• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Na mijn afstuderen ben ik vrijwel direct gaan werken als HR-consultant op een afdeling P&O administratie & informatie bij een multinational. Binnen deze afdeling kon ik mij specialiseren in…

Persoonlijk

Na mijn afstuderen ben ik vrijwel direct gaan werken als HR-consultant op een afdeling P&O administratie & informatie bij een multinational. Binnen deze afdeling kon ik mij specialiseren in het overbrengen van kennis (o.a. door het geven van trainingen) op het gebied van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en de toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk aan zowel werknemers als leidinggevenden.

Ik merkte in het contact met werknemers dat zij vaak worstelden met situaties uit het dagelijks leven en/of met veranderingen binnen de organisatie. Het functioneren – met name op de werkvloer – werd daardoor negatief beïnvloed. Signalen zoals verminderde concentratie; ziekteverzuim; conflicten etc. werden daarbij vaak als symptoom opgepakt waardoor er slechts tijdelijk sprake was van verbetering.

Introductie van de Wet Verbetering Poortwachter alsmede de behoefte om de medewerker te helpen tot een duurzame verbetering te komen, hebben mij ertoe aangezet me te verdiepen in deze materie.

Bekwaamheid in het coachvak heb ik vervolgens opgedaan in functies als Reintegratieconsulent, Schuldhulpverlener, Homecoach en als Maatschappelijk Dienstverlener. Parallel hieraan ben ik mijn eigen praktijk voor Stresscounseling gaan opbouwen; Rosa Actum.

Ik begeleid niet langer uitsluitend bij werkgerelateerde vraagstukken. Hoewel het accent van de hulpvragen toch vaak een relatie heeft met het functioneren op het werk. Een apart voorbeeld hiervan: Trainen van werknemers met hoogtevrees en/of liftangst die door deze angst niet op hun werkplek komen.

Begeleidingsdoel: Versterken van de mentale weerbaarheid.

Lees meer

Video

DISC test

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert
Studdy

Rapport
Professionele DISC Persoonlijkheidstest

Studdy
Naam Datum
Leendert M. Roos 28-03-2019

Inhoudsopgave | 2

Studdy

Overzicht

 • Inleiding 3
 • Disc Web Gedragstijlen 4
 • Toelichting web 5
 • Disc Tabel eigenschappen 6
 • Toelichting tabel 7

Inleiding | 3

Studdy

Waar staat DISC voor?

DISC maakt het mogelijk om menselijke gedragspatronen in kaart te brengen. In objectieve en niet oordelende termen wordt beschreven aan welke gedragsstijl jij de voorkeur geeft.

Om het rapport goed te lezen kijk je naar de vier afzonderlijke scores en de samenhang daartussen. Niemand is 1 kleur. Het geheel wordt bepaald door de mix van de 4 scores. Je stelt eerst vast welke kleuren bovengemiddeld zijn en welke ondergemiddeld (hoog en laag).

Dominant De “D” staat voor Dominantie. Het gaat hier om de manier waarop jij omgaat met problemen en uitdagingen.
Invloed De “I” staat voor Invloed. De manier waarop je invloed op anderen uitoefent.
Stabiliteit De “S” staat voor Stabiliteit. De manier waarop je reageert op veranderingen en tempowisselingen.
Conformiteit De “C’ staat voor Conformiteit. De manier waarop je reageert op regels en procedures die gemaakt zijn door anderen.

DISC Web gedragsstijlen | 4

Studdy

Jouw diagram

Op 28-03-2019 heeft Leendert M. Roos de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaand diagram gegenereerd. Dit diagram geeft een professioneel beeld van de persoonlijkheidskenmerken van Leendert M. Roos. Het webdiagram is verdeeld in 4 quadranten. Aan de hand van de vulling van de quadranten kun je aflezen welke gedragsstijlen meer of minder bij je passen.

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert

DISC Web Gedragstijlen
van Leendert M. Roos gegenereerd op 28-03-2019

Toelichting web | 5

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat betekent dit?

Stel op basis van jouw score in bovenstaand DISC webdiagram jouw gedragstijl vast. Dat doe je door de kleurvulling van de quadranten uit het gegenereerde diagram te vergelijken met onderstaande toelichting.

Jouw rode score

 • Je lost nieuwe problemen erg snel en assertief op.
 • Je bent actief en wilt vooral snel doelen bereiken.
 • Je bent direct maar luistert minder goed naar anderen.

Jouw gele score

 • Nieuwe mensen ontmoet je het liefst niet te onverwachts. Je benadert ze rustig en gereserveerd.
 • Je hebt je emoties onder controle en gaat stap voor stap nieuwe relaties aan.

