• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Met mij haalt u een academisch geschoolde, resultaatgerichte, creatieve, omgevingsbewuste, analytisch, cijfermatig sterke en daadkrachtige persoon in huis. Ik heb een onderzoekende instelling en houd…

Persoonlijk

Met mij haalt u een academisch geschoolde, resultaatgerichte, creatieve, omgevingsbewuste, analytisch, cijfermatig sterke en daadkrachtige persoon in huis.

Ik heb een onderzoekende instelling en houd ervan om zaken te overdenken op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. Hierbij doorzie ik de samenhang van zaken en kijk ik naar ontwikkelingen en consequenties voor de (directe) omgeving op korte termijn en, minstens zo belangrijk, op langere termijn. Presteren op uitdagende doelen maakt mijn werk interessant. Hierbij durf ik nieuwe wegen te verkennen en in te slaan. Ik heb oog voor relaties, hecht aan een goede samenwerking maar niet ten koste van alles. Netwerken en onderhandelen is iets waar ik veel ervaring mee heb.
Bruggen bouwen en omgevingssensitiviteit zijn een tweede natuur van mij geworden. “het voeren van lastige gesprekken” is hierbij regelmatig een onderdeel van mijn werkzaamheden geweest.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2016/03- heden Adviseur
First Company group
Adviesfunctie management First Company

2014-2016/02 Business Consultant/ Senior Accountmanager
Mediconsultancy BV Waddinxveen
Mediconsultancy B.V. detacheert apothekers, apothekersassistenten, medici, psychologen, verpleegkundigen en beleidsmedewerkers bij organisaties in de gezondheidszorg en gemeenten.
Als business consultant creëer ik een 'top of mind awareness' bij bedrijven, ketenpartners en verwijzers. Ik ben verantwoordelijk voor het onderhouden van het bestaande netwerk en het uitbreiden met nieuwe contacten die voor de organisatie relevant zijn. Hierbij bouw ik aan samenwerkingsrelaties met de ketenpartners en verwijzers en verwerf ik commerciële opdrachten bij de bedrijven. Daarnaast gebruik ik mijn netwerk voor inzichten in nieuwe marktkansen en signaleer ik ontwikkelingen. Bij een positieve business case worden nieuwe producten de markt opgebracht.

• Het uitbreiden en onderhouden van klantrelaties
• Verwerven en onderhouden van (nieuwe) product kennis.
• Opstellen marketingplan door het inwinnen en analyseren van relevante marktinformatie en hierop anticiperen.
• Businesscases maken.
• Ontwikkelen beleid naar (nieuwe) klanten toe.
• Ontwikkelen, maken en bijhouden forecast.
• Uitbrengen van passende offertes en navolging hierop.
• Actief netwerken zowel intern als regionaal/landelijk.
• Financiën.
• Aansturen van het acquisitieteam GGZ.


2014- heden Voorzitter dagelijks bestuur Muzische Vorming (Vrijwilligerswerk)
Muzische Vorming draagt zorg voor kunst en educatie op de basisscholen binnen Bergschenhoek.
Sinds de oprichting worden voorstellingen voor de basisschooljeugd georganiseerd, waarin verschillende vormen van kunst (o.a. muziek, poppenspel, mime, ballet) en algemene aspecten van cultuur de aandacht krijgen. Het beoogde doel is de algemene ontwikkeling en de creativiteit van de basisschooljeugd te stimuleren en te bevorderen.

2013- 2014 Accountmanager productontwikkeling Delta, Bouman, Sprink en Youz
Bouman GGZ Ontwikkeldirectie Rotterdam
Als accountmanager creëerde ik een 'top of mind awareness' bij bedrijven, ketenpartners en verwijzers. Ik was verantwoordelijk voor het onderhouden van het bestaande netwerk en het uitbreiden met nieuwe contacten die voor de organisatie relevant zijn. Hierbij bouwde ik aan samenwerkingsrelaties met de ketenpartners en verwijzers en verwierf ik commerciële opdrachten bij de bedrijven. Daarnaast gebruikte ik mijn netwerk voor het ontwikkelen van nieuwe marktkansen.

