• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

Atradius Collections 1996 – 06/2015
Senior Client Relations Rep. / Service Delivery Manager 2008 - 06/2015
Channel Partners / Outsourced Credit Management

• ontwikkelen, implementeren, coördineren en begeleiden van interne en externe (credit management) projecten
• technische/operationele interface tussen klant en incasso-operaties buitenland
• adviseren van klanten mbt internationaal crediteurenrecht en incasso
• het onderhouden van klantencontacten zowel in persoon als telefonisch, teneinde de commerciële relatie met deze te bestendigen en/of uit te breiden
• productontwikkeling en implementatie
• interne consultancy/training

Global Relationship Manager Financial Institutions 2007 - 2008

• het relatiebeheer van een internationale klantenportefeuille van financiële instellingen (banken, factormaatschappijen, ..)

Supervisor Export Collections 2004 - 2006

• dagelijkse leiding en coördinatie van een export incassoteam
• adviseren van klanten mbt (inter)nationaal crediteurenrecht en incasso
• het onderhouden van klantencontacten zowel in persoon als telefonisch, teneinde de commerciële relatie met deze te bestendigen en/of uit te breiden

Team Manager Detachering (Fulltime) 2003 - 2004

• begeleiden, motiveren en beoordelen van een groep interim credit managers- en controllers (25-30 FTE).
• eindverantwoordelijkheid mbt de lopende interim opdrachten
• het onderhouden van klantencontacten zowel in persoon als telefonisch, teneinde de commerciële relatie met deze te bestendigen en/of uit te breiden
• ontwikkelen, implementeren, coördineren en begeleiden van interne en externe (credit management) projecten
• het beleggen van en deelnemen aan uiteenlopende overlegstructuren; werkgroepen, managementteamvergaderingen, vakdisciplineoverleg.

Credit Management Consultant / Team Manager Detachering 1996 - 2003

• begeleiden, motiveren en beoordelen van een groep interim credit managers- en controllers
(5-8 FTE).
• interim verantwoordelijkheid mbt het credit management en/of credit control voor verschillende ondernemingen in uiteenlopende branches (zie voor selectie van de opdrachten in bijlage)

Van Anken Knüppe Damstra advocaten & notarissen 1994 – 1996
Hoofd Afdeling Debiteuren / Faillissementsmedewerker

• centraliseren van het debiteurenbeheer van ca 40 “fee-earners” over twee locaties
• implementeren van een nieuwe creditmanagement-applicatie
• telefonische- en schriftelijke incasso
• ontwikkelen en implementeren van aanmaningsprocedure
• opstellen incassodagvaardingen

Wm. H. Müller & Co shipbrokers 1993
Credit Controller

• telefonische- en schriftelijke Incasso
• verantwoordelijk voor verschillende bedrijfsadministratieve taken

Heeneman Groep industriële handelsonderneming 1991 – 1992
Hoofd Afdeling Debiteuren
• dagelijkse leiding en coördinatie van een debiteurenafdeling (4 FTE)

RCM juridisch advies- en incassobureau 1989 – 1991
Manager Incasso 1991
Incassomedewerker 1989 – 1990

• verantwoordelijk voor het gehele buitengerechtelijke incassoproces
• telefonische incasso
• huisbezoeken

Gascoyne Removals (Australië) 1986 – 1987
Removals Coördinator

• kostprijscalculatie en transportplanning van particuliere verhuizingen

Bijlage - CV Detachering (selectie)

Faillsementsboedel (Stibbe advocaten) Campri Leisure Dynamics : Handelsonderneming in kleding (leisure wear)
Branche debiteuren: (groot)detail
Werkzaamheden:
• uitwinnen (internationale) debiteurenportefeuille t.b.v. faillissementsboedel
• (controle op) administratieve afwikkeling factorovereenkomst i.v.m. gesecureerde vordering
• analyseren en rapporteren aan curator t.b.v. strategiebepaling
• administratieve en correspondentieve ondersteuning bij de liquidatie van de Italiaanse en Spaanse agentschappen
• intermediair tussen boedel en doorstartende ondernemingFirma Bosman.: Handelsonderneming food/nonfood
Branche debiteuren: supermarktketens, shipchandlers, hulporganisaties, …
Werkzaamheden:
• volledige herstructurering creditmanagementproces;
- orderacceptatie
- incasso
- klachtenafwikkeling
- managementinfo
• polisbeheer tbv kredietverzekering (omzetten limieten NCM > Gerling Namur)
• telefonische- en schriftelijke incasso
• opleiden medewerker
• opstellen en begeleiden van accreditieven