Jouw groene score

 • Je geeft de voorkeur aan een gecontroleerde en vertrouwelijke omgeving.
 • In een functie of bij een bedrijf houd jij langer stand dan sommige andere stijlen.

Jouw blauwe score

 • Je wijkt vaak af van de regels en afgesproken procedures.
 • Je richt je op het resultaat en je ontwikkelt je eigen manieren om deze te volgen en beheren.

DISC Tabel eigenschappen | 6

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat past er bij jou?

Op 28-03-2019 heeft Leendert M. Roos de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaande tabel gegenereerd. In deze tabel vindt je de eigenschappen die op basis van jouw test het meest bij je passen.

Dit zijn je primaire DISC-eigenschappen:

Gedecideerd
Optimistisch
Reactief
Onafhankelijk
 • Ambitieus
 • Wilskrachtig
 • Competitief
 • Gedecideerd
 • Ondernemend
 • Behoedzaam
 • Cooperatief
 • Aarzelend
 • Meegaand
 • Vreedzaam
 • Charismatisch
 • Overredend
 • Zelfverzekerd
 • Optimistisch
 • Snel van vertrouwen
 • Bedachtzaam
 • Feitelijk
 • Berekenend
 • Logisch
 • Nuchter
 • Reactief
 • Geneigd te hechten
 • Consistent
 • Kalm
 • Stabiel
 • Veranderlijk
 • Actief
 • Rusteloos
 • Deadline bewust
 • Flexibel
 • Behoedzaam
 • Systematisch
 • Ruimdenkend
 • Objectief
 • Diplomatiek
 • Standvastig
 • Onafhankelijk
 • Onverzettelijk
 • Autonoom
 • Onbuigzaam

DISC Tabel Persoonlijke eigenschappen
van Leendert M. Roos gegenereerd op 28-03-2019

Toelichting tabel | 7

Studdy
Je DISC Web diagram
Je DISC kern eigenschappen
Gedecideerd
Optimistisch
Reactief
Onafhankelijk

Wat betekent dit?

Onderstaand vind je een uitgebreide toelichting op de tabelscore die je hebt gegenereerd op de DISC Persoonlijkheidstest. De tabel geeft aan de hand van de ingekleurde vlakken duidelijk aan welke eigenschappen het best bij je passen.

Gedecideerd Je bent bereid en in staat om samen met anderen problemen aan te pakken en op te lossen.Je bent in staat om jezelf te schikken en aan te passen aan het team. Het werk mag best snel gebeuren maar moet ook goed gedaan worden. Samen werken aan een doel. Daar sta je voor.
Optimistisch Je komt altijd opgewekt en vrolijk over en bent creatief in het oplossen van problemen. De mensen om je heen vertrouw je snel. Het zijn immers je vrienden. Je bent populair in de groep omdat je altijd sociaal overkomt op anderen. Je hebt immers altijd tijd voor iedereen. Soms belemmert dit wel de voortgang van je werk.
Reactief Je bent een geduldig persoon. Het inlevingsvermogen dat je toont maakt je een betrouwbare team-player. Je bent vriendelijk en een goede luisteraar. Je accepteert leiding. Je past het best in een omgeving waar veranderingen geleidelijk worden doorgevoerd.
Onafhankelijk Je hebt de neiging om je autonoom op te gedragen. Zelfstandig en onafhankelijk. Je richt je met name op de grote lijnen en minder op details. Je staat open voor kritiek. Daar leer je van en dat kan je werk alleen maar beter maken. Wanneer het echt moet houd je je aan de regels.
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Mijn specialisme

Mijn belangrijkste competentie ligt in mijn vermogen om complexe situaties te analyseren, te ordenen en op basis hiervan een methodische aanpak te kiezen. Mijn kwaliteit is toegankelijkheid en mijn vaardigheid om contact kunnen maken.

Mijn specialisme

Mijn belangrijkste competentie ligt in mijn vermogen om complexe situaties te analyseren, te ordenen en op basis hiervan een methodische aanpak te kiezen. Mijn kwaliteit is toegankelijkheid en mijn vaardigheid om contact kunnen maken.

Werkervaring

2005 – heden Stresscounselor
Rosa Actum te Zwijndrecht
• Praktische invulling geven aan de uitvoer van een opdracht.
• Bij grote opdrachten personeel werven, aansturen en overige HR-taken.
• Opdrachtgevers o.a.: Ministeries, Gemeenten, Commerciële bedrijven en particulieren.
• Cliënten begeleiden; individueel, groepsverband en middels uiteenlopende trajecten via werkgevers in het vinden van oplossingen voor alles wat een belemmering vormt voor het functioneren in zowel privé- als werkomstandigheden.
Voorbeelden hiervan: http://rosaactum.jouwweb.nl/referenties
• Samen met de cliënt “zaken en gedachten” op een rijtje zetten.

