op At Monday
Bedrijven
Werken bij

De Regenboog Groep

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Onze droom

De Regenboog Groep droomt van een stad waarin plek is voor iedereen. Waarin mensen met rijkdom en mensen in (sociale) armoede door elkaar en met elkaar samenleven en -werken. Waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en elkaar versterken. Waar mensen die dat kunnen, zich vrijwillig inzetten om de samenleving te helpen dragen. Waarin de stad ieders thuis is. Waarin niemand zich verloren hoeft te voelen.

Wij stimuleren de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Ieder mens is de moeite waard, dus ook mensen die in armoede leven en/of sociale uitsluiting ervaren. De Regenboog Groep stimuleert hen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Wat onze vrijwilligers en medewerkers bindt, is onze betrokkenheid bij mensen in (sociale) armoede. Wij zijn mensen onder elkaar.

Al meer dan 40 jaar geleden ontfermde dominee Wouters zich over verslaafde dakloze jongeren in het Vondelpark. Nu zijn we uitgegroeid tot dé Amsterdamse vrijwilligers organisatie voor hulp aan de aller kwetsbaarsten.

De Regenboog Groep; Mensen Onder Elkaar

De Regenboog Groep wil dat Amsterdam een plek is waar iedereen zich thuis voelt. Of je nu psychische problemen hebt, dakloos bent, drugs gebruikt of schulden hebt. We stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf te halen.

We ondersteunen Amsterdammers in sociale armoede. Dat doen we met vrijwillige maatjes en buddy’s, inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratie en veel meer. Maar vooral via tijd en aandacht voor elkaar; van mens tot mens.