• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Profiel en kenmerken. Vanaf 1991 ben ik werkzaam in de ICT en heb in de loop der jaren een degelijke kennis opgebouwd op het gebied van complexe en mission-critical (Windows) server-, netwerk-,…

Persoonlijk

Profiel en kenmerken.
Vanaf 1991 ben ik werkzaam in de ICT en heb in de loop der jaren een degelijke kennis opgebouwd op het gebied van complexe en mission-critical (Windows) server-, netwerk-, telecommunicatie-, telematica- en
satellietsystemen. Sinds 2005 ben ik onder andere als operations-, implementatie-, (technisch) projectmanager en adviseur
betrokken in projecten met als rode draad de ontwikkeling, beveiliging, migratie, implementatie, standaardisatie, landschap optimalisatie, ketenoptimalisatie, procesoptimalisatie, integratie, verhuizing of ontmanteling van bijvoorbeeld rekencentra, meldkamers, infrastructuren, kantoorautomatisering, telematica en IT systeemlandschappen.

“Kruip in de huid van de klant”.
Vanwege een prima balans tussen een brede commerciële ervaring en opgedane kennis, ervaring en leiderschap weet ik feilloos de vertaalslag te maken tussen de wens en behoeftes van de klant naar oplossingen en service. Ik ben gewend om simultaan te opereren in diverse lagen in organisaties. Als projectmanager functioneer ik prima
binnen een organisatie waarbij ik mijn helikopterview en servicegerichte instelling prima kan inzetten in complexe automatiserings-vraagstukken en oplossingen. Omdat ik constant op zoek ben naar nieuwe uitdagingen en aandachtsgebieden volg ik de hedendaagse ontwikkelingen op de voet. Tevens ben ik prima inzetbaar als operationeel manager, team
manager of implementatiemanager. Het aansturen, motiveren en coachen van (project)medewerkers doe ik vanuit een modern personeelsmanagement, waarbij ik dezelfde taal spreek en talent inzet voor het beter functioneren van de collega’s.

Sterke eigenschappen.
Commitment, kwaliteitsbewustzijn, verantwoordelijk, communicatief, helikopterview en servicegerichte instelling. Oplossingsgericht, onderzoekend, creatief, sterk analytisch en commercieel vermogen, goed georganiseerd, grondig, geduldig, loyaal en stressbestendig.

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

Periode: mei 2018 – heden
Werkgever: PeopleWare IT Service Provider (Schiphol-Rijk)
Functie: Service Manager
- Als Servicemanager heb ik onder andere de volgende taken: zorg dragen voor het waarborgen van de kwaliteit van de geleverde ICT diensten; aanspreekpunt voor klanten; onderhoud van alle klantcontacten op managementniveau;
afstemming met klanten op wensen, behoeften, doelstellingen en uitdagingen; starten van nieuwe klantrelaties; verbeteren bestaande klantrelaties; voorstellen van verbeteringen of nieuwe diensten bij klanten, opstellen en implementatie van SLA's; intermediair bij het afhandelen van escalaties.

Periode : februari 2006 – heden
Functie : (Technisch) Projectmanager, Consultant, Systeembeheerder, Netwerkbeheerder
Als zelfstandig ondernemer / freelancer actief namens mijn eigen bedrijf ONB Automatiseringsdiensten en netwerken.

Periode : september 2017 – heden
Functie : Operations Manager

Als Operations Manager verantwoordelijk voor het efficiënt en succesvol verloop van operationele zaken en processen, de vaststelling en het behalen van doelstellingen en resultaten, en de bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening. Bij dit IT/Telematica bedrijf ben ik belast met de dagelijkse organisatie van tientallen projecten, begeleid de projecten van a tot z en zorg voor communicatie, afstemming met leveranciers, medewerkers en klanten op een zo’n kosten-efficiënte manier.

Periode : februari 2016 – mei 2016
Functie : (Technisch) Projectmanager

Opererend vanuit de serviceorganisatie (PLUS Retail) ben ik een schakel tussen het bepaalde beleid en de toekomstvisie van de PLUS serviceorganisatie enerzijds en leveranciers en retailers (de PLUS winkels) anderzijds. We bouwen aan een nieuwe landelijke infrastructuur waarbij de nodige verbeterslagen gemaakt zullen gaan worden.
Daarnaast ben ik onderdeel van het 3de lijns supportteam voor de afdeling Infra en heb op roulerende basis te maken met de dagelijkse ITIL processen rond incidenten, changes en problems die opgepakt worden door de afdeling.

Periode : september 2015 – heden
Functie : Sales Representative
Voor Patchbox ben ik als handelsvertegenwoordiger exclusief verantwoordelijk voor de markt in de Benelux, en zorg ik voor ht verwerven en onderhouden van distributeurs, resellers en eindgebruikers. Mijn bedrijf ONB Automatiseringsdiensten en ntwerken werd in juli 2015 met overtuiging de eerste reseller van het unieke product Patchbox. Dit betreft onbetaalde en sporadische werkzaamheden.

Periode : april 2015 – juni 2015
Functie : Operations Process Manager
Als Operations Process Manager bij KPN Avanti Operations \ InHome - RGSD houd ik me bezig met review, restyle en update van procedures en werkinstructies, en het verbeteren van bestaande en aanvullen van ontbrekende procesbeschrijvingen van de diverse systemen binnen Motive Operations waaronder HDM SMP (Home Device Management - Service Management Platform) en Oracle database beheer.

Periode : december 2014 – maart 2015
Functie : (Technisch) Projectmanager
KPN
Projectmanager NetCo FO (Fixed Operations) \ N&SD (Network & Service Development) \ IDI (Integrated Delivery & Implementation)
Als projectmanager bij NetCo houd ik me bezig met het verbeteren van het management en de coördinatie van test- en acceptatieomgevingen. Deze omgevingen help ik beter in kaart te brengen, een klus welke ik uitvoer tezamen met quality managers, en innovatie en operations teams. Eenmaal helder in kaart moet er een decentrale environment planning op poten gezet worden, waarmee processen en ketens beter gestroomlijnd kunnen gaan worden. We onderzoeken of er een standaard formaat ontwikkeld kan worden waarmee alle teams kunnen werken maar ook moet helder worden welke keten gebruik maakt van welk domein en welke relaties en afhankelijkheden er bestaan. Daarnaast gaan we op zoek naar tooling
om omgevingsplaten automatisch te creëren en up-to-date te houden.

Periode : februari 2006 – heden
Functie : (Technisch) Projectmanager, Consultant, Systeembeheerder, Netwerkbeheerder
Als zelfstandig ondernemer / freelancer actief namens mijn eigen bedrijf ONB Automatiseringsdiensten en netwerken.

