• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik ben opzoek naar een zelfstandige functie (in teamverband) waarin ik de vrijheid heb om zaken te regelen, initiatief te nemen en met collega's kan overleggen wat de beste mogelijkheden zijn om…

Persoonlijk

Ik ben opzoek naar een zelfstandige functie (in teamverband) waarin ik de vrijheid heb om zaken te regelen, initiatief te nemen en met collega's kan overleggen wat de beste mogelijkheden zijn om een opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Ik ben sociaal ingesteld en maak het mensen graag naar een hun zin daar ik daar zelf ook een goed gevoel aan over houdt.
Ik ben accuraat, ben leergierig en vind het belangrijk om een goed product weg te zetten. Ik heb veel ervaring in verschillende functies en ben dan ook niet bang voor een uitdaging.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2011: Commercieel medewerker binnendienst bij Odice B.V., importeur van Kreidler fietsen en scooters te Hoogezand via Randstad.
Taken: Het onderhouden va telefonische contacten met dealers door heel Nederland, het verwerken, uitvoeren en opvolgen van klantvragen, orderacceptatie en verwerking in Navision (ERP), het deelnemen aan beurzen, het volgen en opvolgen van commerciële acties, contact onderhouden met het hoofdkantoor in Duitsland, het uitvoeren van alle voorkomende administratieve taken, aanvragen van kentekens en onderhouden van contacten bij de RDW, het voeren van gesprekken en opstellen van briefings in de Duitse taal.2010: Senior medewerker archief bij het CAS, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties te Winschoten via Randstad.
Taken: Algemene producten en/of diensten (behandelen van aanvragen tot uitlening, begeleiden en verzorgen van de uitlening en inname van archiefmateriaal, algemeen selectiewerk, e.d.), het vastleggen van gegevens over archiefbestanddelen en archiefbewerking in administraties en verstrekken van informatie over de dienstverlening, het leveren van archieftechnische producten en/of diensten, het zorgen voor een goed verloop van de te leveren producten en/of diensten, het zorgen voor een goede staat en werking van de hulpmiddelen en werkruimten, het zorgen voor een goede afstemming met collega’s en afnemers van diensten en/of producten.

2009: Zorgverlof / mantelzorg voor mijn beide ouders.

2007-2008: Secretaresse Medische Opvang Asielzoekers te Groningen.
Taken: Het bijhouden en plannen van het werkrooster voor de werkgebieden, het opstellen, verwerken en afhandelen van alle voorkomende correspondentie en documentatie, het notuleren van bijeenkomsten, het maken van verslagen en/ of samenvattingen, het bewaken van de afhandeling van besluiten en het opstellen van planningen, het bewaken van de agenda en afspraken t.b.v. de coördinatoren, het actueel houden van de website voor MOANN, het verrichten van archiefwerkzaamheden, het organiseren en het opstellen van de agenda van bijeenkomsten en vergaderingen, het distribueren van vergaderstukken, aannemen telefoongesprekken en verder het verrichten van alle andere voorkomende werkzaamheden.

2006-2007: Werkvoorbereider en planner bij het Waterbedrijf Groningen via Vedior Groningen.
Taken: Urenregistratie monteurs, het plannen van werkzaamheden, het vaststellen van routes, alle voorkomende administratieve zaken uitvoeren, kilometerregistratie monteurs, het maken van afspraken met klanten, het notuleren van vergaderingen.

2005-2006: Werkvoorbereider en planner af- en (her)aansluitteam bij Essent Netwerk Noord te Kolham via Vedior Groningen.
Taken: Het voorbereiden en plannen van het af- en (her)aansluitproces, het aansturen van de monteurs en deze in een zo goed mogelijk team laten werken, het maken van orders van zowel het af- als het her aansluiten, het administratief verwerken van alle voorkomende werkzaamheden in SAP IR3 Odesseus en SAP KERN, het maken van facturen, telefonisch contact onderhouden met klanten en medewerkers van Essent Retail en alle voorkomende problemen oplossen. Het verwerken van de administratie van de monteurs o.a. de gemaakte kilometers bijhouden (wekelijks). Het maken van rapportages en achterstanden reclameren. Het plannen en notuleren van vergaderingen. Werken met Word, Excel, Access en Plato (planningsprogramma).

