• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


De afgelopen jaren heb ik diverse werkzaamheden uitgevoerd, veelal op facilitair gebied. Ik ben een open en eerlijk persoon en heb geen 9 tot 5 mentaliteit. Ik ben op zoek naar een nieuwe baan die…

Persoonlijk

De afgelopen jaren heb ik diverse werkzaamheden uitgevoerd, veelal op facilitair gebied. Ik ben een open en eerlijk persoon en heb geen 9 tot 5 mentaliteit. Ik ben op zoek naar een nieuwe baan die aansluit op mijn kennis, ervaring en persoon.
Ik ben betrokken geweest bij huisvestingsprojecten, maar daarnaast ben ik ook inzetbaar bij verbeteringstrajecten van een facilitaire afdeling mbt kwaliteit en/of efficiency of als interim facilitair coördinator.

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

Werkervaring

2015 - Vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten werd de arbeidsovereenkomst bij KBenP BV niet verlengd en ben ik per 1 september 2015 op zoek naar een
nieuwe passende functie die aansluit op mijn kennis, ervaring en persoon.


2014 – 2015 KBenP Talent BV te Voorburg, Relatiemanager
( Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar )

De KBenP Groep levert diensten, opleidingen en producten op het gebied van Enterprise Information Management. Talent BV is een onderdeel van deze Groep.
Verantwoordelijk voor het onderhouden van de bestaande relaties en verder uitbouwen van nieuwe relaties. Detachering van informatieprofessionals,
Levering van diensten op het gebied van archiefbewerking, digitalisering en
ontsluiting van informatie, gericht op digitale en papieren archieven en
kenniscentra.


2014 - Per 1 februari 2014 is de klus bij de UVO beëindigd , de coördinatoren
Vernieuwend Welzijn zijn dusdanig ingewerkt dat zij de werkzaamheden
kunnen uitvoeren.

2013 - 2014 Gemeente Utrecht/Utrechtse Vastgoed Organisatie/Vastgoed
Exploitatie.
( Interim klus )

Per 1 augustus 2013 worden de Utrechtse
Welzijns accomodaties overgenomen door de gemeente Utrecht.
Panden gereed maken voor exploitatie.
Inventariseren van deze objecten op verhuurbaarheid ,
m2 volgens NEN 2580 inmeten.
Inspecteren van alle panden ( 85 stuks ) en in kaart brengen wat er
moet gebeuren op bv beveiliging ,schoonmaak ,communicatie en
techniek.
Per pand een handboek facilitair opleveren met een basis pakket op
facilitair gebied tbv locatiebeheerders facilitair.

2008 - 2013 Gemeente Utrecht/ Dienst Ondersteuning/ Facilitair bedrijf sectie Huisvesting en Techniek
Coördinator Engineering, Projecten en Technisch onderhoud
( Fulltime,Vast )

Coördineren en organiseren van werkzaamheden. Bewaken van de
voortgang en kwaliteit. Begeleiden medewerkers bij complexe zaken
of voert deze zelf uit. Maken van inzet planningen en stuurt medewerkers
aan. Verzorgt externe inhuur, advisering over vakgebied.
Maakt onderhoudsplanningen.
Onderhoudt contacten met klanten en gebruikers over ( technische )
onderhoudswerkzaamheden.
Leidinggevend aan 8 personen

2002 – 2008 Gemeente Utrecht/ Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling/ Facilitaire Zaken
Hoofd Beheer en projecten/ Projectmanager
( Fulltime , Vast )

Advisering mbt complexere huisvestings-en verbouwingsprojecten, alsmede projectleiding daarvan incl planning en resultaatverantwoordelijkheid.
Advisering over inrichting en uitvoering van FM binnen de eigen dienst (DMO) en andere diensten en adviseren inzake huisvesting-en onderhoudsplanning.
Budgethouderschap voor FM budgetten en projectadministraties.
Leidinggevend aan 10 personen

2001 – 2002 Gemeente Utrecht/ Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling/ Facilitaire Zaken
Adviseur/ Stafmedewerker/ Projectleider
( Fulltime , Vast )

Begeleiden van majeure projecten. Initieren en begeleiding van innovatieve projecten ( bv kantoorinnovatie, introductie activiteitenplannen, managementinformatie .) Ondersteunend bij organisatieverandering. Vervanging inkoper. Kwaliteitszorg mby afdeling activiteiten en financieel management.

