• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Conciërge Over Betuwe College Elst Mrt 2016 – heden

• Openen en sluiten van het schoolgebouw.

• Het naleven van en inspelen op de vragen vanuit de onderwijsorganisatie zoals het inrichten van lokalen en projectruimtes.

• Aanwezig bij avondopenstellingen gebouw bij diverse activiteiten.
• Toezicht houden op veiligheid in en om het gebouw alsmede naleving van huisregels.

• Surveillanceronden lopen tijdens lestijden en pauzetijden.
• Organiseer kantine-, en corveediensten.
• Coördineer en faciliteer alle inkopen van de school.
• Het zelfstandig verrichten van onderhouds-, en reparatiewerkzaamheden aan inventaris/apparatuur.

• Het verrichten van onderhouds-, en reparatiewerkzaamheden aan de gebouwen .
• Verlenen van eerste hulp / BHV.

• Beheren van voorraden.
• Bijhouden van absentie-administratie met behulp van de computer.

• Bijhouden van inventaris en sleutelbeheer.
• Voert ondersteunende werkzaamheden uit.


Functie Werkgever Periode Nov 2015 –Mrt 2016

Huismeester / Conciërge COA (Heumensoord-Nijmegen)

ORGANISATIE
De huismeester ressorteert onder de locatiemanager.
DOEL VAN DE FUNCTIE
De huismeester draagt zorg voor de staat van onderhoud van gebouwen, terreinen en installaties op
een locatie.
TAKEN
• Is verantwoordelijk voor de operationele planning van locatiegebonden zaken welke voortkomen uit de cluster huisvestingsplanning.
• Heeft overzicht van zaken die gedaan moeten worden en fungeert als werkvoorbereider voor de
werkzaamheden behorende bij het basisprogramma.
• Controleert onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd binnen onderhoudscontracten.
• Is verantwoordelijk voor de ‘huisvestingsaspecten’ m.b.t. in-, door- en uitstroom van asielzoekers.
• Signaleert spanningen, spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag en intervenieert.
• Heeft functioneel overleg met de stafmedewerker Facilitaire Zaken.
• Voert arbo-gerelateerde taken uit (onderhoud en installatie van veiligheidsmiddelen, arbovoorschriften op de werkplek, enz.).
CONTACTPATROON
• Intern: Contacten met collega’s werkzaam op de locatie/in het cluster, de stafmedewerker
Facilitaire Zaken van het cluster en collega’s van de afdeling Huisvesting gericht op het onderhouden van gebouwen, terreinen en installaties op de locatie.
• Extern: Contacten met uitvoerders en toeleveranciers op het gebied van onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties op de locatie.

Functie Werkgever Periode Sep 2014 – Nov 2015

Conciërge (pedagogisch) SWV VO-VSO

(Flexcollege SWV VO-VSO onderwijsinstelling waar scholieren zijn geplaatst die vanwege hun gedragsproblematiek niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen)

• Openen en sluiten van het schoolgebouw.

• Het naleven van en inspelen op de vragen vanuit de onderwijsorganisatie zoals het inrichten van lokalen en projectruimtes.

• Aanwezig bij avondopenstellingen gebouw bij diverse activiteiten.
• Toezicht houden op veiligheid in en om het gebouw alsmede naleving van huisregels.

• Surveillanceronden lopen tijdens lestijden en pauzetijden.
• Het zelfstandig verrichten van onderhouds-, en reparatiewerkzaamheden aan inventaris/apparatuur.

• Het verrichten van onderhouds-, en reparatiewerkzaamheden aan de gebouwen .
• Verlenen van eerste hulp / BHV.

• Beheren van voorraden.
• Bijhouden van absentie-administratie met behulp van de computer.

• Bijhouden van inventaris en sleutelbeheer.
• Voert ondersteunende werkzaamheden uit.


Functie Werkgever Periode Sep 2014 – Nov 2015

Technisch onderwijsassistent SWV VO-VSO

Onder verantwoordelijkheid van de leraar verricht de toa eenvoudige, routinematige onderwijsinhoudelijke taken en begeleid de toa leerlingen bij het verwerven van vaardigheden bij houtbewerking, metaalbewerking,
schilderstechnieken en elektrotechniek. Verder draagt de toa bij dat leerlingen sociale en andere vaardigheden aanleren, zoals luisteren, opruimen, vragen stellen en hanteren van afstand en nabijheid. Ten slotte help ik om lesmateriaal samen te stellen voor bijzondere projecten.

