New Business development (MBA)

Online cursus New Business development (MBA)

New business development is het domein van start-ups, innovatie, en nieuwe strategische projecten van bestaande bedrijven. Nieuwe business ontwikkelen dus. Hier is sleutelen aan en verbeteren van het gevestigde niet aan de orde (zoals bij strategie het geval is – zie ook die deelcursus). Je moet alles immers nog uitkristalliseren en opbouwen.

New business development is het domein van start-ups, innovatie, en nieuwe strategische projecten van bestaande bedrijven. Nieuwe business ontwikkelen dus. Hier is sleutelen aan en verbeteren van het gevestigde niet aan de orde (zoals bij strategie het geval is – zie ook die deelcursus). Je moet alles immers nog uitkristalliseren en opbouwen. Kerntaken zijn dan ook het gedegen uitdenken van wát de business moet worden, en het gedegen uitdenken hoe je dit gaat realiseren. Dit gaat dus over welk huiswerk rond nieuwe business je beter kan doen, om vervolgens effectiever en doordachter te kunnen handelen. Met aanwijzingen en tools om het Waarom, Wat en Hoe uit te denken.

Doel van de cursus

Doel is je te leren nieuwe bedrijvigheid meer solide op te starten, en blinde vlekken te voorkomen. Aan nieuwe business kunnen stevige risico’s zitten; niet voor niets faalt 60-80% binnen een paar jaar. Reden temeer om op z’n minst je huiswerk goed te doen.

Wat kan of ken je na de cursus

  • Bestaansredenen: wat zijn visie, missie, strategie – en wat kunnen deze begrippen wel en niet voor je doen
  • Organisatie-elementen: verbeteren van je portfolio, activiteiten, en resources
  • Omgevingselementen: beter inspelen op klanten, concurrenten, en de keten
  • Positionering: voordelen inbouwen t.a.v. productie, product, markt, transacties
  • Strategie maken: waar haal je de ideeën vandaan, hoe doe je het stap voor stap

Duur en studiebelasting

De cursus 'New Business Developement (MBA)' duurt ongeveer 3 uur. Wil je het maximale rendement uit je e-learning halen, gebruik dan de downloads en het oefenmateriaal bij de cursus. De totale studiebelasting bedraagt 4 uur.

Doelgroep en vooropleiding

De cursus is voor iedereen die bereid is om enig huiswerk te doen om plannen voor nieuwe business meer solide op te starten. Dat kan vanuit een startup of een gevestigd bedrijf zijn. Advies vooropleiding: HBO Bachelor

Vaardigheden

Door het volgen van deze cursus werk je aan de volgende vaardigheden: Samenwerken en overleggen, Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Analyseren, Onderzoeken, Creëren en innoveren, Leren.

Lesmaterialen

De cursus 'New Business Developement (MBA)' bestaat uit: Video's, Tools voor Persoonlijk Ontwikkeling, Aanbevolen aanpak, certificaat.

Opbouw van de cursus

De cursus begint met de introductiemodule van de grotere cursus waar dit een onderdeel van is. Die introductiemodule is optioneel. Als je deze niet kijkt mis je niks ten aanzien van dit specifieke onderwerp waarvoor je koos, maar het geeft je wel het gehele raamwerk waarin je “alles van business” kan plaatsen. Daarmee wordt ook de “plek” van dit onderwerp ten opzichte van alle overige onderwerpen duidelijk.

Dan volgt de cursus waar je voor koos (waar je dus ook meteen mee kan starten). Die bestaat uit een aantal video’s, met per video een bijbehorende set slides. Achteraf volgt een toets.

Aantal modules

Deze cursus bestaat uit 3 modules. 

Toetsing

De module heeft een set evaluatievragen, alle o.b.v. keuze tussen A, B of C. Om te slagen moet je uiteindelijk 60% van de vragen goed hebben beantwoord.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!