• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2013 - 2015 Manager afdeling Maatschappelijk Vastgoed Beheer - SRO Amersfoort
> Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het maatschappelijk vastgoedbeheer van de regio Eemland (gemeente Amersfoort + omringende gemeenten);
> Belast met het formuleren en realiseren van de vastgoedstrategie voor de diverse opdrachtgevers; > Verantwoordelijk voor het opstellen van de meerjaren onderhoudsplannen, waaronder dagelijks, contract en service-onderhoud en voor de bouwtechnische veiligheid van alle objecten in beheer; > Opstellen van risicobeheersingsplannen en beleid voor technisch/facilitaire dienstverlening;
> Verantwoordelijk voor totstandkoming centraal inkoop- en aanbestedingsbeleid;
> Laten uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.
Als MT-lid geef ik leiding aan een vakafdeling, die bestaat uit vastgoedbeheerders, projectmanagers, makelaars en beleidsadviseurs, totaal 12 fte.

2012 - 2013 Hoofd afdeling Vastgoedmanagement - ’s Heeren Loo Zorggroep > Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisering van het zorgvastgoed (huisvesting) afgestemd op de diverse cliëntengroepen, via het opstellen van business cases;
> Voorbereiding van investeringsbeslissingen en programmeren van onderhoudsplanningen en instandhoudingsprojecten via Facilitaire Dienst;
> Visievorming over strategisch beleid in relatie tot stelselwijzigingen (Scheiden Wonen/Zorg);
> Als MT-lid leiding geven aan accountmanagers en beleidsadviseurs, totaal 15 fte.

2008 - 2011 Senior Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling - BMC Groep
> Verantwoordelijk voor productontwikkeling voor de BMC Groep;
> Belast met visievorming over kostenbeheersing en risicoanalyses binnen astgoedontwikkeling en integraal accommodatiebeleid;
> Coördinatie van de ontwikkeling van een Maatschappelijk Vastgoed Scan.

2008 - 2011 Hoofd Projectmanagementbureau - Gemeente Montfoort (via BMC Groep)
> Verantwoordelijk voor de totstandkoming en begeleiding projectmanagement bureau;
> Beschrijven en optimaliseren van werkprocesrelaties tussen de verschillende afdelingen.
> Opstellen en implementatie van projectmatig werken structuur.
> Als MT-lid verantwoordelijk voor aansturing en coachen van projectleiders en -medewerkers, totaal 15 fte.

2008 - 2009 Senior manager Ruimtelijke Ontwikkeling - Gemeente Waterland (via BMC Groep)
> Algemene projectleiding voor woningbouwplan annex revitalisering deel binnenstad;
> Algemene projectleiding voor een te ontwikkelen bedrijventerrein;
> Verantwoordelijk voor het opstellen van het landschapsplan, de grondexploitatie en het coördineren van de planologische procedures (Wvg en Onteigening).

2004 - 2008 Senior Projectmanager Planontwikkeling - Gemeente Westland
> Coördinatie van multidisciplinaire projecten (woningbouw via pps-constructies, collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo), schoolcomplexen, sportterreinen en overige maatschappelijke functies; > Totstand laten komen van stedenbouwkundige ontwerpen, grondexploitaties en opstellen rapportages voor college van B&W;
> Aansturing en begeleiding van projectleiders en -medewerkers.

2000 - 2004 Projectcoördinator / Adviseur Grondbedrijf - Gemeente Wateringen
> Financieel-economisch toetsen van exploitatiegebieden voor de ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen;
> Verbetering van de Westlandse infrastructuur;
> Coördineren van projectwerkzaamheden en het opstellen van voortgangsrapportages.

1996 - 2000 Beleidsmedewerker Communicatie en Voorlichting - Belastingdienst/Directie Douane
> Beleidsadvisering op het gebied van interne en externe communicatie;
> Verantwoordelijk voor de publieksvoorlichting in de vorm van schriftelijke en digitale media;
> Betrokken bij persbeleid.

1992 - 1996 Medewerker Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst - Belastingdienst/FIOD
> Voorbereiden van en deelname aan opsporingsonderzoeken;
> Deelname aan periodiek driehoeksoverleg Openbaar Ministerie Haaglanden, fraudecoördinator AWR en hoofd FIOD Rijswijk.

1985 - 1992 Douane-ambtenaar – Belastingdienst/Douane
> Belast met controle op de in- en uitvoer van goederen in Waalhaven/Rotterdam;
> Grenscontroles op basis van de Vreemdelingenwetgeving.