Individuele begeleiding:
Examentoetsen afnemen en verwerken.
Tussentijdse toetsen afnemen en verwerken.

Ondersteuning bij huiswerk.
Activiteiten begeleiding.
Begeleiden van buitenschoolse activiteiten.


Functie Werkgever Periode Jan 2011 – Sep 2013

Begeleider St. Dichterbij
Zelf zie ik mijzelf als een begeleider die mensen ondersteuning kan bieden en inspirerend kan meedenken.
Ben een teamspeler en werk samen met collega,s van het team om een goede en veilige leefomgeving te creëren.
Opstellen en uitvoeren van een begeleidingsplan (IOP) of zorgplan is mij bekend.
Adequate rapportages schrijven en systeemgerichtwerken kijkend naar het verstandelijk vermogen van client.
Open en neutraal en een grote luistervaardigheid in het contact maken met de mens vind ik belangrijk .
Jong volwassenen begeleiden die anders zijn dan anderen, en volwassen ruimte geven in hun persoonlijk groei.
Afstand en nabijheid zijn nog altijd vol in ontwikkeling.
Als mens Vind ik het een uitdaging om met de kwetsbare burger in deze complexe samenleving het meest haalbare eruit te halen zonder de lat daarin te hoog te leggen.
Persoonlijk ga uit van de mogelijkheden en denk niet in beperkingen van cliënten.
Ben in staat om op een positieve en constructieve manier duidelijke grenzen aan te geven.
Motiveren en te stimuleren vind ik een pre in het werk met mensen.

Mijn werkervaring:
Veertien maanden werkzaam geweest op een (LVG) leefgroep waar acht cliënten wonen met vierentwintig uurs zorg (intramuraal), en vijf cliënten die zelfstandig wonen met ambulante begeleiding
Zeventien maanden werkzaam geweest op een nieuw project waar twaalf cliënten zelfstandig wonen met 24 uurs zorg.
.

Competenties:
Betrokken
Betrouwbaar
Doorzettingsvermogen
Inlevingsvermogen
Stressbestendig
relativeringsvermogen

Verbeterpunten: Genoeg kennis op doen in complexe casussen.
Verdiepen in de problematiek en mijn professionele werkhouding verder ontwikkelen.
Reflectie in mijn eigen handelen aanbrengen en hierin initiatieven nemen.

Functie Werkgever Periode Jan 2010 – Dec 2010

Technisch onderhoudsmedewerker gebouw Golden Tulip Doorwerth
Het waarnemen van storingen. Het stellen van diagnoses naar aanleiding van gerapporteerde gebreken en of storingen. Controleren of alle machines/apparatuur naar behoren werken. Het verhelpen van storingen aan allerlei mogelijke apparatuur. Gasten/collega's helpen met eventuele problemen. Het schoonhouden van de werkplek/werkruimten hotel.
Controleren van de verlichting in het pand. Repareren van beschadigingen aan wanden/vloeren/plafonds (schilderen, behangen etc).Controle na verhelpen van storing op goede werking van diverse apparatuur.
Vervangen van onderdelen en afstellen/in bedrijf stellen van apparatuur. Verrichten van onderhoud aan groenvoorzieningen. Beheren van kleine voorraad hulpmiddelen. Beantwoorden van vragen van gasten/collega's, geven van toelichtingen inzake gebruik. Bedienen van elektrisch en handgereedschap. Verrichten van periodieke controle-, onderhouds-, en schoonmaakwerkzaamheden aan geautomatiseerde buffetapparatuur, keukenapparatuur en overige installaties.Functie Werkgever Periode Apr 2007 – Jan 2010

