• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Werkervaringen:
1993 t/m nov.2014 BrabantWonen Oss als Opzichter mutatie en dagelijks onderhoud:
• Verantwoordelijk voor het dagelijks beheren van de 1900 huurwoningen-appartementen en zorgcomplexen in een grote wijk in Oss.
• Alle soorten klachten opnemen ook bij de resterende 6000 woningen in geheel Oss en bij klachten over reparatie direct passende maatregelen nemen.
• Bij mutatie-renovatie-of dagelijks onderhoud keuren van woningen of panden.
• Complete werkvoorbereiding t.b.v. grotere woningen en projectmatig onderhoud.
• Dagelijks controleren/signaleren van de staat van het vastgoed met bijbehorende verslaglegging en inplannen/verwerken van herstel opgenomen gebreken.
• Aanleveren van alle gegevens voor de MJOP en t.b.v. management/directie.
• Functie en kwaliteit waarborgen in geheel Oss van alle 65 st. liften en automatische deuropenings systemen en alle contracten m.b.t. schoonmaak en groenvoorziening van de appartement en zorg complexen.
• Bij afwezigheid collega leiding geven aan vakploeg van ongeveer 20 personen.
• Aanvragen/verwerken offertes m.b.t. contracten of grotere werkzaamheden.
• Storings / calamiteiten- dienst waarbij ik 1x per 5 weken na werktijd en in het weekend verantwoordelijk was voor het opnemen en oplossen van alle voorkomende spoedstoringen van alle vastgoedcomplexen in Oss.
• Periodiek voeren van diverse vergaderingen / overleg met eigen afdeling of rayonteam maar ook projectmatig of andere afdelingen klanten en bewoner comités.
• Bij mutatie of bij oplevering nieuwbouw verhuren van de woningen inclusief steutel overhandiging en volledige uitleg aan de klanten.
• Het is mij ieder jaar gelukt om binnen het beschikbare budget te blijven en het vastgoed in optimale conditie te houden waarbij ik van de klanten steeds weer een hoog waardering cijfer kreeg.


1991 t/m 1993 Gemeentelijk Woonbedrijf ‘s-Hertogenbosch als Technisch medewerker bedrijfsbureau:
• De meerjarenplanning opzetten en beheren m.b.t. onderhoud en renovatie.
• Werkvoorbereiding voor het dagelijks onderhoud/renovatie van 7500 verhuureenheden in ’s-Hertogenbosch.
• Aanvragen offertes voor contracten groot onderhoud en renovatie projecten en deze beoordelen en voeren van gesprekken met betreffende bedrijven incl. uurloon afspraken.
• Aanleveren gegevens t.b.v. management/directie en vervangen hoofd bedrijfsbureau.
• Hierbij lukte het mij om jaarlijks weer de volgorde van de belangrijkste uit te voeren werkzaamheden te bepalen waarbij het beschikbare budget niet werd overschreden.
1988 t/m 1991 Bouwbedrijf Hendriks Oss Tarief calculator + uitvoerder:
• Nauwkeurig calculeren van alle tarieftijden welke nodig waren om een gehele bouw te realiseren van fundering tot het laatste aftimmerlatje.
• Uitvoeren van alle voorkomende administratieve taken voor de bouwprojecten zoals meer/minderwerk loonadministratie maken diverse soorten planningen en afroepen materialen en materieel + factuur verwerking.
• Assisteren uitvoerder en later doorgestroomd naar uitvoerder woningbouw.
• Deze werkzaamheden hebben mij een sterke basis kennis gegeven m.b.t. hoe een gebouw in elkaar zit maar ook het communiceren naar alle betrokken personen en bedrijven om een bouwproject te realiseren.
1986 t/m 1988 Militaire dienst Marechaussee Schaarsbergen.
• Na de militaire opleiding heb ik met de motor vooral militaire colonnes begeleid in Nederland en Duitsland t.b.v. militaire oefeningen en transporten.
• Hierbij heb ik na mijn vooral theoretische studie periode meer praktische ervaring opgedaan en zeker ook een trots en verantwoordelijkheidsgevoel om alleen of in teamverband iets te realiseren.