Atos Origin: ICT
Branche debiteuren: telecom, overheid
Werkzaamheden:
• medewerking aan creditmanagementproject accountant (KPMG)
• telefonische- en schriftelijke incasso
• factuurmanagement
• klachtenafwikkeling
• opstellen van voortgangsrapportage en managmentinfo


GE Capital TIP Trailers: Verhuur, lease en verkoop trailers
Branche debiteuren: transport
Werkzaamheden:
• inrichten callcenter
• limietbeheer
• verkoopondersteuning t.b.v. orderacceptatie
• ontwikkelen en implementeren procedures
• bijdragen aan internationale werkgroep procesmanagement
• opstellen voortgangsrapportages en managementinfo
• initiëren en begeleiden van (buiten)gerechtelijke incassoprocedures
• telefonische- en schriftelijke incasso


Computer 2000 / Datatech: Hard- en softwareleverancier
Branche debiteuren: detail, resellers, groothandel
Werkzaamheden:
• telefonische- en schriftelijke incasso
• polisbeheer tbv kredietverzekering

Vestia Rotterdam: Woningbouwcorporatie
Branche debiteuren: particulier
Werkzaamheden:

• telefonische- en schriftelijke incasso
• initiëren en begeleiden van (buiten)gerechtelijke incassoprocedures
• houden van spreekuren en het afleggen van huisbezoeken
• administratieve afwikkeling in het kader van de individuele huursubsidie
• opstellen voortgangsrapportages en managementinfo
• kasbeheer
• bijwonen en deelnemen aan comparities van partijen en ontruimingen

KHD Deutz Nederland: Leverancier en service/onderhoud van (scheeps)motoren, turbines, …
Branche debiteuren: scheepvaart, tuinbouw, industrie.
Werkzaamheden:
• telefonische- en schriftelijke incasso
• ontwikkelen en implementeren van aanmaningsprocedure
• polisbeheer tbv kredietverzekering
• opstellen en begeleiden van accreditieven
• initiëren en begeleiden van (buiten)gerechtelijke incassoprocedures
• verkoopondersteuning in het orderacceptatieproces
• verzorgen van managementinfo
• credit audit (aan eind van opdracht)

Holland Software: Softwareleverancier
Branche debiteuren: assurantietussenpersonen
Werkzaamheden:
• telefonische- en schriftelijke incasso t.b.v. achterstand
• ontwikkeling en implementatie incasso- en klachtenafwikkelingsprocedure
• opleiden van medewerker
• evaluatie en adviesrapportage bij einde opdracht

Fourcroy Lenselink: Handelsonderneming in dranken
Branche debiteuren: detail, café- en restaurantwezen, …
Werkzaamheden:
• telefonische- en schriftelijke incasso
• verzorgen van voortgangsrapportage en managementinfo voor moedermij.

Werkervaring

Atradius Collections 1996 – 06/2015
Senior Client Relations Rep. / Service Delivery Manager 2008 - 06/2015
Channel Partners / Outsourced Credit Management

• ontwikkelen, implementeren, coördineren en begeleiden van interne en externe (credit management) projecten
• technische/operationele interface tussen klant en incasso-operaties buitenland
• adviseren van klanten mbt internationaal crediteurenrecht en incasso
• het onderhouden van klantencontacten zowel in persoon als telefonisch, teneinde de commerciële relatie met deze te bestendigen en/of uit te breiden
• productontwikkeling en implementatie
• interne consultancy/training

Global Relationship Manager Financial Institutions 2007 - 2008

• het relatiebeheer van een internationale klantenportefeuille van financiële instellingen (banken, factormaatschappijen, ..)