Dag / nachtreceptionist Golden Tulip Doorwerth


Dagreceptionist
• Het zelfstandig verrichten van receptiewerkzaamheden in wisseldiensten (07.00 – 21.00 uur)
• Het ontvangen en verwelkomen van (internationale) gasten en het in- en uitchecken
• Het verwerken van betalingen, het overdragen van de kassa bij einde dienst en het verrichten van
• Diverse administratieve handelingen
• Het beantwoorden van de telefoon
• Het verwerken van reserveringen en het aanpassen van de online-beschikbaarheid
• Het verlenen van service, zoals het verzorgen van de wekservice, laundry service
• Gebruiken van diverse computerprogramma’s, voornamelijk Hotelconcepts (IDPMS), Word, Excel
• Diverse boekingssystemen, Mailchimp, Facebook en Twitter
• Genereren van diverse overzichten
• Het voeren van verkoopgesprekken en het zelfstandig opstellen van offertes
• Reserveren van diverse activiteiten bij derden
• Het geven van algemene en toeristische informatie aan gasten
• Verwerken van diverse (groeps)aanvragen via de telefoon of e-mail
• Het opvangen van klachten/bijzonderheden, deze zo mogelijk zelf oplossen of doorgeven aan de verantwoordelijken
• Naleven van de voorschriften op het gebied van de veiligheid, Arbo, HACCP, BHV
Nachtreceptionist

• In- en uitchecken van gasten en zo nodig afrekenen; begeleiden naar kamers, geven van informatie
• Binnenlaten van gasten na sluitingstijd; bedienen van telefooncentrale
• Opvangen van vragen en klachten en leveren van overige service aan gasten (b.v. Wekdienst)
• Lopen van ronden, controleren op onregelmatigheden, afsluiting ramen, deuren, e.d.
• Signaleren van onregelmatigheden, treffen van passende maatregelen en zo nodig waarschuwen van in- externe functionarissen en/of instanties volgens voorschrift/ noodplan
• Begeleiden van gasten in noodsituaties
• Controleren van de dagelijkse kassa-afrekeningen van de diverse afdelingen ten opzichte van ontvangen geld,
betalingen en getekende fout-/correctiebonnen
• Uitzoeken van verschillen en rapporteren van niet-opgeloste verschillen; boeken van dagontvangsten
in het geautomatiseerde systeem
• Opboeken van gastenrekeningen met op kamernummer geboekte verteringen
• Opstellen van diverse (omzet)overzichten; controleren en uitdraaien van facturen
Functie Werkgever Periode Okt 2006 – Apr 2007

Nachtreceptionist Hotel FIGI ZeistFunctie Werkgever Periode___________

Trainer / Nachtreceptionist Nasec Securities Okt 2005 – Okt 2006
Berg Hotel Amersfoort
Hilton Soestduinen
Mercure Dordrecht
Scandic Brussel
Scandic Antwerpen
Scandic Brugge

Functie Werkgever Periode Sep 1999 – Okt 2005

Nachtreceptionist Sanadome NijmegenFunctie Werkgever Periode Okt 1996 – Sep 1999

ICT medewerker Helpdesk Philips

Implementeren en beheren (zorg dragen voor het adequaat functioneren) van de ICT Infrastructuur.
Dagelijks beheer van Unix gebaseerde Serversystemen.
Maken en onderhouden van systeemdocumentatie.
Het gecontroleerd uitvoeren van wijzigen aan de ICT Infrastructuur (onder Change Management).
Deelnemen aan implementatietrajecten voor nieuwe infrastructuur, veelal onder verantwoordelijkheid van een projectleider. Oplossen van voorkomende incidenten en problemen, indien nodig in samenwerking met externe leveranciers.
Controle van en uitvoering van back-up en restore procedures.
Werkt zelfstandig waarbij de Coördinator Infrastructuur beheer en/of de ICT manager de richtlijnen aangeeft. Tweedelijnsondersteuning werkplekbeheer op basis van incident en problem tickets.
Contact met leidinggevende m.b.t. implementeren van afdelings hard- en software.
Contact met ICT collega's van de Servicedesk en Applicatiebeheer voor het oplossen van storingen en onderhouden van systemen.
Operationeel contact met hard- en software leveranciers.
Operationeel contact met externe leveranciers waaraan delen van het beheer zijn uitbesteed.


