Handelingsgericht werken met OPP

Online cursus Handelingsgericht werken met OPP

Scholen voor speciaal onderwijs moeten voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (opp) opstellen. Scholen voor primair en voorgezet onderwijs moeten een opp opstellen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Introductie

Het OPP is bedoeld om kinderen vooruit te helpen. Een goed OPP helpt je om bewust te handelen bij kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Op deze manier leg je niet alleen verantwoording af voor de extra gelden die er voor de leerling zijn, maar ook aan het totale begeleidingsproces. Je kunt op deze manier in de gaten houden of er vooruitgang wordt geboekt, of je toch een andere kant op moet met de leerling en of er nog meerdere acties moet worden ondernomen om de leerling de mooiste kans te geven binnen het odnerwijs.

Doel van de cursus

Het doel van deze cursus is om je kort te informeren over wat een OPP is, hoe je het beste een ouder- en driehoeksgesprek, kunt houden. Belangrijk is ook dat je samen met ouders en leerling de doelen opstelt. Wat handelingsgericht werken is en hoe je het beste SMART geformuleerde doelen kunt opstellen om dan te komen tot het beste resultaat.

Wat kan je of ken je na de cursus

  • De theorie achter het OPP
  • Het voeren van een effectief ouder-of driehoeksgesprek.
  • Het opstellen van SMART geformuleerde doelstellingen.
  • Evalueren van de doelstellingen en de handelswijze aan de hand van de resultaten.

Duur en studiebelasting

De studiebelasting is ongeveer 2 uur.  De studiebelasting is 3 uur.

Doelgroep en vooropleiding

Deze onlinecursus is geschikt voor ondersteuningscoördinatoren, zorgcoördinatoren, intern begeleiders, docenten en andere geïnteresseerden. Vooropleiding: minstens mbo 4, hbo.

Vaardigheden

Als je deze cursus volgt werk je aan de volgende vaardigheden: de theorie en achtergrond van de OPP, gesprekstechniek met ouders en leerlingen, analyseren van de problematiek, formuleren van hulpvraag en doelstellingen, toepassen van didactische technieken, toepassen van algehele vakdeskundigheid.

Lesmaterialen

De cursus bestaat uit verschillende teksten, artikelen en filmpjes.

Opbouw van de cursus

Deze e-learning is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken met een eindtoets.

Aantal modules

Deze cursus bestaat uit 1 module. 

Toetsing

De cursus Handelingsgericht werken met een OPP  wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

Informatie-analyse
Omgang met details