Supervisor Export Collections 2004 - 2006

• dagelijkse leiding en coördinatie van een export incassoteam
• adviseren van klanten mbt (inter)nationaal crediteurenrecht en incasso
• het onderhouden van klantencontacten zowel in persoon als telefonisch, teneinde de commerciële relatie met deze te bestendigen en/of uit te breiden

Team Manager Detachering (Fulltime) 2003 - 2004

• begeleiden, motiveren en beoordelen van een groep interim credit managers- en controllers (25-30 FTE).
• eindverantwoordelijkheid mbt de lopende interim opdrachten
• het onderhouden van klantencontacten zowel in persoon als telefonisch, teneinde de commerciële relatie met deze te bestendigen en/of uit te breiden
• ontwikkelen, implementeren, coördineren en begeleiden van interne en externe (credit management) projecten
• het beleggen van en deelnemen aan uiteenlopende overlegstructuren; werkgroepen, managementteamvergaderingen, vakdisciplineoverleg.

Credit Management Consultant / Team Manager Detachering 1996 - 2003

• begeleiden, motiveren en beoordelen van een groep interim credit managers- en controllers
(5-8 FTE).
• interim verantwoordelijkheid mbt het credit management en/of credit control voor verschillende ondernemingen in uiteenlopende branches (zie voor selectie van de opdrachten in bijlage)

Van Anken Knüppe Damstra advocaten & notarissen 1994 – 1996
Hoofd Afdeling Debiteuren / Faillissementsmedewerker

• centraliseren van het debiteurenbeheer van ca 40 “fee-earners” over twee locaties
• implementeren van een nieuwe creditmanagement-applicatie
• telefonische- en schriftelijke incasso
• ontwikkelen en implementeren van aanmaningsprocedure
• opstellen incassodagvaardingen

Wm. H. Müller & Co shipbrokers 1993
Credit Controller

• telefonische- en schriftelijke Incasso
• verantwoordelijk voor verschillende bedrijfsadministratieve taken

Heeneman Groep industriële handelsonderneming 1991 – 1992
Hoofd Afdeling Debiteuren
• dagelijkse leiding en coördinatie van een debiteurenafdeling (4 FTE)

RCM juridisch advies- en incassobureau 1989 – 1991
Manager Incasso 1991
Incassomedewerker 1989 – 1990

• verantwoordelijk voor het gehele buitengerechtelijke incassoproces
• telefonische incasso
• huisbezoeken

Gascoyne Removals (Australië) 1986 – 1987
Removals Coördinator

• kostprijscalculatie en transportplanning van particuliere verhuizingen

Bijlage - CV Detachering (selectie)

Faillsementsboedel (Stibbe advocaten) Campri Leisure Dynamics : Handelsonderneming in kleding (leisure wear)
Branche debiteuren: (groot)detail
Werkzaamheden:
• uitwinnen (internationale) debiteurenportefeuille t.b.v. faillissementsboedel
• (controle op) administratieve afwikkeling factorovereenkomst i.v.m. gesecureerde vordering
• analyseren en rapporteren aan curator t.b.v. strategiebepaling
• administratieve en correspondentieve ondersteuning bij de liquidatie van de Italiaanse en Spaanse agentschappen
• intermediair tussen boedel en doorstartende ondernemingFirma Bosman.: Handelsonderneming food/nonfood
Branche debiteuren: supermarktketens, shipchandlers, hulporganisaties, …
Werkzaamheden:
• volledige herstructurering creditmanagementproces;
- orderacceptatie
- incasso
- klachtenafwikkeling
- managementinfo
• polisbeheer tbv kredietverzekering (omzetten limieten NCM > Gerling Namur)
• telefonische- en schriftelijke incasso
• opleiden medewerker
• opstellen en begeleiden van accreditieven


Atos Origin: ICT
Branche debiteuren: telecom, overheid
Werkzaamheden:
• medewerking aan creditmanagementproject accountant (KPMG)
• telefonische- en schriftelijke incasso
• factuurmanagement
• klachtenafwikkeling
• opstellen van voortgangsrapportage en managmentinfo