2004: Administratief medewerker bij Essent Netwerk B.V. te Groningen via Addecco.
Taken: Het beheren van klantgegevens, het verwerken van switches en nieuwe aanvragen in SAP/R3, telefonisch contact onderhouden met klanten, het oplossen van problemen.
2002-2004: Medewerker Handboekbeheer afd. FDD bij Gastransport Services (voorheen de Gasunie) te Groningen via Randstad.
Taken: Het verwerven, beheren, publiceren en distribueren van documenten voor alle units van Gastransport Services en Trade and Supply. Uitvoeren van acquisitie, maken van projectvoorstellen, initiëren, coördineren en controleren van uitbesteed werk. Het geven van demonstraties van het DIS-systeem. Aanspreekpunt voor het beheren van documenten, zelfstandig opstellen conceptteksten, redigeren, controleren en corrigeren van aangeleverde teksten, tekeningen, grafieken en figuren in Flowcharter maken. Het digitaal
publiceren van de elektronische versies van documenten.

2001-2002: Administratief medewerker afd. Crediteuren bij N.V Nederlandse Gasunie te Groningen via Randstad.
Taken: Inboeken en verwerken van facturen met behulp van het programma SAP, telefonisch contact onderhouden met leveranciers over facturen. Het plannen van werkzaamheden.

2001: Administratief medewerker bij Wolters-Noordhof te Groningen via Randstad.
Taken: Het uitzoeken van fouten in bestellingen, het maken en controleren van facturen. Communicatie onderhouden met klanten.

2001: Administratief medewerker leerlingenadministratie bij het
Dr. Nassau College te Assen via Randstad.
Taken: Opstellen van brieven, controleren van examenuitslagen, ziekteverzuim bijhouden van leerlingen, gegevens verwerken voor leraren.
Het notuleren en plannen van vergaderingen.

2001: Administratief medewerker KPN/TPG pensioen te Groningen via Randstad.
Taken: Het verwerken van aanvragen voor pensioentoekenning, post verwerken, scannen van aanvragen, gegevens opvragen bij andere pensioenfondsen. Contacten onderhouden met klanten.

2000-2001: Commercieel medewerker bij Thyssen Nederland B.V. te Groningen via Randstad.
Taken: Opstellen van offertes, verwerken van orders en verzorgen van afleveringen zowel telefonisch als schriftelijk. Het registreren van wensen, problemen en behoeftes van klanten. Het voeren van verkoopgesprekken, het plannen van het levermoment van producten. Het bijhouden van inkoopdossiers, adviseren en informeren van klanten over producten, telefonisch contact met potentiële klanten, overleg met financiële afdelingen over betalingen, condities, blokkades en limieten. Het verrichten van acquisitie van assortimentsproducten. Werken met het computerprogramma SAP.

1999-2000: Teamleider bij SNT Telefoondiensten te Groningen via Manpower.
Taken: Leiding geven aan seniors en operators. Het aansturen, coachen, motiveren van medewerkers. Plannen en notuleren van vergaderingen samen met andere collega’s. Projecttrainingen geven, beoordelen van medewerkers op hun gesprekstechniek. Het voeren van verzuimgesprekken, het bewaken van servicelevels c.q. aannamepercentages, aanspreekpunt, interne- en externe contacten onderhouden. Het bewaken van de personele bezetting, administratieve handelingen verrichten. Het voeren van functioneringsgesprekken, klant en servicegericht werken.

