• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

1984-2015 (Eind April) Werkzaamheden op projectbasis (vanaf 1988 via Yacht (n.b. Yacht staat voor Yacht en zijn rechtsvoorgangers) :

2014 Diverse kleinere projecten op kantoor

2013 (5 mnd) : BAMinfraconsult
Functie AutoCad tekenaar
Project Verbreding (van 2 naar 4 rijstroken, 2 per richting) van N33
Werkzaamheden Het maken van DO- en UO-tekeningen van kunstwerken vanaf onderbouw tot bovenbouw: vorm en wapeningtekeningen.

2013 (4 mnd) : Waterschap Scheldestromen
Functie AutoCad tekenaar
Project Project deklagen 2013 boven de Westerschelde
Project markeringen 2013 onder en boven de Westerschelde
Werkzaamheden Het maken van bestekstekeningen in AutoCad waarop aangegeven wordt wat er aan reparaties aan wegen gedaan moet worden

2012 : Yacht
Functie Assistent New Business at Yacht
Project New Business, een intern project van Yacht
Het in kaart brengen van (potentiële) klanten
Werkzaamheden Het bewerken en analyseren van data gegevens in Excel

2012 (3 mnd) : Provincie Zeeland
Functie AutoCad tekenaar wegenbouw
Project N62 Sloeweg (verdubbeling)
Werkzaamheden Het maken van ontwerptekeningen in AutoCad voor de provinciale
weg N62 welke verdubbelt zal worden

2011-2012 : Waterschap Scheldestromen
(6 mnd)
Functie AutoCad tekenaar
Project Project deklagen 2012 boven de Westerschelde
Werkzaamheden Het maken van bestekstekeningen in AutoCad waarop aangegeven wordt wat er aan reparaties aan wegen gedaan moet worden


2011 (6 mnd) : Ballast Nedam Engineering
Functie Senior Constructief Tekenaar
Project Botlek tanker terminal 2e Maasvlakte, Argos-Haven, Vliegas terminal
Werkzaamheden Het verzorgen van het constructief ontwerp voor de tenderfase van het project met AutoCad.

2010 (6 mnd) : VolkerRail
Functie AutoCAD Tekenaar Staal
Project Spoortraject Utrecht – Harmelen.
Werkzaamheden Revisietekeningen maken van portalen inclusief stroomafnemers.

2009-2010 : Witteveen en Bos
(13 mnd)
Functie Ontwerper tekenaar Natte Waterbouw
Project Kunstmatig opgespoten eilanden in de Kaspische Zee voor olieboringen en verwerking van olie.
Werkzaamheden Het ontwerpen en uitwerken van constructies met behulp van AutoCAD.
Het bepalen van de contouren van de kustverdediging, damwanden en grondverzet.

2009 (3 mnd) : Groenservice Zuid-Holland (GZH)
Functie Gis Medewerker
Werkzaamheden Het verzamelen van mutaties op het gebied van de groenvoorziening in Zuid-Holland welke zijn aangeleverd door mensen in het veld.
Het bijwerken van Gisbestanden naar aanleiding van de doorgegeven mutaties en daaruit nieuwe overzichtskaarten maken.

2008-2009 : Waterschap Hollandse Delta
(7 mnd)
Functie Werkvoorbereider / Gis Medewerker
Werkzaamheden Het maken van bestek- en ontwerptekeningen voor nieuwbouw of verbouwing Rioolgemalen.
Het beheren van Gisgegevens voor effluent/persleidingen en alle daar uitvloeiende werkzaamheden: kaarten, AutoCAD-bestanden en overzichten maken met behulp van Intwis (applicatie van Argcis).
Het beheren en verwerken van tekeningen (eigen, door derden aangeleverd en oude bestanden (tiff) met behulp van het programma Meridian.
Het maken van P&ID’s (schematische weergave van leidingen met pompen, afsluiters) voor RGen (rioolgemalen) en RWZI’s (rioolwaterzuiveringsinstallaties).

2007-2008 : Gemeentewerken Rotterdam IB-H&T
(12 mnd)
Functie Werkvoorbereider / AutoCAD Tekenaar
Werkzaamheden In kaart brengen van bestaande kademuren in de stad Rotterdam. Het omzetten van gegevens van bestaande kademuren van oude bestaande tekeningen naar digitale tekeningen eventueel met behulp van Gis en andere digitale bestanden die aanwezig zijn. Het opnemen van de bestaande situatie van de kademuren ter plekken: rapportage maken van wat aanwezig is (bolders, trappen, wrijfstijlen) en schade registreren, daarna digitaal verwerken. Het maken van bestek- en uitvoeringstekeningen (vorm, wapening) voor te renoveren gemalen.


