• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik ben op zoek naar een functie waarin ik mijn allround kwaliteiten, een combi van audit en controlling goed kwijt kan. Waar ik vanuit een finance rol ook met de voeten in de modder kan staan in de…

Persoonlijk

Ik ben op zoek naar een functie waarin ik mijn allround kwaliteiten, een combi van audit en controlling goed kwijt kan. Waar ik vanuit een finance rol ook met de voeten in de modder kan staan in de business. De vertaalslag kunnen maken vanuit finance naar business effecten en vice versa.

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

2014 – HEDEN SAASPLAZA NEDERLAND B.V.
Business Controller
Taken
• Manage Planning & Control, maandafsluiting, budgettering en forecasting
• Ontwikkelen van nieuwe rapportages en analyse waar nodig met aanpassing van systemen en/of processen
• Ontwerpen en uitvoeren van een rapportage(tooling) o.b.v. (IT-)dataverzameling die periodiek inzicht geeft in contractprofitability

Resultaten
• Een voorspelbare, planmatige maandafsluiting
• Het management inzicht verschaffen in key drivers en winstgevendheid van contracten en/of bedrijfsonderdelen


2004 – 2013 ATOS (ORIGIN) NEDERLAND B.V.
2008-2013 Business Controller Managed Services
Taken
• Financieel beheer van (meerjarige) IT-outsourcingscontracten;
• De opstart van een groot nieuw outsourcingscontract financieel begeleid. Met als aandachtspunten de administratieve inrichting, de transitiefase (on time, on budget, all deliverables), diverse internationale intercompany-afspraken en het voldoen aan IFRS eisen;
• Consolidatie en rapportage van unitresultaten inclusief reviews ten behoeve van management en/of auditcommittee;
• Verzorgen/beoordelen van investeringsverzoeken en support van Cash en creditmanagement;
• Managen van budgettering en forecastproces van de unit, inzicht verschaffen in andere belangrijke parameters waaronder DSO, FTE en OPEX/CAPEX;
• Verzorgen van timetable unitplanning, afstemming en coordinatie van het maandafsluitingsproces;
• Doorontwikkeling van gehanteerde finance rapportagetooling;
• Financials toelichten in meetings met verantwoordelijke managers.

Resultaten
• Vergroting voorspelbaarheid alsmede een betere focus en inzicht in contractperformance van een belangrijk outsourcingscontract;
• Verhoging efficiency proces en vergroting meerwaarde van de (management)rapportages;
• Een sterke bijdrage aan meer resultaat- en doelgerichtheid van de managers;
• De Europese Ondernemingsraad van Atos, tijdens hun vergadering in Nederland, meer inzicht verschaft in de wereld achter de cijfers nadat deze verstrekt waren door de CFO.

2005-2008 Consolidation Accountant Region-1 (Benelux en Nordic) waarvan 9 maanden op het hoofdkantoor in Parijs, Frankrijk
Taken
• In Parijs (headquarters Atos) onderdeel van het Corporate consolidation team; Verantwoordelijk voor de statutaire afsluiting van Region-1 inclusief alle hiermee samenhangende aspecten (Tax/IC/kennis consoteam Regio-1) binnen een internationale multiculturele omgeving. Gewerkt met consolidatiepakket Hyperion;
• Verlenen van advies/support voor regio Nordic bij het consolidatieproces, indien nodig ook ter plaatse;
• Bewaken van de kwaliteit van de Hyperionrapportages alsmede werken aan verbeteringen naar aanleiding van input afgeronde afsluiting – focus op performance verbetering regio team;
• Teamdeelnemer organisatiebreed veranderingstraject; implementatie van een geïntegreerd consolidatiepakket ‘IRIS’ (= samenvoeging statutair en management reporting);
• Deelnemer werkgroep die tot doel had de impact en mogelijkheden van verkorting doorlooptijd maandafsluiting te onderzoeken;
• Ten behoeve van verkorting doorlooptijd afsluiting, langdurig binnen regio verantwoordelijk voor verbeteringen intercompanyproces. (aanjagen, controleren, communiceren).