1998-1999: Medewerker Planning en Control bij KPN Telecom, Klantenservice Mobiele Communicatie te Groningen via Manpower.
Taken: Medewerkers telefonische diensten (afd. 0106-0459-0507-0450¬ANWB Travelcom) inroosteren (personeelsplanning), pauze planningen maken, telefonische werkzaamheden van operators verwerken in verband met rapportage.1997-1998: Financieel administratief medewerker en planner bij Automobiel- en Taxibedrijf Robertus B.V. te Zuidbroek. (Seat Dealer)
Taken: Debiteuren- en crediteurenbeheer, het opmaken van de WVG-kas en benzinekas. Het inboeken van gegevens in het kasboek, post verwerken, factureren. Alle voorkomende baliewerkzaamheden, gegevens verwerken in Exact. Telefonisch contact onderhouden met klanten, urenregistratie van de taxichauffeurs bijhouden. Een gedeelte van de loonadministratie bijhouden.
Het plannen van personeel en het plannen van taxiritten.

1997: Filiaalleider bij Schlecker te Winschoten.
Taken: Leiding geven aan personeel, voorraad beheren, begeleiden van medewerkers, urenregistratie, contact onderhouden met klanten. Het plannen van de personeelsbezetting.
Het organiseren, doen uitvoeren van werkzaamheden, kassa en schappen.

1996: Baliemedewerker Grens Wissel Kantoor (GWK- Bank) te Winschoten en Nieuweschans.
Taken:Vreemd geld transacties, bankzaken, kas-teldiensten, geven van toeristische informatie, afsluiten reisverzekeringen, hotelreserveringen boeken

1995-1996: Technisch administratief medewerker en inkoper afd. Inkoop bij Philips Lighting B.V. te Winschoten.
Taken: Inkopen van grondstoffen, technische onderdelen, elektrotechnische onderdelen, kantoorartikelen en diensten. Het archiveren van gegevens, het verwerken van orderbevestigingen, post sorteren, contacten onderhouden mat leveranciers zowel telefonisch als schriftelijk, reclameren van achterstand bestellingen. Het aan de hand van een wekelijkse computeruitdraai controleren van de magazijnvoorraad en het tekort bestellen. Agenda bijhouden. Het opvragen van prijzen en documentatie bij leveranciers.

1992-1995: Werkzoekende
In deze periode ben ik bezig geweest met activiteiten zoals: Solliciteren, oppaswerkzaamheden, cursus Middle Management, sollicitatieclub.

1988-1992: Assistent Afd. Manager bij Albert Heyn B.V. te Hoogezand.
Taken: Opleiden en begeleiden van medewerkers, functioneren binnen werkoverleg, urenregistratie, interactieve vaardigheden, klantencontact, teamvorming. Het organiseren c.q. doen uitvoeren en controleren van de werkzaamheden. Het plannen van de personeelsbezetting hiermee rekening houdende met de omzet. Het uitvoeren van het centrale commerciële afdelingsbeleid.

1985-1988: Vakantiewerkzaamheden in verschillende horecabedrijven.
Taken: Schoonmaakwerkzaamheden en het bedienen van klanten.

1985: Verkoopster in een wolzaak te Hoogezand.
Taken: Verkopen, adviseren van klanten, voorraadbeheer bijhouden.

Werkervaring

2011: Commercieel medewerker binnendienst bij Odice B.V., importeur van Kreidler fietsen en scooters te Hoogezand via Randstad.
Taken: Het onderhouden va telefonische contacten met dealers door heel Nederland, het verwerken, uitvoeren en opvolgen van klantvragen, orderacceptatie en verwerking in Navision (ERP), het deelnemen aan beurzen, het volgen en opvolgen van commerciële acties, contact onderhouden met het hoofdkantoor in Duitsland, het uitvoeren van alle voorkomende administratieve taken, aanvragen van kentekens en onderhouden van contacten bij de RDW, het voeren van gesprekken en opstellen van briefings in de Duitse taal.2010: Senior medewerker archief bij het CAS, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties te Winschoten via Randstad.
Taken: Algemene producten en/of diensten (behandelen van aanvragen tot uitlening, begeleiden en verzorgen van de uitlening en inname van archiefmateriaal, algemeen selectiewerk, e.d.), het vastleggen van gegevens over archiefbestanddelen en archiefbewerking in administraties en verstrekken van informatie over de dienstverlening, het leveren van archieftechnische producten en/of diensten, het zorgen voor een goed verloop van de te leveren producten en/of diensten, het zorgen voor een goede staat en werking van de hulpmiddelen en werkruimten, het zorgen voor een goede afstemming met collega’s en afnemers van diensten en/of producten.

