• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Profiel Ik ben een nuchtere maar gedreven dienstverlener met gevoel voor verhoudingen. Met oog voor hun eigen kunnen en kracht help ik mensen op weg in het woud van instanties en regelingen.…

Persoonlijk

Profiel

Ik ben een nuchtere maar gedreven dienstverlener met gevoel voor verhoudingen. Met oog voor hun eigen kunnen en kracht help ik mensen op weg in het woud van instanties en regelingen. Wederzijds respect en vertrouwen zijn daarbij belangrijk om met de cliënt een verantwoord en gewenst resultaat te behalen. Uiteraard met een reële kijk op de mogelijkheden. Mijn omgangsstijl is daarbij tactvol en laagdrempelig met gepaste relativering en humor naar zowel cliënt als collega.

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

Werkervaring

December 2016 Wij-team Beijum
- maart 2017 stage Wmo-consulent

• Keukentafelgesprekken
• (Her)indicaties o.a. huishoudelijke hulp, taxivervoer
• Zelfredzaamheidsmatrix beoordeling

• Verwerking medling en aanvraag via het WIZportaalApril 2016 Fizom Noord
- juni 2016 Assistent Budgetverantwoordelijke afdeling budget en bewind

• Schuldoverzichten en budgetplannen geautomatiseerd verwerken
• Verzorgen aangifte inkomstenbelasting t.b.v. de cliënt
• Postverwerking


Juni 2015 Maatschappelijk Juridische Dienstverlening
- april 2016 Medewerker project Orde in de Paperassen onbezoldigd

• Administratie ordenen en doornemen met cliënt o.a. voor eventuele verdere overgang naar budgetbeheer, schuldsanering en beschermingsbewind
• Financieel overzicht opstellen
• Telefoneren met instanties, opvragen schulden
• Invullen declaraties zorgverzekeraar
• Met cliënt formulieren o.a. bijzondere bijstand, kwijtscheldingen invullen
• Afstemming met verdere hulpinstanties


1996-2015 Assistent Medewerker Servicecentrum Hoofdkantoor Regiopolitie Groningen
Juli
• Opvang eerste lijn en advisering van cliënten, interne/ externe doorverwijzing m.b.v.. de sociale kaart, zorgmutaties t.b.v. Meldpunt Overlast/ buurtagent
• Vaststellen en verwerken aangifteprocedure verkort en op afspraak
• Muteren/ raadplegen t.b.v. cliënten/ketenpartners o.a. omtrent aangiftes en meldingen
• Terugkoppeling verloop High Impact Crime zaak naar cliënt
2007-2010 Medewerker Verwerkingseenheid Regionaal Informatie Knooppunt Criminaliteit Regiopolitie Groningen (RIKC) detachering

• Verwerking voorlopige antecedenten van personen in HKS info
• Controle gegevens, toekennen wetsartikelen, delictskenmerken, beperkte case- screening, GBA-bevragingen
• Codering aangiftes voor opname in bevragingssysteem
2006-2012 Individueel Belangenbehartiger Nederlandse Politiebond (NPB) onbezoldigd

• Belangenbehartiger voor NPB-leden op het gebied van werk en inkomen
• Intakegesprekken, collegiale zorg, (procedurele) voortgangsbewaking, dossiervorming en eventuele overdracht zaak naar advocaat
• Raadsman bij gesprekken, disciplinaire verhoren (ambtenarentuchtrecht), advies- en bezwarencommissie, (conflict)bemiddeling

2005 Stage Consulent Rechtmatigheid Sociale Dienst Gemeente Achtkarspelen

• Vaststellen rechtmatigheid t.a.v. diverse aanvragen
• Afhandeling diverse aanvragen uitkeringen: WWB, Bijzondere Bijstand, IOAW
• Cliëntgesprekken: intake, heronderzoek, dienstverlening
• Rapporteren en raadplegen in Civision(administratie), Stratech(doelmatigheid), MRE(productie rapportages en beschikkingen)

Werkervaring

Werkervaring

December 2016 Wij-team Beijum
- maart 2017 stage Wmo-consulent

• Keukentafelgesprekken
• (Her)indicaties o.a. huishoudelijke hulp, taxivervoer
• Zelfredzaamheidsmatrix beoordeling

• Verwerking medling en aanvraag via het WIZportaalApril 2016 Fizom Noord
- juni 2016 Assistent Budgetverantwoordelijke afdeling budget en bewind