1998 – 2001 Gemeente Utrecht/ Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling/ Facilitaire Zaken
Hoofd Facilitair Beheer
( Fulltime , Vast )

Coördineren interne verhuizingen, verbouwingen en onderhoud van de gebouwen van de dienst en zorg dragen voor het functioneren van een
Centraal Meldpunt. Contacten met leveranciers , eigenaren/beheersmaatschappijen van gebouwen en met aannemers,installateurs , schoonmaakbedrijven en cateringbedrijven.
Leidinggevend aan 10 personen

1995 – 1998 Gemeente Utrecht/ Dienst Welzijn/ Facilitaire Zaken
Hoofd interne zaken en plaatsvervangend hoofd Algemene zaken
( Fulltime , Vast )

Coördineren/leiding geven aan medewerkers die klein onderhoud aan de gebouwen van de dienst verrichten en die woningen tbv asielzoekers en gemeentelijke noodopvang inrichten en onderhouden.
Verantwoordelijk voor het Facilitair Bedrijf van deze dienst.
Budgetverantwoordelijk.
Leidinggevend aan 10 personen.

1992 – 1995 Gemeente Utrecht/ Dienst Welzijn/ Hoofd Interne Zaken
Beheerder ROA opvangplaatsen, Bureau vluchtelingenopvang
( Fulltime , Vast )

Beheerder ROA ( Regeling Opvang Asielzoekers ) opvangplaatsen. Meer dan
250 asielzoekers van diverse nationaliteiten opvangen en huisvesten in
diverse soorten woningen gehuurd van meerdere woningcorporaties.
Leidinggevend aan 9 personen


1990 – 1992 Gemeente Utrecht/ Sociale Dienst
Beheerder ROA opvangplaatsen; plaatsvervangend hoofd afd. Facilitaire
Voorzieningen (mede door mij nieuw opgezette sectie).
( Fulltime , Vast )

Voortgang ROA werkzaamheden en opstarten en organiseren van een geheel nieuwe afdeling Faciltaire Zaken.
Met oa uitbestede zaken als catering,
schoonmaak en beveiliging.
Leidinggevend aan 5 personen

1989 – 1990 Gemeente Utrecht/ Dienst Volkshuisvesting
Beheerder opvang en huisvesting vluchtelingen.
( Fulltime, Vast )

Door een grote toename van het aantal instromende asielzoekers
was het noodzakelijk dat er een apart bureau werd opgericht die
zorg droeg voor het verkrijgen van opvangplaatsen ( oa woningen )
en het volledig inrichten van deze. ( Stoffering, Wit-en Bruingoed ,
huishoudelijke artikelen ed )
Kontakten met oa Bestuur, Politie ,vluchtelingorganisaties , Nutsbedrijven,
Juristen en aannemers op divers gebied.
Budgetverantwoordelijk.

1987 – 1989 Gemeente Utrecht/ ROVU Dienst Bouwen en Wonen
Beheerder woonwagenkampen
( Fulltime , Vast )

Aanleg van nieuwe woonwagenkampen met oa kredietaanvragen en
beheren van de bestaande kampen en de door ge gemeente Utrecht
verhuurde woonwagens. Huurincassowerkzaamheden.
Adviseren aan het college B&W inzake het deconcentratiebeleid.
Overleg met diverse gemeentelijke diensten en Politie ( ook in de regio ).
Begeleiding van woonwagenbewoners die in een woning willen gaan wonen.

1986 – 1987 Gemeente Utrecht/ Huisvestingsbureau
Ontruimingsmedewerker woningen en toewijzingsambtenaar
woningen aan etnische minderheden.
( Fulltime , Vast )

Ontruimen van woningen die in strijd met de woonruimteverordening zijn
betrokken. Overleg met Juridische afdeling , Reinigingsdienst , Burgerzaken en Politie van de gemeente.
De gevorderde woningen toewijzen aan te selecteren woningzoekenden.
Corporatie woningen die ingebracht werden in de toewijzingscommissie
toewijzen aan etnische minderheden, met name grote Turkse en Marokkaanse woningzoekenden , vluchtelingen en woonwagenbewoners.