Functie Werkgever Periode Apr 1990 – Sep 1996

Assistent Ploegleider Philips
Verantwoordelijk voor de continue aansturing en optimalisatie van het productieproces in een ploeg.
Dit omvat onder meer zaken als efficiency, kwaliteit, hygiëne, orde en netheid met betrekking tot alle productielijnen.
Voert controle uit over de voorbereidingen van het productieproces en het productieproces in een ploeg.
Verantwoordelijk voor het uitvoeren, begeleiden en realiseren van de productiedoelstellingen en het vastgestelde beleid. Aansturen van ploegmonteurs en operators, die ondersteund worden door productiemedewerkers. Begeleidt, motiveert, en stimuleert de productie medewerkers in zijn/haar ploeg om tot optimale prestaties te komen. Draagt zorg voor dagelijkse evaluatie van het productieproces middels rapportages en analyses,
rapporteert aan de Manager Operations.
Taken:
Naleving van regels omtrent veiligheid, orde, hygiëne en netheid in het productieproces.
Realiseren van de productieplanning;
Verantwoordelijk voor efficiënt en kwalitatief productieproces in een ploeg.Functie Werkgever Periode Jan 1985 – Apr 1990

Bedieningsvakman procesindustrie Philips

Werkervaring

Conciërge Over Betuwe College Elst Mrt 2016 – heden

• Openen en sluiten van het schoolgebouw.

• Het naleven van en inspelen op de vragen vanuit de onderwijsorganisatie zoals het inrichten van lokalen en projectruimtes.

• Aanwezig bij avondopenstellingen gebouw bij diverse activiteiten.
• Toezicht houden op veiligheid in en om het gebouw alsmede naleving van huisregels.

• Surveillanceronden lopen tijdens lestijden en pauzetijden.
• Organiseer kantine-, en corveediensten.
• Coördineer en faciliteer alle inkopen van de school.
• Het zelfstandig verrichten van onderhouds-, en reparatiewerkzaamheden aan inventaris/apparatuur.

• Het verrichten van onderhouds-, en reparatiewerkzaamheden aan de gebouwen .
• Verlenen van eerste hulp / BHV.

• Beheren van voorraden.
• Bijhouden van absentie-administratie met behulp van de computer.

• Bijhouden van inventaris en sleutelbeheer.
• Voert ondersteunende werkzaamheden uit.


Functie Werkgever Periode Nov 2015 –Mrt 2016

Huismeester / Conciërge COA (Heumensoord-Nijmegen)

ORGANISATIE
De huismeester ressorteert onder de locatiemanager.
DOEL VAN DE FUNCTIE
De huismeester draagt zorg voor de staat van onderhoud van gebouwen, terreinen en installaties op
een locatie.
TAKEN
• Is verantwoordelijk voor de operationele planning van locatiegebonden zaken welke voortkomen uit de cluster huisvestingsplanning.
• Heeft overzicht van zaken die gedaan moeten worden en fungeert als werkvoorbereider voor de
werkzaamheden behorende bij het basisprogramma.
• Controleert onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd binnen onderhoudscontracten.
• Is verantwoordelijk voor de ‘huisvestingsaspecten’ m.b.t. in-, door- en uitstroom van asielzoekers.
• Signaleert spanningen, spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag en intervenieert.
• Heeft functioneel overleg met de stafmedewerker Facilitaire Zaken.
• Voert arbo-gerelateerde taken uit (onderhoud en installatie van veiligheidsmiddelen, arbovoorschriften op de werkplek, enz.).
CONTACTPATROON
• Intern: Contacten met collega’s werkzaam op de locatie/in het cluster, de stafmedewerker
Facilitaire Zaken van het cluster en collega’s van de afdeling Huisvesting gericht op het onderhouden van gebouwen, terreinen en installaties op de locatie.
• Extern: Contacten met uitvoerders en toeleveranciers op het gebied van onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties op de locatie.

Functie Werkgever Periode Sep 2014 – Nov 2015

Conciërge (pedagogisch) SWV VO-VSO

(Flexcollege SWV VO-VSO onderwijsinstelling waar scholieren zijn geplaatst die vanwege hun gedragsproblematiek niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen)

• Openen en sluiten van het schoolgebouw.

• Het naleven van en inspelen op de vragen vanuit de onderwijsorganisatie zoals het inrichten van lokalen en projectruimtes.