2007 (3 mnd) : Gemeente Westvoorne
Functie Werkvoorbereider / AutoCAD Tekenaar
Werkzaamheden Zorgdragen voor continuïteit bij de afdeling gemeentewerken, daar vaste medewerker vertrekt en er niet gelijk een opvolger is. Het maken van bestek- en uitvoeringstekeningen. Het in kaart brengen van de rioleringen in het buitengebied van de gemeente. Het in kaart brengen van nieuwe infraprojecten.

2006 (4 mnd) : BAM
Functie Tekenaar / Ontwerper
Project Uitbreiding afvalverbrandingscapaciteit Twence, te Hengelo.
Werkzaamheden Ontwerpen, uitzoeken en tekenen van bekistingmethode welke gebruikt gaat worden voor een project.

2005-2006 : Gemeentewerken Rotterdam
(9 mnd)
Functie Tekenaar / Ontwerper afdeling Ht & Hi
Project Beerterminal;
Wachtplaatsen Mississippihaven;
Argos;
Vopac.
Werkzaamheden Vervaardigen van werk- (vorm, wapening), besteks- en overzichtstekeningen van damwanden (anodes, bolders, haalkommen), binnenvaart- en zeesteigers, prefabframe voor steiger.

2005 (8 mnd): Gemeentewerken Rotterdam Productgroep H&T
Functie Tekenaar / Ontwerper
Project Randstadrail Rotterdam: omgeving rond Centraal Station, hooggelegen haltes (Melanchtonweg, Berkel en Rodenrijs).
Werkzaamheden Vervaardigen van werk- (vorm, wapening), besteks- en overzichtstekeningen ten behoeve van de genoemde deelprojecten.

2004 (3 mnd) : BAM / Infraspeed
Functie AutoCAD Tekenaar Beton
Project Tunnel Groenehart, Dordtsche Kil en Oude Maas in het HSL-tracé.
Werkzaamheden Vervaardigen en uitzoeken van maatgevende tunneldoorsneden.

1999-2004 : Royal Haskoning (De Weger)
(6 jaar)
Functie Tekenaar / Ontwerper Beton/Staal
Project De Craag, studie verbreding A1 tussen Muiden en Eemnes;
HSL, prestatiebestekken van diverse deeltrajecten onder andere Zuid/Holland Zuid, Zuid-Holland Noord, Boortunnel Groenehart en aansluitingen op de HSL;
Betuwelijn, onder andere voor boortunnels Sophia en Pannerdensch Kanaal, en deeltrace Sliedrecht-Gorinchem;
Noord/Zuidlijn Amsterdeam (metro), alles wat betrekking heeft op het stationseiland (Amsterdam CS) en Rokin: bouwkuip, betonconstructie, fasering, diepwanden;
Newcastle: Tyne tunnel, voorontwerp;
Heineken, diverse bierbrouwerijen in het buitenland onder andere in Afrika en Polen;
Diverse kleinere projecten op het gebied van uitbreiden van Havens onder andere Amsterdam, Rotterdam en Trobai;
Amsterdam: Westelijk havengebied container terminal: bestekstekeningen doorsnedes kademuren, overzicht tekeningen;
Rotterdam: Euromax: bestektekeningen, doorsnede kademuren, overzichtstekeningen;
Diverse kleinere projecten op het gebied van kustverdediging onder andere renovatie kustverdediging te Abu Dhabi en ontwikkeling kustverdediging te Dubai (Palm Island).
Werkzaamheden Vervaardigen van werk- (vorm, wapening) en bestekstekeningen ten behoeve van de diverse projecten.


1996-1998 : Holland Railconsult
(2 jaar)
Functie Beton- en Staaltekenaar / Ontwerper
Project HSL-Zuid.
Werkzaamheden Uitwerken kleine kunstwerken in voorlopig ontwerp. Vervaardigen OTB-kaarten. Vervaardigen onteigeningstekeningen.

1992-1996 : HBW
(4 jaar)
Functie Beton- en Staaltekenaar
Project Verdubbeling spoortunnel Schiphol;
Stations Hoofddorp en Schiphol.
Werkzaamheden Vervaardigen beton-, wapening- en staaltekeningen ten behoeve van de diverse projecten.

