Voortgezet lezen (2) - Makkelijk en moeilijk lezen

Online cursus Voortgezet lezen (2) - Makkelijk en moeilijk lezen

Deze tweede cursus over het voortgezet lezen is bedoeld voor leerkrachten die met oudere kinderen werken en geeft een praktische invulling voor het leesonderwijs van kinderen uit groep 5 tot en met 8. Deze cursus is het tweede deel van de cursussen over het voortgezet leesonderwijs.

Deze tweede cursus over het voortgezet lezen is bedoeld voor leerkrachten die met oudere kinderen werken en geeft een praktische invulling voor het leesonderwijs van kinderen uit groep 5 tot en met 8. Deze cursus is het tweede deel van de cursussen over het voortgezet leesonderwijs. In het eerste deel is het gemotiveerd begrijpend lezen besproken. In dit tweede deel zal besproken worden hoe je de technische leesvaardigheid van je leerlingen kan onderhouden en wat studievaardigheid inhoudt. Ook wordt besproken hoe je het leesniveau van je leerlingen kunt evalueren en kunt differentiëren in je leesonderwijs. Als afsluiting van deze twee cursussen over voortgezet onderwijs vorm je een mening over het geven van begrijpend lezen als apart vak en over het lezen met tablets. Aan het eind van deze twee cursussen zal je verschillende ideeën en handvatten hebben voor de praktische invulling van het leesonderwijs.

Doel van de cursus

In deze cursus leer je wat vloeiend lezen is en hoe je dat kunt gebruiken in je leesonderwijs, wat studievaardigheid is en weet je hoe je je leesonderwijs kan differentiëren en evalueren.

Wat kan je of ken je na de cursus

  • Je weet hoe je het technisch lezen in de periode van het voortgezet lezen kunt onderhouden.
  • Je weet waaruit studievaardigheid bestaat.
  • Je weet hoe je formatief of diagnostisch leesonderwijs en differentiatie in je leesonderwijs zou kunnen verbeteren.
  • Je vormt een mening over het begrijpend lezen als apart vak en over het lezen op tablets.

Duur en studiebelasting

De cursus Voortgezet lezen (2) - Makkelijk en moeilijk lezen duurt ongeveer 6 uur met een studiebelasting van 8 uur.

Doelgroep en vooropleiding

Deze online cursus is geschikt voor leraren die met oudere kinderen werken. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is. Een pedagogische, didactische of onderwijskundige vooropleiding op minimaal mbo-niveau is aan te bevelen.

Vaardigheden

Je breidt je kennis uit over het voortgezet lezen van je leerlingen en hoe je dit kan stimuleren. Je ontwikkelt je leerkrachtvaardigheden door activiteiten in en buiten de klas uit te voeren die het voortgezet lezen van je leerlingen zullen stimuleren.

Lesmaterialen

De cursus Voortgezet lezen (2) - Makkelijk en moeilijk lezen bestaat uit: Online instructie, e-learning, praktijkopdrachten en vragen na elk (sub)thema.

Opbouw van de cursus

Deze cursus bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst wordt het voortgezet lezen besproken aan de hand van vier thema's:

  1. Technisch lezen
  2. Studievaardigheid
  3. Formatief evalueren en differentiëren
  4. Discussie

Binnen elk thema vind je subthema's. Hierbij worden verschillende soorten vragen gesteld. Zo worden er leesvragen bij de artikelen gesteld. Dit zijn vragen die je helpen om het artikel denkend te bestuderen en om te reflecteren op je eigen praktijk. Daarnaast zullen er kennisvragen over de inhoud worden gesteld. Ook vind je bij de subthema’s praktijkopdrachten. Deze zijn bedoeld om te reflecteren op je eigen praktijk en de opgedane inzichten toe te passen om je eigen handelen verder te ontwikkelen en je leesonderwijs nog beter vorm te geven. De voorbereiding op deze praktijkopdrachten doe je in deze cursus. Vervolgens voer je deze opdrachten in de praktijk uit. Dit kan ook na de cursus gedaan worden. Als je de cursus hebt afgerond kun je daarna altijd terug om je beantwoording nog eens terug te lezen.

Toetsing

Om voor de cursus te slagen, moet je minimaal 90 procent van de vragen goed beantwoord hebben. 

Certificaat

Als je slaagt voor de cursus, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

Ontwikkelen medewerkers
Schriftelijke vaardigheid