• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Als development manager, gaf ik mede richting aan de koers die wij wilden varen met ons bedrijf, werkte ik klantgericht en wist ik het team te motiveren tot het behalen van het hoogst haalbare…

Persoonlijk

Als development manager, gaf ik mede richting aan de koers die wij wilden varen met ons bedrijf, werkte ik klantgericht en wist ik het team te motiveren tot het behalen van het hoogst haalbare resultaat. In deze functie was ik verder verantwoordelijk voor de interne organisatie van de organisatie, waar mijn focus lag op het optimaal inzetten van talenten en goed werkgeverschap.
Ik ben een gedreven Teamleider met ervaring binnen verschillende disciplines. Binnen de verschillende functies die ik heb vervuld hebben kwaliteit en resultaat altijd mijn prioriteit gehad zonder daarbij het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Immers, de mensen binnen de organisatie zijn de motor die leidt naar succes. Ik werk graag resultaatgericht waarbij ik mij realiseer dat ik dit niet alleen kan, resultaten haal je samen. Daarbij is er naast hard werken ook ruimte voor een lach en aandacht voor het individu. Deze aandacht uitte zich mede in de maandelijkse coachgesprekken waarin ontwikkeling door zelfreflectie uitvoerig aan bod kwam. Deze gesprekken werden door de medewerkers als leerzaam en prettig ervaren.

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

April 2015 – Juli 2015 Aafje Hulpthuis

Manager Avicen Thuiszorg a.i.

Avicen is een thuiszorgorganisatie met een eigen visie op zorg. Behalve de zorgvraag zijn voor Avicen ook leefwijze, cultuur en religie belangrijk om kwalitatieve zorg te leveren.
Het team bestaat uit zorgprofessionals van verschillende afkomst en deskundigheden, waardoor Avicen verder kan kijken dan alleen de zorg. Avicen heeft bijvoorbeeld huishoudelijke verzorgers, verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en kantoorpersoneel in dienst die ook het Turks, Arabisch of Berbers beheersen. Vanaf april 2015 is Avicen door overname onderdeel van Aafje Thuiszorg.

Werkzaamheden

-Coördineren operationele aspecten bedrijfsovername
-verantwoordelijk voor implementatie werkprocessen Avicen bij Aafje Hulpthuis
-Bedrijfsanalyse: resultaat, begroting, personeelszaken
-Aansturing businessunit Avicen bestaande uit 5 kantoormedewerkers en 25 zorgverleners


Augustus 2014 – Juli 2015 Aafje Hulpthuis

Transitiemanager Regio Rotterdam-Zuid a.i.
Aafje Hulpthuis biedt huishoudelijke ondersteuning bij mensen thuis, zodat zij langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Aafje Hulpthuis is onderdeel van ‘Aafje thuiszorg huizen zorghotels’. Aafje Hulpthuis telt 1700 medewerkers en 8000 zorgklanten.
Werkzaamheden

-Verantwoordelijk voor de transitie binnen de regio Rotterdam-Zuid naar ‘Wijkgericht werken’
-Aansturen van het team Rotterdam-Zuid. (8 managers en 3 backofficemedewerkers)
-Verantwoordelijk voor 300 operationele medewerkers en de portefeuille van 3000 zorgklanten
-Schrijven van het jaarplan regio Rotterdam-Zuid
-Herinrichten werkprocessen tbv de transitie ‘Wijkgericht werken’
-Ontwikkelen van het managementdashboard en vaststellen KPI’s (organisatiebreed)
-Implementatie managementdashboard en KPI overzicht ism de afdeling IT
-Schrijven bezuinigingsplan (reorganisatie) en de uitvoering hiervan ism de Regio’s Noord en Drechtsteden


September 2012 – juli 2014 Sagènn Re-integratie
Unitmanager Sagènn Professionals

Sagènn Professionals houdt zich bezig met het bieden van maatwerkoplossingen
aan gemeenten voor verschillende vraagstukken binnen het sociale domein. Hierbij kan gedacht worden aan het herinrichten van “de poort” aangaande de Wet Werk en Bijstand, uitvoering geven aan projecten op het gebied van Handhaving, Terugvordering (implementeren TOM), Uitstroombevordering, BBL trajecten enz. Daarnaast levert Sagènn Professionals diverse professionals op het gebied van sociale zaken op basis van detachering.