Resultaten
• Dankzij extra support meer betrouwbaarheid van op grouplevel te consolideren cijfers;
• Rekening houdend met vereisten consolidatieproces, extra bijdrage geleverd aan verkorting doorlooptijd.

2004-2005 Senior medewerker CART (Closing, Analysis, Reporting & Tax) – Holding nivo NL
Taken
• Verrichten van analyses, verzorgen van rapportages en consolidatie samenhangende met maand-, kwartaal- en jaarafsluiting met behulp van SAP (‘Nessie’) en het pakket Hyperion;
• Het verzorgen van een correcte en betrouwbare invoering van verslaggevingsrichtlijnen op basis van IFRS ten behoeve van finance collega’s door middel van ‘awareness’ presentaties.
• Handboek Administratieve Instructie en interne controle actualiseren;
• Opstellen van statutaire jaarrekeningen;
• Via interviews en input uit de organisatie, de administratieve organisatie van processen geformaliseerd, behorende bij het in 2004 nieuw opgezette Shared Service Center Accounts Payable;
• De relevantie/actueelheid van Atos-documenten (op intranet - onderdeel Finance) in kaart gebracht en voorstellen tot verbetering aangedragen;
• Onderzoek naar risicomanagement uitgevoerd, deels gebaseerd op de praktijk binnen Atos Origin, voortvloeiende uit afstudeerscriptie Controllersopleiding;
Doelstelling onderzoek: Het verkrijgen van inzicht in de factoren die invloed uitoefenen op het managen van risico’s om te komen tot een geoptimaliseerd risicomanagementmodel.

2003 - 2004 HILTERMANN GROEP B.V. / ATHLON CAR LEASE NEDERLAND B.V.
Business Controller van twee Hiltermann Lease vestigingen + Controller Athlon Car Lease NL.
Taken
• Verrichten van analyses, verzorgen van managementrapportages budgettering en forecast inclusief advisering hierover;
• Aansturen van de administratie Debiteuren en Crediteuren en door middel van diverse overlegstructuren bedrijfsdoelstellingen helpen realiseren;
• Na fusie, afgerond het project ‘Implementatie Procuratieregeling’ Athlon Groep.

Resultaten
• In kort tijdsbestek de administratie verder geordend (structureren, organiseren) en managementrapportages (verder) ontwikkeld;
• Oplevering, als project, van een handboek met een administratief samenhangend geheel van vastgelegde interne richtlijnen.

2001 – 2003 KPN TELECOM / KPN ENTERCOM SOLUTIONS B.V.
Operational Controller
Taken
• Verzorgen van rapportages (reviews en Business Balanced Score Card – KPI’s);
• Beoordelen doelmatigheid bedrijfsproces, inclusief het signaleren van problemen en aandragen van verbeteringen ter vergroting van efficiency en effectiviteit, alsmede het verrichten van onderzoeken gericht op procesbesturing;
• Project ‘Normering Activiteitenonderzoek’ uitgevoerd. Doelstelling van het project is m.b.v. de ‘BCG-methode’ inzicht verkrijgen in keten van activiteiten (= “cradle to grave” traject).

Resultaten
• Oplevering, als project, van een rapport dat inzicht geeft in efficiency organisatie, noodzakelijk voor implementatie ERP-systeem Baan (nul-meting) en hierna gevolgde reorganisatie.

1999 – 2001 ALBRON CATERING B.V.
Regio Controller Noordwest Nederland
Taken
• Bewaken, analyseren van, rapporteren en adviseren over financiële resultaten en begrotingen. Ondersteuning (vraagbaak) managers;
• Bewaken/verbeteren van de debiteurenstand in samenwerking met Afdeling Debiteuren.
• Verantwoording en sturing van de Regio- prestaties met behulp van diverse overlegstructuren (o.a. MT Noordwest, Controllersoverleg Albron, overleg Control-Administratie);
• Aansturen assistent controller en functioneel medewerkers administratie. Zorgen voor een adequate prioriteitsstelling en planning van werkzaamheden.

