Werken bij Faunabeheereenheid Utrecht
Bedrijven
Werken bij

Faunabeheereenheid Utrecht

Welkom bij Faunabeheereenheid Utrecht

De Faunabeheereenheid (FBE) Utrecht is een organisatie welke zich bezighoudt met het coördineren van een effectief en efficiënt faunabeheer binnen de provincie Utrecht. Ze regelt het evenwicht tussen de belangen van mensen en dieren en het voorkomen van mens-dier-conflicten. Preventie heeft natuurlijk altijd de voorkeur maar indien preventieve middelen falenkan ook actief in dierpopulaties worden ingegrepen.

De zorg voor een duurzaam faunabeheer vergt om een continue weging van belangen. Flora en fauna zijn in Nederland van grote economische en intrinsieke waarde, echter veroorzaken in het wild levende dieren soms overlast bij bijvoorbeeld verkeer en land- en tuinbouw, waarbij ingrijpen noodzakelijk is. Voor een planmatig beheer heeft de provincie de FBE Utrecht erkend als samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van natuurbeheer, landbouw, particulier grondeigendom en de jacht. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) is dit verbreed met maatschappelijke organisaties. De FBE zorgt voor een adequate coördinatie van een duurzaam en planmatig faunabeheer alsmede de goede afweging van belangen van de participerende partijen.

Als faunabeheereenheid staan wij midden in de samenleving, want samen met alle betrokkenen zijn wij verantwoordelijk voor een duurzaam faunabeheer in onze provincie. 

Zie voor meer informatie: https://www.faunabeheereenheid.nl/utrecht

Faunabeheereenheid Utrecht