• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Curriculum Vitae NAW – gegevens Achternaam: van Hout Voornaam: Marthijn (M.W.J.M) Geslacht: Man Burg.st: Gehuwd Geb.datum: Helmond, 14-07-1954 Adres: Bakelsedijk 87 - B 5703 JA Helmond Tel: 0492…

Persoonlijk

Curriculum Vitae

NAW – gegevens
Achternaam: van Hout
Voornaam: Marthijn (M.W.J.M)
Geslacht: Man
Burg.st: Gehuwd
Geb.datum: Helmond, 14-07-1954
Adres: Bakelsedijk 87 - B
5703 JA Helmond
Tel: 0492 – 548152 / 06 – 28244927
E-mail: marthijnvanhout@mac.com

Algemeen
Ondanks mijn inmiddels 61 jaar, vind ik dat ik mag stellen dat ik redelijk jong en dynamisch
ben kunnen blijven. Ik werk inmiddels alweer ruim 30 jaar, en nog steeds met plezier, in de
(geindiceerde) jeugdzorg en heb een brede ervaring: uitvoerend hulpverlener, jeugdbeschermer, behandelcoördinator, unitmanager, begeleider cliëntenraad en klachtenfunctionaris, en als laatste beleidsmedewerker kwaliteit en leadauditor.
In deze functie beleidsmedewerker kwaliteit heb ik ruim 11 jaar gewerkt, maar helaas is deze
vanwege de transitie in de jeugdzorg per juli 2015 komen te vervallen.
Graag wil ik mijn ervaring op het gebied van (kwaliteits)beleid en –ontwikkeling nog een aantal
jaren inzetten. En hoop ik mijn daarbij mijn werkplezier te kunnen terugvinden, liefst binnen de zorg, maar ik denk dat dat ook kan in een ander vakgebied.

Competenties
Op basis van de in de loop der jaren, bij meerdere werkgevers, gevoerde functionerings-
gesprekken denk ik dat ik mijn belangrijkste competenties mag omschrijven als:
a- Zelfstandig kunnen en willen werken
Ik ken een taak- en doelgerichte instelling en neem daar graag de verantwoordelijkheid voor.
Het actief en concreet (blijven) monitoren van de voortgang is daarbij voor mij een must.
De ervaring heeft me geleerd dat het actief stimuleren van samenwerking een meer dan
noodzakelijke voorwaarde is om op een positieve manier de taken te realiseren.
b- Volhardend en stressbestendig
Ik functioneer goed, bijna op zijn best, onder (tijds)druk. Ik zoek waar nodig naar
alternatieve mogelijkheden om de taken en doelen te realiseren.
c- Relativeringsvermogen en humor
Relativeringsvermogen en humor houden de werkdruk in balans.
d- Besluitvaardigheid
Gerichte monitoring geeft tastbare en overzichtelijke resultaten op grond waarvan concreet
beleid moet worden uitgezet c.q. bijgesteld.
e- Schrijven en rapporteren
Op een concrete en waar nodig compacte wijze doe ik verslag van mijn werkzaamheden

Opleiding
- Atheneum B,
Dr. Knippenbergcollege Helmond
Diploma, juni 1974

- Pedagogische Wetenschappen,
Katholieke Universiteit Nijmegen,
Doctoraal getuigschrift, juli 1983

Werkervaring
Ik heb een ruime (33 jaar) en brede ervaring in de Jeugdzorg. Sinds augustus 1982 heb ik in deze sector achtereenvolgens gewerkt als groepsopvoeder, gezinsvoogd, ambulant hulpverlener, behandel-coördinator/gedragswetenschapper, (unit)manager, en de laatste 11 jaar als klachtenfunctionaris, kwaliteitsmedewerker/leadauditor en voorzitter FOBO-commissie


2004 – 2015
Stichting Maashorst (jeugd- en opvoedhulp)/ Koraalgroep (19 upw)
- Beleidsmedewerker Kwaliteitsbeleid en -ontwikkeling
Ontwikkelen en monitoren van het kwaliteitsbeleid/risico-management, opzetten en uitvoeren van
audits (leadauditor), rapporteren, vaststellen en monitoren van verbetermaatregelen
- Voorzitter FOBO - commissie
- (Vice)Voorzitter Ondernemingsraad
Beeindiging dienstcontract per 01-07-2015, vanwege transitie/reorganisatie