2007-2013 Opleider Verpleegkundig Specialisten afdeling Nieuwe Kennis
Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal
Binnen Delta bestond de opleiding en de functie van specialist niet. Deze is door mij neergezet en doorontwikkeld tot wat het nu is.
Als opleider GGZ-VS was ik verantwoordelijk voor het realiseren van de praktijkcomponent van de opleiding in de praktijkinstelling met inbegrip van praktijkgerelateerde opleidingsactiviteiten als werkbegeleiding, coaching en supervisie. Ik maak deel uit van het primaire adviescollege van de landelijke hoofdopleider. Daarnaast vervulde ik een combi- functie en heb derhalve weg naast de functie van opleider een aanstelling bij de praktijkinstelling gehad in een functie gericht op de directe patiëntenzorg. Als opleider deed ik in deze tijd ook veel beleidswerk op strategisch niveau

• Beleidswerk op strategisch niveau
• Budgetverantwoordelijk.
• Managen opleiding en verpleegkundig specialisten in opleiding.
• Advies functie op het gebied van strategisch (verpleegkundig) beleid.
• Ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch en tactisch beleid t.a.v. het praktijkdeel van de opleiding GGZ-VS.
• Eindverantwoordelijk voor het aanname- en beoordelingsbeleid van AIO’s GGZ-VS.
• Richtlijnen ontwikkelen en geven m.b.t. de organisatie en inhoud van de opleiding aan betrokken managers, staffunctionarissen, AIO’s en medewerkers van werkervaringsplaatsen.
• Expertrol raadpleging in de uitvoer van complexe individuele gezondheidszorg.
• Visiteren
• Hoofdrol positionering functie van verpleegkundig specialist binnen het functiegebouw/ mede ontwikkelen nieuw opleidingsgebouw.
• Wetenschappelijk onderzoek.
• Deelnemer landelijke en interne commissies en innovatieprojecten.
• Organiseren symposia, conferenties en referaten.
• Lid Examencommissie GGZ-VS opleiding.
• Gastspreker op congressen over actuele onderwerpen in de GGZ.


2008- 2009 Interim opleider Verpleegkundig Specialisten
De Grote Rivieren (nu Yulius) Dordrecht

2010- 2013 Verpleegkundig Specialist (behandelaar) binnen de langdurige zorg
Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal

2009-2011 Projectmanager Excellente Zorg
Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal
Project Excellente zorg is door mij neergezet en weggezet binnen Delta PC; de eerste metingen zijn uitgezet, een projectstructuur is neergezet en een startdocument gemaakt na de 0 meting. Een belangrijk onderdeel van het project was het kweken van awareness, het geven van sturing aan en het begeleiden van veranderingsprocessen rondom het project. Delta was de eerste GGZ instelling binnen het landelijk project.

2002-2008: (Senior) Beleidsadviseur Directie Zorg
Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal
Beleidsontwikkeling- ondersteuning en advisering op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het analyseren en interpreteren van management informatie alsmede adviseren richting het MT. Het ontwikkelen, vertalen, implementeren, bewaken en toetsen van (verpleegkundig) beleid naar de praktijk.

• Initiëren, ontwikkelen en opzetten van nieuwe producten (zoals beschermd wonen, spiegelbijeenkomsten, zorgprogramma’s- paden e.d.).
• Namens de directie contactpersoon naar externen.
• Leveren van een bijdrage aan (onderzoeks-) projecten.
• Participatie projectstructuren en in voorkomende gevallen projectleider.
• Coördineren samenhang tussen het beleid van de diverse clusters.
• Landelijke ontwikkelingen vertalen naar strategisch, tactisch en operationeel beleid.
• Sturing geven aan en begeleiden van veranderingsprocessen.

2001-2002: Internationale ambulance verpleegkundige
Internationale ambulance BV Rotterdam Airport
Het repatriëren van mensen uit het buitenland met een psychiatrisch ziektebeeld.

1995-2002: Verpleegkundige GGZ
Delta Psychiatrisch Ziekenhuis Poortugaal.