Werkervaring

Werkervaringen:
1993 t/m nov.2014 BrabantWonen Oss als Opzichter mutatie en dagelijks onderhoud:
• Verantwoordelijk voor het dagelijks beheren van de 1900 huurwoningen-appartementen en zorgcomplexen in een grote wijk in Oss.
• Alle soorten klachten opnemen ook bij de resterende 6000 woningen in geheel Oss en bij klachten over reparatie direct passende maatregelen nemen.
• Bij mutatie-renovatie-of dagelijks onderhoud keuren van woningen of panden.
• Complete werkvoorbereiding t.b.v. grotere woningen en projectmatig onderhoud.
• Dagelijks controleren/signaleren van de staat van het vastgoed met bijbehorende verslaglegging en inplannen/verwerken van herstel opgenomen gebreken.
• Aanleveren van alle gegevens voor de MJOP en t.b.v. management/directie.
• Functie en kwaliteit waarborgen in geheel Oss van alle 65 st. liften en automatische deuropenings systemen en alle contracten m.b.t. schoonmaak en groenvoorziening van de appartement en zorg complexen.
• Bij afwezigheid collega leiding geven aan vakploeg van ongeveer 20 personen.
• Aanvragen/verwerken offertes m.b.t. contracten of grotere werkzaamheden.
• Storings / calamiteiten- dienst waarbij ik 1x per 5 weken na werktijd en in het weekend verantwoordelijk was voor het opnemen en oplossen van alle voorkomende spoedstoringen van alle vastgoedcomplexen in Oss.
• Periodiek voeren van diverse vergaderingen / overleg met eigen afdeling of rayonteam maar ook projectmatig of andere afdelingen klanten en bewoner comités.
• Bij mutatie of bij oplevering nieuwbouw verhuren van de woningen inclusief steutel overhandiging en volledige uitleg aan de klanten.
• Het is mij ieder jaar gelukt om binnen het beschikbare budget te blijven en het vastgoed in optimale conditie te houden waarbij ik van de klanten steeds weer een hoog waardering cijfer kreeg.


1991 t/m 1993 Gemeentelijk Woonbedrijf ‘s-Hertogenbosch als Technisch medewerker bedrijfsbureau:
• De meerjarenplanning opzetten en beheren m.b.t. onderhoud en renovatie.
• Werkvoorbereiding voor het dagelijks onderhoud/renovatie van 7500 verhuureenheden in ’s-Hertogenbosch.
• Aanvragen offertes voor contracten groot onderhoud en renovatie projecten en deze beoordelen en voeren van gesprekken met betreffende bedrijven incl. uurloon afspraken.
• Aanleveren gegevens t.b.v. management/directie en vervangen hoofd bedrijfsbureau.
• Hierbij lukte het mij om jaarlijks weer de volgorde van de belangrijkste uit te voeren werkzaamheden te bepalen waarbij het beschikbare budget niet werd overschreden.
1988 t/m 1991 Bouwbedrijf Hendriks Oss Tarief calculator + uitvoerder:
• Nauwkeurig calculeren van alle tarieftijden welke nodig waren om een gehele bouw te realiseren van fundering tot het laatste aftimmerlatje.
• Uitvoeren van alle voorkomende administratieve taken voor de bouwprojecten zoals meer/minderwerk loonadministratie maken diverse soorten planningen en afroepen materialen en materieel + factuur verwerking.
• Assisteren uitvoerder en later doorgestroomd naar uitvoerder woningbouw.
• Deze werkzaamheden hebben mij een sterke basis kennis gegeven m.b.t. hoe een gebouw in elkaar zit maar ook het communiceren naar alle betrokken personen en bedrijven om een bouwproject te realiseren.
1986 t/m 1988 Militaire dienst Marechaussee Schaarsbergen.
• Na de militaire opleiding heb ik met de motor vooral militaire colonnes begeleid in Nederland en Duitsland t.b.v. militaire oefeningen en transporten.
• Hierbij heb ik na mijn vooral theoretische studie periode meer praktische ervaring opgedaan en zeker ook een trots en verantwoordelijkheidsgevoel om alleen of in teamverband iets te realiseren.

Lees meer

Opleiding

Opleidingen afgesloten met diploma:

1991 Maatvoering in de bouw
1989/1990 UOC-2 (Uitvoerders en organisatie in de Bouw)
BOB bouwopleidingen.http://www.bob.nl/
1988 /1989 UOC-1 (Uitvoerders en organisatie in de Bouw) BOB bouwopleidingen.
1985 t/m 1986 MTS Weg en Waterbouwkunde Moermanstraat ‘s-Hertogenbosch.
1981 t/m 1985 MTS Bouwkunde Beethovengaarde Oss.
1977 t/m 1981 LTS C- niveau st. Willibrordus Oss.
__________________________________________________________________________________

Cursussen:

2015 DIA Deskundig Asbest Inventariseerder bij fa Search.
t/m 2014 Diverse cursussen en updates m.b.t. het werken met Word-Excel-Pharos-Focus-Diskis en Outlook.
2012 Bouwkundig Calculeren fa van Persie te Zevenbergen.
2012 Update Huurrecht woonruimte bij CaRee.
2011 VCA VOL Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden bij PBNA geldig t/m 2-12-2021
2009 + 2011 Omgaan met agressie / grensoverschrijdend gedrag door Politie
Vormingscentrum te Vaasen
2009 Het bevrijden van in liften opgesloten personen bij fa Kone.