Werkzaamheden

- Verantwoordelijk voor de aansturing van de Business Unit Professionals
- Schrijven van het jaarlijkse businessplan
- Opstellen van de jaarlijkse begroting
- Redigeren offertes (aanbestedingen) en contracten
- Maandelijkse marap rapporteren aan directie
- Lid van het MT (directieteam) Re-integratie, Educatie en Professionals
- Projectmanagement: externe projecten bij diverse gemeenten
- Herinrichten processen t.b.v. efficiëntie Accountmanagement, Recruitment en Ondersteuning
- Accountbeheer grote accounts
- Lid van het Strategieteam “Decentrale Verkooporganisatie”


April 2012 – september 2012 Sagènn Re-integratie
Sr.Accountmanager/Afdelingscoördinator (sociale zaken)

Werkzaamheden

- Verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de Business Unit Professionals
- Accountmanagement grote accounts
- Schrijven en redigeren offertes t.b.v. aanbestedingstrajecten en diverse overige offerteaanvragen
- Herinrichten processen t.b.v. efficiëntie Accountmanagement, Recruitment en Ondersteuning
- Adviseren MT over marktontwikkeling binnen sociale zaken
- Zie werkzaamheden Sr. Accountmanager


Augustus 2011 – juni 2012 Sagènn Re-integratie
Sr. Accountmanager (sociale zaken)

Werkzaamheden

- Voeren van sollicitatiegesprekken
- Opstellen van arbeidscontracten
- Voeren van POP gesprekken
- Voeren van functioneringsgesprekken
- Voeren van beoordelingsgesprekken
- Loopbaancoaching en planning
- Verantwoordelijk voor in-, door- en uitstroom
- Ziekteverzuimbeheersing
- Accountmanagement
- Schrijven van offertes t.b.v. aanbestedingen
- Voeren van evaluatiegesprekken met zowel opdrachtgevers als interim professionals
- Commercieel verantwoordelijk voor het behalen van de organisatiedoelstellingen
- Schrijven van kwartaal- en halfjaarplannen met het oog op commerciële doelstellingen


Februari 2011 – augustus 2011 Sagènn Re-integratie Functie: Accountmanager (sociale zaken)

Werkzaamheden
- Schrijven van offertes t.b.v. aanbestedingen
- Het geven van presentaties over het bedrijf aan potentiële medewerkers en opdrachtgevers
- Plaatsen van werknemers bij opdrachtgevers
- Marktonderzoek m.b.t. uitbreidingsmogelijkheden
- Acquisitiewerkzaamheden (Zuid-Nederland)
- Onderhouden van een goede relatie met nieuwe klanten
- Bouwen aan een breed netwerk
- Werving en selectie
- Functionerings- en beoordelingsgesprekken (loopbaanplanning) voeren met medewerkers


Augustus 2010 – februari 2011 Sagènn Re-integratie
Functie: Projectcoördinator

Werkzaamheden
- Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de unit Rotterdam Noord-West (Re-integratietraject locatie Spaanse Polder). Deze unit bestaat uit 120 productiemedewerkers (WWB-ers), 1 productieleider, 1 voorman, 3 consulenten, 1 acquisiteur, en 1 personeelsfunctionaris
- Schrijven van kwartaal- en halfjaarrapportages en deze rapporteren aan de Regiomanager en opdrachtgever (gemeenten)
- Accountmanagement grote opdrachtgevers
- Geven van trainingen
- Verantwoordelijk voor in-, door- en uitstroom
- Voeren van 2-wekelijkse coachgesprekken met de medewerkers
- Verantwoordelijk voor het verbeteren van de werkprocessen en de samenwerking tussen de diverse afdelingen


Mei 2008 – juni 2010 Experis Manpowergroup (voorheen Vitae)
Functie: Manager Interim Professionals