Werkervaring

2016/03- heden Adviseur
First Company group
Adviesfunctie management First Company

2014-2016/02 Business Consultant/ Senior Accountmanager
Mediconsultancy BV Waddinxveen
Mediconsultancy B.V. detacheert apothekers, apothekersassistenten, medici, psychologen, verpleegkundigen en beleidsmedewerkers bij organisaties in de gezondheidszorg en gemeenten.
Als business consultant creëer ik een 'top of mind awareness' bij bedrijven, ketenpartners en verwijzers. Ik ben verantwoordelijk voor het onderhouden van het bestaande netwerk en het uitbreiden met nieuwe contacten die voor de organisatie relevant zijn. Hierbij bouw ik aan samenwerkingsrelaties met de ketenpartners en verwijzers en verwerf ik commerciële opdrachten bij de bedrijven. Daarnaast gebruik ik mijn netwerk voor inzichten in nieuwe marktkansen en signaleer ik ontwikkelingen. Bij een positieve business case worden nieuwe producten de markt opgebracht.

• Het uitbreiden en onderhouden van klantrelaties
• Verwerven en onderhouden van (nieuwe) product kennis.
• Opstellen marketingplan door het inwinnen en analyseren van relevante marktinformatie en hierop anticiperen.
• Businesscases maken.
• Ontwikkelen beleid naar (nieuwe) klanten toe.
• Ontwikkelen, maken en bijhouden forecast.
• Uitbrengen van passende offertes en navolging hierop.
• Actief netwerken zowel intern als regionaal/landelijk.
• Financiën.
• Aansturen van het acquisitieteam GGZ.


2014- heden Voorzitter dagelijks bestuur Muzische Vorming (Vrijwilligerswerk)
Muzische Vorming draagt zorg voor kunst en educatie op de basisscholen binnen Bergschenhoek.
Sinds de oprichting worden voorstellingen voor de basisschooljeugd georganiseerd, waarin verschillende vormen van kunst (o.a. muziek, poppenspel, mime, ballet) en algemene aspecten van cultuur de aandacht krijgen. Het beoogde doel is de algemene ontwikkeling en de creativiteit van de basisschooljeugd te stimuleren en te bevorderen.

2013- 2014 Accountmanager productontwikkeling Delta, Bouman, Sprink en Youz
Bouman GGZ Ontwikkeldirectie Rotterdam
Als accountmanager creëerde ik een 'top of mind awareness' bij bedrijven, ketenpartners en verwijzers. Ik was verantwoordelijk voor het onderhouden van het bestaande netwerk en het uitbreiden met nieuwe contacten die voor de organisatie relevant zijn. Hierbij bouwde ik aan samenwerkingsrelaties met de ketenpartners en verwijzers en verwierf ik commerciële opdrachten bij de bedrijven. Daarnaast gebruikte ik mijn netwerk voor het ontwikkelen van nieuwe marktkansen.

2007-2013 Opleider Verpleegkundig Specialisten afdeling Nieuwe Kennis
Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal
Binnen Delta bestond de opleiding en de functie van specialist niet. Deze is door mij neergezet en doorontwikkeld tot wat het nu is.
Als opleider GGZ-VS was ik verantwoordelijk voor het realiseren van de praktijkcomponent van de opleiding in de praktijkinstelling met inbegrip van praktijkgerelateerde opleidingsactiviteiten als werkbegeleiding, coaching en supervisie. Ik maak deel uit van het primaire adviescollege van de landelijke hoofdopleider. Daarnaast vervulde ik een combi- functie en heb derhalve weg naast de functie van opleider een aanstelling bij de praktijkinstelling gehad in een functie gericht op de directe patiëntenzorg. Als opleider deed ik in deze tijd ook veel beleidswerk op strategisch niveau