2009: Zorgverlof / mantelzorg voor mijn beide ouders.

2007-2008: Secretaresse Medische Opvang Asielzoekers te Groningen.
Taken: Het bijhouden en plannen van het werkrooster voor de werkgebieden, het opstellen, verwerken en afhandelen van alle voorkomende correspondentie en documentatie, het notuleren van bijeenkomsten, het maken van verslagen en/ of samenvattingen, het bewaken van de afhandeling van besluiten en het opstellen van planningen, het bewaken van de agenda en afspraken t.b.v. de coördinatoren, het actueel houden van de website voor MOANN, het verrichten van archiefwerkzaamheden, het organiseren en het opstellen van de agenda van bijeenkomsten en vergaderingen, het distribueren van vergaderstukken, aannemen telefoongesprekken en verder het verrichten van alle andere voorkomende werkzaamheden.

2006-2007: Werkvoorbereider en planner bij het Waterbedrijf Groningen via Vedior Groningen.
Taken: Urenregistratie monteurs, het plannen van werkzaamheden, het vaststellen van routes, alle voorkomende administratieve zaken uitvoeren, kilometerregistratie monteurs, het maken van afspraken met klanten, het notuleren van vergaderingen.

2005-2006: Werkvoorbereider en planner af- en (her)aansluitteam bij Essent Netwerk Noord te Kolham via Vedior Groningen.
Taken: Het voorbereiden en plannen van het af- en (her)aansluitproces, het aansturen van de monteurs en deze in een zo goed mogelijk team laten werken, het maken van orders van zowel het af- als het her aansluiten, het administratief verwerken van alle voorkomende werkzaamheden in SAP IR3 Odesseus en SAP KERN, het maken van facturen, telefonisch contact onderhouden met klanten en medewerkers van Essent Retail en alle voorkomende problemen oplossen. Het verwerken van de administratie van de monteurs o.a. de gemaakte kilometers bijhouden (wekelijks). Het maken van rapportages en achterstanden reclameren. Het plannen en notuleren van vergaderingen. Werken met Word, Excel, Access en Plato (planningsprogramma).

2004: Administratief medewerker bij Essent Netwerk B.V. te Groningen via Addecco.
Taken: Het beheren van klantgegevens, het verwerken van switches en nieuwe aanvragen in SAP/R3, telefonisch contact onderhouden met klanten, het oplossen van problemen.
2002-2004: Medewerker Handboekbeheer afd. FDD bij Gastransport Services (voorheen de Gasunie) te Groningen via Randstad.
Taken: Het verwerven, beheren, publiceren en distribueren van documenten voor alle units van Gastransport Services en Trade and Supply. Uitvoeren van acquisitie, maken van projectvoorstellen, initiëren, coördineren en controleren van uitbesteed werk. Het geven van demonstraties van het DIS-systeem. Aanspreekpunt voor het beheren van documenten, zelfstandig opstellen conceptteksten, redigeren, controleren en corrigeren van aangeleverde teksten, tekeningen, grafieken en figuren in Flowcharter maken. Het digitaal
publiceren van de elektronische versies van documenten.

2001-2002: Administratief medewerker afd. Crediteuren bij N.V Nederlandse Gasunie te Groningen via Randstad.
Taken: Inboeken en verwerken van facturen met behulp van het programma SAP, telefonisch contact onderhouden met leveranciers over facturen. Het plannen van werkzaamheden.