2002 – heden
Bijzonder Jeugdwerk (jeugd- en opvoedingshulp) (16 upw)
- Ambulante Intensieve pedagogische gezingsbegeleiding
- Ambtelijk secretaris Externe Klachtencommissie
- Diverse projecten:
wachtlijstbegeleiding, clientenraad, Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL) Helmond e.o.
Zelfstandig/ZZP (3 – 4 upw)
- Pedagogische begeleiding van jeugdigen en/of gezinssystemen (3-4 upw)

1999 – 2002
Bijzonder Jeugdwerk Brabant
Unitmanager:
Algehele dagelijkse (personele, organisatorische en budgettaire) leiding van de Unit Ambulante Werkvormen (17.5 Fte/21 medewerkers) bestaande uit de teams;
1. Straathoekwerk. (alsmede voorzitter Jeugd Preventie Team Helmond – West)
2. Schoolmaatschappelijk werk. (Voortgezet Onderwijs)
3. Intensief Ambulante Pedagogische Thuisbegeleiding.
4. Staf en administratie.

1998, combinatiebaan
Bijzonder Jeugdwerk Brabant
- Gedragswetenschapper:
Coördinatie van de behandelingen, coaching / deskundigheidsbevordering uitvoerend medewerkers
van de vier hier boven genoemde werkvormen
- Schoolmaatschappelijk werker:
In samenwerking met scholen voor Voortgezet Onderwijs het ontwikkelen van een interne zorgstructuur, ter voorkoming van voortijdige schooluitval en vroegtijdige (preventieve) begeleiding
van risico – leerlingen.

1991 – 1997
Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant
Casemanager/(Gezinsvoogd):
Toezicht houden op, begeleiden van de opvoedingssituatie van door de kinderrechter onder toezicht gestelde pupillen.

1982 – 1991
Uitvoerend pedagogisch medewerker; div. instellingen Brabant en Limburg.
24-uurs begeleiding van gedragsmoeilijke jongens en meiden in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar.

1979 – 1982
Vrijwilliger / Speltherapeut.
Psychotherapeutische spel- en gespreksbegeleiding van gedragsmoeilijke jongeren in de
leeftijd van 10 – 14 jaar.

1999 – 2009
Vrijwilliger, bestuurslid en voorzitter AI St. Leergeld Helmond.
De stichting Leergeld kent als doel kinderen uit gezinnen op of rondom de armoedegrens financieel
en materieel te ondersteunen zodat zij aan sociale -vormende- activiteiten kunnen (blijven)
deelnemen.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Jeugdzorg,
Uitvoerend hulpverlener, gedragswetenschapper, unitmanager, kwaliteitsfunctionaris,
begeledeider clientenraad, ambtelijk secretariaat Klachtencommissie

Werkervaring

Jeugdzorg,
Uitvoerend hulpverlener, gedragswetenschapper, unitmanager, kwaliteitsfunctionaris,
begeledeider clientenraad, ambtelijk secretariaat Klachtencommissie

Opleiding

Doctoraal Orthopedagogiek

Opleiding

Doctoraal Orthopedagogiek

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Muziek, sport, vrienden, vakantie

Hobby's & interesses

Muziek, sport, vrienden, vakantie

Eigenschappen

Zelfstandig
Analytisch
Stressbestendig
Besluitvaardig
Relativeringsvermogen

Eigenschappen

Zelfstandig
Analytisch
Stressbestendig
Besluitvaardig
Relativeringsvermogen

Mijn actuele situatie

 • Functie: Kwaliteitscontroleur, Kwaliteitscoördinator
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Kwaliteitscontroleur, Kwaliteitscoördinator
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk
 • Salaris: 3.500 - 5.000
 • Aantal uren: 24-32 uur, 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Marthijn van Hout te bekijken