Executieve Functies

Online cursus Executieve Functies

Executieve functies zijn een onderdeel in de ontwikkeling om tot goede prestaties te komen zowel in de onderwijsleersituatie als in het opbouwen en onderhouden van sociale contacten.

Introductie

In deze cursus wordt er gekeken naar de executieve functies. Het eerste deel is met name gericht op de theoretische achtergrond. Er zijn veel definities van Executieve functies. Veel schrijvers, denkers en praktische uitvoerders met betrekking tot de executieve functies. Maar, hoewel er zoveel verschillende gezichtspunten zijn, zijn experts het erover eens dat de executieve functies de mens in staat stellen om intentioneel en doelgericht problemen te kunnen oplossen. Dit alles is een onderdeel van de cognitie, het zijn hoogontwikkelde vaardigheden

Executieve functies kunnen eigenlijk gezien worden als de dirigent van de cognitieve vaardigheden. Als de executieve functies onvoldoende zijn ontwikkeld kan de mens eigenlijk onvoldoende de taken uitvoeren die passen bij de ontwikkeling.

We kennen de noodzaak van executieve functies al lange tijd maar met name de laatste vijf/zes jaar wordt er, gelukkig, veel aandacht aan besteed op de scholen en in de pedagogische situaties.

Doel van de cursus

De cursus leert je de theoretische achtergrond van de executieve functies (vaardigheden) en geeft handelingsgerichte adviezen in de breedste zin van het woord.

Het geeft je met name een inkijkje in wat EF’s zijn en hoe ze zich ontwikkelen.

Wat kan je of ken je na de cursus

  • De theorie achter de executieve functies.
  • Je leert de executieve functies onderscheiden en handelingsgerichte adviezen toepassen.

Duur en studiebelasting

De studiebelasting is ongeveer 2 uur.

Doelgroep en vooropleiding

Deze korte cursus is voor iedereen geschikt. Ouders, studenten en mensen die te maken krijgen in hun werk met kinderen/ adolescenten zoals o.a. docenten, onderwijsassistenten.

Vaardigheden

Als je deze cursus volgt werk je aan de volgende vaardigheden: kennis verkrijgen over wat executieve functies zijn en hoe je ze herkent. Verder krijg je enkele handige tips om de EF’s te verbeteren en toe te passen in je thuis- of schoolsituatie.

Opbouw van de cursus

De cursus geeft je inzicht in de verschillende theorieën rondom EF’s. Er worden ook handreikingen gegeven om de EF’s te verbeteren bij kinderen /adolescenten.

Aantal modules

Deze cursus bestaat uit 1 module. 

Er wordt verder verwezen naar handige boeken en sites om meer over de praktische vaardigheden, die je nodig hebt als docent, ouder of hulpverlener, te weten te komen

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

Informatie-analyse
Plannen en organiseren