2008 – 2010 Homecoach (sociaal team)
SagEnn te Zwijndrecht in opdracht van Sociale Dienst
• Teamleden coachen in het uitoefenen van hun taak. En zorgen dat het team over de nodige instrumenten/middelen beschikt voor het uitvoeren van hun taak.
• Individuele trajectbegeleiding in het kader van het participatietraject.
• Zelfstandig en intensief begeleiden van kandidaten (18 – 65 jaar) met complexe problemen van sociale, financiële, fysieke en psychische aard met als doel het bereiken van duurzame positieverbetering, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven als opstap voor actieve maatschappelijke- of arbeidsparticipatie.
• Huisbezoeken / keukentafelgesprekken
• Diagnosticeren
• Begeleidingsgesprekken voeren
• Trajectplan opstellen
• Integraal te werk gaan door situationeel zorg- welzijn- en activeringsinstrumenten in te zetten
• Competentieprofiel opstellen (POL-lijst)
• Voortgangsrapportages opstellen
• Activiteitengroep opgezet ter ontwikkeling van de sociale vaardigheden voor mannen van allochtone afkomst
• Specialisatie: zorgmijders

2006 – 2007 Re-integratieconsulent / Schuldhulpverlener
Brico Beek van Maaskant Voorspuij te Dordrecht
• Bedrijfsonderdeel voor schuldhulpverlening opzetten
• Begeleiden van cliënten bij het (her)ontdekken van hun vaardigheden en competenties
• Bemiddelen naar werk
• Intakegesprekken voeren
• Cursuskandidaten selecteren
• Adviseren bij gebleken ongeschiktheid voor een bepaalde cursus over ander mogelijkheden tot re-integratie.
• Re-integratieovereenkomsten opstellen
• Schuldhulpverlening
• Crisisinterventie
• Opstellen budgetplan
• Aflossingscapaciteit bepalen
• Onderhandelen met schuldeisers
• Integraal te werk gaan

1988 – 2004 HRM medewerker
Aon Groep Nederland b.v. te Rotterdam
• Oplossen van administratieve en organisatorische knelpunten
• Informatievoorziening rondom HR-activiteiten
• Beschrijven van werkprocessen
• Personeelsadministratie
• Trainingen geven
• Kennis overbrengen op het gebied van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en de toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk
• Medewerkers adviseren

Vrijwilligerswerk
2010 - heden Bestuurslid en Consultant bij Stichting Graag Gedaan te Zwijndrecht
• Als bestuurslid treed ik op in de rol van penningmeester, ben ik woordvoerder in de media, zorg ik als vrijwilligerscoördinator voor begeleiding van de vrijwilligers, zie ik toe op de ontwikkeling van hun competenties, onderhoud ik de website, regisseer de administratieve processen en heb ik de stichting AVG-bestendig gemaakt.
• Als consulent ben ik aanspreekpunt voor bewoners van gemeente Zwijndrecht die geconfronteerd worden met problemen van uiteenlopende aard. Samen met de hulpvrager analyseer ik de hulpvraag om hen vervolgens te helpen bij het vinden van oplossingen. Uitgangspunt hierbij is het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvrager.

Werkervaring

2005 – heden Stresscounselor
Rosa Actum te Zwijndrecht
• Praktische invulling geven aan de uitvoer van een opdracht.
• Bij grote opdrachten personeel werven, aansturen en overige HR-taken.
• Opdrachtgevers o.a.: Ministeries, Gemeenten, Commerciële bedrijven en particulieren.
• Cliënten begeleiden; individueel, groepsverband en middels uiteenlopende trajecten via werkgevers in het vinden van oplossingen voor alles wat een belemmering vormt voor het functioneren in zowel privé- als werkomstandigheden.
Voorbeelden hiervan: http://rosaactum.jouwweb.nl/referenties
• Samen met de cliënt “zaken en gedachten” op een rijtje zetten.