Periode : november 2011 – augustus 2014
Werkgever : Legian Consultancy en NetworkServices
Functie : (Technisch) Projectmanager, (technisch) projectleider, Business Single Point of Contact (BSPoC)
ABN AMRO
- In verband met de landelijke aanpassing van WAN verbindingen (transitie naar glasvezel) omvatten mijn
werkzaamheden onder andere het bezoeken van sites (sitesurveys), het verzorgen van planningen en maken van afspraken met diverse partijen, maken van tekeningen en uitvoeren van controles van de oplevering. ABN AMRO wisselde van provider (KPN naar Tele2), hierdoor moesten de gehele infrastructuur en verbindingen worden gemigreerd, waarbij gezien het karakter van de omgeving (high availability klantlocaties) hoge risico’s aanwezig waren.
Esprit Telecom
- Legian gaat namens Esprit Telecom en MTel bij klanten de migraties naar VoIP telefonie begeleiden en implementeren. De werkzaamheden omvatten het opleveren van inventarisaties (audits op het gebied van LAN , WAN en telcoprovider), de advisering, implementatie van de hardware en trainingen en ondersteuning van gebruikers.
Vestia
- Inventarisatie en reorganisatie van de computerruimtes van alle Vestia kantoren en testen IP telefonie in verband met een migratie naar een nieuwe VoIP omgeving. Hierbij was ook het thema de omzetting naar nieuwe telecomlijnen (koper naar koper en/of koper naar glasvezel) waarbij het datanetwerk werd gemigreerd naar een nieuwe provider.
ABN AMRO
- Business Single Point of Contact (BSPoC) ABN AMRO N.V. VoIP telefoniemigratieproject.
Grootschalig telefonie migratie project naar VoIP van alle nationale / regionale kantoren, inclusief voicelogging en ACD omgevingen. Het betreft +/- 25.000 telefoontoestellen met bijbehorende nummers.
Dit gebeurde gefaseerd met als keywords juistheid, tijdigheid en volledigheid :
fase 1 - migratie hoofdkantoren (10.000 fte), fase 2 - migratie landelijke kantoren (20-1200 fte per pand),
fase 3 - migratie bankkantoren, fase 4 - afbouw oude telefonie.
Taken en verantwoordelijkheden :
Managen inventarisatie door business, coördinatie binnen ABN AMRO, leveranciers aansturen (o.a. KPN/Getronics), eindgebruikers communicatie, ontwikkeling tooling en processen (structurele inrichting en afbouw), intakes op locatie, nazorg begeleiding, servicedesk.
Managen van de naleving van afspraken met infra / lijnproviders zodat de transitie naar VoIP goed verliep.
- Diverse werkzaamheden voor het Legian Projectbureau ABN AMRO :
Inventarisatie van de in beheername MER en SER computerruimtes
Inventarisatie van alle eerder uitgevoerde sitesurveys ABN AMRO kantoren
Inventarisatie van alle telecomlijnen van alle vestigingen in het kader van een aanbesteding voor een nieuwe leverancier.

Periode : maart 2010 – oktober 2011
Werkgever : vtsPN (Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland) – VG (Verzorgingsgebied) Midden
Functie : (Technisch) Projectmanager, (technisch) projectleider
Het verzorgingsgebied Midden van de vtsPN heeft een aantal regiokorpsen in z’n portefeuille waaronder het KLPD.
Voor het KLPD heb ik een aantal projecten uitgevoerd :
- Taskforce vervanging werkplekken Operationeel Centrum Driebergen. Niet alleen regelneef zijn, maar ook het leiderschap, organisatievermogen en de creativiteit werden flink op de proef gesteld in een bij het VG Midden belegd project wat begon als “vervangen werkplekken”, maar als snel groeide tot een complex meldkamerbreed project waarbij niet alleen meerdere VG’s bij betrokken zijn, maar ook diverse onderdelen van de vtsPN zoals bijvoorbeeld UMS (C2000, GMS) en Domein Multi.
- Inrichten eindkasten werkplekken Operationeel Centrum Driebergen. Diverse apparatuur van de meldkamer KLPD, KMAR en LMAZ moest verplaatst worden in nieuw te plaatsen eindkasten. Ook hier kwam weer een enorme complexiteit aan te pas, gezien de vele koppelingen met achterliggende meldkamersystemen.
- Exploitatie glasvezelverbinding VG Midden en KLPD Driebergen. In dit project stond een businesscase centraal waarin een rechtstreekse glasvezelverbinding aangelegd moest worden tussen het VG Midden en het KLPD in Driebergen. Uiteindelijk is besloten dat deze verbinding er niet kwam gezien landelijke afspraken en een nieuw landelijk netwerk (BVN). Gaandeweg de projecten heb ik bij de totstandkoming van dit landelijke netwerk mijn betrokkenheid gehad op het gebied van inventarisatie, advies en projectmanagement.

Periode : april 2009 – oktober 2011
Werkgever : vtsPN (Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland) – UMS (Unit Meldkamer Systemen)
Divisie : IV&T (Informatievoorziening & Technologie), afdeling UMS
Functie : Netwerkspecialist UMS (C2000 - digitaal comm. netwerk OOV) & RABS (Radio Bediensystemen)
(Technisch) Projectleider verhuizing OpleidingsMeldkamer Politie Academie.
- De opleidingsmeldkamer van de Politieacademie, inclusief alle koppelingen en verbindingen, moest van Odijk naar Driebergen verhuisd worden.
- Diverse technische inventarisaties uitgevoerd van C2000/M2000 koppelingen op meldkamergebied.
- Betrokkenheid in diverse projecten bij diverse korpsen en meldkamers waarbij de aanleg en exploitatie van nieuwe telecomlijnen en migraties van datanetwerken naar andere providers diverse malen aan de orde geweest zijn.