1971 – 1986 Waterleidingbedrijf Midden Nederland te Utrecht
(Fulltime ,Vast )
1972 - 1973 Met onderbreking van 16 maanden militaire dienstplicht
Verbruikersadministratie en debiteurenafdeling

Aansturen incasseerders en coördineren afsluitingen n.a.v. wanbetalingen.
Zorgdragen voor het treffen van afbetalinsregelingen.
Beoordelen van achterstallige vorderingen welke voor invordering aan
deurwaarders worden afgegeven.
Beoordelen van oninbaarverklaringen.
Leidinggevend aan 6 personen
Overige activiteiten


1995 - heden Gemeente Utrecht/ Crisisbeheersing
Hoofd actiecentrum bij calamiteiten/ rampen.

De gemeente Utrecht heeft diverse taken op het gebied van Crisisbeheersing. Ik ben vanaf het begin hierbij betrokken en ben nu ingedeeld in een piket team die bij calamiteiten/rampen/branden/gestrande reizigers op het Centraal Station ed in actie moet komen. Ons team voert het onderdeel Opvang en Verzorging uit. Dit houdt in dat we mensen en dieren moeten opvangen in bv sporthallen, hotels ed. Mijn functie is dan Hfd Actiecentrum of Hfd Opvangcentrum.

1990 – 2013 Gemeente Utrecht/ Wachtdiensten Piket in beheer zijnde gebouwen.

Gemeente Utrecht heeft een wachtdienst/piketdienst voor als er buiten
kantoortijden in de gebouwen problemen zijn zoals brand,inbraak ed.
Ik was ingedeeld in een regisseurspiket met als taak om de piketmedewerkers bij te staan als zij geen oplossing voor handen hebben of dat de calamiteit dusdanig is dat het proces voor de gemeente in gevaar komt en eea opgeschaald moet worden.

Werkervaring

Werkervaring

2015 - Vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten werd de arbeidsovereenkomst bij KBenP BV niet verlengd en ben ik per 1 september 2015 op zoek naar een
nieuwe passende functie die aansluit op mijn kennis, ervaring en persoon.


2014 – 2015 KBenP Talent BV te Voorburg, Relatiemanager
( Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar )

De KBenP Groep levert diensten, opleidingen en producten op het gebied van Enterprise Information Management. Talent BV is een onderdeel van deze Groep.
Verantwoordelijk voor het onderhouden van de bestaande relaties en verder uitbouwen van nieuwe relaties. Detachering van informatieprofessionals,
Levering van diensten op het gebied van archiefbewerking, digitalisering en
ontsluiting van informatie, gericht op digitale en papieren archieven en
kenniscentra.


2014 - Per 1 februari 2014 is de klus bij de UVO beëindigd , de coördinatoren
Vernieuwend Welzijn zijn dusdanig ingewerkt dat zij de werkzaamheden
kunnen uitvoeren.

2013 - 2014 Gemeente Utrecht/Utrechtse Vastgoed Organisatie/Vastgoed
Exploitatie.
( Interim klus )

Per 1 augustus 2013 worden de Utrechtse
Welzijns accomodaties overgenomen door de gemeente Utrecht.
Panden gereed maken voor exploitatie.
Inventariseren van deze objecten op verhuurbaarheid ,
m2 volgens NEN 2580 inmeten.
Inspecteren van alle panden ( 85 stuks ) en in kaart brengen wat er
moet gebeuren op bv beveiliging ,schoonmaak ,communicatie en
techniek.
Per pand een handboek facilitair opleveren met een basis pakket op
facilitair gebied tbv locatiebeheerders facilitair.

2008 - 2013 Gemeente Utrecht/ Dienst Ondersteuning/ Facilitair bedrijf sectie Huisvesting en Techniek
Coördinator Engineering, Projecten en Technisch onderhoud
( Fulltime,Vast )

Coördineren en organiseren van werkzaamheden. Bewaken van de
voortgang en kwaliteit. Begeleiden medewerkers bij complexe zaken
of voert deze zelf uit. Maken van inzet planningen en stuurt medewerkers
aan. Verzorgt externe inhuur, advisering over vakgebied.
Maakt onderhoudsplanningen.
Onderhoudt contacten met klanten en gebruikers over ( technische )
onderhoudswerkzaamheden.
Leidinggevend aan 8 personen

