• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


In verband met de afloop van mijn huidig contract ben ik per december beschikbaar voor een nieuwe leuke functie.

Persoonlijk

In verband met de afloop van mijn huidig contract ben ik per december beschikbaar voor een nieuwe leuke functie.

Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Controller / hoofd administratie Zorgkoepel West-Friesland 2014-heden
 Adviseur / partner voor financiën en bedrijfsvoering (in brede zin) van management en bestuur,
lid MT’s en contactpersoon voor externen
 Mede onderhandelen met stakeholders, zoals management, zorgverzekeraars en huisartsen
 Inrichten en optimaliseren van de planning en controlcyclus, financiële administraties en AO/IC
 Beheerder van het managementinformatiesysteem, bankrekeningen en verzekeringsportefeuilles
 Financieel contractmanagement
 Zorgdragen voor:
o Begroting (kaders, begeleiding in- en extern betrokkenen, advisering en bewaking)
o Periodieke cijfers (opstellen, bespreken en vervolgakties)
o Jaarrekeningen (opstellen tot en met deponeren)
o Businessplannen als voorbereiding en onderbouwing van verdere groei

Controller / hoofd administratie (a.i.) bij een opleidings- en ontwikkelingsfonds (Stichting OOM) - EFK 2013-2014
 Zorgdragen voor de continuïteit in de bedrijfsvoering (control/financien/P&O), MT-lid
 Zorgdragen voor de (meerjaren) begroting (kaders, begeleiding in- en extern betrokkenen,
advisering en bewaking)
 Ondersteunende activiteiten zoals het nemen van steekproeven, afrekenen EFS-subsidies,
voorbereiding jaarrekening, investeringsvraagstukken, invoeren van facturen, etcetera
 Inwerken nieuwe controller / hoofd administratie

Verandermanager / Teamleider financiën bij een groot ZBO (NWO) – EFK 2012-2013
 Begeleiden van organisatieverandering (centraliseren)
 Begeleiden / aansturen van de financiële administratie en decentrale controllers
 Herinrichting van werkprocessen en financiële functie
 Opstellen (geconsolideerde) jaarrekening, na een stelselwijziging
 Participeren in multidisciplinaire overleggen en teams (in- extern)

Projectleider bij een grote gemeente (Amsterdam Stadsdeel Zuid) – EFK 2011-2012
 Projectleider van complexe projecten op het gebied van bedrijfsvoering, exploitatie en beheer
voor bestaande Multifunctionele Accommodaties en een brede school in meerjarig perspectief.
Kaders binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
 Verbinder en probleemoplosser tussen extern betrokkenen, wethouders, verschillende beleids-
afdelingen van het stadsdeel en gemeente Amsterdam

Hoofd administratie bij een middelgrote onderwijsinstelling (Stichting Penta) – EFK 2011
 Opstellen managementrapportages en jaarrekening, analyseren van afwijkingen en
bijstellingsvoorstellen bepreken met (decentraal) betrokkenen
 Begeleiden van medewerkers grootboek, crediteuren- en debiteurenadministratie
 Coördinatie administratieve processen, inclusief werkbezoeken aan decentrale locaties
 Adviseren over administratieve en bedrijfseconomische vraagstukken (onderwijshuisvesting)

Financieel economisch adviseur bij een middelgrote zorginstelling: (Zorgspectrum) – EFK 2010-2011
 Stroomlijnene administratieve processen, waaronder de aansluiting tussen productie
registratie (AZR en CAK) en financiën
 Verbeteren financiële afsluitprocedure en versnellen managementinformatiecyclus
 Ondersteunen afdeling Planning & Control
 Analyseren en mede oplossen financieel administratieve knelpunten


Productmanager maatschappelijk vastgoed bij een gemeente: (Amsterdam stadsdeel Nieuw- 2009-2010
West) – EFK
 Beleidsontwikkeling en -voorbereiding maatschappelijk vastgoed (MAVA) en onderwijshuisves-
ting (inclusief “frisse scholen”) binnen de kaders van het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV) en participeren in multidisciplinair samengestelde (project)teams
 Adviseur voor huisvesting van zorgfuncties in/bij maatschappelijk vastgoed (IHP, huisvestings-
component ZZP)
 Bouwheer en Projectleider voor de bouw van een brede school (inlusief subsidieafrekeningen)
 Invoeren exploitatiemodel voor Multifunctionele accommodaties in meerjarig perspectief
 Verbinder en probleemoplosser tussen extern betrokkenen, wethouders, verschillende beleids-
afdelingen van het stadsdeel en gemeente Amsterdam