Periode : maart 2007 – maart 2009
Werkgever : Strict
Functie : Projectleider, Meewerkend voorman, Technisch Consultant
Meld- en InformatieCentrum Kennemerland (MICK) Haarlem
- Projectmatige ondersteuning bij verhuizing van de meldkamer en serverruimte.
- Projectmatige ondersteuning van de vaste systeembeheerders bij de inrichting van de serverruimte, servers, meldkamer en andere ICT gerelateerde zaken.
- Invullen en uitwerken systeemdocumentatie kernsystemen van het MICK.
- Ontwerpen van een netwerkarchitectuurplaat van de nieuwe situatie met inzoommogelijkheid t.a.v. de koppelingen tussen de verschillende systemen.
GGD Zuid Holland West Zoetermeer
- Uitvoeren onderzoek (second opinion) telefonie (Voice over WLAN) problemen aan de hand van interviews met betrokkenen en leverancier en medewerking de uiteindelijke opstelling notitie bevindingen.
Politie Noord- en Oost Gelderland Apeldoorn
- Realisatie van infrastructuurtekeningen van alle apparaatkasten en meldtafels van de nieuwe Gemeenschappelijke Meldkamer Apeldoorn in Visio op schaalgrootte en middels originele shapes van leveranciers (voor zover mogelijk).
- Inventarisatie netwerkpoorten en verwerking in overzichtelijke documentatie.
Transavia Schiphol
- Projectmatige ondersteuning van de uitvoering van acceptatie / functionele tests in verband met de uitrol van de nieuwe VoIP omgeving en de oplevering van de rapportage
vtsPN (Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland, voorheen ISC) - ISC Centraal & West
Afdeling RIVIT (Regie Inkoop/Verkoop IT) Product Development (verlenging/vervolgproject)
- Advisering en deelname aan diverse stuurgroepen voor de totstandkoming van een nieuwe gezamenlijke meldkameromgeving (zoals bij Zaanstreek Waterland en Kennemerland).
- Advisering en deelname aan stuurgroep voor de totstandkoming van het Grondslag meldkamer-domein.
- Uitvoeren van nulmetingen en inventarisaties van diverse (gemeenschappelijke) meldkamers en andere OOVgerelateerde organisaties in Nederland zoals Politie, Brandweer, Ambulancedienst, GGD en GHOR.
- Documentatie van het beheer van het complete netwerk (LAN/WAN-koppelingen, firewalls, infrastructuur), meldkamerapplicaties, communicatie (radiobediensystemen, alarmeringen en telefonie) en diverse hardwarecomponenten. Het doel was te komen tot een landelijk overzicht in hoeverre de politieorganisatie een rol zou kunnen gaan spelen in het beheer en de ontwikkeling van diverse (gemeenschappelijke) meldkamerorganisaties.
Politie Noord- en Oost Gelderland Apeldoorn
- Ondersteuning in het beheer van het meldkamerdomein door het opstellen van diverse documenten en spreadsheets ten behoeve van de regiofunctie. Tevens heb ik functioneel beheer uitgevoerd in GMS (Gemeenschappelijk Meldkamersysteem).

Periode : maart 2006 - februari 2007
Werkgever : Geos IT Professionals Den Haag (01-01-2007 overgenomen door DPA Flex)
Functie : Projectleider, Meewerkend voorman, Technisch Consultant
Meld- en InformatieCentrum Kennemerland (MICK) Haarlem
- Uitvoeren van nulmetingen en inventarisaties van het Meld- en ServiceCentrum Politie (MSC) en de Meldkamer Brandweer en Ambulance (MBA).
- Uitvoeren van nulmetingen en inventarisaties van de Hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK).
- Uitvoeren van nulmetingen en inventarisaties van de GGD Kennemerland.
- Een risicoanalyse gemaakt wat de effecten van een loskoppeling van de ICT dienstverlening van ICT Haarlem zouden zijn voor de HDK.
vtsPN (Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland, voorheen ISC) - ISC Centraal & West
Afdeling RIVIT (Regie Inkoop/Verkoop IT) Product Development
- Advisering en deelname aan diverse stuurgroepen voor de totstandkoming van een
nieuwe gezamenlijke meldkameromgeving (zoals bij Zaanstreek Waterland en Kennemerland).
- Advisering en deelname aan stuurgroep voor de totstandkoming van het Grondslag meldkamer-domein.
- Uitvoeren van nulmetingen en inventarisaties van diverse (gemeenschappelijke) meldkamers en andere OOVgerelateerde organisaties in Nederland zoals Politie, Brandweer, Ambulancedienst, GGD en GHOR.
- Documentatie van het beheer van het complete netwerk (LAN/WAN-koppelingen, firewalls, infrastructuur), meldkamerapplicaties, communicatie (radiobediensystemen, alarmeringen en telefonie) en diverse hardwarecomponenten. Het doel was te komen tot een landelijk overzicht in hoeverre de politieorganisatie een rol zou kunnen gaan spelen in het beheer en de ontwikkeling van diverse (gemeenschappelijke) meldkamerorganisaties.

Periode : december 2004 - februari 2006
Werkgever : Dest Consultants Den Haag (01-03-2006 overgenomen door Geos IT Professionals)
Functie : Technisch Consultant, Systeembeheerder, Netwerkbeheerder
ISC (ICT Service Coöperatie, tegenwoordig vtsPN) - ISC Zuid
Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) Politie, Brandweer en MKA Midden-West Brabant
- Uitvoeren van een nulmeting van de gemeenschappelijke meldkamer (als organisatie) zoals hierboven beschreven, bovendien is ook de complete beheerorganisatie in kaart gebracht. Deze nulmeting zal worden gebruikt voor een toekomstig advies voor verbetering en onder andere de implementatie (ontsluiting) van een gescheiden netwerk/domein voor de gemeenschappelijke meldkamer.
ISC (ICT Service Coöperatie, tegenwoordig vtsPN) - ISC West
Gemeenschappelijke en calamiteiten meldkamers (GMK en CMK) Politie, Brandweer, CPA en GHOR
(Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) Hollands-Midden
- Medewerking aan de opbouw en de verhuizing van de meldkamers (gemeenschappelijke meldkamer, calamiteiten meldkamer en afdeling TeleService 0900-8844 en 112).
- Beheer van het meldkamer Windows-domein en de KA omgeving.
- Operationeel beheerder van het GHOR-netwerk.
- Uitrol HP Ipaq’s voor het GHOR voor synchronisatie van mail/taken/agenda.
- Inventarisatie en documentatie van het gehele lokale netwerk
- Documentatie ten behoeve van de overdracht aan vtsPN/ISC ivm het beheer.
- Meedraaien in de meldkamer piket (stand-by) regeling ivm de gewenste 24/7 support.
KHZ Internationale Verhuizers en NedVan Moving Network Alphen ad Rijn
KDG Koninklijke de Gruijter te Zoeterwoude (via VPN gekoppeld aan KHZ)
- Migratie van WinNT 4.0 (Small Business) Servers en Exchange 5.5 naar een SBC (Server Based Computing) omgeving met een Win2003 Small Business Server en 2 Win2003 Terminal Servers met Exchange 2003, Office 2003.
- Operationeel en tactisch beheer na de migratie.
- Installatie van diverse bank- en kantoorapplicaties op de Terminal Servers.
- Netwerk- en systeemscan uitgevoerd in verband met de te plannen migratie van de Novell 5 met Groupware omgeving van NedVan naar de KHZ omgeving.