2001: Administratief medewerker bij Wolters-Noordhof te Groningen via Randstad.
Taken: Het uitzoeken van fouten in bestellingen, het maken en controleren van facturen. Communicatie onderhouden met klanten.

2001: Administratief medewerker leerlingenadministratie bij het
Dr. Nassau College te Assen via Randstad.
Taken: Opstellen van brieven, controleren van examenuitslagen, ziekteverzuim bijhouden van leerlingen, gegevens verwerken voor leraren.
Het notuleren en plannen van vergaderingen.

2001: Administratief medewerker KPN/TPG pensioen te Groningen via Randstad.
Taken: Het verwerken van aanvragen voor pensioentoekenning, post verwerken, scannen van aanvragen, gegevens opvragen bij andere pensioenfondsen. Contacten onderhouden met klanten.

2000-2001: Commercieel medewerker bij Thyssen Nederland B.V. te Groningen via Randstad.
Taken: Opstellen van offertes, verwerken van orders en verzorgen van afleveringen zowel telefonisch als schriftelijk. Het registreren van wensen, problemen en behoeftes van klanten. Het voeren van verkoopgesprekken, het plannen van het levermoment van producten. Het bijhouden van inkoopdossiers, adviseren en informeren van klanten over producten, telefonisch contact met potentiële klanten, overleg met financiële afdelingen over betalingen, condities, blokkades en limieten. Het verrichten van acquisitie van assortimentsproducten. Werken met het computerprogramma SAP.

1999-2000: Teamleider bij SNT Telefoondiensten te Groningen via Manpower.
Taken: Leiding geven aan seniors en operators. Het aansturen, coachen, motiveren van medewerkers. Plannen en notuleren van vergaderingen samen met andere collega’s. Projecttrainingen geven, beoordelen van medewerkers op hun gesprekstechniek. Het voeren van verzuimgesprekken, het bewaken van servicelevels c.q. aannamepercentages, aanspreekpunt, interne- en externe contacten onderhouden. Het bewaken van de personele bezetting, administratieve handelingen verrichten. Het voeren van functioneringsgesprekken, klant en servicegericht werken.

1998-1999: Medewerker Planning en Control bij KPN Telecom, Klantenservice Mobiele Communicatie te Groningen via Manpower.
Taken: Medewerkers telefonische diensten (afd. 0106-0459-0507-0450¬ANWB Travelcom) inroosteren (personeelsplanning), pauze planningen maken, telefonische werkzaamheden van operators verwerken in verband met rapportage.1997-1998: Financieel administratief medewerker en planner bij Automobiel- en Taxibedrijf Robertus B.V. te Zuidbroek. (Seat Dealer)
Taken: Debiteuren- en crediteurenbeheer, het opmaken van de WVG-kas en benzinekas. Het inboeken van gegevens in het kasboek, post verwerken, factureren. Alle voorkomende baliewerkzaamheden, gegevens verwerken in Exact. Telefonisch contact onderhouden met klanten, urenregistratie van de taxichauffeurs bijhouden. Een gedeelte van de loonadministratie bijhouden.
Het plannen van personeel en het plannen van taxiritten.

1997: Filiaalleider bij Schlecker te Winschoten.
Taken: Leiding geven aan personeel, voorraad beheren, begeleiden van medewerkers, urenregistratie, contact onderhouden met klanten. Het plannen van de personeelsbezetting.
Het organiseren, doen uitvoeren van werkzaamheden, kassa en schappen.

1996: Baliemedewerker Grens Wissel Kantoor (GWK- Bank) te Winschoten en Nieuweschans.
Taken:Vreemd geld transacties, bankzaken, kas-teldiensten, geven van toeristische informatie, afsluiten reisverzekeringen, hotelreserveringen boeken

1995-1996: Technisch administratief medewerker en inkoper afd. Inkoop bij Philips Lighting B.V. te Winschoten.
Taken: Inkopen van grondstoffen, technische onderdelen, elektrotechnische onderdelen, kantoorartikelen en diensten. Het archiveren van gegevens, het verwerken van orderbevestigingen, post sorteren, contacten onderhouden mat leveranciers zowel telefonisch als schriftelijk, reclameren van achterstand bestellingen. Het aan de hand van een wekelijkse computeruitdraai controleren van de magazijnvoorraad en het tekort bestellen. Agenda bijhouden. Het opvragen van prijzen en documentatie bij leveranciers.

