outplacement personeel;
- organisatieveranderingsplan voor de langere termijn opstellen;
- adviseur van de bestuurder inzake het overleg met de OR en GO.

werkgever Stichting Pleyade Arnhem
periode 1-10-2007 tot 1-1-2015
functie Manager Personeel & Organisatie
werkzaamheden Ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het P&O en vrijwilligersbeleid:
- leidinggevende van de afdeling (12 fte);
- verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van P&O, vrijwilligers en het kwaliteitsbeleid;
- op P&O gebied verantwoordelijk voor de implementatie van verandertrajecten binnen Pleyade;
- verantwoordelijk voor de digitalisering van P&O processen (o.a. verzuim, selfservice);
- vertrouwenspersoon en afhandeling klachten medewerkers;
- adviseur van de bestuurder en het management;
- adviseur van de bestuurder inzake het overleg met de OR en GO;
- bestuurslid (AB en DB) van de regionale Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn.

werkgever Gemeente Nijmegen, Concernstaf P&O
periode 1-2-2007 tot 1-10-2007
functie Strategisch HRM adviseur
werkzaamheden Ontwikkeling en implementatie strategisch P&O-beleid:
- ontwikkeling en implementatie van P&O-beleid en personeelsinstrumenten (o.a.
arbeidsmarktcommunicatie, beoordelen en belonen);
- evaluatie P&O, Communicatie en de medezeggenschap;
- planning en control i.r.t. P&O.

werkgever Gemeente Zutphen, Concernstaf
periode 1-9-2001 tot 1-2-2007
functie Beleidscoördinator P&O
werkzaamheden Coördinatie en ontwikkeling P&O-beleid:
- coördinatie en projectleiderschap diverse P&O-projecten
(o.a. functiewaardering, gemeentelijke herindeling, organisatie-
ontwikkeling);
- functioneel leidinggevende P&O-consultancy;
- ontwikkeling en implementatie van P&O-beleid en personeelsinstrumenten;
- advisering/ondersteuning lijnmanagement;
- secretaris Centraal Management Team;
- adviseur van de bestuurder inzake het overleg met de OR.

werkgever Gemeente Eindhoven, dienst WZI/dienst MO
periode 1-1-2000 tot 1-9-2001
functie Projectleider P&O
werkzaamheden Ontwikkeling en implementatie personeelsbeleid:
- opstellen beleidsnotities en ontwikkelen/optimaliseren van personeelsinstrumenten;
- ontwikkeling en implementatie van competentiemanagement;
- advisering/ondersteuning lijnmanagement bij de realisatie van kwaliteitsverbeteringen (middels INK-
model);
- opstellen en implementeren Verbeterplan afdeling P&O;
- waarnemend hoofd P&O.

werkgever Gemeente Eindhoven, dienst WZI
periode 16-3-1998 tot 1-1-2000
functie Projectleider/Sectorhoofd Werk & Inkomen
werkzaamheden Voorbereiding reorganisatie/Leidinggevende van de sector:
- opstellen Integraal Verbeterplan;
- coördinatie, planning en voortgangsbewaking reorganisatieproces;
- leidinggevende van zeven unitleiders en drie stafmedewerkers;
- implementatie van de reorganisatie binnen de sector W&I;
- realiseren van een efficiënte en effectieve uitvoeringsorganisatie;
- MT-lid en voorzitter/lid van (interne) werk- en stuurgroepen

werkgever Ministerie van SZW, directie Bijstandszaken
periode 1-7-1997 tot 16-3-1998
functie Coördinerend beleidsmedewerker
werkzaamheden Beleidsadvisering bewindslieden en coördinatie op het gebied van:
- een doelmatige uitvoering van de Algemene bijstandswet;
- implementatie van een nieuwe werkwijze binnen de directie;
- verbetering van de ondersteuning t.b.v. gemeenten (o.a.Helpdesk);
- plaatsvervangend afdelingshoofd.

werkgever Gemeente Maastricht, dienst SoZaWe
periode 1-1-1993 tot 1-7-1997
functie Beleidsmedewerker/Directiesecretaris
werkzaamheden Advisering directie en MT op het gebied van:
- beleid inzake Welzijn en Sociale Zekerheid;
- secretaris adviescommissies mondiaal beleid en emancipatiebeleid;
- projectleider diverse projecten (o.a. Abw en SWI);
- ontwikkeling prestatiebegroting en invoering contractmanagement;
- organisatieontwikkeling dienst SoZaWe;
- ambtelijk secretaris van diverse adviescommissies;
- leidinggevende van het directiesecretariaat;
- deelname MT-vergaderingen.

werkgever Ministerie van WVC, Hoofdinspectie Gezondheidsbescherming
periode 1-10-1991 tot 1-1-1993
functie Projectmedewerker
werkzaamheden Bedrijfskinderopvang opzetten:
- beleidsadvisering inzake bedrijfskinderopvang;
- opzetten en evalueren van de bedrijfskinderopvang;
- secretaris werkgroep kinderopvang.

