De kracht van liminaal denken

De kracht van liminaal denken

Creëer de verandering die je wilt door je manier van denken te veranderen.
Overtuigingen vormen de basis van alles wat mensen zeggen, denken en doen. Als mensen hun overtuigingen veranderen, kunnen ze hun gedrag veranderen, wat hun leven zou kunnen veranderen.

Het maakt niet uit wie je bent of wat je situatie is, verandering is altijd mogelijk. En als er een situatie is die je wilt veranderen, kan liminaal denken daarbij helpen. Overtuigingen vormen de basis van alles wat mensen zeggen, denken en doen. Als mensen hun overtuigingen veranderen, kunnen ze hun gedrag veranderen, wat hun leven zou kunnen veranderen.

Liminaal denken heeft een aantal vaardigheden die iedereen kan leren.

Je hebt geen formeel gezag, budget of bekrachtiging nodig om liminaal denken toe te kunnen passen. Aan de hand van zes principes (beginselen) en negen oefeningen (praktijken) leer je vervorming van de realiteit te minimaliseren, je begrip te verbeteren en nieuwe mogelijkheden voor positieve veranderingen in je werk en je leven te openen.

Het woord liminaal komt van het Latijnse woord voor drempel. Een drempel betekent letterlijk een doorgang, maar een drempel is ook het begin van elke reis. Een drempel is een grens en markeert het transitiepunt tussen de ene staat van zijn en de volgende. Liminaal denken is de kunst van het vinden, creëren en het gebruik van drempels om verandering te realiseren. Het soort bewustzijn dat je in staat stelt om positieve verandering te creëren.

Over de auteur:

Leider en manager Dave Gray heeft een achtergrond in design. Hij werkte met veel van ’s werelds grootste ondernemingen, maar ook met middelgrote bedrijven, startups, executives en individuen. Dave is oprichter van adviesbedrijf voor strategisch ontwerp XPLANE en medeoprichter van Boardthing, een samenwerkingsplatform voor verspreid werkende teams. Hij schreef eerder al twee boeken over design (visueel denken), verandering en innovatie: Gamestorming: Spellen voor vernieuwers en veranderaars, en De Connected Company.

Zijn aandachtsgebied is de menselijke kant van verandering en innovatie. In het bijzonder:
• Wat maakt dat mensen nieuwe ideeën omhelzen, vooral als die ingrijpen in diep ingebedde gewoonten en gedragingen?
• Hoe kun je dingen die een goed idee lijken – plannen, ideeën, strategieën – tot leven wekken in de echte wereld?

Recensies:

"Liminaliteit is de fase tussen ‘niet meer’ en ‘nog niet’. Het is het niemandsland tussen twee grenzen van werkelijkheden. ‘Betwixt and between.’ Het ondertussen. Dave Gray laat met mooie verhalen en concrete tips zien hoe verandering plaatsvindt op de grenzen tussen dingen. Een krachtig pleidooi om losser, liminaler, met onze overtuigingen om te gaan". - Danielle Braun en Jitske Kramer, corporate antropologen, auteurs van De Corporate Tribe, chiefs van de Academie voor Organisatiecultuur

"Dave Gray heeft de kiem van een briljant eenvoudig idee genomen (hoe buiten de grenzen van je overtuigingen te denken) en het uitgeschreven tot een sterk virus. Dave’s timing had niet beter kunnen zijn. Nu de wereld weer wegglijdt in versplinterde geloofsovertuigingen, hoop en bid ik dat dit virus zich verspreidt." - Dan Roam, auteur van Visueel presenteren en Op de achterkant van een servet

"In tijden van groeiende complexiteit en verandering verschaft Dave Gray’s De kracht van liminaal denken ons een broodnodige blauwdruk voor het verhelderen van onze eigen manier van denken, voor verbinding maken met anderen en het krachtig communiceren van onze ideeën, op een manier die vergaand menselijk is én vergaande impact heeft." - Lisa Kay Solomon, co-auteur van Moments of Impact en Ontwerp Betere Business