• Beleidswerk op strategisch niveau
• Budgetverantwoordelijk.
• Managen opleiding en verpleegkundig specialisten in opleiding.
• Advies functie op het gebied van strategisch (verpleegkundig) beleid.
• Ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch en tactisch beleid t.a.v. het praktijkdeel van de opleiding GGZ-VS.
• Eindverantwoordelijk voor het aanname- en beoordelingsbeleid van AIO’s GGZ-VS.
• Richtlijnen ontwikkelen en geven m.b.t. de organisatie en inhoud van de opleiding aan betrokken managers, staffunctionarissen, AIO’s en medewerkers van werkervaringsplaatsen.
• Expertrol raadpleging in de uitvoer van complexe individuele gezondheidszorg.
• Visiteren
• Hoofdrol positionering functie van verpleegkundig specialist binnen het functiegebouw/ mede ontwikkelen nieuw opleidingsgebouw.
• Wetenschappelijk onderzoek.
• Deelnemer landelijke en interne commissies en innovatieprojecten.
• Organiseren symposia, conferenties en referaten.
• Lid Examencommissie GGZ-VS opleiding.
• Gastspreker op congressen over actuele onderwerpen in de GGZ.


2008- 2009 Interim opleider Verpleegkundig Specialisten
De Grote Rivieren (nu Yulius) Dordrecht

2010- 2013 Verpleegkundig Specialist (behandelaar) binnen de langdurige zorg
Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal

2009-2011 Projectmanager Excellente Zorg
Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal
Project Excellente zorg is door mij neergezet en weggezet binnen Delta PC; de eerste metingen zijn uitgezet, een projectstructuur is neergezet en een startdocument gemaakt na de 0 meting. Een belangrijk onderdeel van het project was het kweken van awareness, het geven van sturing aan en het begeleiden van veranderingsprocessen rondom het project. Delta was de eerste GGZ instelling binnen het landelijk project.

2002-2008: (Senior) Beleidsadviseur Directie Zorg
Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal
Beleidsontwikkeling- ondersteuning en advisering op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het analyseren en interpreteren van management informatie alsmede adviseren richting het MT. Het ontwikkelen, vertalen, implementeren, bewaken en toetsen van (verpleegkundig) beleid naar de praktijk.

• Initiëren, ontwikkelen en opzetten van nieuwe producten (zoals beschermd wonen, spiegelbijeenkomsten, zorgprogramma’s- paden e.d.).
• Namens de directie contactpersoon naar externen.
• Leveren van een bijdrage aan (onderzoeks-) projecten.
• Participatie projectstructuren en in voorkomende gevallen projectleider.
• Coördineren samenhang tussen het beleid van de diverse clusters.
• Landelijke ontwikkelingen vertalen naar strategisch, tactisch en operationeel beleid.
• Sturing geven aan en begeleiden van veranderingsprocessen.

2001-2002: Internationale ambulance verpleegkundige
Internationale ambulance BV Rotterdam Airport
Het repatriëren van mensen uit het buitenland met een psychiatrisch ziektebeeld.

1995-2002: Verpleegkundige GGZ
Delta Psychiatrisch Ziekenhuis Poortugaal.

Lees meer

Opleiding

2010: Opleiding verpleegkundig specialist GGZ (MANP)
Opleidingsinstelling geestelijke gezondheidszorg verpleegkundig specialist ggz Utrecht

2005: Gezondheidswetenschappen SR Verplegingswetenschappen
Universiteit van Maastricht
Afstudeeronderzoek; de ervaren bejegening tussen verpleegkundig personeel en de patiënt.

1991: Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkunde HBO-V
Hogeschool Alkmaar

1986: HAVO
Christelijke scholengemeenschap Jan Arentsz Alkmaar

Cursussen
Wiskunde op VWO niveau James Boswell Instituut te Utrecht.
Werkbegeleiding.
Rehabilitatie en persoonlijk begeleiderschap.
Elektronisch patiëntendossier

Activiteiten
Medeopsteller landelijk beroepsdeelprofiel GGZ verpleegkundige 2003/2004.
Verpleegkundige en verzorgende adviesraad.
Commissie kwaliteit.
Protocollencommissie.
Stuurgroep patiënttevredenheidonderzoek 2004-2008.
Redactielid Toon.
Commissie dwang en drang.
Stuurgroep dwang en drang.
Stuurgroep zorgethiek.
Werkgroep spiegelbijeenkomsten.
Doorbraakprojecten/ zorg voor beter projecten.
Innovatiefondsen.
Zorgprogramma’s/ multidisciplinaire richtlijnen.
Ggz curriculum structuurplan mede ontwikkelen in onze regio.
Gastspreker op congressen/symposia.
Lid college specialismen verpleegkunde.
(co) auteur GGZ vakliteratuur.