• Aanwezig bij avondopenstellingen gebouw bij diverse activiteiten.
• Toezicht houden op veiligheid in en om het gebouw alsmede naleving van huisregels.

• Surveillanceronden lopen tijdens lestijden en pauzetijden.
• Het zelfstandig verrichten van onderhouds-, en reparatiewerkzaamheden aan inventaris/apparatuur.

• Het verrichten van onderhouds-, en reparatiewerkzaamheden aan de gebouwen .
• Verlenen van eerste hulp / BHV.

• Beheren van voorraden.
• Bijhouden van absentie-administratie met behulp van de computer.

• Bijhouden van inventaris en sleutelbeheer.
• Voert ondersteunende werkzaamheden uit.


Functie Werkgever Periode Sep 2014 – Nov 2015

Technisch onderwijsassistent SWV VO-VSO

Onder verantwoordelijkheid van de leraar verricht de toa eenvoudige, routinematige onderwijsinhoudelijke taken en begeleid de toa leerlingen bij het verwerven van vaardigheden bij houtbewerking, metaalbewerking,
schilderstechnieken en elektrotechniek. Verder draagt de toa bij dat leerlingen sociale en andere vaardigheden aanleren, zoals luisteren, opruimen, vragen stellen en hanteren van afstand en nabijheid. Ten slotte help ik om lesmateriaal samen te stellen voor bijzondere projecten.

Individuele begeleiding:
Examentoetsen afnemen en verwerken.
Tussentijdse toetsen afnemen en verwerken.

Ondersteuning bij huiswerk.
Activiteiten begeleiding.
Begeleiden van buitenschoolse activiteiten.


Functie Werkgever Periode Jan 2011 – Sep 2013

Begeleider St. Dichterbij
Zelf zie ik mijzelf als een begeleider die mensen ondersteuning kan bieden en inspirerend kan meedenken.
Ben een teamspeler en werk samen met collega,s van het team om een goede en veilige leefomgeving te creëren.
Opstellen en uitvoeren van een begeleidingsplan (IOP) of zorgplan is mij bekend.
Adequate rapportages schrijven en systeemgerichtwerken kijkend naar het verstandelijk vermogen van client.
Open en neutraal en een grote luistervaardigheid in het contact maken met de mens vind ik belangrijk .
Jong volwassenen begeleiden die anders zijn dan anderen, en volwassen ruimte geven in hun persoonlijk groei.
Afstand en nabijheid zijn nog altijd vol in ontwikkeling.
Als mens Vind ik het een uitdaging om met de kwetsbare burger in deze complexe samenleving het meest haalbare eruit te halen zonder de lat daarin te hoog te leggen.
Persoonlijk ga uit van de mogelijkheden en denk niet in beperkingen van cliënten.
Ben in staat om op een positieve en constructieve manier duidelijke grenzen aan te geven.
Motiveren en te stimuleren vind ik een pre in het werk met mensen.

Mijn werkervaring:
Veertien maanden werkzaam geweest op een (LVG) leefgroep waar acht cliënten wonen met vierentwintig uurs zorg (intramuraal), en vijf cliënten die zelfstandig wonen met ambulante begeleiding
Zeventien maanden werkzaam geweest op een nieuw project waar twaalf cliënten zelfstandig wonen met 24 uurs zorg.
.

Competenties:
Betrokken
Betrouwbaar
Doorzettingsvermogen
Inlevingsvermogen
Stressbestendig
relativeringsvermogen

Verbeterpunten: Genoeg kennis op doen in complexe casussen.
Verdiepen in de problematiek en mijn professionele werkhouding verder ontwikkelen.
Reflectie in mijn eigen handelen aanbrengen en hierin initiatieven nemen.