Werkervaring

2013 - 2015 Manager afdeling Maatschappelijk Vastgoed Beheer - SRO Amersfoort
> Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het maatschappelijk vastgoedbeheer van de regio Eemland (gemeente Amersfoort + omringende gemeenten);
> Belast met het formuleren en realiseren van de vastgoedstrategie voor de diverse opdrachtgevers; > Verantwoordelijk voor het opstellen van de meerjaren onderhoudsplannen, waaronder dagelijks, contract en service-onderhoud en voor de bouwtechnische veiligheid van alle objecten in beheer; > Opstellen van risicobeheersingsplannen en beleid voor technisch/facilitaire dienstverlening;
> Verantwoordelijk voor totstandkoming centraal inkoop- en aanbestedingsbeleid;
> Laten uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.
Als MT-lid geef ik leiding aan een vakafdeling, die bestaat uit vastgoedbeheerders, projectmanagers, makelaars en beleidsadviseurs, totaal 12 fte.

2012 - 2013 Hoofd afdeling Vastgoedmanagement - ’s Heeren Loo Zorggroep > Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisering van het zorgvastgoed (huisvesting) afgestemd op de diverse cliëntengroepen, via het opstellen van business cases;
> Voorbereiding van investeringsbeslissingen en programmeren van onderhoudsplanningen en instandhoudingsprojecten via Facilitaire Dienst;
> Visievorming over strategisch beleid in relatie tot stelselwijzigingen (Scheiden Wonen/Zorg);
> Als MT-lid leiding geven aan accountmanagers en beleidsadviseurs, totaal 15 fte.

2008 - 2011 Senior Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling - BMC Groep
> Verantwoordelijk voor productontwikkeling voor de BMC Groep;
> Belast met visievorming over kostenbeheersing en risicoanalyses binnen astgoedontwikkeling en integraal accommodatiebeleid;
> Coördinatie van de ontwikkeling van een Maatschappelijk Vastgoed Scan.

2008 - 2011 Hoofd Projectmanagementbureau - Gemeente Montfoort (via BMC Groep)
> Verantwoordelijk voor de totstandkoming en begeleiding projectmanagement bureau;
> Beschrijven en optimaliseren van werkprocesrelaties tussen de verschillende afdelingen.
> Opstellen en implementatie van projectmatig werken structuur.
> Als MT-lid verantwoordelijk voor aansturing en coachen van projectleiders en -medewerkers, totaal 15 fte.

2008 - 2009 Senior manager Ruimtelijke Ontwikkeling - Gemeente Waterland (via BMC Groep)
> Algemene projectleiding voor woningbouwplan annex revitalisering deel binnenstad;
> Algemene projectleiding voor een te ontwikkelen bedrijventerrein;
> Verantwoordelijk voor het opstellen van het landschapsplan, de grondexploitatie en het coördineren van de planologische procedures (Wvg en Onteigening).

2004 - 2008 Senior Projectmanager Planontwikkeling - Gemeente Westland
> Coördinatie van multidisciplinaire projecten (woningbouw via pps-constructies, collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo), schoolcomplexen, sportterreinen en overige maatschappelijke functies; > Totstand laten komen van stedenbouwkundige ontwerpen, grondexploitaties en opstellen rapportages voor college van B&W;
> Aansturing en begeleiding van projectleiders en -medewerkers.

2000 - 2004 Projectcoördinator / Adviseur Grondbedrijf - Gemeente Wateringen
> Financieel-economisch toetsen van exploitatiegebieden voor de ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen;
> Verbetering van de Westlandse infrastructuur;
> Coördineren van projectwerkzaamheden en het opstellen van voortgangsrapportages.

1996 - 2000 Beleidsmedewerker Communicatie en Voorlichting - Belastingdienst/Directie Douane
> Beleidsadvisering op het gebied van interne en externe communicatie;
> Verantwoordelijk voor de publieksvoorlichting in de vorm van schriftelijke en digitale media;
> Betrokken bij persbeleid.

1992 - 1996 Medewerker Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst - Belastingdienst/FIOD
> Voorbereiden van en deelname aan opsporingsonderzoeken;
> Deelname aan periodiek driehoeksoverleg Openbaar Ministerie Haaglanden, fraudecoördinator AWR en hoofd FIOD Rijswijk.

1985 - 1992 Douane-ambtenaar – Belastingdienst/Douane
> Belast met controle op de in- en uitvoer van goederen in Waalhaven/Rotterdam;
> Grenscontroles op basis van de Vreemdelingenwetgeving.

