op At Monday
Bedrijven
Werken bij

Home-Start Purmerend - Beemster

Vrijwilligers van Home-Start bieden op vriendschappelijke basis steun en praktische  hulp aan gezinnen met kinderen tot achttien jaar en vanaf 28 weken zwangerschap  die een tijdje een steuntje in de rug nodig hebben. Home-Start Purmerend/Beemster wordt aangeboden door Humanitas Zaanstreek-Waterland. Home-Start draait op vrijwilligers. 

Home-Start gaat over de kracht van mensen. We hebben in Nederland behalve de formele zorg ook programma’s voor informele steun bij de opvoeding. De meeste gezinnen hoeven namelijk niet te belanden in dure vormen van hulpverlening. Als we ze maar tijdig steun bieden. Daarom verbindt Home-Start ouders en opvoeders met elkaar. We voorkomen daarmee dat alledaagse vragen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen. Home-Start is een aanvulling op professionele hulp- en dienstverlening.

 

Home-Start Purmerend - Beemster