Functie Werkgever Periode Jan 2010 – Dec 2010

Technisch onderhoudsmedewerker gebouw Golden Tulip Doorwerth
Het waarnemen van storingen. Het stellen van diagnoses naar aanleiding van gerapporteerde gebreken en of storingen. Controleren of alle machines/apparatuur naar behoren werken. Het verhelpen van storingen aan allerlei mogelijke apparatuur. Gasten/collega's helpen met eventuele problemen. Het schoonhouden van de werkplek/werkruimten hotel.
Controleren van de verlichting in het pand. Repareren van beschadigingen aan wanden/vloeren/plafonds (schilderen, behangen etc).Controle na verhelpen van storing op goede werking van diverse apparatuur.
Vervangen van onderdelen en afstellen/in bedrijf stellen van apparatuur. Verrichten van onderhoud aan groenvoorzieningen. Beheren van kleine voorraad hulpmiddelen. Beantwoorden van vragen van gasten/collega's, geven van toelichtingen inzake gebruik. Bedienen van elektrisch en handgereedschap. Verrichten van periodieke controle-, onderhouds-, en schoonmaakwerkzaamheden aan geautomatiseerde buffetapparatuur, keukenapparatuur en overige installaties.Functie Werkgever Periode Apr 2007 – Jan 2010

Dag / nachtreceptionist Golden Tulip Doorwerth


Dagreceptionist
• Het zelfstandig verrichten van receptiewerkzaamheden in wisseldiensten (07.00 – 21.00 uur)
• Het ontvangen en verwelkomen van (internationale) gasten en het in- en uitchecken
• Het verwerken van betalingen, het overdragen van de kassa bij einde dienst en het verrichten van
• Diverse administratieve handelingen
• Het beantwoorden van de telefoon
• Het verwerken van reserveringen en het aanpassen van de online-beschikbaarheid
• Het verlenen van service, zoals het verzorgen van de wekservice, laundry service
• Gebruiken van diverse computerprogramma’s, voornamelijk Hotelconcepts (IDPMS), Word, Excel
• Diverse boekingssystemen, Mailchimp, Facebook en Twitter
• Genereren van diverse overzichten
• Het voeren van verkoopgesprekken en het zelfstandig opstellen van offertes
• Reserveren van diverse activiteiten bij derden
• Het geven van algemene en toeristische informatie aan gasten
• Verwerken van diverse (groeps)aanvragen via de telefoon of e-mail
• Het opvangen van klachten/bijzonderheden, deze zo mogelijk zelf oplossen of doorgeven aan de verantwoordelijken
• Naleven van de voorschriften op het gebied van de veiligheid, Arbo, HACCP, BHV
Nachtreceptionist

• In- en uitchecken van gasten en zo nodig afrekenen; begeleiden naar kamers, geven van informatie
• Binnenlaten van gasten na sluitingstijd; bedienen van telefooncentrale
• Opvangen van vragen en klachten en leveren van overige service aan gasten (b.v. Wekdienst)
• Lopen van ronden, controleren op onregelmatigheden, afsluiting ramen, deuren, e.d.
• Signaleren van onregelmatigheden, treffen van passende maatregelen en zo nodig waarschuwen van in- externe functionarissen en/of instanties volgens voorschrift/ noodplan
• Begeleiden van gasten in noodsituaties
• Controleren van de dagelijkse kassa-afrekeningen van de diverse afdelingen ten opzichte van ontvangen geld,
betalingen en getekende fout-/correctiebonnen
• Uitzoeken van verschillen en rapporteren van niet-opgeloste verschillen; boeken van dagontvangsten
in het geautomatiseerde systeem
• Opboeken van gastenrekeningen met op kamernummer geboekte verteringen
• Opstellen van diverse (omzet)overzichten; controleren en uitdraaien van facturen
Functie Werkgever Periode Okt 2006 – Apr 2007

Nachtreceptionist Hotel FIGI ZeistFunctie Werkgever Periode___________

Trainer / Nachtreceptionist Nasec Securities Okt 2005 – Okt 2006
Berg Hotel Amersfoort
Hilton Soestduinen
Mercure Dordrecht
Scandic Brussel
Scandic Antwerpen
Scandic Brugge

