SOS kinderen en emoties: Blij

Online cursus SOS kinderen en emoties: Blij

Blij is ook een heel belangrijke emotie. Je zou bijna denken dat we daar geen aandacht aan hoeven te schenken, want blij is fijn en gaat toch vanzelf? Blij heeft echter alles te maken met veerkracht ontwikkelen. Dus tijd om ook hier bewust bij stil te staan.

Introductie

Leren omgaan met emoties hoort bij de ontwikkeling van een kind. Daarnaast is weten hoe het met je gaat en hoe je je voelt een belangrijk aspect van welbevinden. Een kind dat weet heeft van zijn gevoelens en emoties kan er ruimte aan geven in plaats van ze te verdringen of af te reageren. En daarbij heb jij als leerkracht/docent een belangrijke rol. Kinderen brengen immers veel tijd door op school. Daarbij zijn emoties altijd aanwezig, elke dag weer. Leren omgaan met emoties is niet iets wat je in een project op je lesrooster wegzet. Het is iets dat altijd om aandacht vraagt. Het liefst als doorgaande leerlijn en vanuit een zelfde visie die door alle leerkrachten op school gedragen wordt. Dit vraagt om een gezonde basishouding van de leerkracht zelf in het omgaan met en reageren op emoties. En dat dit niet altijd gemakkelijk is, dat begrijpen wij maar al te goed.

Doel van de cursus

In de online training ‘SOS kinderen en emoties: Blij’ krijg je stap voor stap heldere informatie aangereikt over de functie en het belang van emoties in z’n algemeenheid en de emotie blij in het bijzonder. Bewustwording van jezelf als professional staat hierbij centraal. Jij bent het instrument. We bieden je daarnaast vele concrete en praktische werkmaterialen aan die je direct kunt toepassen, zodat je niet zelf het geleerde hoeft te vertalen naar de praktijk. Dat hebben wij voor je gedaan! Deze training is ontwikkeld door mensen uit de praktijk van het onderwijs.

Wat kan je of ken je na de cursus

  • Het 4-staps leerproces.
  • De functie van emoties en waarom ze belangrijk zijn.
  • Behoeften achter emoties herkennen en onderzoeken.
  • De invloed van het brein op emoties.
  • De functie en signaal van de emotie blij.
  • Het belang van de emotie blij en lachen als uiting daarvan.
  • De rol van blij bij het versterken van veerkracht.
  • De elementen waaruit veerkracht bestaat.
  • Hoe je veerkracht bij kinderen kunt versterken.

 

Duur en studiebelasting

De training ‘SOS kinderen en emoties: Blij’ duurt ongeveer 4 uur, inclusief het maken van de opdrachten. Wil je het maximale rendement uit je e-learning halen, gebruik dan de downloads en het oefenmateriaal bij de training. 

Doelgroep en vooropleiding

Deze online training is geschikt en bedoeld voor leerkrachten van het (speciaal) basisonderwijs. Daarnaast is de training ook zeker interessant voor overige professionals die met kinderen werken.

Vaardigheden

Door het volgen van deze training werk je aan de volgende vaardigheden: pedagogische vaardigheden, werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling, begeleiden, coachen, aandacht en begrip tonen, creëren en ontwikkelen.

Lesmaterialen

De training 'SOS kinderen en emoties: Blij’ bestaat uit: video’s, tekst, opdrachten en diverse praktische werkmaterialen als download.

Opbouw van de cursus

Deze training is opgebouwd uit een introductiemodule over emoties en daarna een verdiepende module over de emotie blij. De modules bestaan uit video’s waarin de informatie wordt gedeeld en toegelicht. Bijna ieder onderdeel wordt afgesloten met een opdracht of reflectievraag.

Aantal modules

Deze training bestaat uit 2 modules. 

Toetsing

Tijdens de training ‘SOS kinderen en emoties: Blij’ vinden er diverse opdrachten plaats en worden er regelmatig reflectievragen gesteld om bewustwording bij jou als deelnemer op gang te brengen. De opdrachten dien je voldoende goed te maken. De reflectievragen worden niet nagekeken; deze zijn voor je eigen ontwikkeling en maximale impact van de training.

Certificaat

Als je de cursus afrondt, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn en andere kanalen plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

Betrokkenheid
Informatie-analyse
Luisteren
Omgevingsbewustzijn