2008 – 2010 Homecoach (sociaal team)
SagEnn te Zwijndrecht in opdracht van Sociale Dienst
• Teamleden coachen in het uitoefenen van hun taak. En zorgen dat het team over de nodige instrumenten/middelen beschikt voor het uitvoeren van hun taak.
• Individuele trajectbegeleiding in het kader van het participatietraject.
• Zelfstandig en intensief begeleiden van kandidaten (18 – 65 jaar) met complexe problemen van sociale, financiële, fysieke en psychische aard met als doel het bereiken van duurzame positieverbetering, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven als opstap voor actieve maatschappelijke- of arbeidsparticipatie.
• Huisbezoeken / keukentafelgesprekken
• Diagnosticeren
• Begeleidingsgesprekken voeren
• Trajectplan opstellen
• Integraal te werk gaan door situationeel zorg- welzijn- en activeringsinstrumenten in te zetten
• Competentieprofiel opstellen (POL-lijst)
• Voortgangsrapportages opstellen
• Activiteitengroep opgezet ter ontwikkeling van de sociale vaardigheden voor mannen van allochtone afkomst
• Specialisatie: zorgmijders

2006 – 2007 Re-integratieconsulent / Schuldhulpverlener
Brico Beek van Maaskant Voorspuij te Dordrecht
• Bedrijfsonderdeel voor schuldhulpverlening opzetten
• Begeleiden van cliënten bij het (her)ontdekken van hun vaardigheden en competenties
• Bemiddelen naar werk
• Intakegesprekken voeren
• Cursuskandidaten selecteren
• Adviseren bij gebleken ongeschiktheid voor een bepaalde cursus over ander mogelijkheden tot re-integratie.
• Re-integratieovereenkomsten opstellen
• Schuldhulpverlening
• Crisisinterventie
• Opstellen budgetplan
• Aflossingscapaciteit bepalen
• Onderhandelen met schuldeisers
• Integraal te werk gaan

1988 – 2004 HRM medewerker
Aon Groep Nederland b.v. te Rotterdam
• Oplossen van administratieve en organisatorische knelpunten
• Informatievoorziening rondom HR-activiteiten
• Beschrijven van werkprocessen
• Personeelsadministratie
• Trainingen geven
• Kennis overbrengen op het gebied van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en de toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk
• Medewerkers adviseren

Vrijwilligerswerk
2010 - heden Bestuurslid en Consultant bij Stichting Graag Gedaan te Zwijndrecht
• Als bestuurslid treed ik op in de rol van penningmeester, ben ik woordvoerder in de media, zorg ik als vrijwilligerscoördinator voor begeleiding van de vrijwilligers, zie ik toe op de ontwikkeling van hun competenties, onderhoud ik de website, regisseer de administratieve processen en heb ik de stichting AVG-bestendig gemaakt.
• Als consulent ben ik aanspreekpunt voor bewoners van gemeente Zwijndrecht die geconfronteerd worden met problemen van uiteenlopende aard. Samen met de hulpvrager analyseer ik de hulpvraag om hen vervolgens te helpen bij het vinden van oplossingen. Uitgangspunt hierbij is het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvrager.

Software kennis

 • Office 365
 • MS Word
 • Linkedin
 • Wordpress
 • MS Powerpoint

Software kennis


 • Office 365
 • MS Word
 • Linkedin
 • Wordpress
 • MS Powerpoint
 • MS Excel
 • MS Acces
 • Facebook
 • Html
 • Drupal
 • Adobe Photoshop
Lees meer

Opleiding

01-08-2013 / 16-10-2013 Wesleyan University - Sociale Psychologie
The Wesleyan University's online offering of Social Psychology. Studiebelasting per week bedraagt 4 tot 8 uur. Zeven weken. Professor Scott Plous.

14-09-2011 / 13-12-2011 APS Therapy - Pijntherapeut
APS pijntherapeut De opleiding APS Therapy wordt gegeven op HBO-niveau. Studiebelasting per week bedraagt 8 tot 10 uur. Docenten M. Uytdewilligen e.a.

02-11-2009 / 26-04-2010 Fontys Hogeschool - Bachelor Loopbaanontwikkeling en –Coaching,
Docenten Rianne Wolberink en Esse Heij. Studie-uren ca. 105 uren. 240 EC. Literatuur: Loopbaancompetentie, Rupert Spijkerman en Doreen Admiraal; Loopbaandilemma’s, Wouter Reynaert en Rupert Spijkerman.

10-10-2008 / 21-11-2008 LPM - Loopbaan Potentieel Coach,
HBO-niveau. Docenten Prof.dr. Beate van der Heijden en Drs.Sabine van der Donk. Studie-uren ca. 90 uren.

18-10-2007 / 10-05-2008 De Eerste Verdieping - NLP Practitioner, Oplossingsgericht werken, Somatic Experience en Familie- en organisatieopstellingen,
HBO-niveau. Docenten Richard Spek, Cathelijne Wildervanck en Remko Sterken. Studie-uren ca. 250 uren.