Werkzaamheden:
- Strategisch verantwoordelijk voor de opbouw van een team van 25 interim professionals d.m.v. Werving & Selectie.
- Voeren van sollicitatiegesprekken.
- Opstellen van arbeidscontracten.
- Verantwoordelijk voor het aansturen, coachen en begeleiden van 25 interim professionals.
- Voeren van POP gesprekken.
- Geven van diverse trainingen aan Interim Professionals.
- Voeren van functioneringsgesprekken.
- Voeren van beoordelingsgesprekken.
- Loopbaancoaching en planning.
- Verantwoordelijk voor in-, door- en uitstroom.
- Ziekteverzuimbeheersing.

Commercieel:
- Accountmanagement
- Schrijven van offertes
- Voeren van evaluatiegesprekken met zowel opdrachtgevers als interim professionals.
- Commercieel verantwoordelijk voor het behalen van de organisatiedoelstellingen.
- Schrijven van kwartaal- en halfjaarplannen met het oog op commerciële doelstellingen


Februari 2007 – april 2008 Knuijt Consultancy
Knuijt consultancy, zelfstandig ondernemer Marketing & Sales
Zelfstandig ondernemer werkzaam als consultant.
Vanaf februari 2007 leverde ik mijn diensten op projectbasis aan een opleidings- en detacheringsbureau werkzaam in de haven- en logistieke sector. Dit bedrijf zocht naar mogelijkheden om uit te breiden naar de provincie Zuid-Holland.

Werkzaamheden:
- Werving en selectie;
- Functionerings- en beoordelingsgesprekken (loopbaanplanning) voeren met medewerkers;
- Het geven van presentaties over het bedrijf aan potentiële medewerkers en opdrachtgevers;
- Plaatsen van werknemers bij opdrachtgevers;
- Marktonderzoek m.b.t. uitbreidingsmogelijkheden;
- Schrijven van het businessplan voor een nieuwe vestiging in de provincie Zuid-Holland;
- Acquisitiewerkzaamheden (Zuid-Holland);
- Onderhouden van een goede relatie met nieuwe klanten;
- Bouwen aan een breed netwerk;


1996 – 2007
Knuijt Mannenmode te Vlissingen, Zelfstandig Ondernemer.
1998 – 2005
The Firm Fashion te Vlissingen, Zelfstandig Ondernemer.

Mijn taken als zelfstandig ondernemer:

Strategisch
Vaststellen en bewaken van visie, missie en strategische doelstellingen en deze verwerken in het businessplan

Inkoop en voorraadbeheer:
Vaststellen en bewaken van budgetten die gebaseerd zijn op omzetanalyse van voorgaande jaren en inventarisatie van de voorraad;

Administratie en bank- en verzekeringszaken:
Bijhouden grootboek, bankboek en kasboek met behulp van boekhoudprogramma KING
Voorraadbeheer
Schrijven van liquiditeitsplanningen en omzetprognoses
Onderhandelen met bank- en verzekeringswezen

Personeelszaken
Leiding geven aan, en motiveren van het verkoopteam (5 fte)
Voeren van sollicitatiegesprekken
Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken

Werkervaring

April 2015 – Juli 2015 Aafje Hulpthuis

Manager Avicen Thuiszorg a.i.

Avicen is een thuiszorgorganisatie met een eigen visie op zorg. Behalve de zorgvraag zijn voor Avicen ook leefwijze, cultuur en religie belangrijk om kwalitatieve zorg te leveren.
Het team bestaat uit zorgprofessionals van verschillende afkomst en deskundigheden, waardoor Avicen verder kan kijken dan alleen de zorg. Avicen heeft bijvoorbeeld huishoudelijke verzorgers, verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en kantoorpersoneel in dienst die ook het Turks, Arabisch of Berbers beheersen. Vanaf april 2015 is Avicen door overname onderdeel van Aafje Thuiszorg.