Lees meer

Opleiding

Opleidingen
2014 Cursus Vastgoedmanagement - Brink Groep
2014 Seminar Ruimte-OK Decentralisatie buitenonderhoud onderwijsvoorz.
2013 Workshop 3-D decentralisaties - Kennisnetwerk Bouwstenen voor Sociaal
2012 Training Rekenen aan Zorgvastgoed - Aedes-Actiz Kenniscentrum - certificaat
2012 Workshop Extramuralisering / Scheiden Wonen en Zorg - TNO
2011 Leergang Crisis- en herstelwet - CMS Derks Star Busman - certificaat
2010 Training Aanbesteden en Contracteren - ZRI
2008 Opleiding Nwe wet ruimtelijke ordening en grondexploitaties - certificaat
2007 Leidraad Projectmatig Werken - Gemeente Westland - certificaat
2001 / 2003 HBO-opleiding Grondzaken en Bouwbeleid - Bestuursacademie - diploma
1998 / 2000 Propedeuse Rechtswetenschappen - Open Universiteit - certificaten
1994 / 1996 Kort HBO-programma Financieel Management – FIOD -
1992 / 1998 Praktijkdiploma Marketing, NIMA-A, en NIMA-Communicatie - diploma’s
1988 / 1990 HBO-opleiding Management in Overheidsorganisaties - ISW - diploma
1983 / 1985 Opleiding tot douane-ambtenaar - Douane - diploma
1976 / 1983 HAVO - Rijksscholengemeenschap Middelharnis - diploma

Opleiding

Opleidingen
2014 Cursus Vastgoedmanagement - Brink Groep
2014 Seminar Ruimte-OK Decentralisatie buitenonderhoud onderwijsvoorz.
2013 Workshop 3-D decentralisaties - Kennisnetwerk Bouwstenen voor Sociaal
2012 Training Rekenen aan Zorgvastgoed - Aedes-Actiz Kenniscentrum - certificaat
2012 Workshop Extramuralisering / Scheiden Wonen en Zorg - TNO
2011 Leergang Crisis- en herstelwet - CMS Derks Star Busman - certificaat
2010 Training Aanbesteden en Contracteren - ZRI
2008 Opleiding Nwe wet ruimtelijke ordening en grondexploitaties - certificaat
2007 Leidraad Projectmatig Werken - Gemeente Westland - certificaat
2001 / 2003 HBO-opleiding Grondzaken en Bouwbeleid - Bestuursacademie - diploma
1998 / 2000 Propedeuse Rechtswetenschappen - Open Universiteit - certificaten
1994 / 1996 Kort HBO-programma Financieel Management – FIOD -
1992 / 1998 Praktijkdiploma Marketing, NIMA-A, en NIMA-Communicatie - diploma’s
1988 / 1990 HBO-opleiding Management in Overheidsorganisaties - ISW - diploma
1983 / 1985 Opleiding tot douane-ambtenaar - Douane - diploma
1976 / 1983 HAVO - Rijksscholengemeenschap Middelharnis - diploma

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Duits (Goed), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Squash, cardio-training, lezen, begeleiding voetbal kinderen

Hobby's & interesses

Squash, cardio-training, lezen, begeleiding voetbal kinderen

Eigenschappen

Ik ben erg geïnteresseerd in bestuurlijke processen en daardoor goed geïnformeerd over politiek/bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Zo ben ik goed in staat deze kennis te benutten bij het opstellen van een lange termijnvisie, afgestemd op de doelstelling en belangen van de organisatie. Als terugkoppeling ontvang ik vaak reacties over mijn enthousiasmerend en empathisch vermogen. Daarbij blijf ik onder druk kalm en objectief en kom ik zelfverzekerd over. Ik hanteer een open houding ten opzichte van anderen. Daarmee ben ik in staat medewerkers doordacht te motiveren voor een gekozen aanpak, hen daarin een eigen rol te geven en zo draagvlak binnen operationele processen te creëren. Een belangrijke lijn in mijn stijl van werken is resultaat- en oplossingsgerichtheid; ik ben goed in staat hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Daarnaast ben ik vooral benieuwd naar wat mensen morgen willen en wat dat betekent voor vandaag. Met als basis altijd een positieve instelling. Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist….

Eigenschappen

Ik ben erg geïnteresseerd in bestuurlijke processen en daardoor goed geïnformeerd over politiek/bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Zo ben ik goed in staat deze kennis te benutten bij het opstellen van een lange termijnvisie, afgestemd op de doelstelling en belangen van de organisatie. Als terugkoppeling ontvang ik vaak reacties over mijn enthousiasmerend en empathisch vermogen. Daarbij blijf ik onder druk kalm en objectief en kom ik zelfverzekerd over. Ik hanteer een open houding ten opzichte van anderen. Daarmee ben ik in staat medewerkers doordacht te motiveren voor een gekozen aanpak, hen daarin een eigen rol te geven en zo draagvlak binnen operationele processen te creëren. Een belangrijke lijn in mijn stijl van werken is resultaat- en oplossingsgerichtheid; ik ben goed in staat hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Daarnaast ben ik vooral benieuwd naar wat mensen morgen willen en wat dat betekent voor vandaag. Met als basis altijd een positieve instelling. Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist….

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Hans Heijkoop te bekijken

Mijn documenten