EERDERE WERKERVARING

Periode : mei 1998 - november 2004
Werkgever : Nidera Handelscompagnie Rotterdam
Functie : Meewerkend voorman, Systeembeheerder, Netwerkbeheerder
- Testomgeving gebouwd i.v.m. een gewenste implementatie van MS Exchange server 2000 in een bestaande Lotus Notes mailomgeving.
- Oplevering van de/het infrastructuur/netwerk van een nieuw kantoor in de UK, 3 vestigingen werden samengevoegd in een nieuwbouwlocatie.
- Migratie WinNT 4.0 naar Win2000. Diverse file- & applicatieservers gemigreerd naar Win2000 servers inclusief het Windows domein. Tevens hardwaremigraties (Compaq Proliant naar IBM x235/255).
- Haalbaarheidsanalyse opgesteld van een IP nummerplanwijziging van klasse C naar klasse B netwerk in verband met het opraken van de IP nummer ranges.
- Medewerking aan een grote migratie WAN telecomprovider TMI naar UUNet (MCI WorldCom) betreffende het FrameRelay netwerk. In teamverband planning, organisatie en implementatie verzorgd.
- Medewerking aan de uitrol en implementatie van Reuters Cobra charts.
- RAS (Remote Access Service) voor thuiswerkers en roaming users. Setup en implementatie dedicated NT en later Win2000 server met ISDN / analoge modempool.
- Implementatie van WAN koppelingen naar alle nevenvestigingen.
- Medewerking aan de aanleg en exploitatie van een nieuwe infrastructuur vanwege de verhuizing naar een ander bedrijfspand.
- Migratie 16 MB TokenRing naar 100/1000 MB geswitcht Ethernet netwerk.
- Deelname aan project inzet nieuwe Ericsson MD110 telefooncentrale en inpassen in het bestaande netwerk van de organisatie.
- Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek en later de migratie naar Windows/Office 2000. Cost of ownership, netwerkomgeving, organisatie/planning, integratie.
- Implementatie van E-Commerce, intranet, internet in de organisatie. Internet security en implementatie firewall, proxy/ISA-server, internet, intranet, corporate websites.
- Implementatie van McAfee Anti Virus Total Defense Suite. Implementatie, maintenance en geautomatiseerde updates van virusprotectie op alle servers en pc’s.

Periode : februari 1998 - april 1998
Werkgever : Committed Consultancy Woerden
Functie : Systeembeheerder, Netwerkbeheerder
Gedetacheerd bij Nidera Handelscompanie Rotterdam
- Uitvoering van de migratie van Win3.1/DOS clients naar Win95/WinNT Workstations en de Novell 3.12 servers naar WinNT 4.0 servers.

Periode : mei 1997 - januari 1998
Werkgever : ManPower Detachering Den Haag
Functie : Systeembeheerder, Netwerkbeheerder
Gedetacheerd bij de Sociale Dienst (Dienst Maatschappelijke Zorg) Delft
- Opzetten en implementatie van 1ste en 2de lijns helpdesk.

Periode : december 1996 - februari 1997
Werkgever : Vedior ASB Uitzendbureau Den Haag
Functie : Systeembeheerder, Netwerkbeheerder
Gedetacheerd bij de Facilitaire dienst gemeente Den Haag
- Beheer, voorkomen en oplossingen van storingen, beheren servicedesk

Periode : september 1996 - november 1996
Werkgever : Randstad Automatiseringsdiensten Rotterdam
Functie : Systeembeheerder, Netwerkbeheer
- Opleiding voor MCSE Windows NT4.0 server/client bij AKAM Zoetermeer

Periode : juni 1991 - september 1996
Werkgever : FilmNet / MultiChoice Nederland (tegenwoordig CanalPlus)
Functies :
- (Assistent) Systeembeheerder, Netwerkbeheerder
- Technisch commercieel medewerker
- Callcenter medewerker en later teamleider
- Buitendienstmedewerker voor de serviceafdeling
- Projectmedewerker “Voyager”. Introductie van een nieuw digitaal tijdperk met individuele satellietontvangst en later collectieve kabel-tv ontvangst van de door MultiChoice gedistribueerde tv-kanalen.

Werkervaring

Periode: mei 2018 – heden
Werkgever: PeopleWare IT Service Provider (Schiphol-Rijk)
Functie: Service Manager
- Als Servicemanager heb ik onder andere de volgende taken: zorg dragen voor het waarborgen van de kwaliteit van de geleverde ICT diensten; aanspreekpunt voor klanten; onderhoud van alle klantcontacten op managementniveau;
afstemming met klanten op wensen, behoeften, doelstellingen en uitdagingen; starten van nieuwe klantrelaties; verbeteren bestaande klantrelaties; voorstellen van verbeteringen of nieuwe diensten bij klanten, opstellen en implementatie van SLA's; intermediair bij het afhandelen van escalaties.

Periode : februari 2006 – heden
Functie : (Technisch) Projectmanager, Consultant, Systeembeheerder, Netwerkbeheerder
Als zelfstandig ondernemer / freelancer actief namens mijn eigen bedrijf ONB Automatiseringsdiensten en netwerken.

Periode : september 2017 – heden
Functie : Operations Manager

Als Operations Manager verantwoordelijk voor het efficiënt en succesvol verloop van operationele zaken en processen, de vaststelling en het behalen van doelstellingen en resultaten, en de bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening. Bij dit IT/Telematica bedrijf ben ik belast met de dagelijkse organisatie van tientallen projecten, begeleid de projecten van a tot z en zorg voor communicatie, afstemming met leveranciers, medewerkers en klanten op een zo’n kosten-efficiënte manier.

Periode : februari 2016 – mei 2016
Functie : (Technisch) Projectmanager

Opererend vanuit de serviceorganisatie (PLUS Retail) ben ik een schakel tussen het bepaalde beleid en de toekomstvisie van de PLUS serviceorganisatie enerzijds en leveranciers en retailers (de PLUS winkels) anderzijds. We bouwen aan een nieuwe landelijke infrastructuur waarbij de nodige verbeterslagen gemaakt zullen gaan worden.
Daarnaast ben ik onderdeel van het 3de lijns supportteam voor de afdeling Infra en heb op roulerende basis te maken met de dagelijkse ITIL processen rond incidenten, changes en problems die opgepakt worden door de afdeling.

Periode : september 2015 – heden
Functie : Sales Representative
Voor Patchbox ben ik als handelsvertegenwoordiger exclusief verantwoordelijk voor de markt in de Benelux, en zorg ik voor ht verwerven en onderhouden van distributeurs, resellers en eindgebruikers. Mijn bedrijf ONB Automatiseringsdiensten en ntwerken werd in juli 2015 met overtuiging de eerste reseller van het unieke product Patchbox. Dit betreft onbetaalde en sporadische werkzaamheden.