Werkervaring

Werkervaring

werkgever Zorggroep Ena Voorthuizen
periode 1-6-2015 tot 1-10-2015 (twee dagen per week)
functie Procesbegeleider Reorganisatie
werkzaamheden Het reorganisatieproces begeleiden:
- adviseur voor bestuurder en management;
- reorganisatieplan en bijbehorende planning opstellen;
- implementatie reorganisatie: plaatsing, herplaatsing en zo nodig outplacement personeel;
- organisatieveranderingsplan voor de langere termijn opstellen;
- adviseur van de bestuurder inzake het overleg met de OR en GO.

werkgever Stichting Pleyade Arnhem
periode 1-10-2007 tot 1-1-2015
functie Manager Personeel & Organisatie
werkzaamheden Ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het P&O en vrijwilligersbeleid:
- leidinggevende van de afdeling (12 fte);
- verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van P&O, vrijwilligers en het kwaliteitsbeleid;
- op P&O gebied verantwoordelijk voor de implementatie van verandertrajecten binnen Pleyade;
- verantwoordelijk voor de digitalisering van P&O processen (o.a. verzuim, selfservice);
- vertrouwenspersoon en afhandeling klachten medewerkers;
- adviseur van de bestuurder en het management;
- adviseur van de bestuurder inzake het overleg met de OR en GO;
- bestuurslid (AB en DB) van de regionale Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn.

werkgever Gemeente Nijmegen, Concernstaf P&O
periode 1-2-2007 tot 1-10-2007
functie Strategisch HRM adviseur
werkzaamheden Ontwikkeling en implementatie strategisch P&O-beleid:
- ontwikkeling en implementatie van P&O-beleid en personeelsinstrumenten (o.a.
arbeidsmarktcommunicatie, beoordelen en belonen);
- evaluatie P&O, Communicatie en de medezeggenschap;
- planning en control i.r.t. P&O.

werkgever Gemeente Zutphen, Concernstaf
periode 1-9-2001 tot 1-2-2007
functie Beleidscoördinator P&O
werkzaamheden Coördinatie en ontwikkeling P&O-beleid:
- coördinatie en projectleiderschap diverse P&O-projecten
(o.a. functiewaardering, gemeentelijke herindeling, organisatie-
ontwikkeling);
- functioneel leidinggevende P&O-consultancy;
- ontwikkeling en implementatie van P&O-beleid en personeelsinstrumenten;
- advisering/ondersteuning lijnmanagement;
- secretaris Centraal Management Team;
- adviseur van de bestuurder inzake het overleg met de OR.

werkgever Gemeente Eindhoven, dienst WZI/dienst MO
periode 1-1-2000 tot 1-9-2001
functie Projectleider P&O
werkzaamheden Ontwikkeling en implementatie personeelsbeleid:
- opstellen beleidsnotities en ontwikkelen/optimaliseren van personeelsinstrumenten;
- ontwikkeling en implementatie van competentiemanagement;
- advisering/ondersteuning lijnmanagement bij de realisatie van kwaliteitsverbeteringen (middels INK-
model);
- opstellen en implementeren Verbeterplan afdeling P&O;
- waarnemend hoofd P&O.

werkgever Gemeente Eindhoven, dienst WZI
periode 16-3-1998 tot 1-1-2000
functie Projectleider/Sectorhoofd Werk & Inkomen
werkzaamheden Voorbereiding reorganisatie/Leidinggevende van de sector:
- opstellen Integraal Verbeterplan;
- coördinatie, planning en voortgangsbewaking reorganisatieproces;
- leidinggevende van zeven unitleiders en drie stafmedewerkers;
- implementatie van de reorganisatie binnen de sector W&I;
- realiseren van een efficiënte en effectieve uitvoeringsorganisatie;
- MT-lid en voorzitter/lid van (interne) werk- en stuurgroepen

werkgever Ministerie van SZW, directie Bijstandszaken
periode 1-7-1997 tot 16-3-1998
functie Coördinerend beleidsmedewerker
werkzaamheden Beleidsadvisering bewindslieden en coördinatie op het gebied van:
- een doelmatige uitvoering van de Algemene bijstandswet;
- implementatie van een nieuwe werkwijze binnen de directie;
- verbetering van de ondersteuning t.b.v. gemeenten (o.a.Helpdesk);
- plaatsvervangend afdelingshoofd.