2002 – 2008 Gemeente Utrecht/ Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling/ Facilitaire Zaken
Hoofd Beheer en projecten/ Projectmanager
( Fulltime , Vast )

Advisering mbt complexere huisvestings-en verbouwingsprojecten, alsmede projectleiding daarvan incl planning en resultaatverantwoordelijkheid.
Advisering over inrichting en uitvoering van FM binnen de eigen dienst (DMO) en andere diensten en adviseren inzake huisvesting-en onderhoudsplanning.
Budgethouderschap voor FM budgetten en projectadministraties.
Leidinggevend aan 10 personen

2001 – 2002 Gemeente Utrecht/ Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling/ Facilitaire Zaken
Adviseur/ Stafmedewerker/ Projectleider
( Fulltime , Vast )

Begeleiden van majeure projecten. Initieren en begeleiding van innovatieve projecten ( bv kantoorinnovatie, introductie activiteitenplannen, managementinformatie .) Ondersteunend bij organisatieverandering. Vervanging inkoper. Kwaliteitszorg mby afdeling activiteiten en financieel management.

1998 – 2001 Gemeente Utrecht/ Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling/ Facilitaire Zaken
Hoofd Facilitair Beheer
( Fulltime , Vast )

Coördineren interne verhuizingen, verbouwingen en onderhoud van de gebouwen van de dienst en zorg dragen voor het functioneren van een
Centraal Meldpunt. Contacten met leveranciers , eigenaren/beheersmaatschappijen van gebouwen en met aannemers,installateurs , schoonmaakbedrijven en cateringbedrijven.
Leidinggevend aan 10 personen

1995 – 1998 Gemeente Utrecht/ Dienst Welzijn/ Facilitaire Zaken
Hoofd interne zaken en plaatsvervangend hoofd Algemene zaken
( Fulltime , Vast )

Coördineren/leiding geven aan medewerkers die klein onderhoud aan de gebouwen van de dienst verrichten en die woningen tbv asielzoekers en gemeentelijke noodopvang inrichten en onderhouden.
Verantwoordelijk voor het Facilitair Bedrijf van deze dienst.
Budgetverantwoordelijk.
Leidinggevend aan 10 personen.

1992 – 1995 Gemeente Utrecht/ Dienst Welzijn/ Hoofd Interne Zaken
Beheerder ROA opvangplaatsen, Bureau vluchtelingenopvang
( Fulltime , Vast )

Beheerder ROA ( Regeling Opvang Asielzoekers ) opvangplaatsen. Meer dan
250 asielzoekers van diverse nationaliteiten opvangen en huisvesten in
diverse soorten woningen gehuurd van meerdere woningcorporaties.
Leidinggevend aan 9 personen


1990 – 1992 Gemeente Utrecht/ Sociale Dienst
Beheerder ROA opvangplaatsen; plaatsvervangend hoofd afd. Facilitaire
Voorzieningen (mede door mij nieuw opgezette sectie).
( Fulltime , Vast )

Voortgang ROA werkzaamheden en opstarten en organiseren van een geheel nieuwe afdeling Faciltaire Zaken.
Met oa uitbestede zaken als catering,
schoonmaak en beveiliging.
Leidinggevend aan 5 personen

1989 – 1990 Gemeente Utrecht/ Dienst Volkshuisvesting
Beheerder opvang en huisvesting vluchtelingen.
( Fulltime, Vast )

Door een grote toename van het aantal instromende asielzoekers
was het noodzakelijk dat er een apart bureau werd opgericht die
zorg droeg voor het verkrijgen van opvangplaatsen ( oa woningen )
en het volledig inrichten van deze. ( Stoffering, Wit-en Bruingoed ,
huishoudelijke artikelen ed )
Kontakten met oa Bestuur, Politie ,vluchtelingorganisaties , Nutsbedrijven,
Juristen en aannemers op divers gebied.
Budgetverantwoordelijk.

1987 – 1989 Gemeente Utrecht/ ROVU Dienst Bouwen en Wonen
Beheerder woonwagenkampen
( Fulltime , Vast )

Aanleg van nieuwe woonwagenkampen met oa kredietaanvragen en
beheren van de bestaande kampen en de door ge gemeente Utrecht
verhuurde woonwagens. Huurincassowerkzaamheden.
Adviseren aan het college B&W inzake het deconcentratiebeleid.
Overleg met diverse gemeentelijke diensten en Politie ( ook in de regio ).
Begeleiding van woonwagenbewoners die in een woning willen gaan wonen.