Resultaten
• Gegeven beperkt aanwezig kennisniveau diverse medewerkers (hoog verloop) veel gewerkt aan verbetering (werkzaamheden) administratie, financieel besef (relatie cijfers vs. operationeel handelen) van de managers en kwaliteitsverbetering van rapportage.

1993 – 1999 AMEV NEDERLAND N.V
Stafafdeling Internal Audit Fortis Nederland Internal Auditor (disciplines bankieren, verzekeren en beleggen)
Taken
Verrichten van integrated audits (financial, operational en it audit) bij onderdelen van de Fortis-organisatie op projectmatige wijze. Oftewel onderzoeken en (schriftelijk en mondeling) adviseren.
Aandachtspunten hierbij de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen, het voldoen aan regelgeving en de betrouwbaarheid van financiële gegevens, geheel gebaseerd op COSO systematiek.

Opdrachten binnen het gehele concern verricht. Van bank tot verzekeraar, van autolease- maatschappij (TOP lease) of factoring (FMN finance House ) tot (vastgoed)beleggingsmaatschappij of uitvaartonderneming (Ardanta).

Werkervaring

2014 – HEDEN SAASPLAZA NEDERLAND B.V.
Business Controller
Taken
• Manage Planning & Control, maandafsluiting, budgettering en forecasting
• Ontwikkelen van nieuwe rapportages en analyse waar nodig met aanpassing van systemen en/of processen
• Ontwerpen en uitvoeren van een rapportage(tooling) o.b.v. (IT-)dataverzameling die periodiek inzicht geeft in contractprofitability

Resultaten
• Een voorspelbare, planmatige maandafsluiting
• Het management inzicht verschaffen in key drivers en winstgevendheid van contracten en/of bedrijfsonderdelen


2004 – 2013 ATOS (ORIGIN) NEDERLAND B.V.
2008-2013 Business Controller Managed Services
Taken
• Financieel beheer van (meerjarige) IT-outsourcingscontracten;
• De opstart van een groot nieuw outsourcingscontract financieel begeleid. Met als aandachtspunten de administratieve inrichting, de transitiefase (on time, on budget, all deliverables), diverse internationale intercompany-afspraken en het voldoen aan IFRS eisen;
• Consolidatie en rapportage van unitresultaten inclusief reviews ten behoeve van management en/of auditcommittee;
• Verzorgen/beoordelen van investeringsverzoeken en support van Cash en creditmanagement;
• Managen van budgettering en forecastproces van de unit, inzicht verschaffen in andere belangrijke parameters waaronder DSO, FTE en OPEX/CAPEX;
• Verzorgen van timetable unitplanning, afstemming en coordinatie van het maandafsluitingsproces;
• Doorontwikkeling van gehanteerde finance rapportagetooling;
• Financials toelichten in meetings met verantwoordelijke managers.

Resultaten
• Vergroting voorspelbaarheid alsmede een betere focus en inzicht in contractperformance van een belangrijk outsourcingscontract;
• Verhoging efficiency proces en vergroting meerwaarde van de (management)rapportages;
• Een sterke bijdrage aan meer resultaat- en doelgerichtheid van de managers;
• De Europese Ondernemingsraad van Atos, tijdens hun vergadering in Nederland, meer inzicht verschaft in de wereld achter de cijfers nadat deze verstrekt waren door de CFO.