Werkzaamheden

-Coördineren operationele aspecten bedrijfsovername
-verantwoordelijk voor implementatie werkprocessen Avicen bij Aafje Hulpthuis
-Bedrijfsanalyse: resultaat, begroting, personeelszaken
-Aansturing businessunit Avicen bestaande uit 5 kantoormedewerkers en 25 zorgverleners


Augustus 2014 – Juli 2015 Aafje Hulpthuis

Transitiemanager Regio Rotterdam-Zuid a.i.
Aafje Hulpthuis biedt huishoudelijke ondersteuning bij mensen thuis, zodat zij langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Aafje Hulpthuis is onderdeel van ‘Aafje thuiszorg huizen zorghotels’. Aafje Hulpthuis telt 1700 medewerkers en 8000 zorgklanten.
Werkzaamheden

-Verantwoordelijk voor de transitie binnen de regio Rotterdam-Zuid naar ‘Wijkgericht werken’
-Aansturen van het team Rotterdam-Zuid. (8 managers en 3 backofficemedewerkers)
-Verantwoordelijk voor 300 operationele medewerkers en de portefeuille van 3000 zorgklanten
-Schrijven van het jaarplan regio Rotterdam-Zuid
-Herinrichten werkprocessen tbv de transitie ‘Wijkgericht werken’
-Ontwikkelen van het managementdashboard en vaststellen KPI’s (organisatiebreed)
-Implementatie managementdashboard en KPI overzicht ism de afdeling IT
-Schrijven bezuinigingsplan (reorganisatie) en de uitvoering hiervan ism de Regio’s Noord en Drechtsteden


September 2012 – juli 2014 Sagènn Re-integratie
Unitmanager Sagènn Professionals

Sagènn Professionals houdt zich bezig met het bieden van maatwerkoplossingen
aan gemeenten voor verschillende vraagstukken binnen het sociale domein. Hierbij kan gedacht worden aan het herinrichten van “de poort” aangaande de Wet Werk en Bijstand, uitvoering geven aan projecten op het gebied van Handhaving, Terugvordering (implementeren TOM), Uitstroombevordering, BBL trajecten enz. Daarnaast levert Sagènn Professionals diverse professionals op het gebied van sociale zaken op basis van detachering.

Werkzaamheden

- Verantwoordelijk voor de aansturing van de Business Unit Professionals
- Schrijven van het jaarlijkse businessplan
- Opstellen van de jaarlijkse begroting
- Redigeren offertes (aanbestedingen) en contracten
- Maandelijkse marap rapporteren aan directie
- Lid van het MT (directieteam) Re-integratie, Educatie en Professionals
- Projectmanagement: externe projecten bij diverse gemeenten
- Herinrichten processen t.b.v. efficiëntie Accountmanagement, Recruitment en Ondersteuning
- Accountbeheer grote accounts
- Lid van het Strategieteam “Decentrale Verkooporganisatie”


April 2012 – september 2012 Sagènn Re-integratie
Sr.Accountmanager/Afdelingscoördinator (sociale zaken)

Werkzaamheden

- Verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de Business Unit Professionals
- Accountmanagement grote accounts
- Schrijven en redigeren offertes t.b.v. aanbestedingstrajecten en diverse overige offerteaanvragen
- Herinrichten processen t.b.v. efficiëntie Accountmanagement, Recruitment en Ondersteuning
- Adviseren MT over marktontwikkeling binnen sociale zaken
- Zie werkzaamheden Sr. Accountmanager


Augustus 2011 – juni 2012 Sagènn Re-integratie
Sr. Accountmanager (sociale zaken)

Werkzaamheden

- Voeren van sollicitatiegesprekken
- Opstellen van arbeidscontracten
- Voeren van POP gesprekken
- Voeren van functioneringsgesprekken
- Voeren van beoordelingsgesprekken
- Loopbaancoaching en planning
- Verantwoordelijk voor in-, door- en uitstroom
- Ziekteverzuimbeheersing
- Accountmanagement
- Schrijven van offertes t.b.v. aanbestedingen
- Voeren van evaluatiegesprekken met zowel opdrachtgevers als interim professionals
- Commercieel verantwoordelijk voor het behalen van de organisatiedoelstellingen
- Schrijven van kwartaal- en halfjaarplannen met het oog op commerciële doelstellingen