1988-1992 : Corsmit;
Ingenieursbureau Zonneveld te Rotterdam;
Gemeentewerken Rotterdam;
Ingenieursbureau Ruitenberg;
WIJCO te Dordrecht;
Functie Beton- en Staaltekenaar
Werkzaamheden Vervaardigen van werk- (vorm, wapening) en bestekstekeningen.
Tekenen en construeren van beton- en staalconstructies.

1984-1988 : Goudstikker de Vries BV;
Penn & Bauduin;
Blae Water Engineering;
HCG te Schiedam;
Rijkswaterstaat. dir. Bruggen;
Gresel BV;
D3BN;
Adco West te Rotterdam;
Global Engineering te Velzen;
Gemeentewerken Amsterdam;
Van der Vorm Engineering.
Functie Beton- en Staaltekenaar
Werkzaamheden Vervaardigen van werk- en bestekstekeningen. Vervaardigen van vorm- en wapeningstekeningen. Tekenen en construeren van beton- en staalconstructies.

Werkervaring

1984-2015 (Eind April) Werkzaamheden op projectbasis (vanaf 1988 via Yacht (n.b. Yacht staat voor Yacht en zijn rechtsvoorgangers) :

2014 Diverse kleinere projecten op kantoor

2013 (5 mnd) : BAMinfraconsult
Functie AutoCad tekenaar
Project Verbreding (van 2 naar 4 rijstroken, 2 per richting) van N33
Werkzaamheden Het maken van DO- en UO-tekeningen van kunstwerken vanaf onderbouw tot bovenbouw: vorm en wapeningtekeningen.

2013 (4 mnd) : Waterschap Scheldestromen
Functie AutoCad tekenaar
Project Project deklagen 2013 boven de Westerschelde
Project markeringen 2013 onder en boven de Westerschelde
Werkzaamheden Het maken van bestekstekeningen in AutoCad waarop aangegeven wordt wat er aan reparaties aan wegen gedaan moet worden

2012 : Yacht
Functie Assistent New Business at Yacht
Project New Business, een intern project van Yacht
Het in kaart brengen van (potentiële) klanten
Werkzaamheden Het bewerken en analyseren van data gegevens in Excel

2012 (3 mnd) : Provincie Zeeland
Functie AutoCad tekenaar wegenbouw
Project N62 Sloeweg (verdubbeling)
Werkzaamheden Het maken van ontwerptekeningen in AutoCad voor de provinciale
weg N62 welke verdubbelt zal worden

2011-2012 : Waterschap Scheldestromen
(6 mnd)
Functie AutoCad tekenaar
Project Project deklagen 2012 boven de Westerschelde
Werkzaamheden Het maken van bestekstekeningen in AutoCad waarop aangegeven wordt wat er aan reparaties aan wegen gedaan moet worden


2011 (6 mnd) : Ballast Nedam Engineering
Functie Senior Constructief Tekenaar
Project Botlek tanker terminal 2e Maasvlakte, Argos-Haven, Vliegas terminal
Werkzaamheden Het verzorgen van het constructief ontwerp voor de tenderfase van het project met AutoCad.

2010 (6 mnd) : VolkerRail
Functie AutoCAD Tekenaar Staal
Project Spoortraject Utrecht – Harmelen.
Werkzaamheden Revisietekeningen maken van portalen inclusief stroomafnemers.

2009-2010 : Witteveen en Bos
(13 mnd)
Functie Ontwerper tekenaar Natte Waterbouw
Project Kunstmatig opgespoten eilanden in de Kaspische Zee voor olieboringen en verwerking van olie.
Werkzaamheden Het ontwerpen en uitwerken van constructies met behulp van AutoCAD.
Het bepalen van de contouren van de kustverdediging, damwanden en grondverzet.

2009 (3 mnd) : Groenservice Zuid-Holland (GZH)
Functie Gis Medewerker
Werkzaamheden Het verzamelen van mutaties op het gebied van de groenvoorziening in Zuid-Holland welke zijn aangeleverd door mensen in het veld.
Het bijwerken van Gisbestanden naar aanleiding van de doorgegeven mutaties en daaruit nieuwe overzichtskaarten maken.