Manager Shared Service Centre (SSC) van een grote zorginstelling: (Vitaplaza, joint venture 2008-2009
tussen Accounting Plaza(Ahold) en Meavita) - EFK
 Verantwoordelijk voor de Financiële-, personele- en Salarisadministratie en het leveren van
overeengekomen producten voor de planning en controlcyclus.
 Herinrichting financiële functie, implementatie afsluitingsprocedure en professionaliseren
medewerkers SSC
 Verbeteren klantwaardering SSC (van oordeel onvoldoende naar goed)
 Adviseren en begeleiding van lijnmanagers en gesprekspartner voor controllers
 Ontvlechten SSC en verankering in de organisatie

Adviseur Financiële Administratie bij een SSC van een grote zorginstelling (Vitaplaza, joint venture 2008
tussen Accounting Plaza (Ahold) en Meavita) - EFK
 Ondersteuning bij jaarrekeningen
 Rapportagecyclus
 Bedrijfseconomische advisering
 Subsidieafrekeningen

Manager Financiën en Administratie bij het Kennemer Gasthuis te Haarlem 2005-2007
 Reorganisatie afdeling financiën en administratie (patiënten, productie)
 Invoeren DBC-systeem en competentiemanagement
 Zorg dragen voor de in de planning en controlcyclus benoemde producten zoals in- en externe
verslaggeving, jaarrekening, maand- en kwartaalrapportages (personeel, productie en financieel)
 Treasury en bedrijfseconomische advisering
 Migratie van logistiek systeem

Regiocontroller / teamleider F&C bij het Kadaster regio Noord-West (ZBO) 2004
 Begeleiding en professionaliseren van afdeling Finance en Control en het bedrijfsbureau
 Verantwoordelijk voor de planning en controlcyclus (meerjaren begroting, in- en externe
verslaggeving, rapportages) en AO/IC
 Herstructureren en ontwikkelen interne informatievoorziening
 Adviseur van het management en implementatie Business Warehouse (BI)

Hoofd Planning en Control bij De Omring (VVT) te Hoorn 1997-2003
 Leiding over de afdeling Planning en Control, ICT en bedrijfsbureaus, advisering management
• Herstructureren werkprocessen en integreren administraties, bedrijfsbureaus en automatisering
• Verantwoordelijk voor de planning en controIcyclus (meerjaren begroting, in- en externe verslag-
geving, rapportages) en AO/IC
• Uitvoeren van bedrijfseconomische analyses/beslissingscalculatie, opstellen van een kostprijs-
Calculatiesysteem, subsidieafrekeningen
• Ondersteunende activiteiten en begeleiden van voorgenomen fusies, starten uitzendbureaus

Kadaster Directie Noord-Holland 1980-1996
Controller, meerjarenbegroting, interne verslaggeving, p&c-cyclus, advisering van het manage- 1989-1996
ment, leiding bedrijfsbureau, financiële- en salarisadministratie, ao/ic, kostprijsberekeningen,
normontwikkeling en investeringsselecties
Landmeter bij het Kadaster, landmeetkundige, cartografische en juridisch werkzaamheden. 1980-1988

KNSM: Stuurman Grote Handelsvaart 1976-1980
 Werkzaamheden op het gebied van navigatie, veiligheidsmiddelen, belading, onderhoud,
administratieve taken in relatie tot inklaring, belading en personele zaken.

Werkervaring

Controller / hoofd administratie Zorgkoepel West-Friesland 2014-heden
 Adviseur / partner voor financiën en bedrijfsvoering (in brede zin) van management en bestuur,
lid MT’s en contactpersoon voor externen
 Mede onderhandelen met stakeholders, zoals management, zorgverzekeraars en huisartsen
 Inrichten en optimaliseren van de planning en controlcyclus, financiële administraties en AO/IC
 Beheerder van het managementinformatiesysteem, bankrekeningen en verzekeringsportefeuilles
 Financieel contractmanagement
 Zorgdragen voor:
o Begroting (kaders, begeleiding in- en extern betrokkenen, advisering en bewaking)
o Periodieke cijfers (opstellen, bespreken en vervolgakties)
o Jaarrekeningen (opstellen tot en met deponeren)
o Businessplannen als voorbereiding en onderbouwing van verdere groei