1986 – 1987 Gemeente Utrecht/ Huisvestingsbureau
Ontruimingsmedewerker woningen en toewijzingsambtenaar
woningen aan etnische minderheden.
( Fulltime , Vast )

Ontruimen van woningen die in strijd met de woonruimteverordening zijn
betrokken. Overleg met Juridische afdeling , Reinigingsdienst , Burgerzaken en Politie van de gemeente.
De gevorderde woningen toewijzen aan te selecteren woningzoekenden.
Corporatie woningen die ingebracht werden in de toewijzingscommissie
toewijzen aan etnische minderheden, met name grote Turkse en Marokkaanse woningzoekenden , vluchtelingen en woonwagenbewoners.


1971 – 1986 Waterleidingbedrijf Midden Nederland te Utrecht
(Fulltime ,Vast )
1972 - 1973 Met onderbreking van 16 maanden militaire dienstplicht
Verbruikersadministratie en debiteurenafdeling

Aansturen incasseerders en coördineren afsluitingen n.a.v. wanbetalingen.
Zorgdragen voor het treffen van afbetalinsregelingen.
Beoordelen van achterstallige vorderingen welke voor invordering aan
deurwaarders worden afgegeven.
Beoordelen van oninbaarverklaringen.
Leidinggevend aan 6 personen
Overige activiteiten


1995 - heden Gemeente Utrecht/ Crisisbeheersing
Hoofd actiecentrum bij calamiteiten/ rampen.

De gemeente Utrecht heeft diverse taken op het gebied van Crisisbeheersing. Ik ben vanaf het begin hierbij betrokken en ben nu ingedeeld in een piket team die bij calamiteiten/rampen/branden/gestrande reizigers op het Centraal Station ed in actie moet komen. Ons team voert het onderdeel Opvang en Verzorging uit. Dit houdt in dat we mensen en dieren moeten opvangen in bv sporthallen, hotels ed. Mijn functie is dan Hfd Actiecentrum of Hfd Opvangcentrum.

1990 – 2013 Gemeente Utrecht/ Wachtdiensten Piket in beheer zijnde gebouwen.

Gemeente Utrecht heeft een wachtdienst/piketdienst voor als er buiten
kantoortijden in de gebouwen problemen zijn zoals brand,inbraak ed.
Ik was ingedeeld in een regisseurspiket met als taak om de piketmedewerkers bij te staan als zij geen oplossing voor handen hebben of dat de calamiteit dusdanig is dat het proces voor de gemeente in gevaar komt en eea opgeschaald moet worden.

Lees meer

Opleiding

Opleidingen/ cursussen

2015 Training Elevatorpitch ,leer jezelf presenteren bij GO opleidingen
2015 Cursus Recordsmanagement en governance in Sharepoint bij GO
opleidingen
2015 Cursus Introductie Sharepoint bij GO opleidingen
2014 Cursus Klantgericht communiceren en adviseren bij GO opleidingen
2014 Workshop Zoeken van beeld, geluid en multimedia bij GO opleidingen
2014 Workshop Risicomanagement bij GO opleidingen
2014 Workshop Kwaliteitszorg bij GO opleidingen
2011 Tunnelveiligheid bij e-Campus.(Functies Crisisbeheersing)
2008 Service Manager PPJ bij Planon
2008 Basics PPJ bij Planon
2006 Basismodule crisisbeheersing en rampenbestrijding bij Nbbe
2006 Faciliteren zo doe je dat! bij FMH werken
2005 De verkorte basisopleiding RBHV bij Cuijpers Consultancy
2005 Professionele Facilitaire Dienstverlening voor Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling bij FMH werken
2003 Bouwprojectmanagement bij Euroforum
2001 Management Control bij Hogeschool van Amsterdam/ Brabant Bedrijfsopleidingen
1996 Klantgerichtheid bij NIOW Advies & Opleidingen
1995 Functioneringsgesprekken, Beoordelingsgesprekken, Werkoverleg bij
MOC Verandermanagement
1992 Facility Manager bij FMH Facility Management
1981 Debiteureninkasso bij Bureau Yntema Veenendaal
1977 – 1981 Avond MEAO
1980 certificaat Nederlands
1981 certificaat Engels
1974 Praktijkdiploma Boekhouden
1965 – 1971 MULO Spinozaschool te Utrecht
Diploma behaald in 1971 A met middenstandsdiploma