2008-2009 : Waterschap Hollandse Delta
(7 mnd)
Functie Werkvoorbereider / Gis Medewerker
Werkzaamheden Het maken van bestek- en ontwerptekeningen voor nieuwbouw of verbouwing Rioolgemalen.
Het beheren van Gisgegevens voor effluent/persleidingen en alle daar uitvloeiende werkzaamheden: kaarten, AutoCAD-bestanden en overzichten maken met behulp van Intwis (applicatie van Argcis).
Het beheren en verwerken van tekeningen (eigen, door derden aangeleverd en oude bestanden (tiff) met behulp van het programma Meridian.
Het maken van P&ID’s (schematische weergave van leidingen met pompen, afsluiters) voor RGen (rioolgemalen) en RWZI’s (rioolwaterzuiveringsinstallaties).

2007-2008 : Gemeentewerken Rotterdam IB-H&T
(12 mnd)
Functie Werkvoorbereider / AutoCAD Tekenaar
Werkzaamheden In kaart brengen van bestaande kademuren in de stad Rotterdam. Het omzetten van gegevens van bestaande kademuren van oude bestaande tekeningen naar digitale tekeningen eventueel met behulp van Gis en andere digitale bestanden die aanwezig zijn. Het opnemen van de bestaande situatie van de kademuren ter plekken: rapportage maken van wat aanwezig is (bolders, trappen, wrijfstijlen) en schade registreren, daarna digitaal verwerken. Het maken van bestek- en uitvoeringstekeningen (vorm, wapening) voor te renoveren gemalen.


2007 (3 mnd) : Gemeente Westvoorne
Functie Werkvoorbereider / AutoCAD Tekenaar
Werkzaamheden Zorgdragen voor continuïteit bij de afdeling gemeentewerken, daar vaste medewerker vertrekt en er niet gelijk een opvolger is. Het maken van bestek- en uitvoeringstekeningen. Het in kaart brengen van de rioleringen in het buitengebied van de gemeente. Het in kaart brengen van nieuwe infraprojecten.

2006 (4 mnd) : BAM
Functie Tekenaar / Ontwerper
Project Uitbreiding afvalverbrandingscapaciteit Twence, te Hengelo.
Werkzaamheden Ontwerpen, uitzoeken en tekenen van bekistingmethode welke gebruikt gaat worden voor een project.

2005-2006 : Gemeentewerken Rotterdam
(9 mnd)
Functie Tekenaar / Ontwerper afdeling Ht & Hi
Project Beerterminal;
Wachtplaatsen Mississippihaven;
Argos;
Vopac.
Werkzaamheden Vervaardigen van werk- (vorm, wapening), besteks- en overzichtstekeningen van damwanden (anodes, bolders, haalkommen), binnenvaart- en zeesteigers, prefabframe voor steiger.

2005 (8 mnd): Gemeentewerken Rotterdam Productgroep H&T
Functie Tekenaar / Ontwerper
Project Randstadrail Rotterdam: omgeving rond Centraal Station, hooggelegen haltes (Melanchtonweg, Berkel en Rodenrijs).
Werkzaamheden Vervaardigen van werk- (vorm, wapening), besteks- en overzichtstekeningen ten behoeve van de genoemde deelprojecten.

2004 (3 mnd) : BAM / Infraspeed
Functie AutoCAD Tekenaar Beton
Project Tunnel Groenehart, Dordtsche Kil en Oude Maas in het HSL-tracé.
Werkzaamheden Vervaardigen en uitzoeken van maatgevende tunneldoorsneden.

1999-2004 : Royal Haskoning (De Weger)
(6 jaar)
Functie Tekenaar / Ontwerper Beton/Staal
Project De Craag, studie verbreding A1 tussen Muiden en Eemnes;
HSL, prestatiebestekken van diverse deeltrajecten onder andere Zuid/Holland Zuid, Zuid-Holland Noord, Boortunnel Groenehart en aansluitingen op de HSL;
Betuwelijn, onder andere voor boortunnels Sophia en Pannerdensch Kanaal, en deeltrace Sliedrecht-Gorinchem;
Noord/Zuidlijn Amsterdeam (metro), alles wat betrekking heeft op het stationseiland (Amsterdam CS) en Rokin: bouwkuip, betonconstructie, fasering, diepwanden;
Newcastle: Tyne tunnel, voorontwerp;
Heineken, diverse bierbrouwerijen in het buitenland onder andere in Afrika en Polen;
Diverse kleinere projecten op het gebied van uitbreiden van Havens onder andere Amsterdam, Rotterdam en Trobai;
Amsterdam: Westelijk havengebied container terminal: bestekstekeningen doorsnedes kademuren, overzicht tekeningen;
Rotterdam: Euromax: bestektekeningen, doorsnede kademuren, overzichtstekeningen;
Diverse kleinere projecten op het gebied van kustverdediging onder andere renovatie kustverdediging te Abu Dhabi en ontwikkeling kustverdediging te Dubai (Palm Island).
Werkzaamheden Vervaardigen van werk- (vorm, wapening) en bestekstekeningen ten behoeve van de diverse projecten.