Controller / hoofd administratie (a.i.) bij een opleidings- en ontwikkelingsfonds (Stichting OOM) - EFK 2013-2014
 Zorgdragen voor de continuïteit in de bedrijfsvoering (control/financien/P&O), MT-lid
 Zorgdragen voor de (meerjaren) begroting (kaders, begeleiding in- en extern betrokkenen,
advisering en bewaking)
 Ondersteunende activiteiten zoals het nemen van steekproeven, afrekenen EFS-subsidies,
voorbereiding jaarrekening, investeringsvraagstukken, invoeren van facturen, etcetera
 Inwerken nieuwe controller / hoofd administratie

Verandermanager / Teamleider financiën bij een groot ZBO (NWO) – EFK 2012-2013
 Begeleiden van organisatieverandering (centraliseren)
 Begeleiden / aansturen van de financiële administratie en decentrale controllers
 Herinrichting van werkprocessen en financiële functie
 Opstellen (geconsolideerde) jaarrekening, na een stelselwijziging
 Participeren in multidisciplinaire overleggen en teams (in- extern)

Projectleider bij een grote gemeente (Amsterdam Stadsdeel Zuid) – EFK 2011-2012
 Projectleider van complexe projecten op het gebied van bedrijfsvoering, exploitatie en beheer
voor bestaande Multifunctionele Accommodaties en een brede school in meerjarig perspectief.
Kaders binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
 Verbinder en probleemoplosser tussen extern betrokkenen, wethouders, verschillende beleids-
afdelingen van het stadsdeel en gemeente Amsterdam

Hoofd administratie bij een middelgrote onderwijsinstelling (Stichting Penta) – EFK 2011
 Opstellen managementrapportages en jaarrekening, analyseren van afwijkingen en
bijstellingsvoorstellen bepreken met (decentraal) betrokkenen
 Begeleiden van medewerkers grootboek, crediteuren- en debiteurenadministratie
 Coördinatie administratieve processen, inclusief werkbezoeken aan decentrale locaties
 Adviseren over administratieve en bedrijfseconomische vraagstukken (onderwijshuisvesting)

Financieel economisch adviseur bij een middelgrote zorginstelling: (Zorgspectrum) – EFK 2010-2011
 Stroomlijnene administratieve processen, waaronder de aansluiting tussen productie
registratie (AZR en CAK) en financiën
 Verbeteren financiële afsluitprocedure en versnellen managementinformatiecyclus
 Ondersteunen afdeling Planning & Control
 Analyseren en mede oplossen financieel administratieve knelpunten


Productmanager maatschappelijk vastgoed bij een gemeente: (Amsterdam stadsdeel Nieuw- 2009-2010
West) – EFK
 Beleidsontwikkeling en -voorbereiding maatschappelijk vastgoed (MAVA) en onderwijshuisves-
ting (inclusief “frisse scholen”) binnen de kaders van het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV) en participeren in multidisciplinair samengestelde (project)teams
 Adviseur voor huisvesting van zorgfuncties in/bij maatschappelijk vastgoed (IHP, huisvestings-
component ZZP)
 Bouwheer en Projectleider voor de bouw van een brede school (inlusief subsidieafrekeningen)
 Invoeren exploitatiemodel voor Multifunctionele accommodaties in meerjarig perspectief
 Verbinder en probleemoplosser tussen extern betrokkenen, wethouders, verschillende beleids-
afdelingen van het stadsdeel en gemeente Amsterdam

Manager Shared Service Centre (SSC) van een grote zorginstelling: (Vitaplaza, joint venture 2008-2009
tussen Accounting Plaza(Ahold) en Meavita) - EFK
 Verantwoordelijk voor de Financiële-, personele- en Salarisadministratie en het leveren van
overeengekomen producten voor de planning en controlcyclus.
 Herinrichting financiële functie, implementatie afsluitingsprocedure en professionaliseren
medewerkers SSC
 Verbeteren klantwaardering SSC (van oordeel onvoldoende naar goed)
 Adviseren en begeleiding van lijnmanagers en gesprekspartner voor controllers
 Ontvlechten SSC en verankering in de organisatie

Adviseur Financiële Administratie bij een SSC van een grote zorginstelling (Vitaplaza, joint venture 2008
tussen Accounting Plaza (Ahold) en Meavita) - EFK
 Ondersteuning bij jaarrekeningen
 Rapportagecyclus
 Bedrijfseconomische advisering
 Subsidieafrekeningen

