Hechting (leraren)

Online cursus Hechting (leraren)

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten en geeft een introductie op hechting en hechtingsproblemen.

Hechting is een onderwerp waar veel leerkrachten wel van gehoord hebben en/of kennis over hebben, maar waarover in het onderwijs te weinig gesproken wordt, terwijl hechting erg belangrijk is voor het basisvertrouwen van een kind. Wanneer de hechting niet goed verloopt en er hechtingsproblemen ontstaan, kunnen deze problemen verward worden met kenmerken van andere ontwikkelingsstoornissen, bijvoorbeeld ASS en ADHD. Het is daarom belangrijk om gedragskenmerken van hechtingsproblemen te kunnen herkennen. In deze cursus zullen de hechting en (gedrags)kenmerken van hechtingsproblemen besproken worden. Ook zullen handvatten aangereikt worden voor de ondersteuning van kinderen met hechtingsproblemen in de klas.

Doel van de cursus

In deze cursus leer je wat hechting is en hoe dit tot stand komt, wanneer hechtingsproblemen kunnen ontstaan en hoe je leerlingen met hechtingsproblemen in de klas kan ondersteunen.

Wat kan je of ken je na de cursus

  • Je weet wat hechting is en welke voorwaarden er bestaan voor het ontstaan van veilige hechting.
  • Je weet wat hechtingsstijlen zijn, kent het verschil tussen hechtingsproblemen en -stoornissen en je kan beschrijven welke gedragskenmerken kinderen met hechtingsproblemen en -stoornissen laten zien.
  • Je weet hoe je moet handelen bij kinderen met hechtingsstoornissen in je klas, weet hoe je samen met ouders een plan kan maken voor het aanpakken van probleemgedrag en kan de gegeven informatie toepassen op je eigen praktijk.

Duur en studiebelasting

De cursus Hechting (leraren) duurt ongeveer 4 uur met een studiebelasting van 6 uur.

Doelgroep en vooropleiding

Deze online cursus is geschikt voor leraren. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is. Een pedagogische, didactische of onderwijskundige vooropleiding op minimaal mbo-niveau is aan te bevelen.

Vaardigheden

Door het volgen van deze cursus breidt je je kennis uit over hechting en hechtingsproblematiek. Ook kan je door gebruik te maken van de aangereikte handvatten in de cursus je pedagogische en didactische leerkrachtvaardigheden ontwikkelen.

Lesmaterialen

De cursus Hechting (leraren) bestaat uit: Online instructie, E-learning en vragen na elk (sub)thema.

Opbouw van de cursus

Deze cursus bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst wordt hechting besproken aan de hand van drie thema's:

  1. Hechting
  2. Hechtingsproblematiek
  3. Hechtingsproblemen op school

Binnen elk thema bestaan één of meerdere subthema's. Na elk subthema worden er één of meerdere vragen over de inhoud gesteld.

Toetsing

Om voor de cursus te slagen, moet je minimaal 90 procent van de vragen goed beantwoord hebben. 

Certificaat

Als je slaagt voor de cursus, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!