Februari 2011 – augustus 2011 Sagènn Re-integratie Functie: Accountmanager (sociale zaken)

Werkzaamheden
- Schrijven van offertes t.b.v. aanbestedingen
- Het geven van presentaties over het bedrijf aan potentiële medewerkers en opdrachtgevers
- Plaatsen van werknemers bij opdrachtgevers
- Marktonderzoek m.b.t. uitbreidingsmogelijkheden
- Acquisitiewerkzaamheden (Zuid-Nederland)
- Onderhouden van een goede relatie met nieuwe klanten
- Bouwen aan een breed netwerk
- Werving en selectie
- Functionerings- en beoordelingsgesprekken (loopbaanplanning) voeren met medewerkers


Augustus 2010 – februari 2011 Sagènn Re-integratie
Functie: Projectcoördinator

Werkzaamheden
- Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de unit Rotterdam Noord-West (Re-integratietraject locatie Spaanse Polder). Deze unit bestaat uit 120 productiemedewerkers (WWB-ers), 1 productieleider, 1 voorman, 3 consulenten, 1 acquisiteur, en 1 personeelsfunctionaris
- Schrijven van kwartaal- en halfjaarrapportages en deze rapporteren aan de Regiomanager en opdrachtgever (gemeenten)
- Accountmanagement grote opdrachtgevers
- Geven van trainingen
- Verantwoordelijk voor in-, door- en uitstroom
- Voeren van 2-wekelijkse coachgesprekken met de medewerkers
- Verantwoordelijk voor het verbeteren van de werkprocessen en de samenwerking tussen de diverse afdelingen


Mei 2008 – juni 2010 Experis Manpowergroup (voorheen Vitae)
Functie: Manager Interim Professionals

Werkzaamheden:
- Strategisch verantwoordelijk voor de opbouw van een team van 25 interim professionals d.m.v. Werving & Selectie.
- Voeren van sollicitatiegesprekken.
- Opstellen van arbeidscontracten.
- Verantwoordelijk voor het aansturen, coachen en begeleiden van 25 interim professionals.
- Voeren van POP gesprekken.
- Geven van diverse trainingen aan Interim Professionals.
- Voeren van functioneringsgesprekken.
- Voeren van beoordelingsgesprekken.
- Loopbaancoaching en planning.
- Verantwoordelijk voor in-, door- en uitstroom.
- Ziekteverzuimbeheersing.

Commercieel:
- Accountmanagement
- Schrijven van offertes
- Voeren van evaluatiegesprekken met zowel opdrachtgevers als interim professionals.
- Commercieel verantwoordelijk voor het behalen van de organisatiedoelstellingen.
- Schrijven van kwartaal- en halfjaarplannen met het oog op commerciële doelstellingen


Februari 2007 – april 2008 Knuijt Consultancy
Knuijt consultancy, zelfstandig ondernemer Marketing & Sales
Zelfstandig ondernemer werkzaam als consultant.
Vanaf februari 2007 leverde ik mijn diensten op projectbasis aan een opleidings- en detacheringsbureau werkzaam in de haven- en logistieke sector. Dit bedrijf zocht naar mogelijkheden om uit te breiden naar de provincie Zuid-Holland.

Werkzaamheden:
- Werving en selectie;
- Functionerings- en beoordelingsgesprekken (loopbaanplanning) voeren met medewerkers;
- Het geven van presentaties over het bedrijf aan potentiële medewerkers en opdrachtgevers;
- Plaatsen van werknemers bij opdrachtgevers;
- Marktonderzoek m.b.t. uitbreidingsmogelijkheden;
- Schrijven van het businessplan voor een nieuwe vestiging in de provincie Zuid-Holland;
- Acquisitiewerkzaamheden (Zuid-Holland);
- Onderhouden van een goede relatie met nieuwe klanten;
- Bouwen aan een breed netwerk;


1996 – 2007
Knuijt Mannenmode te Vlissingen, Zelfstandig Ondernemer.
1998 – 2005
The Firm Fashion te Vlissingen, Zelfstandig Ondernemer.