Manager Financiën en Administratie bij het Kennemer Gasthuis te Haarlem 2005-2007
 Reorganisatie afdeling financiën en administratie (patiënten, productie)
 Invoeren DBC-systeem en competentiemanagement
 Zorg dragen voor de in de planning en controlcyclus benoemde producten zoals in- en externe
verslaggeving, jaarrekening, maand- en kwartaalrapportages (personeel, productie en financieel)
 Treasury en bedrijfseconomische advisering
 Migratie van logistiek systeem

Regiocontroller / teamleider F&C bij het Kadaster regio Noord-West (ZBO) 2004
 Begeleiding en professionaliseren van afdeling Finance en Control en het bedrijfsbureau
 Verantwoordelijk voor de planning en controlcyclus (meerjaren begroting, in- en externe
verslaggeving, rapportages) en AO/IC
 Herstructureren en ontwikkelen interne informatievoorziening
 Adviseur van het management en implementatie Business Warehouse (BI)

Hoofd Planning en Control bij De Omring (VVT) te Hoorn 1997-2003
 Leiding over de afdeling Planning en Control, ICT en bedrijfsbureaus, advisering management
• Herstructureren werkprocessen en integreren administraties, bedrijfsbureaus en automatisering
• Verantwoordelijk voor de planning en controIcyclus (meerjaren begroting, in- en externe verslag-
geving, rapportages) en AO/IC
• Uitvoeren van bedrijfseconomische analyses/beslissingscalculatie, opstellen van een kostprijs-
Calculatiesysteem, subsidieafrekeningen
• Ondersteunende activiteiten en begeleiden van voorgenomen fusies, starten uitzendbureaus

Kadaster Directie Noord-Holland 1980-1996
Controller, meerjarenbegroting, interne verslaggeving, p&c-cyclus, advisering van het manage- 1989-1996
ment, leiding bedrijfsbureau, financiële- en salarisadministratie, ao/ic, kostprijsberekeningen,
normontwikkeling en investeringsselecties
Landmeter bij het Kadaster, landmeetkundige, cartografische en juridisch werkzaamheden. 1980-1988

KNSM: Stuurman Grote Handelsvaart 1976-1980
 Werkzaamheden op het gebied van navigatie, veiligheidsmiddelen, belading, onderhoud,
administratieve taken in relatie tot inklaring, belading en personele zaken.

Lees meer

Opleiding

Opleidingen
Post HBO opleiding Financial Controller 2001 – 2003
KHO bedrijfskunde economische variant aan de Open Universiteit (diploma) 1993
HBO Landmeetkunde (diploma) 1984
HBO Zeevaartonderwijs BS, stuurman Grote Handelsvaart (diploma) 1976

Cursussen en trainingen
Lean competency (Maruna) 2015
A3- problem solving (Maruna) 2015
The 7habits 2007
Diverse vaktechnische en managementcursussen, waar onder leergang management (VWS), 1990 - 2007
Bedrijfseconomie (Regiobaak)

Opleiding

Opleidingen
Post HBO opleiding Financial Controller 2001 – 2003
KHO bedrijfskunde economische variant aan de Open Universiteit (diploma) 1993
HBO Landmeetkunde (diploma) 1984
HBO Zeevaartonderwijs BS, stuurman Grote Handelsvaart (diploma) 1976

Cursussen en trainingen
Lean competency (Maruna) 2015
A3- problem solving (Maruna) 2015
The 7habits 2007
Diverse vaktechnische en managementcursussen, waar onder leergang management (VWS), 1990 - 2007
Bedrijfseconomie (Regiobaak)

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed), Spaans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed), Spaans (Matig)

Hobby's & interesses

Tai Chi, watersporten, natuurvorsen, film en theater

Hobby's & interesses

Tai Chi, watersporten, natuurvorsen, film en theater

Eigenschappen

Ik ben een proactieve verbinder, een bruggenbouwer met een goed gevoel voor politieke verhoudingen. Een aanpakker, sociaal vaardig en enthousiast.
Ik ben gewend om in een complexe omgeving te werken en heb ervaring in adviserende, ondersteunende, begeleidende en leidinggevende functies.

Eigenschappen

Ik ben een proactieve verbinder, een bruggenbouwer met een goed gevoel voor politieke verhoudingen. Een aanpakker, sociaal vaardig en enthousiast.
Ik ben gewend om in een complexe omgeving te werken en heb ervaring in adviserende, ondersteunende, begeleidende en leidinggevende functies.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Senior management
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Cor Jansen te bekijken

Mijn documenten