GE Capital TIP Trailers: Verhuur, lease en verkoop trailers
Branche debiteuren: transport
Werkzaamheden:
• inrichten callcenter
• limietbeheer
• verkoopondersteuning t.b.v. orderacceptatie
• ontwikkelen en implementeren procedures
• bijdragen aan internationale werkgroep procesmanagement
• opstellen voortgangsrapportages en managementinfo
• initiëren en begeleiden van (buiten)gerechtelijke incassoprocedures
• telefonische- en schriftelijke incasso


Computer 2000 / Datatech: Hard- en softwareleverancier
Branche debiteuren: detail, resellers, groothandel
Werkzaamheden:
• telefonische- en schriftelijke incasso
• polisbeheer tbv kredietverzekering

Vestia Rotterdam: Woningbouwcorporatie
Branche debiteuren: particulier
Werkzaamheden:

• telefonische- en schriftelijke incasso
• initiëren en begeleiden van (buiten)gerechtelijke incassoprocedures
• houden van spreekuren en het afleggen van huisbezoeken
• administratieve afwikkeling in het kader van de individuele huursubsidie
• opstellen voortgangsrapportages en managementinfo
• kasbeheer
• bijwonen en deelnemen aan comparities van partijen en ontruimingen

KHD Deutz Nederland: Leverancier en service/onderhoud van (scheeps)motoren, turbines, …
Branche debiteuren: scheepvaart, tuinbouw, industrie.
Werkzaamheden:
• telefonische- en schriftelijke incasso
• ontwikkelen en implementeren van aanmaningsprocedure
• polisbeheer tbv kredietverzekering
• opstellen en begeleiden van accreditieven
• initiëren en begeleiden van (buiten)gerechtelijke incassoprocedures
• verkoopondersteuning in het orderacceptatieproces
• verzorgen van managementinfo
• credit audit (aan eind van opdracht)

Holland Software: Softwareleverancier
Branche debiteuren: assurantietussenpersonen
Werkzaamheden:
• telefonische- en schriftelijke incasso t.b.v. achterstand
• ontwikkeling en implementatie incasso- en klachtenafwikkelingsprocedure
• opleiden van medewerker
• evaluatie en adviesrapportage bij einde opdracht

Fourcroy Lenselink: Handelsonderneming in dranken
Branche debiteuren: detail, café- en restaurantwezen, …
Werkzaamheden:
• telefonische- en schriftelijke incasso
• verzorgen van voortgangsrapportage en managementinfo voor moedermij.

Lees meer

Opleiding

Opleiding
Hogeschool R.E.O. Docentenopleiding Maatschappijleer & Geschiedenis

Cursussen & Workshops
Verscheidene cursussen & workshops aangaande credit-, algemeen-,
accountmanagement, communicatie, bedrijfsadministratie, MS Office, ….

• Middle Management; 8-daags en follow-up
• Leidinggeven en Motiveren
• Account Management
• Communicatieve en Sociale vaardigheden
• Basel II principles
• MS-office applicaties
• Telefonisch Debiteurenbeheer
• Fundamental Credit Management

Overig:
Personal coaching door Kenneth Smit
Assessmentrapport door Hudson Assessment Centre (HBO+ werk- en denkniveau)

Opleiding

Opleiding
Hogeschool R.E.O. Docentenopleiding Maatschappijleer & Geschiedenis

Cursussen & Workshops
Verscheidene cursussen & workshops aangaande credit-, algemeen-,
accountmanagement, communicatie, bedrijfsadministratie, MS Office, ….

• Middle Management; 8-daags en follow-up
• Leidinggeven en Motiveren
• Account Management
• Communicatieve en Sociale vaardigheden
• Basel II principles
• MS-office applicaties
• Telefonisch Debiteurenbeheer
• Fundamental Credit Management

Overig:
Personal coaching door Kenneth Smit
Assessmentrapport door Hudson Assessment Centre (HBO+ werk- en denkniveau)

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

• Honkbal
• Joggen
• Koken en culinair genieten
• Reizen

Hobby's & interesses

• Honkbal
• Joggen
• Koken en culinair genieten
• Reizen

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Zakelijke Dienstverlening
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Marcel Benningshof te bekijken