2005-2008 Consolidation Accountant Region-1 (Benelux en Nordic) waarvan 9 maanden op het hoofdkantoor in Parijs, Frankrijk
Taken
• In Parijs (headquarters Atos) onderdeel van het Corporate consolidation team; Verantwoordelijk voor de statutaire afsluiting van Region-1 inclusief alle hiermee samenhangende aspecten (Tax/IC/kennis consoteam Regio-1) binnen een internationale multiculturele omgeving. Gewerkt met consolidatiepakket Hyperion;
• Verlenen van advies/support voor regio Nordic bij het consolidatieproces, indien nodig ook ter plaatse;
• Bewaken van de kwaliteit van de Hyperionrapportages alsmede werken aan verbeteringen naar aanleiding van input afgeronde afsluiting – focus op performance verbetering regio team;
• Teamdeelnemer organisatiebreed veranderingstraject; implementatie van een geïntegreerd consolidatiepakket ‘IRIS’ (= samenvoeging statutair en management reporting);
• Deelnemer werkgroep die tot doel had de impact en mogelijkheden van verkorting doorlooptijd maandafsluiting te onderzoeken;
• Ten behoeve van verkorting doorlooptijd afsluiting, langdurig binnen regio verantwoordelijk voor verbeteringen intercompanyproces. (aanjagen, controleren, communiceren).

Resultaten
• Dankzij extra support meer betrouwbaarheid van op grouplevel te consolideren cijfers;
• Rekening houdend met vereisten consolidatieproces, extra bijdrage geleverd aan verkorting doorlooptijd.

2004-2005 Senior medewerker CART (Closing, Analysis, Reporting & Tax) – Holding nivo NL
Taken
• Verrichten van analyses, verzorgen van rapportages en consolidatie samenhangende met maand-, kwartaal- en jaarafsluiting met behulp van SAP (‘Nessie’) en het pakket Hyperion;
• Het verzorgen van een correcte en betrouwbare invoering van verslaggevingsrichtlijnen op basis van IFRS ten behoeve van finance collega’s door middel van ‘awareness’ presentaties.
• Handboek Administratieve Instructie en interne controle actualiseren;
• Opstellen van statutaire jaarrekeningen;
• Via interviews en input uit de organisatie, de administratieve organisatie van processen geformaliseerd, behorende bij het in 2004 nieuw opgezette Shared Service Center Accounts Payable;
• De relevantie/actueelheid van Atos-documenten (op intranet - onderdeel Finance) in kaart gebracht en voorstellen tot verbetering aangedragen;
• Onderzoek naar risicomanagement uitgevoerd, deels gebaseerd op de praktijk binnen Atos Origin, voortvloeiende uit afstudeerscriptie Controllersopleiding;
Doelstelling onderzoek: Het verkrijgen van inzicht in de factoren die invloed uitoefenen op het managen van risico’s om te komen tot een geoptimaliseerd risicomanagementmodel.

2003 - 2004 HILTERMANN GROEP B.V. / ATHLON CAR LEASE NEDERLAND B.V.
Business Controller van twee Hiltermann Lease vestigingen + Controller Athlon Car Lease NL.
Taken
• Verrichten van analyses, verzorgen van managementrapportages budgettering en forecast inclusief advisering hierover;
• Aansturen van de administratie Debiteuren en Crediteuren en door middel van diverse overlegstructuren bedrijfsdoelstellingen helpen realiseren;
• Na fusie, afgerond het project ‘Implementatie Procuratieregeling’ Athlon Groep.

Resultaten
• In kort tijdsbestek de administratie verder geordend (structureren, organiseren) en managementrapportages (verder) ontwikkeld;
• Oplevering, als project, van een handboek met een administratief samenhangend geheel van vastgelegde interne richtlijnen.

2001 – 2003 KPN TELECOM / KPN ENTERCOM SOLUTIONS B.V.
Operational Controller
Taken
• Verzorgen van rapportages (reviews en Business Balanced Score Card – KPI’s);
• Beoordelen doelmatigheid bedrijfsproces, inclusief het signaleren van problemen en aandragen van verbeteringen ter vergroting van efficiency en effectiviteit, alsmede het verrichten van onderzoeken gericht op procesbesturing;
• Project ‘Normering Activiteitenonderzoek’ uitgevoerd. Doelstelling van het project is m.b.v. de ‘BCG-methode’ inzicht verkrijgen in keten van activiteiten (= “cradle to grave” traject).

