• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Eind 2015 heb ik na een dienstverband van 12 jaar in de non-profit besloten dat het roer in 2016 volledig om moet! Vanaf heden ben ik dan ook op zoek naar een interessante en dynamische nieuwe…

Persoonlijk

Eind 2015 heb ik na een dienstverband van 12 jaar in de non-profit besloten dat het roer in 2016 volledig om moet! Vanaf heden ben ik dan ook op zoek naar een interessante en dynamische nieuwe uitdaging.

Mijn ervaring heb ik de afgelopen jaren opgedaan binnen een sterk veranderende organisatie op zowel tactisch als strategisch niveau waarbij ik de vertaalslag in opstellen en implementeren van beleid naar het operationele niveau heb gemaakt.

Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij ik mijn management ervaring in de praktijk toe kan passen en verder uit kan bouwen, mensen of organisaties kan voorzien van advies en wanneer dit in een dynamische omgeving is waarbij er ook een beroep wordt gedaan op mijn analytisch en bedrijfskundig inzicht is dit voor mij een pré!

Wanneer u op zoek bent naar iemand die jong, loyaal en ambitieus is maar toch een mooie rugzak aan kennis en ervaring met zich meebrengt dan hoop dat u vrijblijvend contact met mij opneemt om eens nader kennis met elkaar te maken.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Januari 2012 – heden
Stichting Zuidwester (locatie Middelharnis)
Doelgroepmanager

- Lid van het regionale
- Ontvangt leiding van de regiodirecteur;
- Integraal leidinggeven op de volgende hoofdprocessen van management: beleid over het zorgproces, zorgproces, medewerker en middelen;
- Coördineren, organiseren en bewaken van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod;
- Leidinggeven aan –en ondersteunen van teams bij de wijze waarop de uitvoering plaats vindt;
- Bijdrage aan regiobeleid, mede door verantwoordelijkheid regionale portefeuilles (bedrijfsvoering, medewerker, dagbesteding, planbureau/roosterplanning, nachtzorg);
- Opstellen jaarplan;
- Projecten en samenwerkingsverbanden overwegend intern, incidenteel extern;
- Begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfstandigheid en integratie in de samenleving. Creëren van omstandigheden en randvoorwaarden waarbinnen de cliënt maximaal tot z’n recht komt binnen de algemene maatschappelijke faciliteiten en voorzieningen;
- Medewerkers in hun kracht zetten;
- Financiële middelen: opstellen, adviseren, beheren, monitoren, controle, rapporteren en voorstellen;
- Omvang: 10 units, 46 cliënten, 65 medewerkers, 45FTE, begroting €3.500.000,-.

December 2011 – december 2012
Stichting Zuidwester (locatie Middelharnis)
(trainee) Leidinggevende

- Lid van het regionale managementteam;
- Ontvang leiding van de regiodirecteur;
- Geeft volgens besturing –en managementmodel van de organisatie coachend leiding aan zorgteams;
- Integraal leidinggevende op de volgende processen van management: beleid over het zorgproces, zorgproces, medewerkers en middelen;
- Coördineren, organiseren en bewaken van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod;
- Leidinggeven aan –en ondersteunen van zorgteams bij de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de geboden zorg uitgaande van de individuele zorgvragen;
- Projectleider bij het totstandbrengen van de 1ste zorg –en gedragswoning binnen de organisatie van (ver)bouwing tot opening;
- Verantwoordelijk voor nachtzorg en planning binnen de regio;
- Omvang: 2 units, 16 cliënten, 20 medewerkers, 14 FTE, begroting €1.700.000,-

April 2009 – november 2011
Stichting Zuidwester (locatie Oud-Beijerland)
Teamleider wonen

- Bewaken, coördineren, organiseren en uitvoeren van zorg –en dienstverlening aan cliënten conform de uitgangspunten van de individuele zorg/ondersteuningsplannen;
- Eerste aanspreekpunt voor de organisatorische en inhoudelijke gang van zaken binnen de teams;
- Omvang: 2 units, 16 cliënten, 20 medewerkers, 13 FTE, begroting €1.250.000,-