1996-1998 : Holland Railconsult
(2 jaar)
Functie Beton- en Staaltekenaar / Ontwerper
Project HSL-Zuid.
Werkzaamheden Uitwerken kleine kunstwerken in voorlopig ontwerp. Vervaardigen OTB-kaarten. Vervaardigen onteigeningstekeningen.

1992-1996 : HBW
(4 jaar)
Functie Beton- en Staaltekenaar
Project Verdubbeling spoortunnel Schiphol;
Stations Hoofddorp en Schiphol.
Werkzaamheden Vervaardigen beton-, wapening- en staaltekeningen ten behoeve van de diverse projecten.

1988-1992 : Corsmit;
Ingenieursbureau Zonneveld te Rotterdam;
Gemeentewerken Rotterdam;
Ingenieursbureau Ruitenberg;
WIJCO te Dordrecht;
Functie Beton- en Staaltekenaar
Werkzaamheden Vervaardigen van werk- (vorm, wapening) en bestekstekeningen.
Tekenen en construeren van beton- en staalconstructies.

1984-1988 : Goudstikker de Vries BV;
Penn & Bauduin;
Blae Water Engineering;
HCG te Schiedam;
Rijkswaterstaat. dir. Bruggen;
Gresel BV;
D3BN;
Adco West te Rotterdam;
Global Engineering te Velzen;
Gemeentewerken Amsterdam;
Van der Vorm Engineering.
Functie Beton- en Staaltekenaar
Werkzaamheden Vervaardigen van werk- en bestekstekeningen. Vervaardigen van vorm- en wapeningstekeningen. Tekenen en construeren van beton- en staalconstructies.

Lees meer

Opleiding

Opleiding:

HTI: Afgeronde Modules: Betontechnologie, Mechanica, Wiskunde, (geen diploma)
HTS Weg- en Waterbouwkunde, (diploma 1983)
MTS Weg- en Waterbouwkunde, (diploma 1979)


Cursussen:

Revit Structure (2014)
KPD GwwBestek (2012)
NedGraphics (2012)
Cursus System Engineering (SE) (2010)
AutoCAD upgrade 2010, (2010)
Opleiding Werken met RAW bestek en UAV, (2009)
Werken met Meridian: progamma voor het beheren en toevoegen van tekenbestanden (AutoCAD, tiff bestanden) welke aangeleverd dan wel zelf gemaakt zijn
VCA VOL, (2008)
AutoCAD 3D met AutoCAD 2006 (2006)
AutoCAD 2006 (2006)

Opleiding

Opleiding:

HTI: Afgeronde Modules: Betontechnologie, Mechanica, Wiskunde, (geen diploma)
HTS Weg- en Waterbouwkunde, (diploma 1983)
MTS Weg- en Waterbouwkunde, (diploma 1979)


Cursussen:

Revit Structure (2014)
KPD GwwBestek (2012)
NedGraphics (2012)
Cursus System Engineering (SE) (2010)
AutoCAD upgrade 2010, (2010)
Opleiding Werken met RAW bestek en UAV, (2009)
Werken met Meridian: progamma voor het beheren en toevoegen van tekenbestanden (AutoCAD, tiff bestanden) welke aangeleverd dan wel zelf gemaakt zijn
VCA VOL, (2008)
AutoCAD 3D met AutoCAD 2006 (2006)
AutoCAD 2006 (2006)

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Muziek luisteren
Theaterbezoek
Fietsen
Korfballen
Voetbal en andere sporten passief kijken

Hobby's & interesses

Muziek luisteren
Theaterbezoek
Fietsen
Korfballen
Voetbal en andere sporten passief kijken

Eigenschappen

Teamplayer
Loyaal
Oog voor verhoudingen
Leergierig
Stressbestendig

Eigenschappen

Teamplayer
Loyaal
Oog voor verhoudingen
Leergierig
Stressbestendig

Mijn actuele situatie

 • Functie: Decorontwerper, Grafisch Ontwerper, Reclameontwerper
 • Sector: Techniek
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Ronald Carlquist te bekijken