• Schuldoverzichten en budgetplannen geautomatiseerd verwerken
• Verzorgen aangifte inkomstenbelasting t.b.v. de cliënt
• Postverwerking


Juni 2015 Maatschappelijk Juridische Dienstverlening
- april 2016 Medewerker project Orde in de Paperassen onbezoldigd

• Administratie ordenen en doornemen met cliënt o.a. voor eventuele verdere overgang naar budgetbeheer, schuldsanering en beschermingsbewind
• Financieel overzicht opstellen
• Telefoneren met instanties, opvragen schulden
• Invullen declaraties zorgverzekeraar
• Met cliënt formulieren o.a. bijzondere bijstand, kwijtscheldingen invullen
• Afstemming met verdere hulpinstanties


1996-2015 Assistent Medewerker Servicecentrum Hoofdkantoor Regiopolitie Groningen
Juli
• Opvang eerste lijn en advisering van cliënten, interne/ externe doorverwijzing m.b.v.. de sociale kaart, zorgmutaties t.b.v. Meldpunt Overlast/ buurtagent
• Vaststellen en verwerken aangifteprocedure verkort en op afspraak
• Muteren/ raadplegen t.b.v. cliënten/ketenpartners o.a. omtrent aangiftes en meldingen
• Terugkoppeling verloop High Impact Crime zaak naar cliënt
2007-2010 Medewerker Verwerkingseenheid Regionaal Informatie Knooppunt Criminaliteit Regiopolitie Groningen (RIKC) detachering

• Verwerking voorlopige antecedenten van personen in HKS info
• Controle gegevens, toekennen wetsartikelen, delictskenmerken, beperkte case- screening, GBA-bevragingen
• Codering aangiftes voor opname in bevragingssysteem
2006-2012 Individueel Belangenbehartiger Nederlandse Politiebond (NPB) onbezoldigd

• Belangenbehartiger voor NPB-leden op het gebied van werk en inkomen
• Intakegesprekken, collegiale zorg, (procedurele) voortgangsbewaking, dossiervorming en eventuele overdracht zaak naar advocaat
• Raadsman bij gesprekken, disciplinaire verhoren (ambtenarentuchtrecht), advies- en bezwarencommissie, (conflict)bemiddeling

2005 Stage Consulent Rechtmatigheid Sociale Dienst Gemeente Achtkarspelen

• Vaststellen rechtmatigheid t.a.v. diverse aanvragen
• Afhandeling diverse aanvragen uitkeringen: WWB, Bijzondere Bijstand, IOAW
• Cliëntgesprekken: intake, heronderzoek, dienstverlening
• Rapporteren en raadplegen in Civision(administratie), Stratech(doelmatigheid), MRE(productie rapportages en beschikkingen)

Lees meer

Opleiding

2016-2017 opleiding Wmo consulent 2.0 - Kenniscentrum Wmo

2013 BOA- opleiding buitengewoon opsporingsambtenaar

2007-2008 Mastermodule Arbeidsovereenkomstenrecht Open Universiteit
Ingezet voor individuele belangenbehartiging

1997-2002 Hanzehogeschool – Hogeschool van Groningen
Sociaal Juridische Dienstverlening(SJD) – deeltijd HBO diploma behaald

1985-1988 Bibliotheek en Documentatieacademie Groningen
Richting: Bedrijfsbibliothecaris- documentalist(BDA-BD) – voltijd HBO diploma behaald

Opleiding

2016-2017 opleiding Wmo consulent 2.0 - Kenniscentrum Wmo

2013 BOA- opleiding buitengewoon opsporingsambtenaar

2007-2008 Mastermodule Arbeidsovereenkomstenrecht Open Universiteit
Ingezet voor individuele belangenbehartiging

1997-2002 Hanzehogeschool – Hogeschool van Groningen
Sociaal Juridische Dienstverlening(SJD) – deeltijd HBO diploma behaald

1985-1988 Bibliotheek en Documentatieacademie Groningen
Richting: Bedrijfsbibliothecaris- documentalist(BDA-BD) – voltijd HBO diploma behaald

Lees meer

Vaardigheden

 • Talenkennis (spreken)

  Duits (Goed), Engels (Goed), Nederlands (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Duits (Goed), Engels (Goed), Nederlands (Goed)

Mijn actuele situatie

 • Huidige werkgever: werkzoekend
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Thaeke Mulder te bekijken

Mijn documenten