Opleiding

Opleidingen/ cursussen

2015 Training Elevatorpitch ,leer jezelf presenteren bij GO opleidingen
2015 Cursus Recordsmanagement en governance in Sharepoint bij GO
opleidingen
2015 Cursus Introductie Sharepoint bij GO opleidingen
2014 Cursus Klantgericht communiceren en adviseren bij GO opleidingen
2014 Workshop Zoeken van beeld, geluid en multimedia bij GO opleidingen
2014 Workshop Risicomanagement bij GO opleidingen
2014 Workshop Kwaliteitszorg bij GO opleidingen
2011 Tunnelveiligheid bij e-Campus.(Functies Crisisbeheersing)
2008 Service Manager PPJ bij Planon
2008 Basics PPJ bij Planon
2006 Basismodule crisisbeheersing en rampenbestrijding bij Nbbe
2006 Faciliteren zo doe je dat! bij FMH werken
2005 De verkorte basisopleiding RBHV bij Cuijpers Consultancy
2005 Professionele Facilitaire Dienstverlening voor Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling bij FMH werken
2003 Bouwprojectmanagement bij Euroforum
2001 Management Control bij Hogeschool van Amsterdam/ Brabant Bedrijfsopleidingen
1996 Klantgerichtheid bij NIOW Advies & Opleidingen
1995 Functioneringsgesprekken, Beoordelingsgesprekken, Werkoverleg bij
MOC Verandermanagement
1992 Facility Manager bij FMH Facility Management
1981 Debiteureninkasso bij Bureau Yntema Veenendaal
1977 – 1981 Avond MEAO
1980 certificaat Nederlands
1981 certificaat Engels
1974 Praktijkdiploma Boekhouden
1965 – 1971 MULO Spinozaschool te Utrecht
Diploma behaald in 1971 A met middenstandsdiploma

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, B - Personenauto, C - Vrachtwagen, D - Autobus, E - Aanhanger, AM - Brommer en scooter

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend)

Hobby's & interesses

Hobby’s

Fietsen , RPM en spinning , zeilen, reizen, muziek en lezen

Hobby's & interesses

Hobby’s

Fietsen , RPM en spinning , zeilen, reizen, muziek en lezen

Eigenschappen

Wie zoekt een (interim) Facility / Huisvesting diehard?
Ik wil graag weer aan de slag als Facilitair Adviseur of Facilitair Manager.
Heerlijk om met alle betrokken partijen er voor te zorgen dat collega’s prettig en veilig kunnen werken.
Mijn ervaring is ruim, mijn toewijding is groot. Inmiddels is mijn relevante technische kennis ook
meer dan up-to-date en uitgebreid. Ík schroom niet om soms lastige gesprekken aan te gaan
of om issues tactvol uit te zoeken. Juist dan lukt het om de zaken voor elkaar te krijgen.

Specialisaties:
- verschillende huisvestingsprojecten
- verbeteringstrajecten van een facilitaire afdeling
- kwaliteit en/of efficiency
- interim facilitair coördinator

Eigenschappen

Wie zoekt een (interim) Facility / Huisvesting diehard?
Ik wil graag weer aan de slag als Facilitair Adviseur of Facilitair Manager.
Heerlijk om met alle betrokken partijen er voor te zorgen dat collega’s prettig en veilig kunnen werken.
Mijn ervaring is ruim, mijn toewijding is groot. Inmiddels is mijn relevante technische kennis ook
meer dan up-to-date en uitgebreid. Ík schroom niet om soms lastige gesprekken aan te gaan
of om issues tactvol uit te zoeken. Juist dan lukt het om de zaken voor elkaar te krijgen.

Specialisaties:
- verschillende huisvestingsprojecten
- verbeteringstrajecten van een facilitaire afdeling
- kwaliteit en/of efficiency
- interim facilitair coördinator

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Sector: Gezondheidszorg & Farmacie
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Anton van der Vorst te bekijken