Opleiding

Opleidingen afgesloten met diploma:

1991 Maatvoering in de bouw
1989/1990 UOC-2 (Uitvoerders en organisatie in de Bouw)
BOB bouwopleidingen.http://www.bob.nl/
1988 /1989 UOC-1 (Uitvoerders en organisatie in de Bouw) BOB bouwopleidingen.
1985 t/m 1986 MTS Weg en Waterbouwkunde Moermanstraat ‘s-Hertogenbosch.
1981 t/m 1985 MTS Bouwkunde Beethovengaarde Oss.
1977 t/m 1981 LTS C- niveau st. Willibrordus Oss.
__________________________________________________________________________________

Cursussen:

2015 DIA Deskundig Asbest Inventariseerder bij fa Search.
t/m 2014 Diverse cursussen en updates m.b.t. het werken met Word-Excel-Pharos-Focus-Diskis en Outlook.
2012 Bouwkundig Calculeren fa van Persie te Zevenbergen.
2012 Update Huurrecht woonruimte bij CaRee.
2011 VCA VOL Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden bij PBNA geldig t/m 2-12-2021
2009 + 2011 Omgaan met agressie / grensoverschrijdend gedrag door Politie
Vormingscentrum te Vaasen
2009 Het bevrijden van in liften opgesloten personen bij fa Kone.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Hobby’s:

• Rijden en sleutelen aan auto’s en motoren.
• Fitnessen + hardlopen + wandelen met de hond + wintersport en vakanties.
• Onderhouden van de eigen woning m.b.t. alle voorkomende werkzaamheden of verbouwingen.

Hobby's & interesses

Hobby’s:

• Rijden en sleutelen aan auto’s en motoren.
• Fitnessen + hardlopen + wandelen met de hond + wintersport en vakanties.
• Onderhouden van de eigen woning m.b.t. alle voorkomende werkzaamheden of verbouwingen.

Lees meer

Eigenschappen

Vaardigheden:

• Kennis van software programma’s Pharos + Diskis + Wocas + Focus + Word + Excel + Outlook (Microsoft Office).
• Opnemen / bepalen van bouwkundige elektrotechnische werktuigbouwkundige weg en waterbouwkundige problemen.
• Vermogen om zeker bij calamiteiten / spoedgevallen eigenhandig storingen op te lossen m.b.t. vrijwel alle vakdisciplines zoals hierboven genoemd.
• Oplossingsgericht denken en vinden van de juiste oplossing voor alle voorkomende problemen.
• Bepalen van de meest prijstechnisch gunstige oplossing gekoppeld aan levensduur gebouw.
• Lezen van alle technische tekeningen en bestekken m.b.t. vastgoed nieuwbouw en renovatie.
• Bepalen van de hoeveelheden en calculeren van de benodigde materialen materieel en uren om de uit te voeren werkzaamheden of compleet gebouw te realiseren.
• Per telefoon of face to face communiceren met klanten collega’s of externe partijen indien nodig ook in Engels of Duits.
• Klanten welke in paniek of noodsituatie verkeren geruststellen en direct met hun zoeken naar een adequate oplossing.

Eigenschappen

Vaardigheden:

• Kennis van software programma’s Pharos + Diskis + Wocas + Focus + Word + Excel + Outlook (Microsoft Office).
• Opnemen / bepalen van bouwkundige elektrotechnische werktuigbouwkundige weg en waterbouwkundige problemen.
• Vermogen om zeker bij calamiteiten / spoedgevallen eigenhandig storingen op te lossen m.b.t. vrijwel alle vakdisciplines zoals hierboven genoemd.
• Oplossingsgericht denken en vinden van de juiste oplossing voor alle voorkomende problemen.
• Bepalen van de meest prijstechnisch gunstige oplossing gekoppeld aan levensduur gebouw.
• Lezen van alle technische tekeningen en bestekken m.b.t. vastgoed nieuwbouw en renovatie.
• Bepalen van de hoeveelheden en calculeren van de benodigde materialen materieel en uren om de uit te voeren werkzaamheden of compleet gebouw te realiseren.
• Per telefoon of face to face communiceren met klanten collega’s of externe partijen indien nodig ook in Engels of Duits.
• Klanten welke in paniek of noodsituatie verkeren geruststellen en direct met hun zoeken naar een adequate oplossing.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Facilitair Medewerker, Facility Coördinator, Hoofd Facilitaire Zaken, Technisch Medewerker Facilitaire Dienst
 • Sector: Techniek
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Peter Timmers te bekijken

Mijn documenten