1992-1995: Werkzoekende
In deze periode ben ik bezig geweest met activiteiten zoals: Solliciteren, oppaswerkzaamheden, cursus Middle Management, sollicitatieclub.

1988-1992: Assistent Afd. Manager bij Albert Heyn B.V. te Hoogezand.
Taken: Opleiden en begeleiden van medewerkers, functioneren binnen werkoverleg, urenregistratie, interactieve vaardigheden, klantencontact, teamvorming. Het organiseren c.q. doen uitvoeren en controleren van de werkzaamheden. Het plannen van de personeelsbezetting hiermee rekening houdende met de omzet. Het uitvoeren van het centrale commerciële afdelingsbeleid.

1985-1988: Vakantiewerkzaamheden in verschillende horecabedrijven.
Taken: Schoonmaakwerkzaamheden en het bedienen van klanten.

1985: Verkoopster in een wolzaak te Hoogezand.
Taken: Verkopen, adviseren van klanten, voorraadbeheer bijhouden.

Lees meer

Opleiding

2012 - heden: Psychologie aan de Open Universiteit

2003: Cursus PowerPoint
Cursus Access
Cursus snel en goed lezen

2002: Cursus schriftelijke Taalvaardigheid

1999: Opleiding Teamleider: interne cursus SNT Telefoondiensten

1996: Opleiding Baliemedewerker GWK te Wageningen

1994-1995: Middle Management PBNA

1988-1989: Management cursus: interne opleiding Albert Heyn B.V.

1986-1988: VWO (*deelcertificaat)
Vakkenpakket: Nederlands*, Engels*, Duits*, Economie, Geschiedenis* en Textiele Werkvormen

1985-1986: Kunstacademie Minerva te Groningen Richting: Architectonische Vormgeving

1978-1985: HAVO (diploma)
Vakkenpakket: Nederlands, Duits, Engels,
Economie, Tekenen en Geschiedenis

Opleiding

2012 - heden: Psychologie aan de Open Universiteit

2003: Cursus PowerPoint
Cursus Access
Cursus snel en goed lezen

2002: Cursus schriftelijke Taalvaardigheid

1999: Opleiding Teamleider: interne cursus SNT Telefoondiensten

1996: Opleiding Baliemedewerker GWK te Wageningen

1994-1995: Middle Management PBNA

1988-1989: Management cursus: interne opleiding Albert Heyn B.V.

1986-1988: VWO (*deelcertificaat)
Vakkenpakket: Nederlands*, Engels*, Duits*, Economie, Geschiedenis* en Textiele Werkvormen

1985-1986: Kunstacademie Minerva te Groningen Richting: Architectonische Vormgeving

1978-1985: HAVO (diploma)
Vakkenpakket: Nederlands, Duits, Engels,
Economie, Tekenen en Geschiedenis

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Lezen, met vrienden omgaan, wandelingen maken met de hond, computeren, fietsen en houdt me bezig met binnenhuisarchitectuur.

Hobby's & interesses

Lezen, met vrienden omgaan, wandelingen maken met de hond, computeren, fietsen en houdt me bezig met binnenhuisarchitectuur.

Eigenschappen

Accuraat, flexibel, kan zelfstandig werken, stressbestendig, heb verantwoordelijkheidsgevoel, kan goed zaken regelen, goed in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.

Eigenschappen

Accuraat, flexibel, kan zelfstandig werken, stressbestendig, heb verantwoordelijkheidsgevoel, kan goed zaken regelen, goed in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.

Mijn actuele situatie

 • Sector: Algemeen
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Marieke Flik te bekijken

Mijn documenten