Agile transformeren

Agile transformeren

Een praktische aanpak voor het structureel versnellen en wendbaar maken van organisaties
Hoe je een bedrijfsbrede transformatie naar Agile door? En wat zijn de randvoorwaarden om een dergelijke transformatie succesvol te laten verlopen?

Steeds meer organisaties stappen integraal over op ‘agile’. Dat lijkt in eerste instantie slechts het oppakken van een andere werkwijze. Na verloop van tijd blijkt echter altijd dat diepe wendbaarheid om een complete kanteling vraagt – en dus om een volledige transformatie van de hele organisatie: rigoureuze veranderingen in haar bestaande structuur en cultuur. 

De vraag is: hoe voer je zo’n bedrijfsbrede transformatie door? Hoe implementeer je die concreet in de praktijk? En wat zijn de randvoorwaarden en de valkuilen? 

Opbouw van Agile transformeren 

De auteurs van dit boek hebben de afgelopen jaren meer dan honderd organisaties geleid en begeleid bij grootschalige agile transformaties. Al doende is een aanpak ontstaan die zij in dit boek beschrijven. Het boek bestaat uit drie delen. 

Waarom agile transformeren? 

Het eerste deel behandelt het waarom van agile transformaties. Het gaat in op het onderliggende nut en de diepere noodzaak voor versnelling en wendbaarheid van organisaties. Tevens biedt het handvatten om de eigen transformatie te starten. 
Hoe voer je een agile transformatie uit? 
Deel twee gaat over het hoe, en beschrijft een concrete aanpak van acht stappen die zijn succes heeft bewezen in de praktijk. Deze aanpak is zowel gestructureerd als flexibel, want omvangrijke agile top-downtransformaties vereisen een aanpak die zelf ook agile is. Daarmee is het mogelijk om snel resultaten te boeken én bij te sturen op basis van concrete (tussen)resultaten en veranderende behoeften. 
Wat te veranderen en borgen in een agile transformatie? 
Deel drie behandelt wat in een brede agile transformatie belangrijk is te verankeren in de structuur en cultuur van de organisatie en hoe je dit aanpakt. Aan de orde komen: borging in talentontwikkeling (hr), leiderschap, strategische besturing, meten en afstemmen, financiën, compliance en technologie. 

Elk hoofdstuk bevat voorbeelden uit echte praktijksituaties en wordt afgesloten met een concrete actielijst. Zodoende is het een praktijkboek voor iedereen die succesvol wil zijn in het doorvoeren van agile transformaties.

Over de Auteur

Alle auteurs van dit boek zijn verbonden aan Prowareness WeOn. Bas van Lieshout en Hendrik-Jan van der Waal zijn agile transformatie lead. Astrid Karsten is agile coach en Rini van Solingen is CTO.

Competenties:

Organisatiekunde; agile; agile management; wendbare strategie; organisatieverbetering; wendbare organisatie