14-06-2006 / 20-10-2006 Fontys Hs/BBMV - Integraal Schuldhulpverlener,
HBO-niveau. Docenten Lode van der Halle e.a. Literatuur: Integrale Schuldhulpverlening, Dirk Haster. Studie-uren ca. 200 uren.

27-09-2005 / 22-03-2006 BBMV - Adviseur Arbeid & Verzuim
HBO-niveau. Studie-uren ca. 200 uren.

01-08-1986 / 03-07-1987 Instituut Schoevers Secretariaatsassistent
MBO
xx-xx-1981 / 20-06-1986 Burg. Crezeschool LTS-electrotechniek C-niveau
xx-xx-xxxx / 22-01-1982 Scheidegger Instutuut Diploma machineschrijven.


Over de loop der jaren verschillende automatiseringstrainingen.
Arbeidsmarktkennis opgedaan via opleidingen. Up-to-date blijven door: lezen van vakliteratuur, digitale nieuwsbrieven, contacten met collega’s.

Opleiding

01-08-2013 / 16-10-2013 Wesleyan University - Sociale Psychologie
The Wesleyan University's online offering of Social Psychology. Studiebelasting per week bedraagt 4 tot 8 uur. Zeven weken. Professor Scott Plous.

14-09-2011 / 13-12-2011 APS Therapy - Pijntherapeut
APS pijntherapeut De opleiding APS Therapy wordt gegeven op HBO-niveau. Studiebelasting per week bedraagt 8 tot 10 uur. Docenten M. Uytdewilligen e.a.

02-11-2009 / 26-04-2010 Fontys Hogeschool - Bachelor Loopbaanontwikkeling en –Coaching,
Docenten Rianne Wolberink en Esse Heij. Studie-uren ca. 105 uren. 240 EC. Literatuur: Loopbaancompetentie, Rupert Spijkerman en Doreen Admiraal; Loopbaandilemma’s, Wouter Reynaert en Rupert Spijkerman.

10-10-2008 / 21-11-2008 LPM - Loopbaan Potentieel Coach,
HBO-niveau. Docenten Prof.dr. Beate van der Heijden en Drs.Sabine van der Donk. Studie-uren ca. 90 uren.

18-10-2007 / 10-05-2008 De Eerste Verdieping - NLP Practitioner, Oplossingsgericht werken, Somatic Experience en Familie- en organisatieopstellingen,
HBO-niveau. Docenten Richard Spek, Cathelijne Wildervanck en Remko Sterken. Studie-uren ca. 250 uren.

14-06-2006 / 20-10-2006 Fontys Hs/BBMV - Integraal Schuldhulpverlener,
HBO-niveau. Docenten Lode van der Halle e.a. Literatuur: Integrale Schuldhulpverlening, Dirk Haster. Studie-uren ca. 200 uren.

27-09-2005 / 22-03-2006 BBMV - Adviseur Arbeid & Verzuim
HBO-niveau. Studie-uren ca. 200 uren.

01-08-1986 / 03-07-1987 Instituut Schoevers Secretariaatsassistent
MBO
xx-xx-1981 / 20-06-1986 Burg. Crezeschool LTS-electrotechniek C-niveau
xx-xx-xxxx / 22-01-1982 Scheidegger Instutuut Diploma machineschrijven.


Over de loop der jaren verschillende automatiseringstrainingen.
Arbeidsmarktkennis opgedaan via opleidingen. Up-to-date blijven door: lezen van vakliteratuur, digitale nieuwsbrieven, contacten met collega’s.

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Tuinieren
Fijnschilderen

Hobby's & interesses

Tuinieren
Fijnschilderen

Eigenschappen

zorgvuldig, weloverwogen, betrouwbaar, integer, betrokken, humor, zorgzaam, teamspeler.
Luisteren stelt me in staat om de kern van een situatie te herkennen en daarbij weloverwogen te reageren.. In een groep ben ik niet degene met het hoogste woord. Je zou kunnen zeggen: "Ik praat niet om gehoord te worden maar om iets te zeggen:-)".

Eigenschappen

zorgvuldig, weloverwogen, betrouwbaar, integer, betrokken, humor, zorgzaam, teamspeler.
Luisteren stelt me in staat om de kern van een situatie te herkennen en daarbij weloverwogen te reageren.. In een groep ben ik niet degene met het hoogste woord. Je zou kunnen zeggen: "Ik praat niet om gehoord te worden maar om iets te zeggen:-)".

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: bedrijfsadviseur, loopbaanadviseur, psycholoog
 • Sector: Algemeen
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: opleidingscoördinator, commercieel medewerker binnendienst
 • Sector: Zorg & welzijn
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Interim
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 24-32 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Leendert M. Roos te bekijken