Juli 2007 – maart 2009
Stichting Zuidwester (locatie Oud-Beijerland)
Medewerker wonen (1ste functie niveau)

- Dagelijks contacten met cliënten, cliëntvertegenwoordigers, collega’s, teamleider;
- Periodiek contact met leidinggevende;
- Contacten onderhouden met behandelaars rondom cliënten;
- Begeleiden van leerlingen/stagiaires;
- Deelnemen aan overlegvormen;
- Coördineren, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot de zorg en begeleiding conform de uitgangspunten van de individuele zorgplannen;
- Zorg dragen voor een verantwoorde besteding van privégelden van cliënten;
- Verrichten van administratieve en huishoudelijke werkzaamheden

Juni 2004 – juni 2007
Stichting Zuidwester (meerdere locaties)
Leerling

- Zorg/ondersteuning bieden aan mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking i.c.m. (soms) gedragsproblematiek (verbaal/fysiek);
- Gedurende jaar 1 en 3 van de opleiding op een groep voor meervoudig complex gehandicapten mensen;
- Gedurende jaar 2 van de opleiding op een groep voor mensen met een licht verstandelijke beperking functionerend aan de rand van de maatschappij.

Werkervaring

Januari 2012 – heden
Stichting Zuidwester (locatie Middelharnis)
Doelgroepmanager

- Lid van het regionale
- Ontvangt leiding van de regiodirecteur;
- Integraal leidinggeven op de volgende hoofdprocessen van management: beleid over het zorgproces, zorgproces, medewerker en middelen;
- Coördineren, organiseren en bewaken van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod;
- Leidinggeven aan –en ondersteunen van teams bij de wijze waarop de uitvoering plaats vindt;
- Bijdrage aan regiobeleid, mede door verantwoordelijkheid regionale portefeuilles (bedrijfsvoering, medewerker, dagbesteding, planbureau/roosterplanning, nachtzorg);
- Opstellen jaarplan;
- Projecten en samenwerkingsverbanden overwegend intern, incidenteel extern;
- Begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfstandigheid en integratie in de samenleving. Creëren van omstandigheden en randvoorwaarden waarbinnen de cliënt maximaal tot z’n recht komt binnen de algemene maatschappelijke faciliteiten en voorzieningen;
- Medewerkers in hun kracht zetten;
- Financiële middelen: opstellen, adviseren, beheren, monitoren, controle, rapporteren en voorstellen;
- Omvang: 10 units, 46 cliënten, 65 medewerkers, 45FTE, begroting €3.500.000,-.

December 2011 – december 2012
Stichting Zuidwester (locatie Middelharnis)
(trainee) Leidinggevende

- Lid van het regionale managementteam;
- Ontvang leiding van de regiodirecteur;
- Geeft volgens besturing –en managementmodel van de organisatie coachend leiding aan zorgteams;
- Integraal leidinggevende op de volgende processen van management: beleid over het zorgproces, zorgproces, medewerkers en middelen;
- Coördineren, organiseren en bewaken van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod;
- Leidinggeven aan –en ondersteunen van zorgteams bij de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de geboden zorg uitgaande van de individuele zorgvragen;
- Projectleider bij het totstandbrengen van de 1ste zorg –en gedragswoning binnen de organisatie van (ver)bouwing tot opening;
- Verantwoordelijk voor nachtzorg en planning binnen de regio;
- Omvang: 2 units, 16 cliënten, 20 medewerkers, 14 FTE, begroting €1.700.000,-

April 2009 – november 2011
Stichting Zuidwester (locatie Oud-Beijerland)
Teamleider wonen