Periode : april 2015 – juni 2015
Functie : Operations Process Manager
Als Operations Process Manager bij KPN Avanti Operations \ InHome - RGSD houd ik me bezig met review, restyle en update van procedures en werkinstructies, en het verbeteren van bestaande en aanvullen van ontbrekende procesbeschrijvingen van de diverse systemen binnen Motive Operations waaronder HDM SMP (Home Device Management - Service Management Platform) en Oracle database beheer.

Periode : december 2014 – maart 2015
Functie : (Technisch) Projectmanager
KPN
Projectmanager NetCo FO (Fixed Operations) \ N&SD (Network & Service Development) \ IDI (Integrated Delivery & Implementation)
Als projectmanager bij NetCo houd ik me bezig met het verbeteren van het management en de coördinatie van test- en acceptatieomgevingen. Deze omgevingen help ik beter in kaart te brengen, een klus welke ik uitvoer tezamen met quality managers, en innovatie en operations teams. Eenmaal helder in kaart moet er een decentrale environment planning op poten gezet worden, waarmee processen en ketens beter gestroomlijnd kunnen gaan worden. We onderzoeken of er een standaard formaat ontwikkeld kan worden waarmee alle teams kunnen werken maar ook moet helder worden welke keten gebruik maakt van welk domein en welke relaties en afhankelijkheden er bestaan. Daarnaast gaan we op zoek naar tooling
om omgevingsplaten automatisch te creëren en up-to-date te houden.

Periode : februari 2006 – heden
Functie : (Technisch) Projectmanager, Consultant, Systeembeheerder, Netwerkbeheerder
Als zelfstandig ondernemer / freelancer actief namens mijn eigen bedrijf ONB Automatiseringsdiensten en netwerken.

Periode : november 2011 – augustus 2014
Werkgever : Legian Consultancy en NetworkServices
Functie : (Technisch) Projectmanager, (technisch) projectleider, Business Single Point of Contact (BSPoC)
ABN AMRO
- In verband met de landelijke aanpassing van WAN verbindingen (transitie naar glasvezel) omvatten mijn
werkzaamheden onder andere het bezoeken van sites (sitesurveys), het verzorgen van planningen en maken van afspraken met diverse partijen, maken van tekeningen en uitvoeren van controles van de oplevering. ABN AMRO wisselde van provider (KPN naar Tele2), hierdoor moesten de gehele infrastructuur en verbindingen worden gemigreerd, waarbij gezien het karakter van de omgeving (high availability klantlocaties) hoge risico’s aanwezig waren.
Esprit Telecom
- Legian gaat namens Esprit Telecom en MTel bij klanten de migraties naar VoIP telefonie begeleiden en implementeren. De werkzaamheden omvatten het opleveren van inventarisaties (audits op het gebied van LAN , WAN en telcoprovider), de advisering, implementatie van de hardware en trainingen en ondersteuning van gebruikers.
Vestia
- Inventarisatie en reorganisatie van de computerruimtes van alle Vestia kantoren en testen IP telefonie in verband met een migratie naar een nieuwe VoIP omgeving. Hierbij was ook het thema de omzetting naar nieuwe telecomlijnen (koper naar koper en/of koper naar glasvezel) waarbij het datanetwerk werd gemigreerd naar een nieuwe provider.
ABN AMRO
- Business Single Point of Contact (BSPoC) ABN AMRO N.V. VoIP telefoniemigratieproject.
Grootschalig telefonie migratie project naar VoIP van alle nationale / regionale kantoren, inclusief voicelogging en ACD omgevingen. Het betreft +/- 25.000 telefoontoestellen met bijbehorende nummers.
Dit gebeurde gefaseerd met als keywords juistheid, tijdigheid en volledigheid :
fase 1 - migratie hoofdkantoren (10.000 fte), fase 2 - migratie landelijke kantoren (20-1200 fte per pand),
fase 3 - migratie bankkantoren, fase 4 - afbouw oude telefonie.
Taken en verantwoordelijkheden :
Managen inventarisatie door business, coördinatie binnen ABN AMRO, leveranciers aansturen (o.a. KPN/Getronics), eindgebruikers communicatie, ontwikkeling tooling en processen (structurele inrichting en afbouw), intakes op locatie, nazorg begeleiding, servicedesk.
Managen van de naleving van afspraken met infra / lijnproviders zodat de transitie naar VoIP goed verliep.
- Diverse werkzaamheden voor het Legian Projectbureau ABN AMRO :
Inventarisatie van de in beheername MER en SER computerruimtes
Inventarisatie van alle eerder uitgevoerde sitesurveys ABN AMRO kantoren
Inventarisatie van alle telecomlijnen van alle vestigingen in het kader van een aanbesteding voor een nieuwe leverancier.

Periode : maart 2010 – oktober 2011
Werkgever : vtsPN (Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland) – VG (Verzorgingsgebied) Midden
Functie : (Technisch) Projectmanager, (technisch) projectleider
Het verzorgingsgebied Midden van de vtsPN heeft een aantal regiokorpsen in z’n portefeuille waaronder het KLPD.
Voor het KLPD heb ik een aantal projecten uitgevoerd :
- Taskforce vervanging werkplekken Operationeel Centrum Driebergen. Niet alleen regelneef zijn, maar ook het leiderschap, organisatievermogen en de creativiteit werden flink op de proef gesteld in een bij het VG Midden belegd project wat begon als “vervangen werkplekken”, maar als snel groeide tot een complex meldkamerbreed project waarbij niet alleen meerdere VG’s bij betrokken zijn, maar ook diverse onderdelen van de vtsPN zoals bijvoorbeeld UMS (C2000, GMS) en Domein Multi.
- Inrichten eindkasten werkplekken Operationeel Centrum Driebergen. Diverse apparatuur van de meldkamer KLPD, KMAR en LMAZ moest verplaatst worden in nieuw te plaatsen eindkasten. Ook hier kwam weer een enorme complexiteit aan te pas, gezien de vele koppelingen met achterliggende meldkamersystemen.
- Exploitatie glasvezelverbinding VG Midden en KLPD Driebergen. In dit project stond een businesscase centraal waarin een rechtstreekse glasvezelverbinding aangelegd moest worden tussen het VG Midden en het KLPD in Driebergen. Uiteindelijk is besloten dat deze verbinding er niet kwam gezien landelijke afspraken en een nieuw landelijk netwerk (BVN). Gaandeweg de projecten heb ik bij de totstandkoming van dit landelijke netwerk mijn betrokkenheid gehad op het gebied van inventarisatie, advies en projectmanagement.