Opleiding

2010: Opleiding verpleegkundig specialist GGZ (MANP)
Opleidingsinstelling geestelijke gezondheidszorg verpleegkundig specialist ggz Utrecht

2005: Gezondheidswetenschappen SR Verplegingswetenschappen
Universiteit van Maastricht
Afstudeeronderzoek; de ervaren bejegening tussen verpleegkundig personeel en de patiënt.

1991: Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkunde HBO-V
Hogeschool Alkmaar

1986: HAVO
Christelijke scholengemeenschap Jan Arentsz Alkmaar

Cursussen
Wiskunde op VWO niveau James Boswell Instituut te Utrecht.
Werkbegeleiding.
Rehabilitatie en persoonlijk begeleiderschap.
Elektronisch patiëntendossier

Activiteiten
Medeopsteller landelijk beroepsdeelprofiel GGZ verpleegkundige 2003/2004.
Verpleegkundige en verzorgende adviesraad.
Commissie kwaliteit.
Protocollencommissie.
Stuurgroep patiënttevredenheidonderzoek 2004-2008.
Redactielid Toon.
Commissie dwang en drang.
Stuurgroep dwang en drang.
Stuurgroep zorgethiek.
Werkgroep spiegelbijeenkomsten.
Doorbraakprojecten/ zorg voor beter projecten.
Innovatiefondsen.
Zorgprogramma’s/ multidisciplinaire richtlijnen.
Ggz curriculum structuurplan mede ontwikkelen in onze regio.
Gastspreker op congressen/symposia.
Lid college specialismen verpleegkunde.
(co) auteur GGZ vakliteratuur.

Lees meer

Vaardigheden

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend)

Hobby's & interesses

Fotografie en reizen

Hobby's & interesses

Fotografie en reizen

Eigenschappen

Kernwoorden
Gedreven,ondernemend, analytisch, cijfermatig, resultaatgericht, bruggenbouwer, verbindend en slagvaardig.

Profielschets
“Een ondernemende geest met ambitie die gaat voor het resultaat”
Mensen in mijn omgeving beschrijven mij als een enthousiaste en creatieve professional. Ik heb een onderzoekende instelling en houd ervan om zaken te overdenken op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. Hierbij doorzie ik de samenhang van zaken en kijk ik naar ontwikkelingen en consequenties voor de (directe) omgeving op korte termijn en, minstens zo belangrijk, op langere termijn. Presteren op uitdagende doelen maakt mijn werk interessant. Hierbij durf ik nieuwe wegen te verkennen en in te slaan. In de communicatie kan je mij zien als een bruggenbouwer en een netwerker. Ik heb oog voor relaties, hecht aan een goede samenwerking. Als het nodig is vaar ik een eigen koers en ga ik de confrontatie aan.

Eigenschappen

Kernwoorden
Gedreven,ondernemend, analytisch, cijfermatig, resultaatgericht, bruggenbouwer, verbindend en slagvaardig.

Profielschets
“Een ondernemende geest met ambitie die gaat voor het resultaat”
Mensen in mijn omgeving beschrijven mij als een enthousiaste en creatieve professional. Ik heb een onderzoekende instelling en houd ervan om zaken te overdenken op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. Hierbij doorzie ik de samenhang van zaken en kijk ik naar ontwikkelingen en consequenties voor de (directe) omgeving op korte termijn en, minstens zo belangrijk, op langere termijn. Presteren op uitdagende doelen maakt mijn werk interessant. Hierbij durf ik nieuwe wegen te verkennen en in te slaan. In de communicatie kan je mij zien als een bruggenbouwer en een netwerker. Ik heb oog voor relaties, hecht aan een goede samenwerking. Als het nodig is vaar ik een eigen koers en ga ik de confrontatie aan.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Consultant
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Brenda Bootsma te bekijken

Mijn documenten