Resultaten
• Oplevering, als project, van een rapport dat inzicht geeft in efficiency organisatie, noodzakelijk voor implementatie ERP-systeem Baan (nul-meting) en hierna gevolgde reorganisatie.

1999 – 2001 ALBRON CATERING B.V.
Regio Controller Noordwest Nederland
Taken
• Bewaken, analyseren van, rapporteren en adviseren over financiële resultaten en begrotingen. Ondersteuning (vraagbaak) managers;
• Bewaken/verbeteren van de debiteurenstand in samenwerking met Afdeling Debiteuren.
• Verantwoording en sturing van de Regio- prestaties met behulp van diverse overlegstructuren (o.a. MT Noordwest, Controllersoverleg Albron, overleg Control-Administratie);
• Aansturen assistent controller en functioneel medewerkers administratie. Zorgen voor een adequate prioriteitsstelling en planning van werkzaamheden.

Resultaten
• Gegeven beperkt aanwezig kennisniveau diverse medewerkers (hoog verloop) veel gewerkt aan verbetering (werkzaamheden) administratie, financieel besef (relatie cijfers vs. operationeel handelen) van de managers en kwaliteitsverbetering van rapportage.

1993 – 1999 AMEV NEDERLAND N.V
Stafafdeling Internal Audit Fortis Nederland Internal Auditor (disciplines bankieren, verzekeren en beleggen)
Taken
Verrichten van integrated audits (financial, operational en it audit) bij onderdelen van de Fortis-organisatie op projectmatige wijze. Oftewel onderzoeken en (schriftelijk en mondeling) adviseren.
Aandachtspunten hierbij de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen, het voldoen aan regelgeving en de betrouwbaarheid van financiële gegevens, geheel gebaseerd op COSO systematiek.

Opdrachten binnen het gehele concern verricht. Van bank tot verzekeraar, van autolease- maatschappij (TOP lease) of factoring (FMN finance House ) tot (vastgoed)beleggingsmaatschappij of uitvaartonderneming (Ardanta).

Lees meer

Opleiding

Controlling : NIVRA/Nyenrode, doctoraal 2000–2006;

Accountancy : NIVRA/Nyenrode, tot en met BIV-AO 1993–1999; Tussentijds vervolgd als controllersopleiding.
Bedrijfseconomie : Hanzehogeschool Groningen 1990–1993;
Economie: Rijksuniversiteit Groningen 1987–1990; Propedeuse Economie behaald.
VWO : De Waezenburg, Leek 1981–1987

Opleiding

Controlling : NIVRA/Nyenrode, doctoraal 2000–2006;

Accountancy : NIVRA/Nyenrode, tot en met BIV-AO 1993–1999; Tussentijds vervolgd als controllersopleiding.
Bedrijfseconomie : Hanzehogeschool Groningen 1990–1993;
Economie: Rijksuniversiteit Groningen 1987–1990; Propedeuse Economie behaald.
VWO : De Waezenburg, Leek 1981–1987

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Frans (Matig)

Hobby's & interesses

Tennis, joggen en Racefietseb, verre reizen maken en cultuur opsnuiven

Hobby's & interesses

Tennis, joggen en Racefietseb, verre reizen maken en cultuur opsnuiven

Eigenschappen

Competenties: Flexibel, Integriteit, Klantgericht, Betrokken, Oordeelsvorming.
Kernkwaliteiten: Leergierig, Energiek, Motiverend.
Karakterschets: Betrouwbaar, Doorzetter, Vasthoudend, Humoristisch.

Eigenschappen

Competenties: Flexibel, Integriteit, Klantgericht, Betrokken, Oordeelsvorming.
Kernkwaliteiten: Leergierig, Energiek, Motiverend.
Karakterschets: Betrouwbaar, Doorzetter, Vasthoudend, Humoristisch.

Mijn actuele situatie

 • Functie: Financieel Adviseur
 • Sector: ICT
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Eelco de Jong te bekijken

Mijn documenten