Werken bij Reclassering Nederland
Bedrijven
Werken bij

Reclassering Nederland

Reclassering Nederland is een onafhankelijke stichting die wil bijdragen aan de veiligheid van Nederland. Wij geven advies aan rechters, officieren van justitie en gevangenisdirecteuren over verdachten en veroordeelden; de reclassenten. Wij houden toezicht op hen, we geven gedragstrainingen en begeleiden hen bij de uitvoering van een werkstraf. Samen met onze partners in de strafrechtketen, gemeenten en maatschappelijke instanties zetten we ons in om reclassenten op het rechte pad te krijgen en te houden om slachtoffers te voorkomen.                                           

We hebben specifieke aanpakken ontwikkeld voor specifieke doelgroepen, waaronder zedendaders.

De reclassering adviseert de rechterlijke macht over het opleggen van bijzondere voorwaarden, zoals elektronische controle (enkelband). Tijdens het toezicht werken wij samen met bijvoorbeeld de politie en instellingen waar zedendaders verplicht onder behandeling staan.

Ook is er een gerichte aanpak voor zedendaders: COSA.

De grootste risicofactoren voor recidive bij zedendaders zijn sociaal isolement. Bij COSA hebben drie tot vijf vrijwilligers daarom regelmatig contact met de zedendader. Zij voeren gesprekken en ondernemen sociale activiteiten. De vrijwilligers zijn getraind door Reclassering Nederland en letten op signalen van risicogedrag. Bij een dreigende terugval koppelen de vrijwilligers dit terug aan de coördinator van Reclassering Nederland, die zo nodig andere professionals inschakelt.

Voor meer informatie: ga naar de website van Reclassering Nederland, wat-wij-doen, COSA.

 

Reclassering Nederland