- Bewaken, coördineren, organiseren en uitvoeren van zorg –en dienstverlening aan cliënten conform de uitgangspunten van de individuele zorg/ondersteuningsplannen;
- Eerste aanspreekpunt voor de organisatorische en inhoudelijke gang van zaken binnen de teams;
- Omvang: 2 units, 16 cliënten, 20 medewerkers, 13 FTE, begroting €1.250.000,-

Juli 2007 – maart 2009
Stichting Zuidwester (locatie Oud-Beijerland)
Medewerker wonen (1ste functie niveau)

- Dagelijks contacten met cliënten, cliëntvertegenwoordigers, collega’s, teamleider;
- Periodiek contact met leidinggevende;
- Contacten onderhouden met behandelaars rondom cliënten;
- Begeleiden van leerlingen/stagiaires;
- Deelnemen aan overlegvormen;
- Coördineren, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot de zorg en begeleiding conform de uitgangspunten van de individuele zorgplannen;
- Zorg dragen voor een verantwoorde besteding van privégelden van cliënten;
- Verrichten van administratieve en huishoudelijke werkzaamheden

Juni 2004 – juni 2007
Stichting Zuidwester (meerdere locaties)
Leerling

- Zorg/ondersteuning bieden aan mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking i.c.m. (soms) gedragsproblematiek (verbaal/fysiek);
- Gedurende jaar 1 en 3 van de opleiding op een groep voor meervoudig complex gehandicapten mensen;
- Gedurende jaar 2 van de opleiding op een groep voor mensen met een licht verstandelijke beperking functionerend aan de rand van de maatschappij.

Lees meer

Opleiding

September 2013 – heden
de Haagse Hogeschool – locatie Den Haag
Bedrijfskunde Management, Economie & Recht - hoofdfase
Propedeuse behaald – diploma verwacht 2e helft 2016

- Afgeronde modules: Minor strategisch management, Bestuursrecht, Verandermanagement, Overheidsmanagement;
- Vrijgestelde modules: Action Learning bedrijfsprocessen en financieel managent, Bedrijfscommunicatie, Bedrijfsprocessen, Financieel management, Management vaardigheden, Projectmanagement, Specialisatie manager, Professionele vaardigheden, Werkervaring op Hbo-niveau, Werkactiviteiten binnen competentieprofiel;
- Nog af te ronden: Ondernemingsrecht, Statische methoden en technieken, Internationale en economische betrekkingen, Verslaggeving en winst, Minor coachend leidinggeven, (voorbereiding) Afstuderen.

September 2012 – februari 2014
de Haagse Hogeschool – locatie Den Haag
Bedrijfskunde Management, Economie & Recht – propedeuse
Propedeuse behaald – diploma verwacht 2e helft 2016

- Modules in propedeuse: Introductie financieel management en rekenvaardigheden, Marketing, Organisatiekunde, Algemene economie, Inleiding recht, Bedrijfsprocessen, Management, Zakelijk Engels, Financieel management, Onderzoeksvaardigheden, Human Resource Management, Action Learning Interne & Externe analyse, Oriëntatie studie & beroep, Vaardigheden ICT MS Office.

Juni 2009 – juni 2010
ISBW Nederland – incompany opleiding
Middenkader in Zorg & Welzijn I
Diploma behaald

- Studieonderdelen afgerond in businesscase: Leidinggeven, Zorg coördinator, Plannen en organiseren.

September 2004 – juni 2007
ROC Zadkine - incompany opleiding
Sociaal Pedagogisch Werk (MBO niveau 4)
Diploma behaald

- Methodische vaardigheden, Sociale vaardigheden, Organisatorische vaardigheden, Professionaliteit en kwaliteitszorg, Individu en samenleving, Mens, arbeid en samenleving, Engels, Verzorgen, Begeleiden,

September 2003 – juni 2004
Albeda college – Oude-Tonge
Sociaal Pedagogisch Werk (MBO niveau 4)
Diploma niet behaald

September 2001 – Juni 2003
Wellant College – Klaaswaal
VMBO – Theoretische leerweg
Diploma behaald