Functie Werkgever Periode Sep 1999 – Okt 2005

Nachtreceptionist Sanadome NijmegenFunctie Werkgever Periode Okt 1996 – Sep 1999

ICT medewerker Helpdesk Philips

Implementeren en beheren (zorg dragen voor het adequaat functioneren) van de ICT Infrastructuur.
Dagelijks beheer van Unix gebaseerde Serversystemen.
Maken en onderhouden van systeemdocumentatie.
Het gecontroleerd uitvoeren van wijzigen aan de ICT Infrastructuur (onder Change Management).
Deelnemen aan implementatietrajecten voor nieuwe infrastructuur, veelal onder verantwoordelijkheid van een projectleider. Oplossen van voorkomende incidenten en problemen, indien nodig in samenwerking met externe leveranciers.
Controle van en uitvoering van back-up en restore procedures.
Werkt zelfstandig waarbij de Coördinator Infrastructuur beheer en/of de ICT manager de richtlijnen aangeeft. Tweedelijnsondersteuning werkplekbeheer op basis van incident en problem tickets.
Contact met leidinggevende m.b.t. implementeren van afdelings hard- en software.
Contact met ICT collega's van de Servicedesk en Applicatiebeheer voor het oplossen van storingen en onderhouden van systemen.
Operationeel contact met hard- en software leveranciers.
Operationeel contact met externe leveranciers waaraan delen van het beheer zijn uitbesteed.


Functie Werkgever Periode Apr 1990 – Sep 1996

Assistent Ploegleider Philips
Verantwoordelijk voor de continue aansturing en optimalisatie van het productieproces in een ploeg.
Dit omvat onder meer zaken als efficiency, kwaliteit, hygiëne, orde en netheid met betrekking tot alle productielijnen.
Voert controle uit over de voorbereidingen van het productieproces en het productieproces in een ploeg.
Verantwoordelijk voor het uitvoeren, begeleiden en realiseren van de productiedoelstellingen en het vastgestelde beleid. Aansturen van ploegmonteurs en operators, die ondersteund worden door productiemedewerkers. Begeleidt, motiveert, en stimuleert de productie medewerkers in zijn/haar ploeg om tot optimale prestaties te komen. Draagt zorg voor dagelijkse evaluatie van het productieproces middels rapportages en analyses,
rapporteert aan de Manager Operations.
Taken:
Naleving van regels omtrent veiligheid, orde, hygiëne en netheid in het productieproces.
Realiseren van de productieplanning;
Verantwoordelijk voor efficiënt en kwalitatief productieproces in een ploeg.Functie Werkgever Periode Jan 1985 – Apr 1990

Bedieningsvakman procesindustrie Philips

Lees meer

Opleiding

Sociaalpedagogische hulpverlening feb. 2011 - aug. 2013

Hbo – propedeuse dec 2011

Medicijnen cursus mrt. 2011 – aug. 2014

Bedrijfshulpverlening (cursus) jan. 1998 - dec. 2016

Fotolithografische opleiding (mbo) sept. 1990 – mei. 1991

Administratieve richting (meao) (ba) sep. 1980 - mei. 1982

Mavo-4 sep. 1975 - mei. 1980

Opleiding

Sociaalpedagogische hulpverlening feb. 2011 - aug. 2013

Hbo – propedeuse dec 2011

Medicijnen cursus mrt. 2011 – aug. 2014

Bedrijfshulpverlening (cursus) jan. 1998 - dec. 2016

Fotolithografische opleiding (mbo) sept. 1990 – mei. 1991

Administratieve richting (meao) (ba) sep. 1980 - mei. 1982

Mavo-4 sep. 1975 - mei. 1980

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, C - Vrachtwagen, D - Autobus, E - Aanhanger, AM - Brommer en scooter

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Bowlingsport, computers/internet, websites ontwikkelen, wandelen, zwemmen.

Hobby's & interesses

Bowlingsport, computers/internet, websites ontwikkelen, wandelen, zwemmen.

Eigenschappen

Gedreven, enthousiaste, eerlijke, betrouwbare werknemer, die meedenkt met de werkgever, per direct op zoek naar een uitdagende baan.

Eigenschappen

Gedreven, enthousiaste, eerlijke, betrouwbare werknemer, die meedenkt met de werkgever, per direct op zoek naar een uitdagende baan.

Mijn actuele situatie

 • Functie: Facilitair Medewerker, Facility Coördinator, Hoofd Facilitaire Zaken, Technisch Medewerker Facilitaire Dienst
 • Sector: Onderwijs
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Tonny Hendriks te bekijken

Mijn documenten