Periode : april 2009 – oktober 2011
Werkgever : vtsPN (Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland) – UMS (Unit Meldkamer Systemen)
Divisie : IV&T (Informatievoorziening & Technologie), afdeling UMS
Functie : Netwerkspecialist UMS (C2000 - digitaal comm. netwerk OOV) & RABS (Radio Bediensystemen)
(Technisch) Projectleider verhuizing OpleidingsMeldkamer Politie Academie.
- De opleidingsmeldkamer van de Politieacademie, inclusief alle koppelingen en verbindingen, moest van Odijk naar Driebergen verhuisd worden.
- Diverse technische inventarisaties uitgevoerd van C2000/M2000 koppelingen op meldkamergebied.
- Betrokkenheid in diverse projecten bij diverse korpsen en meldkamers waarbij de aanleg en exploitatie van nieuwe telecomlijnen en migraties van datanetwerken naar andere providers diverse malen aan de orde geweest zijn.

Periode : maart 2007 – maart 2009
Werkgever : Strict
Functie : Projectleider, Meewerkend voorman, Technisch Consultant
Meld- en InformatieCentrum Kennemerland (MICK) Haarlem
- Projectmatige ondersteuning bij verhuizing van de meldkamer en serverruimte.
- Projectmatige ondersteuning van de vaste systeembeheerders bij de inrichting van de serverruimte, servers, meldkamer en andere ICT gerelateerde zaken.
- Invullen en uitwerken systeemdocumentatie kernsystemen van het MICK.
- Ontwerpen van een netwerkarchitectuurplaat van de nieuwe situatie met inzoommogelijkheid t.a.v. de koppelingen tussen de verschillende systemen.
GGD Zuid Holland West Zoetermeer
- Uitvoeren onderzoek (second opinion) telefonie (Voice over WLAN) problemen aan de hand van interviews met betrokkenen en leverancier en medewerking de uiteindelijke opstelling notitie bevindingen.
Politie Noord- en Oost Gelderland Apeldoorn
- Realisatie van infrastructuurtekeningen van alle apparaatkasten en meldtafels van de nieuwe Gemeenschappelijke Meldkamer Apeldoorn in Visio op schaalgrootte en middels originele shapes van leveranciers (voor zover mogelijk).
- Inventarisatie netwerkpoorten en verwerking in overzichtelijke documentatie.
Transavia Schiphol
- Projectmatige ondersteuning van de uitvoering van acceptatie / functionele tests in verband met de uitrol van de nieuwe VoIP omgeving en de oplevering van de rapportage
vtsPN (Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland, voorheen ISC) - ISC Centraal & West
Afdeling RIVIT (Regie Inkoop/Verkoop IT) Product Development (verlenging/vervolgproject)
- Advisering en deelname aan diverse stuurgroepen voor de totstandkoming van een nieuwe gezamenlijke meldkameromgeving (zoals bij Zaanstreek Waterland en Kennemerland).
- Advisering en deelname aan stuurgroep voor de totstandkoming van het Grondslag meldkamer-domein.
- Uitvoeren van nulmetingen en inventarisaties van diverse (gemeenschappelijke) meldkamers en andere OOVgerelateerde organisaties in Nederland zoals Politie, Brandweer, Ambulancedienst, GGD en GHOR.
- Documentatie van het beheer van het complete netwerk (LAN/WAN-koppelingen, firewalls, infrastructuur), meldkamerapplicaties, communicatie (radiobediensystemen, alarmeringen en telefonie) en diverse hardwarecomponenten. Het doel was te komen tot een landelijk overzicht in hoeverre de politieorganisatie een rol zou kunnen gaan spelen in het beheer en de ontwikkeling van diverse (gemeenschappelijke) meldkamerorganisaties.
Politie Noord- en Oost Gelderland Apeldoorn
- Ondersteuning in het beheer van het meldkamerdomein door het opstellen van diverse documenten en spreadsheets ten behoeve van de regiofunctie. Tevens heb ik functioneel beheer uitgevoerd in GMS (Gemeenschappelijk Meldkamersysteem).

Periode : maart 2006 - februari 2007
Werkgever : Geos IT Professionals Den Haag (01-01-2007 overgenomen door DPA Flex)
Functie : Projectleider, Meewerkend voorman, Technisch Consultant
Meld- en InformatieCentrum Kennemerland (MICK) Haarlem
- Uitvoeren van nulmetingen en inventarisaties van het Meld- en ServiceCentrum Politie (MSC) en de Meldkamer Brandweer en Ambulance (MBA).
- Uitvoeren van nulmetingen en inventarisaties van de Hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK).
- Uitvoeren van nulmetingen en inventarisaties van de GGD Kennemerland.
- Een risicoanalyse gemaakt wat de effecten van een loskoppeling van de ICT dienstverlening van ICT Haarlem zouden zijn voor de HDK.
vtsPN (Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland, voorheen ISC) - ISC Centraal & West
Afdeling RIVIT (Regie Inkoop/Verkoop IT) Product Development
- Advisering en deelname aan diverse stuurgroepen voor de totstandkoming van een
nieuwe gezamenlijke meldkameromgeving (zoals bij Zaanstreek Waterland en Kennemerland).
- Advisering en deelname aan stuurgroep voor de totstandkoming van het Grondslag meldkamer-domein.
- Uitvoeren van nulmetingen en inventarisaties van diverse (gemeenschappelijke) meldkamers en andere OOVgerelateerde organisaties in Nederland zoals Politie, Brandweer, Ambulancedienst, GGD en GHOR.
- Documentatie van het beheer van het complete netwerk (LAN/WAN-koppelingen, firewalls, infrastructuur), meldkamerapplicaties, communicatie (radiobediensystemen, alarmeringen en telefonie) en diverse hardwarecomponenten. Het doel was te komen tot een landelijk overzicht in hoeverre de politieorganisatie een rol zou kunnen gaan spelen in het beheer en de ontwikkeling van diverse (gemeenschappelijke) meldkamerorganisaties.