- Nederlands, Engels, Duits, Maatschappijleer, Wiskunde, Biologie, Economie

September 1999 – juni 2001
Willem van Oranje – Oud-Beijerland
HAVO
Diploma niet behaald

Opleiding

September 2013 – heden
de Haagse Hogeschool – locatie Den Haag
Bedrijfskunde Management, Economie & Recht - hoofdfase
Propedeuse behaald – diploma verwacht 2e helft 2016

- Afgeronde modules: Minor strategisch management, Bestuursrecht, Verandermanagement, Overheidsmanagement;
- Vrijgestelde modules: Action Learning bedrijfsprocessen en financieel managent, Bedrijfscommunicatie, Bedrijfsprocessen, Financieel management, Management vaardigheden, Projectmanagement, Specialisatie manager, Professionele vaardigheden, Werkervaring op Hbo-niveau, Werkactiviteiten binnen competentieprofiel;
- Nog af te ronden: Ondernemingsrecht, Statische methoden en technieken, Internationale en economische betrekkingen, Verslaggeving en winst, Minor coachend leidinggeven, (voorbereiding) Afstuderen.

September 2012 – februari 2014
de Haagse Hogeschool – locatie Den Haag
Bedrijfskunde Management, Economie & Recht – propedeuse
Propedeuse behaald – diploma verwacht 2e helft 2016

- Modules in propedeuse: Introductie financieel management en rekenvaardigheden, Marketing, Organisatiekunde, Algemene economie, Inleiding recht, Bedrijfsprocessen, Management, Zakelijk Engels, Financieel management, Onderzoeksvaardigheden, Human Resource Management, Action Learning Interne & Externe analyse, Oriëntatie studie & beroep, Vaardigheden ICT MS Office.

Juni 2009 – juni 2010
ISBW Nederland – incompany opleiding
Middenkader in Zorg & Welzijn I
Diploma behaald

- Studieonderdelen afgerond in businesscase: Leidinggeven, Zorg coördinator, Plannen en organiseren.

September 2004 – juni 2007
ROC Zadkine - incompany opleiding
Sociaal Pedagogisch Werk (MBO niveau 4)
Diploma behaald

- Methodische vaardigheden, Sociale vaardigheden, Organisatorische vaardigheden, Professionaliteit en kwaliteitszorg, Individu en samenleving, Mens, arbeid en samenleving, Engels, Verzorgen, Begeleiden,

September 2003 – juni 2004
Albeda college – Oude-Tonge
Sociaal Pedagogisch Werk (MBO niveau 4)
Diploma niet behaald

September 2001 – Juni 2003
Wellant College – Klaaswaal
VMBO – Theoretische leerweg
Diploma behaald

- Nederlands, Engels, Duits, Maatschappijleer, Wiskunde, Biologie, Economie

September 1999 – juni 2001
Willem van Oranje – Oud-Beijerland
HAVO
Diploma niet behaald

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig), Engels (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Matig)

Hobby's & interesses

- een enthousiaste, levendige trotse papa
- en fanatiek tennisser;
- speelt een gezellige noot op de gitaar;
- en serveert daar en culinair hapje bij uit de keuken op zijn tijd!

Hobby's & interesses

- een enthousiaste, levendige trotse papa
- en fanatiek tennisser;
- speelt een gezellige noot op de gitaar;
- en serveert daar en culinair hapje bij uit de keuken op zijn tijd!

Eigenschappen

Management, leidinggeven, projectmatig werken, proces management, beleid & ontwikkeling, analytisch, bedrijfskunde, helikopter view, zakelijk met respect voor ieders belang, loyaal, samen, perfectionist, snel lerend, SPSS, Microsoft Office.

Eigenschappen

Management, leidinggeven, projectmatig werken, proces management, beleid & ontwikkeling, analytisch, bedrijfskunde, helikopter view, zakelijk met respect voor ieders belang, loyaal, samen, perfectionist, snel lerend, SPSS, Microsoft Office.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Remco Vermeulen te bekijken