werkgever Gemeente Maastricht, dienst SoZaWe
periode 1-1-1993 tot 1-7-1997
functie Beleidsmedewerker/Directiesecretaris
werkzaamheden Advisering directie en MT op het gebied van:
- beleid inzake Welzijn en Sociale Zekerheid;
- secretaris adviescommissies mondiaal beleid en emancipatiebeleid;
- projectleider diverse projecten (o.a. Abw en SWI);
- ontwikkeling prestatiebegroting en invoering contractmanagement;
- organisatieontwikkeling dienst SoZaWe;
- ambtelijk secretaris van diverse adviescommissies;
- leidinggevende van het directiesecretariaat;
- deelname MT-vergaderingen.

werkgever Ministerie van WVC, Hoofdinspectie Gezondheidsbescherming
periode 1-10-1991 tot 1-1-1993
functie Projectmedewerker
werkzaamheden Bedrijfskinderopvang opzetten:
- beleidsadvisering inzake bedrijfskinderopvang;
- opzetten en evalueren van de bedrijfskinderopvang;
- secretaris werkgroep kinderopvang.

Lees meer

Opleiding

Gevolgde opleidingen

vooropleiding Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), 1974-1981
vervolgstudie Kandidaatsexamen Politicologie, KUN, 1981-1986
afstudeerrichting Doctoraalexamen Sociale Wetenschappen, KUN, 1986-1989
opleiding Postdoctoraal, “Development Studies”, KUN, 1991-1993
cursus Financiën voor niet-financiële managers, BA, 1996
cursus Management en Control, BA, 1996
avondopleiding Hoger Personeelsmanagement, ISBW, 2000-2002
training Gespreksvaardigheden leidinggevenden, Incompany, 2003
training Verandermanagement, Schouten en Nelissen, 2006
opleiding HR Strateeg, Academie voor Management, 2008
training Innovatiemanagement in de zorg, HAN, 2011
workshop Strategische personeelsplanning, OU i.s.m. Salus Gelria, 2011
training MD programma van het Beleidsteam, 2011/2012
opleiding Mediation, gecertificeerd in juni 2015.

Opleiding

Gevolgde opleidingen

vooropleiding Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), 1974-1981
vervolgstudie Kandidaatsexamen Politicologie, KUN, 1981-1986
afstudeerrichting Doctoraalexamen Sociale Wetenschappen, KUN, 1986-1989
opleiding Postdoctoraal, “Development Studies”, KUN, 1991-1993
cursus Financiën voor niet-financiële managers, BA, 1996
cursus Management en Control, BA, 1996
avondopleiding Hoger Personeelsmanagement, ISBW, 2000-2002
training Gespreksvaardigheden leidinggevenden, Incompany, 2003
training Verandermanagement, Schouten en Nelissen, 2006
opleiding HR Strateeg, Academie voor Management, 2008
training Innovatiemanagement in de zorg, HAN, 2011
workshop Strategische personeelsplanning, OU i.s.m. Salus Gelria, 2011
training MD programma van het Beleidsteam, 2011/2012
opleiding Mediation, gecertificeerd in juni 2015.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Duits (Matig), Engels (Matig)

Hobby's & interesses

Nevenactiviteiten

bedrijf Catvise, Gedragstherapie voor de kat;
periode Sinds 1-4-2014 staat Catvise ingeschreven bij de KvK;
Sinds 1-4-2015 aangesloten bij Tinley, dé specialist in diergedrag;
functie Gedragstherapeut;
werkzaamheden Gedragsadvies en therapie voor de kat en voorlichting over kattengedrag:
- gedragstherapie bij probleemgedrag van de kat;
- vrijwilligerswerk voor een tweetal asielen (Ede en Arnhem);
- opleiding gedragstherapie bij de Tinley Academie (februari 2015 afgerond);
- opleiding Honden- en Kattenbesluit (2012 afgerond).

Hobby's & interesses

Nevenactiviteiten

bedrijf Catvise, Gedragstherapie voor de kat;
periode Sinds 1-4-2014 staat Catvise ingeschreven bij de KvK;
Sinds 1-4-2015 aangesloten bij Tinley, dé specialist in diergedrag;
functie Gedragstherapeut;
werkzaamheden Gedragsadvies en therapie voor de kat en voorlichting over kattengedrag:
- gedragstherapie bij probleemgedrag van de kat;
- vrijwilligerswerk voor een tweetal asielen (Ede en Arnhem);
- opleiding gedragstherapie bij de Tinley Academie (februari 2015 afgerond);
- opleiding Honden- en Kattenbesluit (2012 afgerond).

Lees meer

Eigenschappen

Resultaatgericht, doelgericht, scherp analytisch vermogen, veranderkracht en humor.

Eigenschappen

Resultaatgericht, doelgericht, scherp analytisch vermogen, veranderkracht en humor.

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 2 maanden

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Anneke van den Burg te bekijken