Periode : december 2004 - februari 2006
Werkgever : Dest Consultants Den Haag (01-03-2006 overgenomen door Geos IT Professionals)
Functie : Technisch Consultant, Systeembeheerder, Netwerkbeheerder
ISC (ICT Service Coöperatie, tegenwoordig vtsPN) - ISC Zuid
Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) Politie, Brandweer en MKA Midden-West Brabant
- Uitvoeren van een nulmeting van de gemeenschappelijke meldkamer (als organisatie) zoals hierboven beschreven, bovendien is ook de complete beheerorganisatie in kaart gebracht. Deze nulmeting zal worden gebruikt voor een toekomstig advies voor verbetering en onder andere de implementatie (ontsluiting) van een gescheiden netwerk/domein voor de gemeenschappelijke meldkamer.
ISC (ICT Service Coöperatie, tegenwoordig vtsPN) - ISC West
Gemeenschappelijke en calamiteiten meldkamers (GMK en CMK) Politie, Brandweer, CPA en GHOR
(Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) Hollands-Midden
- Medewerking aan de opbouw en de verhuizing van de meldkamers (gemeenschappelijke meldkamer, calamiteiten meldkamer en afdeling TeleService 0900-8844 en 112).
- Beheer van het meldkamer Windows-domein en de KA omgeving.
- Operationeel beheerder van het GHOR-netwerk.
- Uitrol HP Ipaq’s voor het GHOR voor synchronisatie van mail/taken/agenda.
- Inventarisatie en documentatie van het gehele lokale netwerk
- Documentatie ten behoeve van de overdracht aan vtsPN/ISC ivm het beheer.
- Meedraaien in de meldkamer piket (stand-by) regeling ivm de gewenste 24/7 support.
KHZ Internationale Verhuizers en NedVan Moving Network Alphen ad Rijn
KDG Koninklijke de Gruijter te Zoeterwoude (via VPN gekoppeld aan KHZ)
- Migratie van WinNT 4.0 (Small Business) Servers en Exchange 5.5 naar een SBC (Server Based Computing) omgeving met een Win2003 Small Business Server en 2 Win2003 Terminal Servers met Exchange 2003, Office 2003.
- Operationeel en tactisch beheer na de migratie.
- Installatie van diverse bank- en kantoorapplicaties op de Terminal Servers.
- Netwerk- en systeemscan uitgevoerd in verband met de te plannen migratie van de Novell 5 met Groupware omgeving van NedVan naar de KHZ omgeving.

EERDERE WERKERVARING

Periode : mei 1998 - november 2004
Werkgever : Nidera Handelscompagnie Rotterdam
Functie : Meewerkend voorman, Systeembeheerder, Netwerkbeheerder
- Testomgeving gebouwd i.v.m. een gewenste implementatie van MS Exchange server 2000 in een bestaande Lotus Notes mailomgeving.
- Oplevering van de/het infrastructuur/netwerk van een nieuw kantoor in de UK, 3 vestigingen werden samengevoegd in een nieuwbouwlocatie.
- Migratie WinNT 4.0 naar Win2000. Diverse file- & applicatieservers gemigreerd naar Win2000 servers inclusief het Windows domein. Tevens hardwaremigraties (Compaq Proliant naar IBM x235/255).
- Haalbaarheidsanalyse opgesteld van een IP nummerplanwijziging van klasse C naar klasse B netwerk in verband met het opraken van de IP nummer ranges.
- Medewerking aan een grote migratie WAN telecomprovider TMI naar UUNet (MCI WorldCom) betreffende het FrameRelay netwerk. In teamverband planning, organisatie en implementatie verzorgd.
- Medewerking aan de uitrol en implementatie van Reuters Cobra charts.
- RAS (Remote Access Service) voor thuiswerkers en roaming users. Setup en implementatie dedicated NT en later Win2000 server met ISDN / analoge modempool.
- Implementatie van WAN koppelingen naar alle nevenvestigingen.
- Medewerking aan de aanleg en exploitatie van een nieuwe infrastructuur vanwege de verhuizing naar een ander bedrijfspand.
- Migratie 16 MB TokenRing naar 100/1000 MB geswitcht Ethernet netwerk.
- Deelname aan project inzet nieuwe Ericsson MD110 telefooncentrale en inpassen in het bestaande netwerk van de organisatie.
- Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek en later de migratie naar Windows/Office 2000. Cost of ownership, netwerkomgeving, organisatie/planning, integratie.
- Implementatie van E-Commerce, intranet, internet in de organisatie. Internet security en implementatie firewall, proxy/ISA-server, internet, intranet, corporate websites.
- Implementatie van McAfee Anti Virus Total Defense Suite. Implementatie, maintenance en geautomatiseerde updates van virusprotectie op alle servers en pc’s.

Periode : februari 1998 - april 1998
Werkgever : Committed Consultancy Woerden
Functie : Systeembeheerder, Netwerkbeheerder
Gedetacheerd bij Nidera Handelscompanie Rotterdam
- Uitvoering van de migratie van Win3.1/DOS clients naar Win95/WinNT Workstations en de Novell 3.12 servers naar WinNT 4.0 servers.

Periode : mei 1997 - januari 1998
Werkgever : ManPower Detachering Den Haag
Functie : Systeembeheerder, Netwerkbeheerder
Gedetacheerd bij de Sociale Dienst (Dienst Maatschappelijke Zorg) Delft
- Opzetten en implementatie van 1ste en 2de lijns helpdesk.

Periode : december 1996 - februari 1997
Werkgever : Vedior ASB Uitzendbureau Den Haag
Functie : Systeembeheerder, Netwerkbeheerder
Gedetacheerd bij de Facilitaire dienst gemeente Den Haag
- Beheer, voorkomen en oplossingen van storingen, beheren servicedesk

Periode : september 1996 - november 1996
Werkgever : Randstad Automatiseringsdiensten Rotterdam
Functie : Systeembeheerder, Netwerkbeheer
- Opleiding voor MCSE Windows NT4.0 server/client bij AKAM Zoetermeer

Periode : juni 1991 - september 1996
Werkgever : FilmNet / MultiChoice Nederland (tegenwoordig CanalPlus)
Functies :
- (Assistent) Systeembeheerder, Netwerkbeheerder
- Technisch commercieel medewerker
- Callcenter medewerker en later teamleider
- Buitendienstmedewerker voor de serviceafdeling
- Projectmedewerker “Voyager”. Introductie van een nieuw digitaal tijdperk met individuele satellietontvangst en later collectieve kabel-tv ontvangst van de door MultiChoice gedistribueerde tv-kanalen.

Lees meer

Opleiding

1985 - 1991 : Hoger Beroepsonderwijs (HBO) - Hogeschool Midden Nederland Utrecht
Diploma (akte van bekwaamheid) voor docent 2de graad wis- en natuurkunde (Baccalaureus / Bachelor)
1984 - 1985 : Wetenschappelijk Onderwijs (WO) - Rijksuniversiteit Utrecht : Geofysica
1977 - 1984 : Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) - Het Nieuwe Lyceum Hilversum - Diploma

Opleiding

1985 - 1991 : Hoger Beroepsonderwijs (HBO) - Hogeschool Midden Nederland Utrecht
Diploma (akte van bekwaamheid) voor docent 2de graad wis- en natuurkunde (Baccalaureus / Bachelor)
1984 - 1985 : Wetenschappelijk Onderwijs (WO) - Rijksuniversiteit Utrecht : Geofysica
1977 - 1984 : Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) - Het Nieuwe Lyceum Hilversum - Diploma

Lees meer

Kerncompetenties

 • Zelfvertrouwen
 • Onafhankelijkheid
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Oordeelsvorming
 • Organisatiegericht aansturen

