Succesvol projecten leiden!
Leerlijn

Succesvol projecten leiden!

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.
Projectmanagement is het werk van projectleiders en omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders. Deze leerlijn ondersteunt in projectmanagement & leiderschap en geeft een introductie van enkele methoden die hierbij kunnen worden ingezet.

In meer dan 80% van de gevallen wijkt het resultaat van een project af van het oorspronkelijk geplande. In circa 40% van deze gevallen wordt het project vroegtijdig gestopt! Anders dan de algemene manager, geef je als projectmanager leiding aan eenmalige projecten met een tastbaar eindresultaat. Een project heeft meerdere fasen, waarin het accent voor de projectleider steeds op andere taken ligt. 

Veel organisaties zijn project-ziek! Overal zijn projecten voor. Maar wat komt er van al die projecten terecht? Veel projecten verzanden. De zogenoemde implementatie stuit op weerstand. De lijnorganisatie heeft er geen boodschap aan. Projectmatig werken vraagt om specifieke vaardigheden!

Binnen bedrijven en instellingen zijn er projectgroepen en projectorganisaties met betrekking tot een grote diversiteit aan organisatie- en managementproblemen: zoals strategie, bestuur, investeringsbeslissingen, ICT, HRM, kwaliteit, klantgerichtheid en organisatiecultuur. Alles wat buiten de bestaande routines valt wordt dan een project. Hoe brengen we dit proces tot een succesvol einde?

Agile wordt steeds populairder. Steeds meer organisaties gaan op een Agile manier werken. Maar wat is Agile nu eigenlijk? Agile betekent letterlijk: behendig, lenig. In de IT staat het voor softwareontwikkeling in korte, overzichtelijke perioden van vaak niet meer dan een maand, soms zelfs hooguit een week. We laten u kort kennismaken!

Scrum is een flexibele manier om (software)producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende (software) producten opleveren. Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport. Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

Communicatie is een kritische succesfactor bij organisatie- of cultuurveranderingen, invoering van nieuwe systemen, producten of werkwijzen. Projectcommunicatie is een vak apart. Zonder duidelijke strategie en een planmatige aanpak wordt de communicatie van een project geregeerd door de waan van de dag. Het is belangrijk dat uitgangspunten voor communicatie bij aanvang van het project helder zijn verwoord. Ga nu aan de slag!

Stel je wilt projectleider worden en je vraagt je af – hoe wordt ik succesvol in projecten? Dan kom je al snel uit bij talloze methodieken. Een project management methodiek geeft je een leidraad om op te bouwen, een gemeenschappelijke ‘taal’ met andere projectleiders en projectteamleden en geeft je inzicht in instrumenten die je zou kunnen gebruiken. Prince 2 is zo'n methodiek.