Mijn taken als zelfstandig ondernemer:

Strategisch
Vaststellen en bewaken van visie, missie en strategische doelstellingen en deze verwerken in het businessplan

Inkoop en voorraadbeheer:
Vaststellen en bewaken van budgetten die gebaseerd zijn op omzetanalyse van voorgaande jaren en inventarisatie van de voorraad;

Administratie en bank- en verzekeringszaken:
Bijhouden grootboek, bankboek en kasboek met behulp van boekhoudprogramma KING
Voorraadbeheer
Schrijven van liquiditeitsplanningen en omzetprognoses
Onderhandelen met bank- en verzekeringswezen

Personeelszaken
Leiding geven aan, en motiveren van het verkoopteam (5 fte)
Voeren van sollicitatiegesprekken
Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken

Lees meer

Opleiding

2007 – 2010
HBO Human Resource Management, Hogeschool Zeeland te Vlissingen
(propedeuse behaald) minor Strategie en Leiderschap.

2004 – 2005
HBO Psychologie, NTI ism Hogeschool Hanzesteden. Niet afgerond.

1993 -1997
MMO, ondernemer/managementfuncties detailhandel en Detex, Delta College te Middelburg
Diploma behaald, niveau IV.

1989 – 1993
HAVO/VWO (1 jaar), Christelijke Scholengemeenschap Walcheren te Middelburg.
MAVO-D, Prins Willem Alexander Mavo te Vlissingen. Diploma behaald.
vakken: Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde, Scheikunde en Handel & Economie.

Cursussen en trainingen..........................................................................................................

Training competentiegericht leidinggeven bij verandering 2013
Cursus Beïnvloeden 2011
Cursus effectief communiceren 2010
Cursus Autonoom leiderschap 2010
Cursus Competentiegericht interviewen 2009
Cursus Flexibele arbeid 2009
Cursus Timemanagement 2009
Cursus Onderhandelen 2009
Cursus Bezwaren weerleggen 2008
Cursus Adviserend verkopen 2008
Cursus Inkoopplanning, Management Centrum Bedrijfsadviseurs te Arnhem. 2006

Opleiding

2007 – 2010
HBO Human Resource Management, Hogeschool Zeeland te Vlissingen
(propedeuse behaald) minor Strategie en Leiderschap.

2004 – 2005
HBO Psychologie, NTI ism Hogeschool Hanzesteden. Niet afgerond.

1993 -1997
MMO, ondernemer/managementfuncties detailhandel en Detex, Delta College te Middelburg
Diploma behaald, niveau IV.

1989 – 1993
HAVO/VWO (1 jaar), Christelijke Scholengemeenschap Walcheren te Middelburg.
MAVO-D, Prins Willem Alexander Mavo te Vlissingen. Diploma behaald.
vakken: Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde, Scheikunde en Handel & Economie.

Cursussen en trainingen..........................................................................................................

Training competentiegericht leidinggeven bij verandering 2013
Cursus Beïnvloeden 2011
Cursus effectief communiceren 2010
Cursus Autonoom leiderschap 2010
Cursus Competentiegericht interviewen 2009
Cursus Flexibele arbeid 2009
Cursus Timemanagement 2009
Cursus Onderhandelen 2009
Cursus Bezwaren weerleggen 2008
Cursus Adviserend verkopen 2008
Cursus Inkoopplanning, Management Centrum Bedrijfsadviseurs te Arnhem. 2006

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

Lezen, schrijven, sporten, muziek maken en luisteren.

Hobby's & interesses

Lezen, schrijven, sporten, muziek maken en luisteren.

Eigenschappen

Gedreven, overtuigend, zelfstandig, zelfstartend, sociaal, resultaatgericht, doortastend, motiverend, inspirerend en positief ingesteld.

Eigenschappen

Gedreven, overtuigend, zelfstandig, zelfstartend, sociaal, resultaatgericht, doortastend, motiverend, inspirerend en positief ingesteld.

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Uitzendbureaus
 • Carrièreniveau: Senior management
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Georg Knuijt te bekijken