Kerncompetenties


 • Zelfvertrouwen
 • Onafhankelijkheid
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Oordeelsvorming
 • Organisatiegericht aansturen
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren
 • Probleemanalyse
 • Samenbindend leiderschap
 • Samenwerken
 • Schriftelijke vaardigheid
 • Snel schakelen
 • Stressbestendigheid
 • Toewijding
 • Verandervermogen
 • Zelfinzicht
 • Omgang met details
 • Netwerkvaardigheid
 • Motiveren
 • Ambitie
 • Anticiperen
 • Besluitvaardigheid
 • Betrokkenheid
 • Creativiteit
 • Discipline
 • Energie
 • Informatie-analyse
 • Initiatief nemen
 • Mondelinge vaardigheid
 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Luisteren
 • Prioritering
 • Omgevingsbewustzijn
 • Vasthoudendheid
 • Toekomstvisie
 • Timemanagement
 • Delegeren
 • Durf
 • Aanpassingsvermogen
Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, C - Vrachtwagen, D - Autobus, E - Aanhanger, AM - Brommer en scooter

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig), Frans (Matig)

Hobby's & interesses

Mijn interesse gaat zowel professioneel als privé uit naar computers en computernetwerken, informatica, elektronica, telecommunicatie, zendinrichtingen, meteorologie, sterrenkunde, mineralogie, natuurkunde en wiskunde.
Daarnaast ontplooi ik als liefhebberij sporadisch freelance activiteiten in kleine werkomgevingen.
Hobbymatig verzamel ik mineralen en besteed ik veel tijd aan mijn gezin door leuke dingen met ze te doen.

Hobby's & interesses

Mijn interesse gaat zowel professioneel als privé uit naar computers en computernetwerken, informatica, elektronica, telecommunicatie, zendinrichtingen, meteorologie, sterrenkunde, mineralogie, natuurkunde en wiskunde.
Daarnaast ontplooi ik als liefhebberij sporadisch freelance activiteiten in kleine werkomgevingen.
Hobbymatig verzamel ik mineralen en besteed ik veel tijd aan mijn gezin door leuke dingen met ze te doen.

Lees meer

Eigenschappen

Vanuit een brede commerciële ervaring en door regelmatig deelgenomen te hebben aan ICT gerelateerde projecten, weet ik een leidende en adviserende rol aan te nemen waardoor een prima balans gevonden wordt tussen de opgedane kennis, ervaring en leiderschap. Gedreven door een helikopterview en met een zeer servicegerichte instelling ben ik de laatste jaren steeds meer actief in technische en complexe projecten.

In de afgelopen jaren ben ik juist door deze projecten gewend geraakt om met diverse lagen in organisaties om te gaan, variërend van eindgebruikers tot directie maar bijvoorbeeld ook een verkooporganisatie. Ik heb veel ervaring opgedaan met projectmatig werken, projectdocumentatie op te stellen en de voortgang te garanderen en rapporteren, dit geheel conform Prince II. Mede door mijn kruip in de huid van de klant instelling weet ik feilloos de vertaalslag te maken tussen de wens en behoeftes van de klant naar oplossingen en service. Als geen ander begrijp ik het levensbelang van dynamische en missioncritical
systemen, waardoor commitment, kwaliteitsbewustzijn, verantwoordelijkheid, communicatie en servicegerichtheid bij mij een soort van tweede natuur zijn geworden.

Op basis van mijn kennis en ervaring werk ik oplossingsgericht, onderzoekend, creatief en heb ik een sterk analytisch en commercieel vermogen. Ik ben communicatief vaardig en ben goed in staat zowel in teamverband als zelfstandig te opereren. Ik ben een goed georganiseerd, grondig, geduldig, loyaal en stressbestendig persoon. Mijn motivatie is het constant zoeken naar nieuwe uitdagingen en aandachtsgebieden.

Kennisuitbreiding en toepassing van deze kennis in de dagelijkse praktijk doe ik op bij klanten en ik volg de hedendaagse ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend op de voet. Ik oriënteer mezelf dagelijks via diverse bronnen, waarbij ik gebruik maak van onder andere vakliteratuur en internet. Daarnaast houd ik mijn kennis up to date door leveranciersbezoeken, seminars en beurzen op mijn vakgebied.

Eigenschappen

Vanuit een brede commerciële ervaring en door regelmatig deelgenomen te hebben aan ICT gerelateerde projecten, weet ik een leidende en adviserende rol aan te nemen waardoor een prima balans gevonden wordt tussen de opgedane kennis, ervaring en leiderschap. Gedreven door een helikopterview en met een zeer servicegerichte instelling ben ik de laatste jaren steeds meer actief in technische en complexe projecten.

In de afgelopen jaren ben ik juist door deze projecten gewend geraakt om met diverse lagen in organisaties om te gaan, variërend van eindgebruikers tot directie maar bijvoorbeeld ook een verkooporganisatie. Ik heb veel ervaring opgedaan met projectmatig werken, projectdocumentatie op te stellen en de voortgang te garanderen en rapporteren, dit geheel conform Prince II. Mede door mijn kruip in de huid van de klant instelling weet ik feilloos de vertaalslag te maken tussen de wens en behoeftes van de klant naar oplossingen en service. Als geen ander begrijp ik het levensbelang van dynamische en missioncritical
systemen, waardoor commitment, kwaliteitsbewustzijn, verantwoordelijkheid, communicatie en servicegerichtheid bij mij een soort van tweede natuur zijn geworden.

Op basis van mijn kennis en ervaring werk ik oplossingsgericht, onderzoekend, creatief en heb ik een sterk analytisch en commercieel vermogen. Ik ben communicatief vaardig en ben goed in staat zowel in teamverband als zelfstandig te opereren. Ik ben een goed georganiseerd, grondig, geduldig, loyaal en stressbestendig persoon. Mijn motivatie is het constant zoeken naar nieuwe uitdagingen en aandachtsgebieden.

Kennisuitbreiding en toepassing van deze kennis in de dagelijkse praktijk doe ik op bij klanten en ik volg de hedendaagse ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend op de voet. Ik oriënteer mezelf dagelijks via diverse bronnen, waarbij ik gebruik maak van onder andere vakliteratuur en internet. Daarnaast houd ik mijn kennis up to date door leveranciersbezoeken, seminars en beurzen op mijn vakgebied.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Operations Manager
 • Sector: ICT, Techniek
 • Carrièreniveau: Senior management
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Accountmanager, Operations Manager, Projectmanager IT, Service Coördinator
 • Sector: ICT
 • Dienstverband: Vast, Interim, Freelance
 • Salaris: 5.000 - 7.000
 • Aantal uren: 24-32 uur, 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Onno Boks te bekijken